Prezentacja 1- kilka randomowych informacji o poznaniu

 0    14 Datenblatt    pamelagawecka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Aktywność mentalna
Lernen beginnen
Nabywanie, przechowywanie, transformacja wiedzy.
Proces dialektyczny
Hegel
Lernen beginnen
Dzięki niemu dokonuje się postęp. Teza + antyteza = synteza
np. Jak dochodzimy do wiedzy? Teza: rozumem, antyteza: doświadczeniem, synteza: rozumem i doświadczeniem. / Nature vs. nurture
What & where pathways
Ungerleider i Mishkin, 1982
Lernen beginnen
What- co postrzegamy (dolna droga), where- gdzie coś postrzegamy? (górna droga)
Strumień brzuszny i grzbietowy
Goodale i Millner, 1992
Lernen beginnen
Brzuszny (dół, ventral stream)- widzenie dla percepcji, grzbietowy (góra, dorsal stream- widzenie dla działania.
To rozwinięcie teorii "co i jak". Strumień brzuszny jest późniejszy ewolucyjnie.
Trzy sieci neuronalne w mózgu
Lernen beginnen
DAN –Dorsal Attentional Network, DMN –Default Mode Network, FPCN –Fronto-Parietal Control Network
Narodziny psychologii poznawczej
Lernen beginnen
11 września 1956 r.- sympozjum w MIT
- publikacja Psychologii Poznawczej (Cognitive Psychology) Ulric Neisser (1967) -Na drodze syntezy (psychologia postaci, asocjacjonizm, psychobiologia + bahawioryzm) narodził się „nowy paradygmat badawczy”
Wielomagazynowy model pamięci
Atkinson & Shiffrin (1968)
Lernen beginnen
wejście zmysłowe -> Rejestr sensoryczny -> Magazyn krótkotrwały -> Magazyn długotrwały
Reprezentacja
Lernen beginnen
Umysłowy odpowiednik obiektów (realnie istniejących, fikcyjnych, hipotetycznych). Zastępuje swój obiekt w procesach przetwarzania informacji.
Nigdy nie ma jednej reprezentacji w mózgu dla funkcji poznawczych.
Neurony lustrzane
Lernen beginnen
Aktywowane są zarówno podczas wykonania danego działania, jak i podczas obserwacji jego wykonania przez innych.
- ściśle odpowiednie - szeroko odpowiednie
Teoria poznania usytuowanego
Lernen beginnen
Alternatywa do teorii reprezentacji
Cała wiedza zależy od aktywności poznającego, a ta zależy od kontekstu społecznego, kulturowego i fizycznego.
Badania używane m.in. w psychologii
Lernen beginnen
1) Badanie mózgu po śmierci, 2), badania pojedyynczych neuronów, 3) stymulacja neuronów,
Pacjentka D.F.
Lernen beginnen
Uszkodzenie kory potylicznej bocznej. Problem z przetwarzaniem kształtu przedmiotu, brak problemu z chwytaniem.
Badanie jej mózgu przyczyniło się do badań nad dwoma strumieniami.
Neurony lustrzane ściśle odpowiednie
Lernen beginnen
Reagują tak samo na wykonanie i obserwację takiego samego aktu motorycznego (argument na rzecz teorii symulacji neuronalnej?)
Neurony lustrzane szeroko odpowiednie
Lernen beginnen
Aktywowane, kiedy obserwowane i wykonywane działania mają ten sam cel (znaczenie dla rozumienia intencji innych i tworzenia się teorii umysłu (ToM))

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.