Questions klasa 4

 0    26 Datenblatt    Lenka i Franek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy mogę iść do łazienki?
Lernen beginnen
Est ce que je peux aller aux toilettes?
Czy mogę otworzyć okno?
Lernen beginnen
Est ce que je peux ouvrir le fênetre?
Czy mogę pożyczyć klej?
Lernen beginnen
Est ce que je peux prêter une colle?
Czy mogę pożyczyć nożyczki?
Lernen beginnen
Est ce que je peux prêter des ciseaux?
Czy mogę pożyczyć gumkę?
Lernen beginnen
Est ce que je peux prêter une gomme?
Czy mogę zjeść?
Lernen beginnen
Est ce que je peux manger?
Czy może Pani powtórzyć?
Lernen beginnen
Madam, vous pouvez répeter?
Daj mi klej, proszę.
Lernen beginnen
Prete-moi, une colle, s'il te plait.
Która jest godzina O której godzinie kończymy?
Lernen beginnen
Quelle heure est-il? A quelle heure on finit?
Czy będziemy grać?
Lernen beginnen
Est-ce qu'on va jouer?
Czy będziemy śpiewać?
Lernen beginnen
Est-ce qu'on va chanter?
Est-ce que je peux le dire en polonais?
Lernen beginnen
Czy mogę to powiedzieć po polsku?
Jak powiedzieć...?
Lernen beginnen
Comment on dit...?
Jak się pisze?
Lernen beginnen
Comment s'écrit?
Czy to dobrze napisane?
Lernen beginnen
Est -ce que c'est bien écrit?
Poprawiłeś test?
Lernen beginnen
Est-ce que vous avez corrigé le test?
Czy mogę zapisać datę na tablicy?
Lernen beginnen
Est-ce que je peux ecrire la date au tableau?
Nie rozumiem.
Lernen beginnen
Je ne comprends pas.
Rozumiem.
Lernen beginnen
Je comprends.
Nie wiem.
Lernen beginnen
Je ne sais pas.
Wiem.
Lernen beginnen
Je sais.
Nie wiem, jak to jest napisć.
Lernen beginnen
Je ne sais pas commnet ça s'écrit.
Skończyłem.
Lernen beginnen
J'ai fini.
To proste.
Lernen beginnen
Cest facile.
Nie skończyłem.
Lernen beginnen
Je n'ai pas fini.
To jest trudne.
Lernen beginnen
Cest difficile.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.