RM batalion

 0    22 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W ugrupowaniu rozwiniętym batalion występuje w następujących szykach
Lernen beginnen
w dwuszeregu i w linii kolumn kompanii (plutonów)
Aby ustawić batalion w linię kolumn plutonów dowódca batalionu wydaje rozkaz
Lernen beginnen
np.: „Batalion - BACZNOŚĆ", „Dowódcy kompanii, wykonać zbiórkę plutonami w kolumnach czwórkowych, na placu, pierwszy pluton pierwszej kompanii na wysokości drzewa, frontem do koszar", „Batalion - SPOCZNIJ".
Co robią dowódcy kompanii na komendę do ustawienia batalionu w linię kolumn?
Lernen beginnen
ustawiają kompanie, podając odpowiednie komendy.
Ugrupowanie marszowe batalionu składa się z
Lernen beginnen
dowództwa* i sztabu batalionu oraz kolumn marszowych kompanii (plutonów) ustawionych w głąb.
Ile wynoszą odległości w ugrupowaniu marszowym batalionu pomiędzy jego elementami?
Lernen beginnen
od dowódcy batalionu do kadry sztabu batalionu i od niej do dowódcy czołowej kompanii oraz między kolejnymi kompaniami - po 3 kroki.
Zmianę ugrupowania batalionu kompanie (plutony) wykonują kolejno czy jednocześnie?
Lernen beginnen
kolejno
Z ugrupowania rozwiniętego w marszowe batalion przechodzi na rozkaz
Lernen beginnen
„Batalion - BACZNOŚĆ", „Batalion, w ugrupowanie marszowe, kierunek w prawo (w lewo itp.) - MASZEROWAĆ", „Batalion - SPOCZNIJ".
Co robią dowódcy kompanii ustawionych w linię kolumn na rozkaz do przejścia z ugrupowania rozwiniętego w marszowe?
Lernen beginnen
występują 3 kroki w lewo w skos i - nie zmieniając frontu - stają przed swymi pododdziałami.
Co robią dowódcy kompanii ustawionych w dwuszeregu na rozkaz do przejścia z ugrupowania rozwiniętego w marszowe?
Lernen beginnen
robią krok w przód z jednoczesnym zwrotem w lewo; po podaniu komendy dotyczącej sformowania ugrupowania marszowego robią w tył zwrot i wychodzą trzy kroki w prawo w skos.
Jak podają komendy dowódcy w ugrupowaniu marszowym?
Lernen beginnen
zwracają głowy w lewo, bez odwracania się
Jak rozpoczynają marsz dowódcy w ugrupowaniu marszowym?
Lernen beginnen
rozpoczynają marsz jednocześnie z pododdziałami.
Co robią do ustawienia batalionu w linię kolumn plutonów dowódcy kompanii - na rozkaz dowódcy batalionu?
Lernen beginnen
występują sześć kroków w lewo w skos przed front swoich kompanii i - nie zmieniając frontu - podają komendy, np.: „BACZNOŚĆ", „W ugrupowanie marszowe, w kolejności ustawienia (lub kolejność marszu), za mną (lub kierunek marszu) - MARSZ".
Co robią dowódcy plutonów po słowach komendy „W ugrupowanie marszowe"?
Lernen beginnen
występują trzy kroki w lewo w skos i - nie zmieniając frontu - stają przed swoimi plutonami.
Co po haśle „MARSZ" robi czołowy pluton batalionu oraz pozostałe plutony?
Lernen beginnen
rozpoczyna marsz. Z chwilą oddalenia się plutonu czołowego (poprzedzającego) na regulaminową (lub nakazaną) odległość, następne rozpoczynają marsz na komendę swoich dowódców „Za mną - MARSZ".
Z ugrupowania marszowego w rozwinięte batalion przechodzi na rozkaz, w którym dowódca podaje
Lernen beginnen
szyk oraz miejsce ustawienia się batalionu, a także front dla kompanii czołowej.
Co robi dowódca kompanii czołowej na rozkaz przejścia batalionu z ugrupowania marszowego w rozwinięte i co robią pozostałe kompanie?
Lernen beginnen
ustawia swoją kompanię, pozostałe zaś ustawiają się według niej.
Do przejścia batalionu (maszerującego w kolumnach plutonów) w linię kolumn plutonów dowódca batalionu wydaje rozkaz
Lernen beginnen
np.: „Batalion w linię kolumn plutonów, w lewo - ROZWIŃ".
Jakie komendy i jak podają dowódcy kompanii po rozkazie „Batalion w linię kolumn plutonów, w lewo - ROZWIŃ"?
Lernen beginnen
podają kolejno komendy, np.: "Kompania, w linię kolumn plutonów, w lewo - ROZWIŃ".
Co robią plutony po komendzie "Kompania, w linię kolumn plutonów, w lewo - ROZWIŃ"?
Lernen beginnen
pluton czołowy zatrzymuje się, natomiast pozostałe plutony przesuwają się w lewo na wysokość plutonu czołowego i na komendę swoich dowódców „Pluton - STÓJ" zatrzymują się.
Gdzie stają dowódcy plutonów po wyjściu wszystkich plutonów na jedną wysokość?
Lernen beginnen
na prawych skrzydłach swoich plutonów.
Jakie słowo poprzedza wszystkie rozkazy (komendy) podane batalionowi?
Lernen beginnen
„batalion", np. „Batalion, równaj - W PRAWO", „Batalion, na prawo - PATRZ".
Kto ustala sposób ustawienia oficerów (chorążych, podoficerów) batalionu, których miejsca w szyku nie określono w regulaminie?
Lernen beginnen
dowódca batalionu.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.