rozdział 3 i 4

 0    105 Datenblatt    kasialec
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
uczelnia, akademia
Lernen beginnen
academy
szkoła z internatem
Lernen beginnen
boarding school
kolegium, uniwersytet
Lernen beginnen
college
egzamin wstępny do niektórych szkół w Wielkiej Brytanii
Lernen beginnen
common entrance exam
szkoła ogólnokształcąca przyjmująca wszystkich uczniów
Lernen beginnen
comprehensive school
uczyć się zawodu
Lernen beginnen
do vacational training
szkoła podstawowa
Lernen beginnen
primary school/ elementary school
wydział
Lernen beginnen
faculty
szkoła wyznaniowa
Lernen beginnen
faith school
finansowany przez państwo
Lernen beginnen
funded by the government
szkoła średnia przyjmująca uczniów, którzy zdali egzamin wstępny
Lernen beginnen
grammar school
szkoła średnia
Lernen beginnen
high school
wyższe wyksztalcenie, studia wyższe
Lernen beginnen
higher education
szkoła średnia dla uczniów w wieku 13-15 lat w USA
Lernen beginnen
junior high school
przedszkole
Lernen beginnen
kindergarten
żłobek
Lernen beginnen
nursery
szkoła przygotowująca do edukacji w szkole podstawowej
Lernen beginnen
preparatory school
szkoła niepubliczna (prywatna)
Lernen beginnen
public/private/independent school
system oświaty niepublicznej
Lernen beginnen
public school system
zerówka
Lernen beginnen
reception class
stypendium
Lernen beginnen
scholarship
czesne
Lernen beginnen
school fees
szkoła średnia
Lernen beginnen
secondary school
szkoła przyjmująca tylko wybranych uczniów
Lernen beginnen
selective school
odbyć praktyki
Lernen beginnen
serve an apprenticeship
szkoła tylko dla chłopcow/dziewczyn
Lernen beginnen
single-sex school
szkoła średnia przugotowująca do egzaminów
Lernen beginnen
sixth form college
szkoła państwowa
Lernen beginnen
state school
dzielić uczniów do grupy
Lernen beginnen
stream
pożyczka studencka
Lernen beginnen
student loan
warsztaty
Lernen beginnen
workshop
doradca zawodowy
Lernen beginnen
careers adviser
woźny / woźna
Lernen beginnen
caretaker
asystent / asystentka nauczyciela
Lernen beginnen
classroom assistant
wicedyrektor/wicedyrektorka
Lernen beginnen
deputy head
wychowawca/wychowawczyni
Lernen beginnen
form teacher
przewodniczący/przewodnicząca samorządu szkolnego
Lernen beginnen
head girl/boy
dyrektor/ dyrektorka szkoły
Lernen beginnen
headteacher/ headmaster/headmistress
wykładowca
Lernen beginnen
lecturer
uczeń/ uczennica najstarszej klasy odpowiedzialny za dyscyplinę
Lernen beginnen
prefect
stołówka, bufet
Lernen beginnen
canteen
świetlica
Lernen beginnen
common room
korytarz
Lernen beginnen
corridor
sala gimnastyczna
Lernen beginnen
gymnasium
gabinet dyrektora szkoły
Lernen beginnen
headteacher’s office
aula
Lernen beginnen
lecture theatre
biblioteka
Lernen beginnen
library
boisko, plac zabaw
Lernen beginnen
playground
boisko
Lernen beginnen
sports field
pokój nauczycielski
Lernen beginnen
staffroom
nieobecny
Lernen beginnen
absent
osoba nieobecna
Lernen beginnen
absentee
absencja
Lernen beginnen
absenteeism
zgromadzenie, apel
Lernen beginnen
assembly
obecność na zajęciach, frekwencja
Lernen beginnen
attendance
dręczyciel, prześladowca
Lernen beginnen
bully
zapamiętać informacje
Lernen beginnen
commit information to memmory
obowiązkowy
Lernen beginnen
compulsory / obligatory
czas skupienia uwagi
Lernen beginnen
concentration span
program nauczania
Lernen beginnen
curriculum
wagarować
Lernen beginnen
cut classes
koza
Lernen beginnen
detention
wykonać/ napisać zadaną pracę
Lernen beginnen
do/ write an assignment
napisać wypracowanie
Lernen beginnen
do/ write an essay
poszukiwać, prowadzić badania
Lernen beginnen
do research
podrabiać
Lernen beginnen
forge
wolna lekcja, "okienko"
Lernen beginnen
free period
zostać zawieszonym
Lernen beginnen
get suspended
przedstawić prezentację
Lernen beginnen
give presentation
styl uczenia się
Lernen beginnen
learning style
opuszczać lekcje
Lernen beginnen
miss lessons/skip classes
były uczeń / była uczennica
Lernen beginnen
old student
opcjonalny, dobrowolny
Lernen beginnen
optional
być lepszym od innych
Lernen beginnen
outperform the others
drugie śniadanie do szkoły
Lernen beginnen
packed lunch
zwracać na coś/ kogoś uwagę/ uwazać na lekcji
Lernen beginnen
pay attention to sb/sth/in class
strój na wf
Lernen beginnen
PE kit
wagarować
Lernen beginnen
play truant
prezentować
Lernen beginnen
present
obecny
Lernen beginnen
present
rozdanie nagród
Lernen beginnen
prize-giving
punktualność
Lernen beginnen
punctuality
poruszyc problem
Lernen beginnen
raise a problem
samodyscyplina
Lernen beginnen
self-discipline
zadawać pracę
Lernen beginnen
set work
zwolnienie (np. z Wf-u) z powodu choroby
Lernen beginnen
sick note
starać się zrozumieć
Lernen beginnen
struggle to understand
zrobić sobie rok przerwy między szkołą średnią a studiami
Lernen beginnen
take a gap year
robić notatki
Lernen beginnen
take notes
sprawdzać obecność
Lernen beginnen
take the register
wziąć wolne
Lernen beginnen
take time off
semestr
Lernen beginnen
term
plan zajęć
Lernen beginnen
timetable
konsultacje
Lernen beginnen
tutorial
być stworzonym do czegoś
Lernen beginnen
be cut out for something
przesunąć coś na wcześniejszy termin
Lernen beginnen
bring sth forward
znaleźć coś
Lernen beginnen
come up with sth
rzucić (np. studia)
Lernen beginnen
drop out
dotrzeć do kogoś
Lernen beginnen
get through to sb
oddać coś, wręczyć coś
Lernen beginnen
hand sth in
nadrobić coś
Lernen beginnen
make up for sth
nadrobić coś
Lernen beginnen
make up for sth
przypisać sukces komuś/czemuś
Lernen beginnen
put the success down to sb/sth
nauczyć się czegoś, zapamiętać coś, przyswoić sobie coś
Lernen beginnen
take sth in
nagroda
Lernen beginnen
award

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.