rozdział 4 - 1

 0    41 Datenblatt    guest1600923
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przestawać coś robić
Lernen beginnen
give up
wydzielać zapach
Lernen beginnen
give off
poddawać się, zgadzać się na coś pod presją
Lernen beginnen
give in
oddawać, zwracać coś
Lernen beginnen
give back
rozdawać
Lernen beginnen
give away
zwracać komuś pieniądze
Lernen beginnen
pay sb back
położenie, pozycja, stanowisko
Lernen beginnen
position
rozumieć, spotykać się z kimś
Lernen beginnen
see
postrzegać coś jako
Lernen beginnen
see sth as
mieć czegoś dość
Lernen beginnen
be sick of sth
uwaga, zainteresowanie
Lernen beginnen
attention
uważać (na lekcji)
Lernen beginnen
pay attention
tło, kwalifikacje i doświadczenie, drugi plan
Lernen beginnen
background
wykształcenie i kwalifikacje w jakiejś dziedzinie
Lernen beginnen
a background in sth
na drugim planie
Lernen beginnen
in the background
w dobrej formie, odpowiedni
Lernen beginnen
fit
nadawać się do czegoś
Lernen beginnen
be fit for sth
utrzymywać formę
Lernen beginnen
keep fit
pomagać komuś
Lernen beginnen
to give SB a hand
z drugiej strony
Lernen beginnen
on the other hand
pracować w nadgodzinach
Lernen beginnen
work long hours
pracować w systemie zmianowym
Lernen beginnen
work shifts
być wyrzuconym z pracy
Lernen beginnen
be fired
być bez pracy
Lernen beginnen
be out of work
strajkować
Lernen beginnen
go on strike
zwalniać kogoś (z powodu redukcji etatów)
Lernen beginnen
lay sb off
emerytura
Lernen beginnen
a pension
przechodzić na emeryturę
Lernen beginnen
retire
bezrobotny
Lernen beginnen
unemployed
bezrobocie
Lernen beginnen
unemployment
być odpowiedzialnym za coś, kierować czymś
Lernen beginnen
be in charge of sth
być na zwolnieniu lekarskim
Lernen beginnen
be on sick leave
pracować po godzinach/w nadgodzinach
Lernen beginnen
do overtime
zatrudniać
Lernen beginnen
employ/hire
dostać premię
Lernen beginnen
get a bonus
dostać podwyżkę
Lernen beginnen
get a pay rise
dostać awans
Lernen beginnen
get promoted
robić karierę w (jakiejś branży)
Lernen beginnen
have a career in sth
brać dzień wolny
Lernen beginnen
take a day off
pracować jako nauczyciel
Lernen beginnen
work as a teacher
pracować dla firmy
Lernen beginnen
work for a company

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.