Shakira interview

 0    41 Datenblatt    bartlomiejsiczek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bezcenny, nieoceniony
Lernen beginnen
priceless,
Ten parking jest bezpłatny
Lernen beginnen
The car park is free of charge
za darmo / bezpłatnie
Lernen beginnen
free of charge / for free
móc sobie pozwolić na coś
Lernen beginnen
can afford something
w relacjach damsko-meskich
Lernen beginnen
in male-female relations
powszechne błędne przekonanie
Lernen beginnen
a common misconception
powiedzieć komuś komplement
Lernen beginnen
pay / give someone a compliment
w większości przypadków jest tam haczyk/kruczek
Lernen beginnen
in most cases there is a catch
pobieżny, powierzchowny opis
Lernen beginnen
superficial description
powierzchownie
Lernen beginnen
superficially
kiepski, oklepany, banalny
Lernen beginnen
corny
Oni nawiązali do znanych argumentów
Lernen beginnen
They referred to familiar arguments
Załóżmy że jesteś w sytuacji kiedy...
Lernen beginnen
Let's assume that you are in a situation when...
kojarzyć coś z czymś
Europejczycy kojarzą Polskę z papieżem i wódką.
Lernen beginnen
associate something with something
Europeans associate Poland with the pope and vodka.
mieć pozwolenie na
Lernen beginnen
be allowed to
ewakuować budynek
Lernen beginnen
evacuate the building
niezidentyfikowany uzbrojony bandyta
Lernen beginnen
unidentified gunman
skojarzenie, związek
Lernen beginnen
association
Nie widzieliśmy żadnego związku pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami
Lernen beginnen
We didn't see any association between the two events
Nagle poczułem się znudzony
Lernen beginnen
Suddenly I was bored
utrzymywać
Dieta to klucz do utrzymania szczupłej sylwetki.
Lernen beginnen
to maintain
Diet is the key to maintaing a slim physique.
Ona ma na utrzymaniu trójkę dzieci
Lernen beginnen
She's maintaining three kids
dobrze utrzymany
Lernen beginnen
well maintained
źle utrzymany
Lernen beginnen
badly maintained, zaniedbany
zaniedbać coś
Lernen beginnen
neglect something
zaniedbywac obowiązki
Lernen beginnen
neglect duties
nie lekceważ tego
Lernen beginnen
Don't ignore, neglect it
on nie mógł temu zaprzeczyć
Lernen beginnen
he couldn't deny it
przyjąć coś z przymrużeniem oka, z rezerwą
Lernen beginnen
take somrthing with a pinch of salt, grain of salt
pokorny, skromny
Lernen beginnen
humble, modest
w pośpiechu
Lernen beginnen
in a hurry, in a rush
nie spiesz się
Lernen beginnen
don't rush
zawierać
Czy ta sałatka zawiera cebulę?
Lernen beginnen
to contain
Does this salad contain onions?
miły, przyjemny
Lernen beginnen
enjoyable
połączyć ponownie
Lernen beginnen
to reconnect
wrażliwość,
Lernen beginnen
sensitivity, sensibility
wrażliwość artystyczna
Lernen beginnen
artistic sensibility
radosna wiadomość
Lernen beginnen
joyful news
co najwyżej
Lernen beginnen
at most
Będzie cię to kosztować najwyżej pięć dolarów
Lernen beginnen
It will cost you at most five dollars
przynajmniej / co najmniej
Lernen beginnen
at least

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.