Słownictwo 20.05 (2)

 0    130 Datenblatt    fiszkifrancuski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
una legge
Lernen beginnen
prawo
formato
Lernen beginnen
ukształtowany
il paese formato soltanto da italiani
Lernen beginnen
kraj utworzony tylko przez Włochów
który jest stanowiony przez włochów, w którym oni mieszkają
formare
Lernen beginnen
kształtować, stanowić
Nel nostro Paese vivono circa 3 milioni di persone
Lernen beginnen
W naszym kraju mieszka około 3 milionów ludzi
appartenere a
Lernen beginnen
należeć do
appartenere al gruppo etnico
Lernen beginnen
należeć do grupy etnicznej
una razza
Lernen beginnen
rasa
insieme
Lernen beginnen
razem
insieme a
Lernen beginnen
wraz z
continuare ad usare la lingua d'origine
Lernen beginnen
nadal używać języka pochodzenia
la lingua d'origine
Lernen beginnen
język pochodzenia
immigrare
Lernen beginnen
imigrować
ultima
Lernen beginnen
ostatnia, ubiegła
vivere da almeno cinque secoli
Lernen beginnen
żyć od co najmniej pięciu wieków
vivere in alcune zone specifiche
Lernen beginnen
żyć w określonych obszarach
le zone della penisola
Lernen beginnen
obszary półwyspu
la penisola
Lernen beginnen
półwysep
la proposta
Lernen beginnen
propozycja
la proposta di legge
Lernen beginnen
projekt ustawy, projekt legislacyjny
la tutela delle minoranze linguistiche
Lernen beginnen
ochrona mniejszości językowych
la tutela
Lernen beginnen
ochrona
le minoranze linguistiche
Lernen beginnen
mniejszości językowe
le minoranze etniche
Lernen beginnen
mniejszości etniczne
il complesso dei cittadini
Lernen beginnen
kompleks obywateli
ogół
i cittadini
Lernen beginnen
obywatele
già
Lernen beginnen
już
approvare
Lernen beginnen
zatwierdzać
approvato
Lernen beginnen
zatwierdzony
approvato da
Lernen beginnen
zatwierdzony przez
adesso
Lernen beginnen
teraz, od tej pory
volere proprio farlo
Lernen beginnen
naprawdę chcę to zrobić
andare incontro a
Lernen beginnen
wyjść (czemuś) na przeciw, zmierzyć się
andare incontro alle esigenze
Lernen beginnen
wyjśc na przeciw wymaganiom
infatti
Lernen beginnen
rzeczywiście
ottenere
Lernen beginnen
uzyskać, otrzymać
la ratifica
Lernen beginnen
ratyfikacja
zatwierdzenie umowy międzynarodowej przez upoważniony do tego organ państwowy
ottenere la definitiva ratifica del Parlamento
Lernen beginnen
uzyskać ostateczną ratyfikację (od) Parlamentu
zatwierdzenie umowy międzynarodowej przez upoważniony do tego organ państwowy
l'approvazione
Lernen beginnen
zatwierdzenie
un atto
Lernen beginnen
akt
l'approvazione da parte di autorità
Lernen beginnen
zatwierdzenie przez władze
assicurare
Lernen beginnen
gwarantować, zapewniać
assicurare alle comunità di diversa etnia
Lernen beginnen
zagwarantować, zapewnić społecznością różnych grup etnicznych
l'uso della lingua
Lernen beginnen
użycie języka
l'etnia
Lernen beginnen
etniczność
il raggruppamento
Lernen beginnen
zgrupowanie
l'uso della lingua nei consigli comunali
Lernen beginnen
użycie języka w radach gmin
i consigli comunali
Lernen beginnen
rady miejskie
il consiglio comunale
Lernen beginnen
rada miasta
l'uso della lingua negli uffici pubblici
Lernen beginnen
użycie języka w urzędach publicznych
l'ufficio postale
Lernen beginnen
poczta, urząd pocztowy
l'ufficio pubblico
Lernen beginnen
urząd publiczny
la scuola materna
Lernen beginnen
przedszkole
la scuola elementare
Lernen beginnen
Szkoła podstawowa
la lingua locale
Lernen beginnen
lokalny język
ammettere
Lernen beginnen
przyznać
Marco è stato ammesso all'accademia
Lernen beginnen
Marco został przyjęty do akademii
devo ammettere che
Lernen beginnen
Muszę przyznać że
assegnare le borse di studio
Lernen beginnen
przyznawać stypendia
la televisione di stato
Lernen beginnen
telewizja państwowa
la segnaletica stradale
Lernen beginnen
znaki drogowe, sygnalizacja drogowa
lo speciale trattamento
Lernen beginnen
specjalne traktowanie
il trattamento
Lernen beginnen
traktowanie, leczenie
riservare
Lernen beginnen
rezerwować
i servizi riservati a tutti
Lernen beginnen
usługi zarezerwowane dla wszystkich
risiedere
Lernen beginnen
rezydować, zamieszkiwać
la potenza non inferiore a 6 kW
Lernen beginnen
moc nie mniejsza niż 6 kW
la popolazione totale
Lernen beginnen
całkowita populacja
riguardare
Lernen beginnen
dotyczyć
La proposta riguarda gli onorari
Lernen beginnen
Propozycja, wniosek dotyczy opłat
gli onorari
Lernen beginnen
opłaty
la storia
Lernen beginnen
historia
le caratteristiche completamente diverse
Lernen beginnen
całkowicie odmienne właściwości
costituire
Lernen beginnen
stanowić
la lingua latina costituisce la base
Lernen beginnen
język łaciński stanowi podstawę
la lingua latina costituisce la base per le lingue romanze
Lernen beginnen
język łaciński stanowi podstawę języków romańskich
il regolamento costituisce la base su cui si fonda il diritto
Lernen beginnen
regulamin stanowi podstawę, na której opiera się prawo
considerare
Lernen beginnen
rozważać, uważać, twierdzić
la lingua italiana e considerata una delle più antiche lingue
Lernen beginnen
język włoski jest uważany za jeden z najstarszych języków
una delle più antiche lingue
Lernen beginnen
jeden z najstarszych języków
fortemente
Lernen beginnen
mocno
la lingua di origine latina
Lernen beginnen
język pochodzenia łacińskiego
la lingua distinta dall'italiano
Lernen beginnen
język inny niż włoski
distinto
Lernen beginnen
odmienny, wybitny
l'insediamento principale
Lernen beginnen
główna osada
comprendere
Lernen beginnen
rozumieć, zawierać, obejmować
comprendere l'interna provincia
Lernen beginnen
obejmować całą prowincję
la nuova legge
Lernen beginnen
nowe prawo
portare
Lernen beginnen
prowadzić, wnosić, przynosić
la nuova legge porta grandi cambiamenti
Lernen beginnen
nowe prawo wnosi wielkie zmiany
i grandi cambiamenti
Lernen beginnen
duże zmiany
il cambiamento
Lernen beginnen
zmiana
esistere
Lernen beginnen
istnieć
esistere già da tempo
Lernen beginnen
istnieć już od pewnego czasu
uno statuto
Lernen beginnen
ustawa
uno statuto speciale
Lernen beginnen
specjalna ustawa
consentire
Lernen beginnen
dopuszczać, przyzwalać
uno statuto speciale consente il bilinguismo
Lernen beginnen
specjalna ustawa zezwala na dwujęzyczność
il bilinguismo
Lernen beginnen
dwujęzyczność
parlare due lingue a livello di parità
Lernen beginnen
mówić dwoma językami na równym poziomie
loro vivono quasi tutti in Italia
Lernen beginnen
oni mieszkają prawie wszyscy we Włoszech
vivere vicino al confine
Lernen beginnen
żyć w pobliżu granicy
vivere vicino al confine tra Italia e Slovenia
Lernen beginnen
mieszkać w pobliżu granicy między Włochami a Słowenią
il confine tra
Lernen beginnen
granica między
parlare l'antica lingua dei trovatori
Lernen beginnen
mówić starożytnym językiem trubadurów
i trovatori
Lernen beginnen
trubadurzy
vivere ai piedi delle Alpi
Lernen beginnen
żyć u podnóża Alp
loro vivono in alcune valli piemontesi
Lernen beginnen
mieszkają w niektórych dolinach Piemontu
un misto di cereali
Lernen beginnen
mieszanka zbóż
un misto
Lernen beginnen
mieszanka
parlare un albanese arcaico
Lernen beginnen
mówić archaicznym albańskim
arcaico
Lernen beginnen
archaiczny
molto antico
Lernen beginnen
bardzo stary (b. starożytny)
lo stesso giorno
Lernen beginnen
tego samego dnia
stesso
Lernen beginnen
podobny, taki sam, identyczny
l'antenato
Lernen beginnen
przodek 1
l'avo
Lernen beginnen
przodek 2
il progenitore
Lernen beginnen
przodek 3
arrivare verso mezzogiorno
Lernen beginnen
przybyć około południa
verso la metà del XV secolo
Lernen beginnen
w połowie XV wieku
qualche storico
Lernen beginnen
jakiś historyk
fare risalire l'origine della città
Lernen beginnen
prześledzić pochodzenie miasta
risalire al passato
Lernen beginnen
wrócić do przeszłości, sięgać do przeszłości
ma è più probabile che
Lernen beginnen
ale bardziej prawdopodobne jest ze
probabile
Lernen beginnen
prawdopodobne
sia
Lernen beginnen
zarówno
avvenire
Lernen beginnen
avvenire Italienisch
nastąpić, odbyć się, mieć miejsce, zaistnieć, wydarzyć się
intorno
Lernen beginnen
około
avvenire intorno al X secolo
Lernen beginnen
mieć miejsce, nastąpić około X wieku
loro sono poco più di 15 mila
Lernen beginnen
jest ich nieco ponad 15 tys

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.