SpeakinGo D-F

 0    66 Datenblatt    annag877
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
szkoda / krzywda / uszkodzić / zniszczyć
Lernen beginnen
damage
radzić sobie z / dotyczyć / zająć się
Lernen beginnen
deal with
odmalować
Lernen beginnen
redecorate
udekorować / wymalować
Lernen beginnen
decorate
bronić się przed czymś
Lernen beginnen
defend against sth
zachwycony
Lernen beginnen
delighted
dostarczyć / wydać
Lernen beginnen
deliver
popyt
Lernen beginnen
demand
odrzucić, zaprzeczyć / odmowa
Lernen beginnen
deny / denial
odstąpić od / odejść od
Lernen beginnen
depart from
zaprojektować / aranżować
Lernen beginnen
design
życzenie / pragnienie / pożądanie
Lernen beginnen
desire
pomimo
Lernen beginnen
despite of
zniszczyć
Lernen beginnen
destroy
szczegół
Lernen beginnen
detail
zdecydowany
Lernen beginnen
determined
urządzenie
Lernen beginnen
device
trawienie
Lernen beginnen
digestion
obiad
Lernen beginnen
dine
bezpośredni, kierować / kierunek
Lernen beginnen
direct / direction
kataklizm
Lernen beginnen
disaster
rozczarowany
Lernen beginnen
disappointed
odkryć / odkrycie
Lernen beginnen
discover / discovery
odległy
Lernen beginnen
distant
roztargnienie
Lernen beginnen
distraction
niepokoić, przeszkadzać / niespokojny, zaniepokojony
Lernen beginnen
disturb / disturbed
dzielić / podzielony
Lernen beginnen
divide / divided
wątpliwość
Lernen beginnen
doubt
jest to spowodowane
Lernen beginnen
is due to
każdy
Lernen beginnen
each
wysiłek
Lernen beginnen
effort
albo ... albo
Lernen beginnen
either ... or
wyeliminować
Lernen beginnen
eliminate
inny / inaczej / indziej / w dalszym ciągu
Lernen beginnen
else
spotkanie / spotkać, napotkać
Lernen beginnen
encounter
zagrożony / zagrozić
Lernen beginnen
endangered
oświecenie
Lernen beginnen
enlightenment
równy / równość
Lernen beginnen
equal / equality
zwłaszcza / szczególnie
Lernen beginnen
especially
nawet / jeszcze / choćby
Lernen beginnen
even
dokładny / dokładnie
Lernen beginnen
exact / exactly
doskonałość
Lernen beginnen
excellence
podekscytowany / ekscytujące
Lernen beginnen
excited / exciting
rozszerzać
Lernen beginnen
expand
zbadać
Lernen beginnen
explore
błąd / porażka / niepowodzenie
Lernen beginnen
fail
wiara
Lernen beginnen
faith
sokół
Lernen beginnen
falcon
znajomy
Lernen beginnen
familiar
przymocować
Lernen beginnen
fasten
wina / wada
Lernen beginnen
fault
pióro
Lernen beginnen
feather
prom
Lernen beginnen
ferry
wypełnić / wypełnij
Lernen beginnen
fill / fill in
płomień
Lernen beginnen
flame
powódź
Lernen beginnen
flood
płynąć
Lernen beginnen
flow
płyn / płynny
Lernen beginnen
fluid
głupiec / głupek / uwieść /oszukać
Lernen beginnen
fool
zakazać
Lernen beginnen
forbid
siła
Lernen beginnen
force
szczęśliwie
Lernen beginnen
fortunately
bezczelny / naprzód / przekazać
Lernen beginnen
forward
częsty / często
Lernen beginnen
frequent / frequently
przód
Lernen beginnen
front
owocny
Lernen beginnen
fruitful

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.