Środki stylistyczne

5  1    18 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
alegoria
Lernen beginnen
znak zastępczy, który odwołuje się do utrwalonych wyobrażeń; znaczenie alegorii ma charakter skonwencjonalizowany; alegoria jest jednoznacznym odpowiednikiem jakiegoś pojęcia
animizacja
Lernen beginnen
rodzaj metafory; przypisywanie właściwości istot żywych przedmiotom, abstrakcyjnym pojęciom, zjawiskom martwej natury, stanom itd.
antropomorfizacja
Lernen beginnen
odmiana animizacji; uczłowieczające przedstawienie zjawisk świata pozaludzkiego, a także abstrakcyjnych tworów umysłu i wyobraźni; mniej skonwencjonalizowana niż personifikacja; często polega na psychizacji przyrody
epitet
Lernen beginnen
wyraz określający rzeczownik; najczęściej tę funkcję pełni przymiotnik (ładny dzień); rzadziej imiesłów (wschodzący księżyc) lub inny rzeczownik (pies przyjaciel)
epitet stały
Lernen beginnen
epitet zawsze odnoszący się do danego zjawiska, trwale kojarzony z wyrazem określanym i mogący go zastępować; takie są epitety przydawane mitologicznym bogom i bohaterom, np. Prędkonogi o Achillesie
eufemizm
Lernen beginnen
wyraz lub zwrot zastępujący określone słowo, które ze względów obyczajowych, estetycznych lub cenzuralnych nie może być użyte w wypowiedzi, np. niezbyt bystry zamiast głupi
hiperbola
Lernen beginnen
przedstawienie jakiegoś zjawiska celowo wyolbrzymiające jego cechy i znaczenie, zwykle motywowane dążeniem do wywarcia silnego wrażenia na odbiorcy
ironia
Lernen beginnen
właściwość stylu polegająca na celowej sprzeczności między dosłownym znaczeniem wypowiedzi a jej znaczeniem właściwym, niewyrażonym wprost, ale rozpoznawalnym
litota
Lernen beginnen
1. przeciwieństwo hiperboli; minimalizujące opisanie i pomniejszenie znaczenia jakiegoś zjawiska; także: celowa skromność mówcy w przedstawianiu siebie samego 2. rodzaj eufemizmu: złagodzenie ostrości sądu przez zastąpienie jakiegoś określenia jego zaprzeczonym przeciwieństwem, np. niemały zamiast duży
metafora
Lernen beginnen
połączenie słów, które w nowych okolicznościach lub związkach zyskują nowe znaczenie, zwane metaforycznym; w efekcie całość ma nową zawartość obrazowo-semantyczną
metonimia
Lernen beginnen
zastąpienie nazwy jakiegoś przedmiotu lub zjawiska nazwą innego, pozostającego z nim w uchwytnej zależności, np. pożyczyć Sienkiewicza, pługi wyszły w pole
oksymoron
Lernen beginnen
zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, np. czarny śnieg
personifikacja (uosobienie)
Lernen beginnen
odmiana animizacji; przypisywanie cech ludzkich tworom nieożywionym, zjawiskom natury i kosmosu, zwierzętom, roślinom, a zwłaszcza pojęciom abstrakcyjnym
peryfraza (omówienie)
Lernen beginnen
zastąpienie jednego wyrazu szeregiem innych w celu wzbogacenia i rozwijania tematu, ukazania możliwości oratorskich, przekazaniu autorskiej interpretacji itd.
porównanie
Lernen beginnen
zestawienie dwóch zjawisk, z których jedno służy określeniu drugiego; uwydatnienie i zinterpretowanie właściwości opisywanego zjawiska przez wskazanie na podobieństwo do zjawiska innego
porównanie homeryckie
Lernen beginnen
taka postać porównania, którego drugi człon zostaje rozbudowany do rozmiaru samodzielnego obrazu poetyckiego czy epizodu, przez co tok opowieści spowalnia i odchodzi od wątku zasadniczego
symbol
Lernen beginnen
znak językowy (lub motyw) reprezentujący treści ukryte, do których odbiorca musi w swojej lekturze dotrzeć, jeśli ma uchwycić sens tekstu; związek między zjawiskiem bezpośrednio przedstawionym a jego ukrytym znaczeniem ma charakter indywidualny i nigdy nie jest w pełni określony
synekdocha
Lernen beginnen
odmiana metonimii, wyrażenie wskazujące na jakieś zjawisko przez użycie nazwy innego zjawiska, zawierającego to pierwsze (totum pro parte) lub zawierającego się w pierwszym (pars pro toto)

Środki stylistyczne – opanuj to z nami!

Czy wiesz, co to są środki stylistyczne? To środki używane w szeroko pojętej sztuce, mają na celu wywołać u odbiorcy pożądane emocje. A jakie są środki stylistyczne? Tego dowiesz się w tej lekcji! Poznasz wszystkie środki stylistyczne, a dokładniej mówiąc środki stylistyczne i ich funkcje.

Środki stylistyczne – przykłady

Chciałbyś wiedzieć, z czym będziesz mieć do czynienia? W lekcji natkniesz się na alegorie, metonimia, porównania homeryckie, oksymoron i wiele innych! Jeżeli jeszcze zastanawiasz się, do czego mają Ci się przydać srodki stylistyczne, to już spieszymy z wyjaśnieniem! Otóż opanowanie tych pojęć ułatwi analizę i interpretację tekstów lirycznych, które pojawiają się np. na maturze lub ogólnie mówiąc, w całym toku nauczania w szkole. Aby wyróżnić takie środki wyrazu w tekście, trzeba najpierw poznać ich dokładne definicje. O to też nie musisz się martwić, gdyż w tej lekcji został zawarty również szczegółowy opis każdego środka stylistycznego, dzięki temu nie będziesz miał problemu z odnalezieniem go w tekście.

Językowe środki wyrazu

Środki stylistyczne to tylko kropla w morzu języka polskiego. Jeżeli jesteś w trakcie nauki i chciałbyś powtórzyć sobie kilka zagadnień z polskiego, to fiszki będą naprawdę świetnym pomysłem. U nas możesz skorzystać m.in. z lekcji: przysłowia polskie, związki frazeologiczne, a dla dzieci lub osób, które być może uczą się polskiego mamy lekcję odmiana przez przypadki. Co najważniejsze, wszystkie wymienione wyżej lekcje są całkowicie darmowe, więc nic nie tracisz!

Kommentare:

aloo er schrieb: 2011-02-06 14:06:26
oksymoron - zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, np. czarny śnieg (zamiast biały powinno być czarny)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.