Starbucks SWOT

 0    11 Datenblatt    robertodwald1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przedstawienie przyczyny
piszę ws. spotkania z przedstawicielami z Japoni
Lernen beginnen
with reference to
I am writing with reference to the meeting with the japanese representatives
[przedstawienie przyczyny]
Piszę w nawiązaniu do Pana e-maila otrzymanego dnia 7-go czerwca.
Lernen beginnen
with reference to
I am writing with reference to your e-mail received June 7th
[przedstawienie przyczyny]
Kontaktuję się z Panią w sprawie daty konferencji oraz rezerwacji hotelowych
Lernen beginnen
with reference to
I am writing with reference to the conference date and hotel reservations
nasladujący, małpujący
Raporty kryminalne w gazetach często zachęcają do popełniania przestępstw naśladowców.
Lernen beginnen
copycat
Crime reports in newspapers often encourage copycat crimes.
nabiał
Lekarz powiedział mi, że mam jeśc mniej czerwonego mięsa i nabiału
Lernen beginnen
dairy
The doctor told me to eat less red meat and dairy products.
zależny
Krajowa ekonomia jest bardzo zalezna od naturalnych zasobów
Lernen beginnen
dependent
The country's economy is heavily dependent on natural resourses
róznicować, dywersyfikować
Firma planuje dywersyfikację na inne działania.
Lernen beginnen
diversify
The company is planning to diversify into other activities.
franczyza
Prowadzimy działalność w ramach franczyzy.
Lernen beginnen
franchise
We operate a business under franchise
misja przedsiębiorstwa
Many companies do not follow their mission statements.
Lernen beginnen
mission statement
Many companies do not follow their mission statements
narażony
Małe dzieci są szczególnie narażone na zatrucie pokarmowe.
Lernen beginnen
vulnerable / exposed
Young children are particularly vulnerable to food poisoning
szczególnie
Lernen beginnen
particularly

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.