Starożytność - historia

 0    40 Datenblatt    guest1599297
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Zamiast trwałego państwa Sumerowie tworzą pojedyncze...?
Lernen beginnen
miasta-państwa
Co charakteryzuje Mezopotamię?
Lernen beginnen
teren żyznego półksiężyca, nazywana międzyrzeczem, systemy irrygacyjne, handel dalekosiężny
Co to za państwo?
Lernen beginnen
Babilonia i Asyria
Kim był Sargon Wielki?
Lernen beginnen
wódz Akadów, przejął władzę w mieście i rozprzestrzanił ją na całą Mezopotamię w ten sposób tworząc pierwsze imperium
Jak nazywała się najstarsza cywilizacja?
Lernen beginnen
Sumerowie
Co to jest Zikkurat?
Lernen beginnen
wielopoziomowa świątynia będąca centralnym punktem każdego miasta, odgrywała też rolę spichlerza
Jak wyglądała ekspansja zewnętrzna królów asyryjskich?
Lernen beginnen
wobec podbitych narodów stosują politykę brutalnego terroru, eksterminacja mieszkańców, przesiedlenia, palenie i burzenie miast, celowa polityka osadnicza
Dla żony którego władcy zbudowano wiszące ogrody?
Lernen beginnen
Nabuchodonozora II - Wiszące ogrody Semiramidy
Co przedstawia obrazek?
Lernen beginnen
Tabliczka gliniana z sumeryjskim pismem klinowym
Opisz państwo Sargona Wielkiego?
Lernen beginnen
monarchia, cała władza skupiona w rękach króla, rozwinięta armia
Co przedstawia obrazek?
Lernen beginnen
Tabliczka wotywna Ur-Nansze
Mapę której cywilizacji przedstawia zdjęcie?
Lernen beginnen
Mezopotamia 3 tys p.n.e.
Jak nazywało się plemię, które podporządkowało sobie Sumerów w XXIV w. p.n.e.?
Lernen beginnen
Akadu
Kto doprowadził do pierwszego w historii zjednoczenia politycznego (imperium)?
Lernen beginnen
Sargon Wielki
Kto to?
Lernen beginnen
Sargon Wielki - twórca imperium akadyjskiego
Kiedy Hammurabi obejmuję władzę (XVIII w. p.n.e.) teren nazywany?
Lernen beginnen
Babilonia
Czym był Sumero-Akad?
Lernen beginnen
Tak zostało nazwane państwo utwprzone przez wchłoniecie i asymilacje Sumerów z Akadami, zachowali oba języki i mimo przejęcia kultury pozostawili część wartości z tej Sumerów
Kto to?
Lernen beginnen
Pazuzu - budzący przerażenie mieszkańców Mezopotamii, demon wiatrów pustynnych, suszy i kataklizmów
Opisz okres panowania Hammurabiego?
Lernen beginnen
uregulowanie sytuacji wewnetrznej kraju, rozpoczęcie ekspansji, stopniowe podporządkowanie kolejnych miast, stworzenie królestwa, rozkaz spisania i uporządkowanie praw, sprawne zarządzanie i rozwój państwa
Jakie miasto zaczyna odgrywać najważniejszą rolę po upadku imperium akadyjskiego?
Lernen beginnen
Babilon
Gdzie leżała Mezopotamia?
Lernen beginnen
Między Eufratem a Tygrysem
Czym był Kodeks Hammurabiego?
Lernen beginnen
najstarszy zachowany w całości i oryginale, spis praw, został spisany na polecenie władcy Babilonii
W którym roku upadł Sumero-Akad?
Lernen beginnen
2100 r. p.n.e. - z powodu najazdów koczowniczych
Co przedstawia obrazek?
Lernen beginnen
Brama Isztar w Babilonie
Po śmierci Hammurabiego ponowny rozkwit Babilonii przypada na czasy panowania?
Lernen beginnen
Nabuchodonozora II - nowe imperium
Kiedy i przez kogo zostaje zniszczone królestwo asyryjskie?
Lernen beginnen
614 r. p.n.e.- najazd Medów, wojska zdobywają Aszur, a później palą i plądrują Niniwę
Kres nowego imperium położyli Persowie, którzy zdobyli Babilon w ... pod wodzą ...?
Lernen beginnen
539 r.p.n. e, Cyrusa II Wielkiego
Która cywilizacja w odróżnieniu od sąsiadów utworzyła jednolite państwo?
Lernen beginnen
Asyria - stolica Aszur, a następnie Niniwa
Jakie tereny opanowali królowie asyryjscy po upadku imperium Babilońskiego, kiedy zbudowali własną potęgę?
Lernen beginnen
Mezopotamia, Elam, Syria, Palestyna oraz północny Egipt
Kim był Asurbanipal?
Lernen beginnen
ostatni wybitny król asyryjski, który potrafił czytać i pisać, zgromadził wspaniałą bibliotekę w Niniwie
Co przedstawia obrazek?
Lernen beginnen
Stela Hammurabiego - na niej wyryto kodeks Hammurabiego
Co przedstawia obrazek?
Lernen beginnen
Rekonstrukcja wielkiego zikkuratu w Ur
Co przedstawia obrazek?
Lernen beginnen
Pieczęć cylindryczną - stosowaną w cywilizacjacg Mezopotamii do oznaczania własności
jak wyglądały świątynie mezopotamskie?
Lernen beginnen
budowane na kształt zikkuratów, na planie prostokąta, charakterystyczne tarasy zmniejszające się ku górze
Jak nazwano największy babiloński zikkurat?
Lernen beginnen
Etemenanki - ok. 90m., przypuszczalny pierwowzór wieży Babel
Wymień zachowane zabytki mezopotamskie
Lernen beginnen
Sztandar z Ur - sumeryjska mozaika, płaskorzeźby asaryjskie, Brama Isztar w Babilonie
Omów spoleczeństwo Mezopotami
Lernen beginnen
Król(najw. władza w państwie)= naczelny wódz i kapłan, kapłani(sprawy kultu, odgrywali ogromną rolę w życiu społecznym i ekonomicznym) posiadali ogromne majątki ziemne, wolni obywatele=ludzie królewscy, niewolnicy
Jaka religia charakteryzowała mieszkańców Mezopotamii?
Lernen beginnen
politeizm
Wymień najważniejszych bogów (mezopotamia)
Lernen beginnen
Isztar Marduk Aszur Anu Enlili Tammuz Nergal Ninurta
Omów osiągnięcia cywilizacji mezopotamskiej
Lernen beginnen
pierwsze dzieła literackie, utwory filozoficzne i dydaktyczne, rozporządzenia władców (kodeksy praw), najstarsze teksty naukowe-wysoki poziom z zakresu matem, astronomii itd., wynalezienie koła, koło garncarskie, wyn. brązu, oprac. sys. miar i wag

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.