Starożytny Izrael

 0    14 Datenblatt    karinafhola
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Plemię
Lernen beginnen
grupa rodów zamieszkujących określony obszar,
Izrael-położenie
Lernen beginnen
Pomiędzy morzem śródziemnym a rzeką Jordan
Abraham
Lernen beginnen
ojciec narodu żydowskiego, który przyprowadził Izraelitów do Ziemi Kanaan, później nazwaną Palestyną
Mojżesz
Lernen beginnen
wyprowadził Izraelitów z Egiptu, i powrócił do Palestyny, gdzie rozpoczęli podbój tych terenów.
Dawid
Lernen beginnen
Król Izraela, zjednoczył plemiona izraelskie i zdobył Jerozolimę, którą uczynił stolicą swojego kraju
Salomon
Lernen beginnen
król Izraela, syn Dawida, słynął z mądrości. Wzniósł pierwszą Świątynię w Jerozolimie
Religia
Lernen beginnen
Religia monoteistyczna Judaizm
Tora
Lernen beginnen
Pięcioksiąg, czyli 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu
Dekalog
Lernen beginnen
Dziesięć przykazań, które Bóg dał Mojżeszowi na górze Synaj
Prorok
Lernen beginnen
przywódca religijny powołany przez Boga
Menora
Lernen beginnen
siedmioramienny świecznik, symbol Judaizmu i narodu Żydowskiego
Biblia
Lernen beginnen
Święta Księga opisująca słowa Boga spisane przez proroków
Świątynia Jerozolimska
Lernen beginnen
wzniesiona przez króla Salomona, zniszczona przez Babilończyków, następnie odbudowana i ponownie zniszczona przez Rzymian. Przechowywano w niej Arkę Przymierza, w której były kamienne tablice z Dekalogiem
Niewola Babilońska
Lernen beginnen
Babilończycy zdobyli Jerozolimę i uprowadzili Izraelitów do niewoli.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.