Temat 6. - Debata o prawach Indian

 0    12 Datenblatt    julkaw1997
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wymień teksty źródłowe dot. tego tematu.
Lernen beginnen
Bartolome de las Casas "Krótka relacja o wyniszczeniu Indian"
Wymień najważniejszych kronikarzy i tytuły ich tekstów.
Lernen beginnen
Diego de Landa "Relación de las cosas de Yucatan", Bernardo de Sahagun "Historia general de las cosas en Nueva Espana"
Jaki cel miała "Krótka relacja..."?
Lernen beginnen
Był to dokument interwencyjny, który miał wstrząsnąć królem. Casas był pierwszym i najważniejszym obrońcą praw Indian, widział w nich ludzi obdarzonych duszą.
Z kim i gdzie Casas odbył słynną debatę nt. praw Indian?
Lernen beginnen
W Valladolid z Juanem Ginesen de Sepulvedo
Jakie były postanowienia z debaty w Valladolid?
Lernen beginnen
1) zakazano niewolnictwa Indian 2) Indianie to ludzie z duszą 3) regulacje prawne dotyczące Indian
Na terenie jakiego kraju działał Diego de Landa?
Lernen beginnen
Meksyku
Który z kolonizatorów był tak agresywny, że został odwołany?
Lernen beginnen
Diego de Landa
Na terenie której cywilizacji działał Diego de Landa?
Lernen beginnen
Majowie
W jakim kraju i na terenie jakiej cywilizacji działał Bernardino de Sahagún?
Lernen beginnen
centralny Meksyk - Aztekowie
Którego z kolonizatorów pochłonęła działalność naukowa?
Lernen beginnen
Bernardina de Sahagúna
Ojcem jakiej dziedziny naukowej nazywany jest Bernardino de Sahagún?
Lernen beginnen
Etnografii
Podczas działalności którego z kolonizatorów pojawiły się elementy synkretyzmu i na czym one polegały?
Lernen beginnen
Bernardino de Sahagún włączał obyczaje Indian w praktyki chrześcijańskie.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.