Testy leksykalne

 0    77 Datenblatt    karolinagawrych
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
scared stiff
Lernen beginnen
zesztywniały ze strachu
convenience food
Lernen beginnen
gotowe jedzenie
cost the Earth
Lernen beginnen
kosztować fortunę
call on somebody
Lernen beginnen
wpaść do kogoś z wizytą
make a point of doing something
Lernen beginnen
nie omieszkać
fit for
Lernen beginnen
dopasowany do
urge somebody to do something
Lernen beginnen
nakłonić kogoś do zrobienia czegoś
give something a miss
Lernen beginnen
odpuścić sobie coś
come of age
Lernen beginnen
osiągnąć pełnoletność
pressed for time
Lernen beginnen
być pod presją czasu
prevent from doing sth
Lernen beginnen
zapobiec zrobienia czegoś
beyond recognition
Lernen beginnen
nie do poznania
give somebody a hard time
Lernen beginnen
dawać komuś w kość
for keeps
Lernen beginnen
na zawsze
life expectancy
Lernen beginnen
długość życia
irritable
Lernen beginnen
drażliwy
agreeable
Lernen beginnen
przyjemny
take somebody for a ride
Lernen beginnen
oszukać kogoś, zrobić w konia
put one's feet up
Lernen beginnen
odpoczywać
stand a chance
Lernen beginnen
mieć szansę powodzenia
take effect
The new regulation takes effect from tomorrow.
Lernen beginnen
zadziałać (np. o lekarstwie)/wchodzić w życie (np. o ustawie)
Nowe rozporządzenie wchodzi w życie od jutra.
provide for somebody
Mark's parents still provide for him although he is 30.
Lernen beginnen
utrzymywać kogoś
Rodzice Marka wciąż go utrzymują chociaż ma już 30 lat.
pay somebody respect
Lernen beginnen
okazywać komuś szacunek
for a song
Lernen beginnen
za bezcen, bardzo tanio
take somebody aback
He took me aback because he remembered about my birthday.
Lernen beginnen
zaskakiwać kogoś
Zaskoczył mnie, ponieważ pamiętał o moich urodzinach.
time and again
Lernen beginnen
bardzo często
attentive
The children were very attentive when the policeman came in to speak to their class about his job.
Lernen beginnen
uważny
Dzieci były bardzo uważne, kiedy policjant przyszedł opowiedzieć klasie o swojej pracy.
do justice to
Lernen beginnen
oddać sprawiedliwość
inventive
James is an inventive guy. I'm sure he'll figure something out.
Lernen beginnen
pomysłowy
James to pomysłowy gość. Jestem pewna, że coś wymyśli.
dependable, reliable, trustworthy
Lernen beginnen
niezawodny, solidny i godny zaufania
wasteful
Lernen beginnen
rozrzutny
beyond belief
Lernen beginnen
nie do wiary
for fear of
Lernen beginnen
z obawy
for the sake of
Lernen beginnen
przez wzgląd na
take notice of something
Lernen beginnen
zwracać uwagę na coś
make headway
Lernen beginnen
robić postępy
man of his word
Lernen beginnen
ktoś kto dotrzymuję słowa
keep up appearances
Lernen beginnen
zachować pozory
fondness for
Lernen beginnen
zamiłowanie do
odd job
Lernen beginnen
praca dorywcza
obstinacy
Lernen beginnen
upór
find fault with
Lernen beginnen
krytykować
affectionate
Lernen beginnen
czuły
Make flesh creep
Lernen beginnen
przestraszyć kogoś
be to one's liking
Lernen beginnen
odpowiadać komuś
bits and pieces
Lernen beginnen
drobiazgi, duperele
put a bold face on something
Lernen beginnen
dobra mina do złej gry
turn a blind eye on something
Lernen beginnen
przymknąć na coś oko
take delight in
Lernen beginnen
rozkoszować się
leave somebody to their own devices
Lernen beginnen
pozostawić kogoś samemu sobie
put in for
Lernen beginnen
ubiegać się o coś
decisive
Lernen beginnen
stanowczy, zdecydowany
acknowledge
The police acknowledge they have no evidence.
Lernen beginnen
przyznać
Policja przyznaje, że nie ma żadnych dowodów.
regretful
Lernen beginnen
pełen żalu
acute
Lernen beginnen
przeszywający
neglectful
Lernen beginnen
niedbały
inclination to, tendency for
Lernen beginnen
skłonność do, tendencja do
apprehensive
Lernen beginnen
bojaźliwy
objectionable
Lernen beginnen
nie na miejscu
be subject to
Lernen beginnen
podlegać, być podatnym na
own up to doing something
Lernen beginnen
przyznać się do zrobienia czegoś
reputable
Lernen beginnen
poważany, szanowany, renomowany
in the nick of time
Lernen beginnen
w samą porę
in view of
Lernen beginnen
z racji czegoś, ze względu na coś
at request
Lernen beginnen
na życzenie
disregard
Lernen beginnen
brak poszanowania
beyond a shadow of a doubt
Lernen beginnen
bez cienia wątpliwości
hold sb to one's word
Lernen beginnen
trzymać za słowo
at the drop of a hat
Lernen beginnen
natychmiast, bez zastanowienia
hardship
Lernen beginnen
trud
fall prey to sth
Lernen beginnen
paść ofiarą
in the event of
Lernen beginnen
w przypadku czegoś
run the risk
Lernen beginnen
ryzykować
come in for criticism
Lernen beginnen
zostać skrytykowanym
have a soft spot for somebody
Lernen beginnen
mieć słabość do kogoś
come to terms with
It's difficult to come to terms with the death of a close relative.
Lernen beginnen
pogodzić się z czymś
Trudno pogodzić się ze śmiercią bliskiego krewnego.
fall short of
Lernen beginnen
być dalekim od, nie dorównać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.