The Fun Knowledge 40

 0    36 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bomb shelter
Lernen beginnen
schron przeciwbombowy
stock
Lernen beginnen
asortyment, towar, zapas, kapitał akcyjny, akcje, kolba (karabinu), lewkonia (roślina)
stock
Lernen beginnen
mieć w zapasach, zaopatrywać (kogoś), zarybiać
stock
Lernen beginnen
banalny, oklepany, popularny, powszechny, akcyjny (kapitał)
bunker
Lernen beginnen
bunkier, schron, komórka na węgiel, zabunkrować, bunkrować (ukryć, schować, np. węgiel, paliwo)
bunk bed
Lernen beginnen
łóżko piętrowe, prycza
down the hall
Lernen beginnen
w dół korytarza
disguise
Lernen beginnen
przebrać, zatuszować (np. obcy akcent), kamuflować, ukryć (np. uczucia), przebranie
pharmaceutical plural meds
Lernen beginnen
lek, produkt leczniczy
a handful of people
Lernen beginnen
garstka ludzi
whereabouts
Lernen beginnen
miejsce pobytu, gdzie (mniej więcej)
credibility gap
Lernen beginnen
brak zaufania do decydentów, rozziew pomiędzy słowami a rzeczywistością
credibility
Lernen beginnen
wiarygodność
gut
Lernen beginnen
jelito, kiszka, wnętrzności, flaki, naciąg (np. rakiety, skrzypiec), patroszyć, bebeszyć, przeszukać, wywrócić do góry nogami, doszczętnie zniszczyć, trawić (o ogniu, pożarze),
They gutted my room but they didn't find anything.
Lernen beginnen
Wywrócili mój pokój do góry nogami, ale niczego nie znaleźli.
My flat was gutted by fire last night.
Lernen beginnen
Zeszłej nocy pożar strawił moje mieszkanie.
gut
Lernen beginnen
pierwotny, instynktowny (o uczuciu, wrażeniu), podstawowy, zasadniczy
I have a gut feeling that something isn't right.
Lernen beginnen
Mam instynktowne odczucie, że coś jest nie tak.
There is a gut difference between me and you - I'm honest and you're not.
Lernen beginnen
(Między nami jest zasadnicza różnica - ja jestem szczery, a ty nie.
chicken strips
Lernen beginnen
kawałki kurczaka
filler
Lernen beginnen
plomba, wlew, wypełniacz, nieistotne treści wypełniające luki na stronie magazynu lub gazety (np. informacje, ilustracje), tytoń, ładowacz
loader, filler
Lernen beginnen
ładowacz (człowiek), ładowarka (maszyna)
renewed
Lernen beginnen
odnowiony, ponowiony, odnowiony, ponowny
renew
Lernen beginnen
odnowić, przedłużyć (np. ważność dokumentu), wznowić, wymieniać, zastępować
revenue
You must declare your revenue on your income tax form.
Lernen beginnen
przychód
Musisz zadeklarować swój dochód na formularzu podatku dochodowego.
receipts
Lernen beginnen
wpływy kasowe, przychód, wpływy
receipt
Have you got the receipt?
Lernen beginnen
pokwitowanie
Czy ma pan paragon?
reward
Lernen beginnen
wynagradzać, nagradzać (dawać komuś coś w nagrodę za coś), nagroda
award
Lernen beginnen
nagroda, przyznać nagrodę, nagradzać (wręczać komuś nagrodę)
He wouldn't take no for an answer.
Lernen beginnen
Nie przyjąłby odmowy.
to no avail
Lernen beginnen
bez skutku
avail
Lernen beginnen
korzyść, pożytek, przynosić korzyść
avail somebody
Lernen beginnen
przynosić korzyść komuś
to be avail
Lernen beginnen
być przydatnym
back and forth
Lernen beginnen
tam i z powrotem
after all
Lernen beginnen
mimo wszystko, w końcu, ostatecznie, przecież, wszak

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.