The Maldives

 0    181 Datenblatt    iwonabanas
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
predentować do czegoś, mieć na koncie coś, uznawać coś za swoje dokonania własność
Lernen beginnen
to lay claim to something
The Maldives lay claim to being the most beautiful island on Earth.
idylliczny, sielankowy
Lernen beginnen
idyllic
cel (miejsce) podróży
Lernen beginnen
destination
trafić na pierwszą stronę gazet
Lernen beginnen
to hit the headlines
cud, zastanawiać się
Lernen beginnen
wonder
południowa Azja
Lernen beginnen
southern Asia
kłopoty w raju
Lernen beginnen
trouble in Paradise
Sznur pereł
Lernen beginnen
String of Pearls
girlanda, wianek
girlanda wysp...
Lernen beginnen
garland
The Garland of Islands...
rozproszyć coś, porozrzucać
Lernen beginnen
to scatter sth
na południowy zachód od Sri Lanki
Lernen beginnen
south-west of Sri Lanka
atol - płaska wyspa koralowa
Lernen beginnen
atoll
składać się z...
Lernen beginnen
to comprise
zamieszkały, zaludniony
Lernen beginnen
inhabited
W odróżnieniu od
Lernen beginnen
in contrast to
zaskakująco
Lernen beginnen
surprisingly
odludny, opuszczony, pusty
Lernen beginnen
deserted
gęsto
Lernen beginnen
densely
Kair
Lernen beginnen
Cairo
Róg Afryki- potocznie o półwyspie somalijskim
Lernen beginnen
the Horn of Africa - colloquially about the Somali peninsula
subkontynent-duża część kontynentu w pewnien sposób różna od reszty
Lernen beginnen
subcontinent
najeźdźca
Lernen beginnen
invader
zatoka
Lernen beginnen
bay, gulf
początkowy okres buddyzmu
Lernen beginnen
initial period of Buddhism
nawrócić się na, przejść na jakąś religię
Lernen beginnen
to convert to
ustanowić chrześcijaństwo
Lernen beginnen
establish Christianity
ustalić coś, założyć coś, utworzyć
Lernen beginnen
to establish something
przegonić kogoś, wypędzić
Lernen beginnen
to drive somebody out
zastąpić kogoś
Lernen beginnen
to replace sb
dominujące religię
Lernen beginnen
dominant religion
protektorat - jedno państwo z własnym ustrojem politycznym jest uzależnione od silniejszego
Lernen beginnen
protectorate - one state with its own political system depends on a stronger one
znieść coś
Lernen beginnen
to endure sth
przyznać coś komuś
Lernen beginnen
to grant somebody something
narzucić coś
Lernen beginnen
to impose something
szariat opiera się na założeniu że prawo musi dostarczać wszystkiego co jest potrzebne do duchowego rozwoju jednostki
Lernen beginnen
sharia is based on the assumption that the law must provide everything that is needed for the spiritual development of the individual
kłócić się przekonywać dowodzić
Lernen beginnen
to argue
rozliczać się z czegoś (np. podatku), tłumaczyć coś, wyjaśniać
Lernen beginnen
to account for something
wskaźnik przestępczości
Lernen beginnen
crime rate
meczet
Lernen beginnen
mosque
coś jest niedozwolone
Lernen beginnen
something is a no-no
zakładać, przypuszczać
Lernen beginnen
to assume
rundka po knajpach, wycieczka alkoholowa
Lernen beginnen
booze cruise
całoroczne
Lernen beginnen
Year-round
w połączeniu z czymś
Lernen beginnen
combined with something
kryształowo czysty
Lernen beginnen
crystal clear
niebieskawo zielony
Lernen beginnen
aquamarine
obfitować coś, roić się od czegoś
Lernen beginnen
to teem with something
w tym ulu aż roi się od pszczół
Lernen beginnen
in this beehive it is full of bees
wosk pszczeli
Lernen beginnen
Bee wax
poopalać się
Lernen beginnen
to catch some rays
wakacje życia
Lernen beginnen
holiday of a lifetime
oraz chwytać i gramolić się pogmatwany zamieszany
Lernen beginnen
scrambled
poza czymś
Lernen beginnen
apart from something
wylegiwać się, robić coś w leniwy sposób
Lernen beginnen
to lounge
Several students were lounging about reading papers
główna atrakcja
Lernen beginnen
highlight
zrobić przystanek, zatrzymać się
Lernen beginnen
to stop off
przechadzać się po czymś, afiszowac (arch)
Lernen beginnen
to promenade something
przystań
Lernen beginnen
marina
napadać na coś
Lernen beginnen
to assail sth
zapach
Lernen beginnen
scent
Zapach sygnowany
Lernen beginnen
signature scent
kobieta lekkich obyczajów
Lernen beginnen
broad
przyprawy korzenne
Lernen beginnen
spices
molo
Lernen beginnen
pier, jetty
wyruszyć gdzieś w kierunku czegoś
Lernen beginnen
to set off for sth
wskoczyć na coś, wejść
Lernen beginnen
to hop on sth
łódź podwodna
Lernen beginnen
submarine
podchodzić, schodzić, opadać, być w bezpośrednim pokrewieństwie z kimś
Lernen beginnen
to descend
dostrzec coś (np. kątem oka)
Lernen beginnen
to catch a glimpse of something
manta (ryba) taka wielka plaszczka
Lernen beginnen
manta ray
nurkowanie z rurką
Lernen beginnen
Snorkelling
relaksować się
Lernen beginnen
to chill
kurort wypoczynkowy
Lernen beginnen
holiday resort
kwestia gustu
Lernen beginnen
matter of taste
nurek
Lernen beginnen
a diver
stwierdzić, utrzymywać
Lernen beginnen
to assert
the company asserts that the cuts will not affect development
zmusić / zmuszać
Lernen beginnen
to force
pozostać
Lernen beginnen
to remain
znaleźć przyjaciół zaprzyjaźnić się
Lernen beginnen
to make friends
wpaść z wizytą
Lernen beginnen
to pay a visit
leżak
Lernen beginnen
deckchair
zająć się czymś, załatwić coś
Lernen beginnen
to handle sth
założyć coś, ułożyć, zorganizować
Lernen beginnen
to set up something
odłożyć coś na bok, odstawić
Lernen beginnen
to park something
na dłuższą metę, długofalowy (tylko przed rzeczownikiem)
Lernen beginnen
long-term
wykonalny, realny
Lernen beginnen
viable, feasible
krytyka, ostre ganienie kogoś
Lernen beginnen
heat
z pewnością..., najprawdopodobniej...
Lernen beginnen
chances are that...
utopić coś w czymś (np. fundusze)
Lernen beginnen
to sink sth into sth
zdobyć gdzieś przyczółek
Lernen beginnen
to gain a foothold somewhere
raj podatkowy
Lernen beginnen
tax haven
stawka podatku (dochodowego) od osób prawnych
Lernen beginnen
corporate (income) tax rate
zarobki
Lernen beginnen
earnings
fundament, podstawa czegoś
Lernen beginnen
backbone
niezamieszkały
Lernen beginnen
uninhabited
nakierowany na robienie pieniędzy
Lernen beginnen
money-spinning
rekolekcje, wycofać się, odwrót
Lernen beginnen
retreat
cudzoziemcy
Lernen beginnen
foreign nationals
duży haczyk, wielkie ale
Lernen beginnen
a big catch
odzyskać
Lernen beginnen
to reclaim
nie do przyjęcia
Lernen beginnen
out of the question
planować coś zrobić, mieć zamiar coś zrobić
Lernen beginnen
to be looking to do sth
ślad czyjś gdzieś, wpływ
Lernen beginnen
footprint
wolny czas, wypoczynek
Lernen beginnen
leisure
trasa, droga
Lernen beginnen
route
spółka cywilna
Lernen beginnen
partnership
zatwierdzenie, akceptacja, zgoda
Lernen beginnen
approval
przetworzyć, opracować
Lernen beginnen
to process
rejon obsługiwany przez coś, obszar z którego opady wpływają do rzeki
Lernen beginnen
catchment area
aczkolwiek, chociaż
Lernen beginnen
albeit
komplikacje
Lernen beginnen
complications
bosy
Lernen beginnen
barefooted
zorganizować coś dla kogoś, zatroszczyć się o coś
Lernen beginnen
to lay something on
activities are laid on for kids
szczudło, pal na którym stawia się dom
Lernen beginnen
stilt
chodzić na szczudłach
Lernen beginnen
walk on stilts
nieoczekiwany
Lernen beginnen
unexpected
spadek zmniejszenie się
Lernen beginnen
dip
nabrać apetytu na przykład przez ciężką pracę
Lernen beginnen
to work up an appetite
lankijski
Lernen beginnen
Sri Lankan
podpłomyk
Lernen beginnen
wafer, flatbread
chlebek indyjski okrągły płaski pieczone na patelni
Lernen beginnen
roti
obfity
Lernen beginnen
abundant
pas, pasek
Lernen beginnen
strip
wędzony
Lernen beginnen
smoked
suszony na słońcu
Lernen beginnen
sun-dried
dostatek czegoś, obfitość, nie brakuje niczego
Lernen beginnen
no shortage of something
Uciełabym sobie drzemkę.
Lernen beginnen
I would have a nap.
wszechobecny
Lernen beginnen
ubiquitous
granik- ryba
Lernen beginnen
grouper
opiekany, grillowany, z grilla
Lernen beginnen
barbecued
przepyszny, apetyczny
Lernen beginnen
mouth-watering
nagłośnienie medialne, reklama
Lernen beginnen
publicity
odnosić się do czegoś, być z czymś pobowiązanym
Lernen beginnen
to relate to something
zamieszki
Lernen beginnen
unrest
wbić sobie samobója
Lernen beginnen
to score an own goal
zasiać ziarno czegoś
Lernen beginnen
to sow the seed of something
dojść do władzy, objąć władzę
Lernen beginnen
come to power
stały, ustalony, naprawiony
Lernen beginnen
fixed
uwięzić kogoś
Lernen beginnen
to jail somebody
sądownictwo
Lernen beginnen
judiciary
nadwyrężyć coś, obciążać coś, napiac
Lernen beginnen
to strain something
zdestabilizować coś
Lernen beginnen
destabilize something
kruchy
Lernen beginnen
fragile
spoufalić się z kimś z, kumplować
Lernen beginnen
to chum up to somebody
pogorszyć się
Lernen beginnen
to take a turn for the worse
Sąd Najwyższy
Lernen beginnen
Supreme Court
rządzący, decyzja, wyrok, orzeczenie
Lernen beginnen
ruling
dysydent to osoba przeciwstawiając się obecnej władzy która jest z tego powodu pod represjami
Lernen beginnen
a dissident is a person who opposes the current power which is for this reason under repression
zastosować się do poleceń, podporządkować się regulaminowi
Lernen beginnen
to comply
zastosować blokadę, zablokować coś
Lernen beginnen
the blockade something
mające z kimś zerwane stosunki (o członku rodziny)
Lernen beginnen
estranged
Stan wyjątkowy
Lernen beginnen
state of emergency
pośród, w obliczu czegoś
Lernen beginnen
amid
potępienie
Lernen beginnen
condemnation
anulowanie, unieważnienie
Lernen beginnen
cancellation, invalidation
wydać coś, wyemitowac
Lernen beginnen
to issue something
trwający, istniejący
Lernen beginnen
ongoing
skaza, plama
Lernen beginnen
blemish
być bez skazy
Lernen beginnen
be flawless
upadek, spadek
Lernen beginnen
downfall
parter, poziom ziemi
Lernen beginnen
ground level
zanurzać, zatopić
Lernen beginnen
to submerge
przenieść kogoś
Lernen beginnen
to relocate somebody
nisko położony
Lernen beginnen
low-lying
uparcie
Lernen beginnen
stubbornly
pozostać na miejscu, nie ruszać się
Lernen beginnen
to stay put
geoinżynieria
Lernen beginnen
geoengineering
odzyskać coś
Lernen beginnen
to reclaim something
wzburzenie, niepokoje
Lernen beginnen
turbulence
przy odrobinie szczęścia...
Lernen beginnen
with any luck
ustąpić, zwężyć
Lernen beginnen
to subside
Myślę że możemy wkrótce wyruszyć bo deszcz powoli ustępuje
Lernen beginnen
I think we can soon set off because the rain is slowly giving way
zwyczajowy
Lernen beginnen
customary
oszałamiający
Lernen beginnen
stunning
odległy
Lernen beginnen
distant
wypędzić kogoś=to force person to go away
Lernen beginnen
to drive someone out
leniuchować=to lounge in a slow and relaxed way, doing nothing
Lernen beginnen
to laze around
wysłać kogoś=to tell someone to come somewhere
Lernen beginnen
to send someone in
pozostać gdzieś= to remain somewhere
Lernen beginnen
to stay put somewhere
predentować do czegoś, mieć na koncie coś, uznawać za swoje dokonanie = to assert that one possesses sth
Lernen beginnen
to lay claim to something
skumplować się z kimś = to make friends with someone
Lernen beginnen
to chum up to someone

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.