The Pros and Cons of Antibiotics

 0    16 Datenblatt    Roxy44
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jeśli chodzi o antybiotyki, zbyt wiele dobrych rzeczy może być szkodliwe.
Lernen beginnen
When it comes to antibiotics, too much of a good thing can be harmful.
Antibiotics are powerful drugs that help our bodies [•••] diseases caused by bacteria./odeprzeć
Lernen beginnen
Antibiotics are powerful drugs that help our bodies [ward off] diseases caused by bacteria.
Przy odpowiednim zastosowaniu szybko i skutecznie eliminują infekcje.
Lernen beginnen
When used appropriately, they quickly and effectively eliminate infections.
Czujemy się lepiej w ciągu kilku dni.
Lernen beginnen
We feel better in a matter of days.
Stosowane w leczeniu innych schorzeń antybiotyki są nie tylko nieskuteczne, ale mogą być szkodliwe dla naszego ogólnego stanu zdrowia.
Lernen beginnen
When used to treat other health conditions, antibiotics are not only ineffective but can be harmful to our overall health.
Według rosnącej liczby badań...
Lernen beginnen
According to a growing body of research...
Jeśli często przyjmujesz antybiotyki, twoje ciało może zbudować odporność na antybiotyki, co może spowodować, że antybiotyki staną się mniej skuteczne.
Lernen beginnen
If you take antibiotics often, your body can build a resistance to antibiotic drugs, which could cause antibiotics to become less effective.
Im dłuższy czas leczenia antybiotykiem, tym więcej szkód można wyrządzić układowi odpornościowemu organizmu.
Lernen beginnen
The longer the course of treatment for an antibiotic, the more damage that can be done to the body’s immune system.
Niektóre antybiotyki mogą powodować działania niepożądane.
Lernen beginnen
Some antibiotics can have side effects.
Zapoznaj się z drobnym drukiem dołączonym do leku, aby poznać ryzyko.
Lernen beginnen
Make sure to read the fine print that comes with your medicine, so that you know the risks.
Przyjmując antybiotyki, gdy ich nie potrzebujemy, zwiększamy ryzyko oporności bakterii na leki.
Lernen beginnen
By taking antibiotics when we do not need them, we increase the chances of bacteria becoming resistant to the medication.
Kiedy naprawdę będziemy tego potrzebować, te antybiotyki nie będą skuteczne.
Lernen beginnen
When we really need it, those antibiotics will not be effective.
Przeziębienia są wirusowe, a antybiotyki nie pomogą.
Lernen beginnen
Colds are viral, and antibiotics are not going to help.
W niektórych przypadkach, takich jak przed operacją, antybiotyki mogą zapobiec wystąpieniu infekcji.
Lernen beginnen
In some cases, such as before surgery, antibiotics can prevent infection from occurring.
Antybiotyki działają szybko; niektóre zaczną działać w ciągu kilku godzin.
Lernen beginnen
Antibiotics are fast-acting; some will begin working within a few hours.
Antybiotyki mogą spowolnić wzrost i zabić wiele rodzajów infekcji.
Lernen beginnen
Antibiotics can slow the growth of and kill many types of infection.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.