Thinking and learning

 0    96 Datenblatt    mirjamheck
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
oszacować
Lernen beginnen
assess
zakładać, przypuszczać
Lernen beginnen
assume
zbić z tropu
Lernen beginnen
baffle
stronniczy
Lernen beginnen
biased
koncentrować
Lernen beginnen
concentrate
rozważać
Lernen beginnen
consider
rozważać
Lernen beginnen
contemplate
cyniczny
Lernen beginnen
cynical
wywnioskować
Lernen beginnen
deduce
naradzać się
Lernen beginnen
deliberate
dylemat
Lernen beginnen
dilemma
dyskryminować
Lernen beginnen
discriminate
wątpliwy
Lernen beginnen
dubious
oszacować
Lernen beginnen
estimate
wiara
Lernen beginnen
faith
zbierać się, wnioskować
Lernen beginnen
gather
geniusz
Lernen beginnen
genius
chwycić
Lernen beginnen
grasp
domysły, przypuszczenia
Lernen beginnen
guesswork
przeczucie
Lernen beginnen
hunch
ideologia
Lernen beginnen
ideology
pomysłowy
Lernen beginnen
ingenious
inspiracja
Lernen beginnen
inspiration
intuicja
Lernen beginnen
intuition
usprawiedliwiać
Lernen beginnen
justify
naiwny
Lernen beginnen
naive
pojęcie, pogląd
Lernen beginnen
notion
optymistyczny
Lernen beginnen
optimistic
paradoks
Lernen beginnen
paradox
pesymistyczny
Lernen beginnen
pessimistic
prawdopodobny
Lernen beginnen
plausible
rozważać
Lernen beginnen
ponder
uprzedzony
Lernen beginnen
prejudiced
przypuszczać
Lernen beginnen
presume
pytanie, wątpliwość
Lernen beginnen
query
sądzić
Lernen beginnen
reckon
odzwierciedlić
Lernen beginnen
reflect
sceptyczny
Lernen beginnen
sceptical / skeptical
spekulować
Lernen beginnen
speculate
przypuszczać
Lernen beginnen
suppose
odświeżyć np. wiedzę
Lernen beginnen
brush up (on)
przekonać się do
Lernen beginnen
come (a)round (to)
wymyślić
Lernen beginnen
come up with
zmierzyć się
Lernen beginnen
face up to
zrozumieć coś, rozwiązać problem
Lernen beginnen
figure out
wpaść nagle na pomysł, odkryć coś przez przypadek
Lernen beginnen
hit upon
dostrzegać coś; całować/ obściskiwać się
Lernen beginnen
make out
rozmyślać nad czymś
Lernen beginnen
mull over
składać coś w całość na podsawie zebranych informacji
Lernen beginnen
piece together
rozwikłać jakiś problem
Lernen beginnen
puzzle out
zdobyć informacje czytając dużo na jakiś temat
Lernen beginnen
read up (on/about)
uczyć się czegoś bardzo ciężko np. na test
Lernen beginnen
swot up (on)
zapamiętać coś co usłyszałeś/ przeczytałeś
Lernen beginnen
take in
przemyśleć
Lernen beginnen
think over
przemyśleć
Lernen beginnen
think through
wymyślać np. wymówkę
Lernen beginnen
think up
konto / rachunek
Lernen beginnen
account
skojarzyć (coś z czymś)
Lernen beginnen
associate (sth with)
równowaga, balans
Lernen beginnen
balance
podstawa
Lernen beginnen
basis
pogląd, wierzenie
Lernen beginnen
belief
olśnienie
Lernen beginnen
brainstorm/ brainwave
wniosek
Lernen beginnen
conclusion
wynagrodzenie, namysł, rozwaga
Lernen beginnen
consideration
wątpić
Lernen beginnen
doubt
skupiać się
Lernen beginnen
focus
wrażenie
Lernen beginnen
impression
umysłowy
Lernen beginnen
mental
umysł
Lernen beginnen
mind
pod błednym rozumieniem
Lernen beginnen
under the missapprehension that
perspektywa
Lernen beginnen
perspective
zasada
Lernen beginnen
principle
uderzać do głowy
Lernen beginnen
go to your head
być zdolnym do myślenia szybko i podejmowania szybkich decyzji
Lernen beginnen
have your wits about you
być w niewiedzy bo ludzie trzymają coś w sekrecie
Lernen beginnen
in the dark (about)
know what's what
Lernen beginnen
znać się na rzeczy
nie mieć dowodów by przekonać do swojej racji
Lernen beginnen
not have a leg to stan on
nie orzumieć co jest ważne i patrzeć zbytnio na szczegóły
Lernen beginnen
not see the wood for the trees
wywnioskować na podstawie tego co się widziało lub słyszało
Lernen beginnen
put two and two together
potrzebować dużo/ mało czasu by coś sobie uświadomić
Lernen beginnen
quick/ slow on the uptake
coś brzmi znajomo ale nie możesz przypomnieć sb szczegółów
Lernen beginnen
ring a bell
szalony
Lernen beginnen
round the bell
martwić o nieistotne szczegóły
Lernen beginnen
split hairs
myśleć dużo o sytuacji w której jesteś zanim zdecydujesz co dalej
Lernen beginnen
take stock (of)
pojąć
Lernen beginnen
conceive
określać
Lernen beginnen
conceptualise
zamącić w głowie
Lernen beginnen
confuse
przekonać
Lernen beginnen
convince
zdecydowanie
Lernen beginnen
decisiveness
określać, sprecyzować
Lernen beginnen
define
rozsądek
Lernen beginnen
judiciousness
rozsądne podejście
Lernen beginnen
reasonableness
zdrowy na umyśle
Lernen beginnen
sane
mądry
Lernen beginnen
wise
mądrość
Lernen beginnen
wisdom
bezmyślność
Lernen beginnen
thoughlessness

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.