Time - Czas

 0    26 Datenblatt    2enpl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
day
It's going to be a very warm day.
Lernen beginnen
dzień
To będzie bardzo ciepły dzień.
night
I couldn't sleep at night.
Lernen beginnen
noc
A man would say "nie mogłem", a woman would say "nie mogłam"
Nie mogłem spać w nocy.
week
I work a lot during the week.
Lernen beginnen
tydzień
W tygodniu dużo pracuję.
month
I was in Rome a month ago.
Lernen beginnen
miesiąc
A man would say "byłem", a woman would say "byłam"
Byłem w Rzymie miesiąc temu.
year
Happy New Year!
Lernen beginnen
rok
Szczęśliwego nowego roku!
again
We must meet again.
Lernen beginnen
znowu
Musimy znowu się spotkać.
once
I go to gym once a week.
Lernen beginnen
raz
Chodzę na siłownię raz w tygodniu.
now
I'm busy now.
Lernen beginnen
teraz
"zajęty" is a masculine form, "zajęta" is a feminine form
Teraz jestem zajęty.
later
I will do it later.
Lernen beginnen
później
Zrobię to później.
earlier
Can we meet a bit earlier?
Lernen beginnen
wcześniej
Możemy spotkać się trochę wcześniej?
before
I always run before breakfast.
Lernen beginnen
przed
Zawsze biegam przed śniadaniem.
after
Shall we go for a walk after dinner?
Lernen beginnen
po
Pójdziemy na spacer po obiedzie?
from
I work from 8 a.m.
Lernen beginnen
od
Pracuję od ósmej rano.
to
The shop is open to 8 p.m.
Lernen beginnen
do
Sklep jest otwarty do ósmej wieczorem.
today
What are your plans for today?
Lernen beginnen
dziś
also: dzisiaj
Jakie masz plany na dziś?
tomorrow
We're meeting tomorrow at 10.
Lernen beginnen
jutro
Spotykamy się jutro o dziesiątej.
yesterday
What did you do yesterday?
Lernen beginnen
wczoraj
"robiłeś" is a masculine form, "robiłaś" is a feminine form
Co robiłeś wczoraj?
on time
Remember to come on time.
Lernen beginnen
punktualnie
Pamiętaj, żeby przyjść punktualnie.
in the morning
Do you drink coffee in the morning?
Lernen beginnen
rano
Pijesz kawę rano?
in the evening
We'll meet in the evening.
Lernen beginnen
wieczorem
Spotkamy się wieczorem.
at 6 p.m.
The film starts at 6 p.m.
Lernen beginnen
o szóstej
Film zaczyna się o szóstej.
half past 6
I'll call you at half past 6.
Lernen beginnen
wpół do siódmej
Watch out! While in English we say "half past 6", in Polish it's "wpół do 7" - loosly translated "half to 7".
Zadzwonię do ciebie o wpół do siódmej.
a quarter past seven
It's 7:15.
Lernen beginnen
kwadrans po siódmej
Jest siódma piętnaście.
a quarter to eight
I finish work at a quarter to eight.
Lernen beginnen
za kwadrans ósma
Kończę pracę za kwadrans ósma.
twenty past nine
The party starts at twenty past nine.
Lernen beginnen
dwadzieścia po dziewiątej
Impreza zaczyna się dwadzieścia po dziewiątej.
twenty to eleven
It's already twenty to eleven.
Lernen beginnen
za dwadzieścia jedenasta
Jest już za dwadzieścia jedenasta.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.