Top 100 Frázových Sloves 26 - 50 - Top 100 Phrasal verbs 26 - 50

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
vystřihnout, vynechat
Režisér po kritice vystřihl poslední scénu.
Lernen beginnen
to cut out
The director cut out the last scene after the criticism.
ponořit se
Ta voda je na ponoření se příliš studená.
Lernen beginnen
to dive in
The water is too cold to dive in.
dodělat, vylepšit, opravit
Babička svému vnukovi opravila tkaničky u bot.
Lernen beginnen
to do up
The grandma did up her grandson's shoelaces.
klesat, odpadnout, vysadit někoho
Nechali jsme si zavazadla na hotelu a šli jsme se podívat po památkách.
Lernen beginnen
to drop off
We dropped our luggage off at the hotel and went sightseeing.
odjet, ujet
Utekl do auta a odjel.
Lernen beginnen
to drive off
He ran to the car and drove off.
stavit se, zastavit se
Chtěl bych se stavit u babičky doma.
Lernen beginnen
to drop in
I'd like to drop by my grandmother's house.
vypadnout, odpadnout
Vypadl jsi ze studií příliš brzy.
Lernen beginnen
to drop out
You have dropped out your studies too early.
jíst venku (v restauraci)
Šel bych se večer někam najíst, nechce se mi vařit.
Lernen beginnen
to eat out
I'd like to eat out tonight, I don't want to cook.
skončit
Šel jsem špatným směrem a skončil jsem v neznámé čtvrti.
Lernen beginnen
to end up
I took the wrong direction and I ended up in an unknown district.
rozhádat se
Rozhádal jsem se s kamarádem.
Lernen beginnen
to fall out
I fell out with a friend.
vyplnit
Když tu žádost vyplníš během dneška, zítra dostaneš odpověď.
Lernen beginnen
to fill out
If you fill out the application by today you will get the answer tomorrow.
zjistit
Právě jsem zjistil, že můj let byl zrušen.
Lernen beginnen
to find out
I've just found out that my flight has been canceled.
dokončit
Nejdříve dokonči svůj úkol a pak můžeš jít ven.
Lernen beginnen
to finish off
Finish off your homework first and you can go out.
opravit
Můj otec právě opravil televizi.
Lernen beginnen
to fix up
My father has just fixed up the TV set.
uniknout, utéct
Podařilo se mi uniknout než začalo pršet.
Lernen beginnen
to get away
I managed to get away before it started to rain.
vrátit, dostat zpět
Zapůjčil jsem svou knihu a nikdy jsem ji nedostal zpět.
Lernen beginnen
to get back
I lent my book and never got it back.
obstát, vystačit (si)
Se svým platem si už nemůže moc dlouho vystačit.
Lernen beginnen
to get by
He can't get by with his salary for much longer.
nasednout, nastoupit
Nečekej u těch dveří, nastup si!
Lernen beginnen
to get in
Don't wait on the door, get in!
nasednout (kolo, vlak...)
Nastup do prvního autobusu!
Lernen beginnen
to get on
Get on the first bus!
vypadnout, odejít
Vypadli jsme odtud než přijela policie.
Lernen beginnen
to get out
We got out before the police arrived.
rozdat, dát zadarmo, vzdát se
Vzdal jsem se svého oblíbeného trička.
Lernen beginnen
to give away
I gave away my favourite T-shirt.
dít se, pokračovat
Podívejme se, co se děje!
Lernen beginnen
to go on
Let's see what's going on!
vystřelit, vybuchnout
Ta bomba vybuchla blízko ambasády.
Lernen beginnen
to go off
The bomb went off near the embassy.
vzdát
Nikdy nevyhraješ, měl bys to vzdát.
Lernen beginnen
to give up
You are never going to win, you should just give up.
vyjít si, vyrazit si
Chtěl bych si dnes večer vyrazit do města.
Lernen beginnen
to go out
I would like to go out in the city tonight.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.