Top 300 adjectives in Dutch 151-200

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
divine
"The Divine Comedy" is considered one of the most important works of European literature.
Lernen beginnen
goddelijk
"De goddelijke komedie" wordt beschouwd als een van de belangrijkste werken uit de Europese literatuur.
clean
also: pure
Water is rein.
Lernen beginnen
rein
Water is clean.
corrupt
Many politicians are corrupt.
Lernen beginnen
corrupt
Veel politici zijn corrupt.
costly
This trip is too costly for us.
Lernen beginnen
kostbaar
ook: duur
Deze reis is te kostbaar voor ons.
imaginative
The way he dresses is very imaginative.
Lernen beginnen
fantasierijk
ook: creatief
Hij kleedt zich zeer fantasierijk.
risky
It is a very risky business.
Lernen beginnen
riskant
Het gaat om een erg riskante onderneming.
ugly
I love you even though you're ugly.
Lernen beginnen
lelijk
Ik hou van je ondanks dat je lelijk bent.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 300 adjectives in Dutch"
(Insgesamt 301 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.