Turkish sentences from Tatoeba 10

 0    1.000 Datenblatt    aleksandra.eska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Lie on your right side.
Lernen beginnen
Sağ tarafınıza yatın.
Linda stood up to sing.
Lernen beginnen
Linda şarkı söylemek için ayağa kalktı.
Listen to me carefully.
Lernen beginnen
Beni dikkatlice dinle.
Look at the blackboard.
Lernen beginnen
Tahtaya bakın.
Look down at the floor.
Lernen beginnen
Yere bak.
Look out of the window.
Lernen beginnen
Pencereden dışarı bak.
Luckily nobody got wet.
Lernen beginnen
İyi ki kimse ıslanmadı.
Mary is Tom's daughter.
Lernen beginnen
Mary Tom'un kızıdır.
Mary likes watching TV.
Lernen beginnen
Mary TV izlemeyi seviyor.
Mary likes watching TV.
Lernen beginnen
Mary TV izlemeyi sever.
Mary oiled her bicycle.
Lernen beginnen
Mary bisikletini yağladı.
Mary's hubby is chubby.
Lernen beginnen
Mary'nin kocası tombul.
May I borrow this book?
Lernen beginnen
Bu kitabı ödünç alabilir miyim?
May I borrow your bike?
Lernen beginnen
Bisikletini ödünç alabilir miyim?
May I go to the toilet?
Lernen beginnen
Tuvalete gidebilir miyim.
May I go to the toilet?
Lernen beginnen
Tuvalete gidebilir miyim?
May I have a Coca-Cola?
Lernen beginnen
Bir kola alabilir miyim?
May I have a signature?
Lernen beginnen
Ben bir imza alabilir miyim?
May I have a timetable?
Lernen beginnen
Tarife alabilir miyim?
May I put it down here?
Lernen beginnen
Onu buraya indirebilir miyim?
May I see you tomorrow?
Lernen beginnen
Yarın sizi görebilir miyim?
May I see your license?
Lernen beginnen
Ehliyetini görebilir miyim?
May I start eating now?
Lernen beginnen
Ben şimdi yemeye başlayabilir miyim?
May I swim in the lake?
Lernen beginnen
Gölde yüzebilir miyim?
May I take off my coat?
Lernen beginnen
Ceketimi çıkarabilir miyim?
May I turn down the TV?
Lernen beginnen
TV'nun sesini kısabilir miyim?
May I use the bathroom?
Lernen beginnen
Banyonu kullanabilir miyim?
May I watch TV tonight?
Lernen beginnen
Bu gece TV izleyebilir miyim?
Meg has a cat as a pet.
Lernen beginnen
Meg'in bir evcil hayvan olarak bir kedisi var.
Mike has a nice racket.
Lernen beginnen
Mike'ın güzel bir raketi var.
Mind your own business.
Lernen beginnen
Kendi işine bak.
Mom, can I go swimming?
Lernen beginnen
Anne, yüzmeye gidebilir miyim?
Move! You're in my way.
Lernen beginnen
Çekil! Yolumu kapatıyorsun.
My beard grows quickly.
Lernen beginnen
Sakalım çabuk büyüyor.
My brother is not busy.
Lernen beginnen
Erkek kardeşim meşgul değildir.
My brother likes music.
Lernen beginnen
Erkek kardeşim müzik seviyor.
My car battery is dead.
Lernen beginnen
Araba bataryam ölmüş.
My cholesterol is high.
Lernen beginnen
Kolesterolüm yüksek.
My daughter has braces.
Lernen beginnen
Kızımın diş telleri var.
My dog ate my homework.
Lernen beginnen
Köpeğim ev ödevimi yedi.
My dog has a long tail.
Lernen beginnen
Köpeğimin uzun bir kuyruğu var.
My father is a teacher.
Lernen beginnen
Babam bir öğretmendir.
My father is very nice.
Lernen beginnen
Babam çok iyidir.
My father likes tennis.
Lernen beginnen
Babam tenisi sever.
My father went fishing.
Lernen beginnen
Babam balık tutmaya gitti.
My father will help me.
Lernen beginnen
Babam bana yardım edecek.
My fever won't go away.
Lernen beginnen
Ateşim gitmez.
My friends call me Ken.
Lernen beginnen
Arkadaşlarım bana Ken diyorlar.
My friends call me Ken.
Lernen beginnen
Arkadaşlarım bana Ken derler.
My house faces the sea.
Lernen beginnen
Evim denize bakıyor.
My left foot is asleep.
Lernen beginnen
Benim sol ayağım uyuştu.
My mother cooks for me.
Lernen beginnen
Annem benim için yemek pişirir.
My mother cut the cake.
Lernen beginnen
Annem pastayı kesti.
My mother is beautiful.
Lernen beginnen
Annem güzeldir.
My mother is on a diet.
Lernen beginnen
Annem diyette.
My mother was in tears.
Lernen beginnen
Annem gözyaşları içindeydi.
My prayer was answered.
Lernen beginnen
Benim duama cevap verildi.
My scalp is very itchy.
Lernen beginnen
Benim kafa derisi çok kaşınıyor.
My shirt isn't dry yet.
Lernen beginnen
Gömleğim henüz kuru değil.
My son came to my room.
Lernen beginnen
Oğlum odama geldi.
My son can't count yet.
Lernen beginnen
Oğlum henüz sayamıyor.
My time is running out.
Lernen beginnen
Benim zamanım tükeniyor.
My TV has quit working.
Lernen beginnen
Televizyonum bozuldu.
My uncle drives a Ford.
Lernen beginnen
Amcam bir Ford sürer.
My watch is waterproof.
Lernen beginnen
Bu saat su geçirmez.
My wife died of cancer.
Lernen beginnen
Karım kanserden öldü.
Naoko is a fast runner.
Lernen beginnen
Naoko hızlı bir koşucudur.
Never play on the road.
Lernen beginnen
Asla yolda oynama.
Never tell a lie again.
Lernen beginnen
Asla tekrar yalan söyleme.
Never trust a stranger.
Lernen beginnen
Bir yabancıya asla güvenme.
New York is a big city.
Lernen beginnen
New York büyük bir şehir.
No one can go in there.
Lernen beginnen
Hiç kimse oraya giremez.
No one man could do it.
Lernen beginnen
Hiç kimse onu yapamadı.
Nobody came to help me.
Lernen beginnen
Bana yardım etmek için hiç kimse gelmedi.
None of them are happy.
Lernen beginnen
Onların hiçbiri mutlu değil.
Now, what do you think?
Lernen beginnen
Şimdi, siz ne düşünüyorsunuz?
One must do one's best.
Lernen beginnen
Bir insan elinden geleni yapmalıdır.
One must do one's duty.
Lernen beginnen
İnsan görevini yapmalı.
Our school burned down.
Lernen beginnen
Okulumuz yandı.
Our team did very well.
Lernen beginnen
Takımımız çok iyi yaptı.
Our TV is out of order.
Lernen beginnen
Bizim TV çalışmıyor.
Pass the sugar, please.
Lernen beginnen
Şekeri uzatır mısın, lütfen.
Peter looks very young.
Lernen beginnen
Peter çok genç görünüyor.
Please add up the bill.
Lernen beginnen
Lütfen fatura ekleyiniz.
Please call the police.
Lernen beginnen
Lütfen polisi ara.
Please cash this check.
Lernen beginnen
Lütfen bu çeki nakite çevirin.
Please come downstairs.
Lernen beginnen
Lütfen Aşağıya gel.
Please correct my bill.
Lernen beginnen
Lütfen hesabımı düzelt.
Please don't overdo it.
Lernen beginnen
Lütfen aşırıya kaçmayın.
Please drive carefully.
Lernen beginnen
Lütfen dikkatli sürün.
Please drop by my home.
Lernen beginnen
Lütfen geçerken evime uğra.
Please get me a ticket.
Lernen beginnen
Lütfen bana bir bilet al.
Please give me a break.
Lernen beginnen
Lütfen bana bir mola ver.
Please let me off here.
Lernen beginnen
Lütfen beni burada bırakın.
Please open the bottle.
Lernen beginnen
Lütfen şişeyi aç.
Please open the window.
Lernen beginnen
Lütfen pencereyi aç.
Please pay the cashier.
Lernen beginnen
Lütfen kasaya ödeyin.
Please remain standing.
Lernen beginnen
Lütfen ayakta kalın.
Please repeat after me.
Lernen beginnen
Lütfen, benden sonra tekrar ediniz.
Please turn off the TV.
Lernen beginnen
Lütfen televizyonu kapatın.
Please wash the dishes.
Lernen beginnen
Lütfen bulaşıkları yıka.
Practice makes perfect.
Lernen beginnen
Alıştırma mükemmel yapar.
Put it there, not here.
Lernen beginnen
Onu oraya koy, buraya değil.
Put on your good shoes.
Lernen beginnen
İyi ayakkabılarını giyin.
Read whatever you like.
Lernen beginnen
Ne istersen oku.
Run as fast as you can.
Lernen beginnen
Koşabildiğin kadar hızlı koş.
Salt is sold by weight.
Lernen beginnen
Tuz ağırlıkla satılmaktadır.
Save me some ice cream.
Lernen beginnen
Bana biraz dondurma sakla.
School begins in April.
Lernen beginnen
Okul Nisan ayında başlar.
School begins tomorrow.
Lernen beginnen
Okulu yarın başlıyor.
See things as they are.
Lernen beginnen
Şeyleri olduğu gibi gör.
See you again tomorrow.
Lernen beginnen
Yarın tekrar görüşürüz.
See you on the weekend.
Lernen beginnen
Hafta sonunda görüşürüz.
Selling cars is my job.
Lernen beginnen
Arabaları satmak benim işimdir.
Shall I carry your bag?
Lernen beginnen
Çantanı taşıyayım mı?
Shall I fix you supper?
Lernen beginnen
Sana akşam yemeği hazırlayayım mı?
She accepted his offer.
Lernen beginnen
O, onun teklifini kabul etti.
She always looks happy.
Lernen beginnen
O her zaman mutlu görünüyor.
She always stood by me.
Lernen beginnen
O her zaman yanımda durdu.
She applied for a visa.
Lernen beginnen
O vize için müracaat etti.
She asked him for help.
Lernen beginnen
O, ondan yardım istedi.
She asked us to dinner.
Lernen beginnen
O bizi akşam yemeğine davet etti.
She ate only lean meat.
Lernen beginnen
O, sadece yağsız et yedi.
She begged him to stay.
Lernen beginnen
Ona kalması için yalvardı.
She bit into the apple.
Lernen beginnen
O, elmayı ısırdı.
She bowed deeply to me.
Lernen beginnen
O beni içten selamladı.
She broke the cup, too.
Lernen beginnen
O da bardak kırdı.
She called him by name.
Lernen beginnen
O ona ismiyle seslendi.
She came into the room.
Lernen beginnen
O, odaya gitti.
She can sing very well.
Lernen beginnen
O çok iyi şarkı söyleyebilir.
She can speak Japanese.
Lernen beginnen
O, Japonca konuşabilir.
She can't have said so.
Lernen beginnen
O öyle söylemiş olamaz.
She caught colds often.
Lernen beginnen
O, sık sık soğuk algınlığına yakalandı.
She did the work alone.
Lernen beginnen
O, işi tek başına yaptı.
She doesn't like sushi.
Lernen beginnen
O, suşi sevmez.
She fell from the tree.
Lernen beginnen
O, ağaçtan düştü.
She found him handsome.
Lernen beginnen
O, onu yakışıklı buldu.
She gave him a massage.
Lernen beginnen
O, ona bir mesaj verdi.
She gave him a present.
Lernen beginnen
O ona bir hediye verdi.
She gave him a sweater.
Lernen beginnen
O, ona bir kazak verdi.
She gave him some food.
Lernen beginnen
O, ona biraz yiyecek verdi.
She got engaged to him.
Lernen beginnen
O onunla nişanlandı.
She got married to him.
Lernen beginnen
O onunla evlendi.
She got out of the car.
Lernen beginnen
O, arabadan indi.
He has a little money.
Lernen beginnen
Onun biraz parası var.
She had her dress made.
Lernen beginnen
O, onun elbisesini yaptırdı.
She had white shoes on.
Lernen beginnen
O, beyaz ayakkabılar giydi.
She handed him the key.
Lernen beginnen
O, ona anahtarı verdi.
He has a sharp tongue.
Lernen beginnen
Onun keskin bir dili var.
She has a tender heart.
Lernen beginnen
Onun şefkatli bir yüreği var.
She has pretty eyes.
Lernen beginnen
Onun güzel gözleri var.
She has never seen him.
Lernen beginnen
O onu asla görmedi.
She has three brothers.
Lernen beginnen
Onun üç tane erkek kardeşi var.
She held my arm firmly.
Lernen beginnen
O, kolumu sımsıkı tuttu.
She herself helped him.
Lernen beginnen
O, kendisi ona yardım etti.
She hung up in silence.
Lernen beginnen
O, sessizce telefonu kapadı.
She is a famous singer.
Lernen beginnen
O ünlü bir şarkıcıdır.
She is a gifted artist.
Lernen beginnen
O, bir doğuştan sanatçı.
She is a wealthy woman.
Lernen beginnen
O, zengin bir kadın.
She is already married.
Lernen beginnen
O, zaten evlidir.
She is always cheerful.
Lernen beginnen
O, her zaman neşeli.
She is as poor as ever.
Lernen beginnen
O her zamanki kadar fakirdir.
She is far from honest.
Lernen beginnen
O, dürüst olmaktan uzak.
She is fit for the job.
Lernen beginnen
O, iş için uygun.
She is fond of animals.
Lernen beginnen
O, hayvanlara düşkündür.
She is great at skiing.
Lernen beginnen
O kayakta çok iyidir.
She is guilty of fraud.
Lernen beginnen
O dolandırıcılıktan suçludur.
She is guilty of theft.
Lernen beginnen
O hırsızlıktan suçludur.
She is his real mother.
Lernen beginnen
O, onun gerçek annesidir.
She needs assistance.
Lernen beginnen
Onun yardıma ihtiyacı var.
She is no match for me.
Lernen beginnen
O benim için denk değil.
She is now on vacation.
Lernen beginnen
O şimdi tatilde.
She's crazy.
Lernen beginnen
O deli.
She is used to cooking.
Lernen beginnen
O, yemek pişirmeye alışkındır.
She is very kind to us.
Lernen beginnen
O, bize karşı çok kibar.
She kissed me, not him.
Lernen beginnen
O beni öptü, onu değil.
She knit him a sweater.
Lernen beginnen
O ona bir kazak ördü.
She lacks common sense.
Lernen beginnen
O, sağduyudan yoksundur.
She let the secret out.
Lernen beginnen
O, sırrı ağzından kaçırdı.
She likes blue dresses.
Lernen beginnen
O, mavi elbiseleri sever.
She likes short skirts.
Lernen beginnen
O, kısa etekleri sever.
She lived to be ninety.
Lernen beginnen
O doksan yaşına kadar yaşadı.
She looks very elegant.
Lernen beginnen
O çok şık görünüyor.
She lost her new watch.
Lernen beginnen
Yeni saatini kaybetti.
She loves her children.
Lernen beginnen
O, çocuklarını sever.
She made a good speech.
Lernen beginnen
O, iyi bir konuşma yaptı.
She majored in history.
Lernen beginnen
O tarih dalında uzmanlaştı.
She majors in medicine.
Lernen beginnen
O, tıp dalında uzmanlaşıyor.
She married a musician.
Lernen beginnen
O, bir müzisyenle evlendi.
She married a rich man.
Lernen beginnen
O, zengin bir adamla evlendi.
She may be our teacher.
Lernen beginnen
O, bizim öğretmenimiz olabilir.
She may know the facts.
Lernen beginnen
O, gerçekleri bilebilir.
She must be ill in bed.
Lernen beginnen
O, yatakta hasta olmalı.
He must be very happy.
Lernen beginnen
O çok mutlu olmalı.
She pressed the switch.
Lernen beginnen
O anahtara bastı.
She put her sweater on.
Lernen beginnen
O kazağını giydi.
She put in for a raise.
Lernen beginnen
O zam istedi.
She put on her sweater.
Lernen beginnen
O, kazağını giydi.
She resembles her aunt.
Lernen beginnen
O, teyzesine benzer.
She runs a beauty shop.
Lernen beginnen
O bir güzellik salonu çalıştırıyor.
She sang as she walked.
Lernen beginnen
O yürürken şarkı söyledi.
She says she will come.
Lernen beginnen
O, geleceğini söylüyor.
She sent him a message.
Lernen beginnen
O ona bir mesaj gönderdi.
She showed me her room.
Lernen beginnen
O, bana odasını gösterdi.
She smiled at her baby.
Lernen beginnen
O, bebeğine gülümsedi.
She stood close to him.
Lernen beginnen
O ona yakın durdu.
She told me her secret.
Lernen beginnen
O bana sırrını söyledi.
She tore up the letter.
Lernen beginnen
O mektubu parçaladı.
She trembled with fear.
Lernen beginnen
O, korkudan titredi.
She tried a third time.
Lernen beginnen
O üçüncü bir kez denedi.
She wanted to be alone.
Lernen beginnen
O, yalnız olmak istedi.
She was about to start.
Lernen beginnen
O, başlamak üzereydi.
She was born last year.
Lernen beginnen
O geçen yıl doğdu.
She was breathing hard.
Lernen beginnen
O zor nefes alıyordu.
She was late to school.
Lernen beginnen
O, okula çok geç kalmıştı.
She was painfully skinny.
Lernen beginnen
O, acı verecek şekilde zayıftı.
She wears heavy makeup.
Lernen beginnen
O, koyu makyaj yapar.
She went into teaching.
Lernen beginnen
O, derse girdi.
She went there to swim.
Lernen beginnen
O, yüzmek için oraya gitti.
She went to that store.
Lernen beginnen
O, o mağazaya gitti.
She will get well soon.
Lernen beginnen
O yakında iyileşir.
She will get well soon.
Lernen beginnen
O yakında iyileşecek.
She wore a green dress.
Lernen beginnen
Yeşil bir elbise giydi.
She wore a white dress.
Lernen beginnen
O beyaz bir elbise giydi.
She works in marketing.
Lernen beginnen
O, pazarlamada çalışır.
She writes beautifully.
Lernen beginnen
O güzel şekilde yazar.
She'll lend you a book.
Lernen beginnen
O sana bir kitap gönderecek.
She's a glamorous girl.
Lernen beginnen
O büyüleyici bir kız.
She's always on the go.
Lernen beginnen
O, sürekli meşgul.
She's at the hotel now.
Lernen beginnen
O şimdi oteldedir.
She's correct for sure.
Lernen beginnen
O kesinlikle kusursuzdur.
She's smarter than him.
Lernen beginnen
O ondan daha akıllı.
She's younger than him.
Lernen beginnen
O ondan daha genç.
Should I watch my diet?
Lernen beginnen
Diyetime dikkat etmeli miyim?
Show me another camera.
Lernen beginnen
Bana başka bir kamera göster.
Silkworms spin cocoons.
Lernen beginnen
İpek böcekleri kozalar örerler.
Sing us a song, please.
Lernen beginnen
Bize bir şarkı söyle, lütfen.
Smoking is a bad habit.
Lernen beginnen
Sigara içmek kötü bir alışkanlık.
Smoking is bad for you.
Lernen beginnen
Sigara içmek sizin için kötü.
So what's your problem?
Lernen beginnen
Peki sorunun nedir?
Someone is at the door.
Lernen beginnen
Kapıda birisi var.
Someone is calling you.
Lernen beginnen
Birisi sizi arıyor.
Squirrels move quickly.
Lernen beginnen
Sincaplar çabuk hareket ederler.
Staying home isn't fun.
Lernen beginnen
Evde kalmak eğlenceli değildir.
Stop showing off!
Lernen beginnen
Hava atmayı bırak.
Study the next chapter.
Lernen beginnen
Gelecek bölümü çalışın.
Supplies were very low.
Lernen beginnen
Malzemeler çok yetersizdi.
Susan left an hour ago.
Lernen beginnen
Susan bir saat önce ayrıldı.
Susie has a nice smile.
Lernen beginnen
Susie'nin güzel bir gülümsemesi var.
Swimming is fun for me.
Lernen beginnen
Yüzme benim için eğlenceli.
Take aim at the target.
Lernen beginnen
Hedefe nişan al.
Take anything you want.
Lernen beginnen
İstediğin her hangi birşeyi al.
Get your hands off me.
Lernen beginnen
Ellerini üzerimden çek.
Tell me which you want.
Lernen beginnen
Bana hangisini istediğiniz söyle.
Ten years have gone by.
Lernen beginnen
On yıl geçti.
Thank you ever so much.
Lernen beginnen
Çok teşekkür ederim.
Thanks for stopping by.
Lernen beginnen
Uğradığın için teşekkürler.
That black one is mine.
Lernen beginnen
Şu siyah olan benim.
That book is of no use.
Lernen beginnen
O kitap işe yaramaz.
That bridge isn't long.
Lernen beginnen
o köprü uzun değil.
That is a leather belt.
Lernen beginnen
O deri bir kemer.
That is almost correct.
Lernen beginnen
O neredeyse doğru.
That is an actual fact.
Lernen beginnen
Bu gerçek bir olaydır.
That is not your knife.
Lernen beginnen
O sizin bıçağınız değil.
That is quite possible.
Lernen beginnen
Bu oldukça mümkündür.
That is very expensive!
Lernen beginnen
O çok pahalı!
That movie is exciting.
Lernen beginnen
Bu film heyecan verici.
That movie was amusing.
Lernen beginnen
O film eğlenceli.
That plane is enormous!
Lernen beginnen
Şu uçak çok büyük.
That rumor soon spread.
Lernen beginnen
O söylenti kısa sürede yayıldı.
That sounds good to me.
Lernen beginnen
O bana iyi görünüyor.
That was a close shave.
Lernen beginnen
O sinekkaydı bit tıraştı.
That was a great party.
Lernen beginnen
O harika bir partiydi.
That was cooked in oil.
Lernen beginnen
O, yağda pişirildi.
That was not necessary.
Lernen beginnen
O gerekli değildi.
That's a good question.
Lernen beginnen
O, iyi bir soru.
That's a splendid idea.
Lernen beginnen
Bu muhteşem bir fikir.
That's against the law.
Lernen beginnen
O, yasalara aykırıdır.
That's cheap, isn't it?
Lernen beginnen
O ucuz, değil mi?
That's good news to me.
Lernen beginnen
Bu benim için iyi bir haber.
That's my sole concern.
Lernen beginnen
O benim yegane kaygım.
That's not interesting.
Lernen beginnen
O ilginç değil.
It's no problem.
Lernen beginnen
O sorun değil.
That's quite a problem.
Lernen beginnen
Bu ciddi bir sorundur.
That's right, isn't it?
Lernen beginnen
O, doğru değil mi?
The baby is called Tom.
Lernen beginnen
Bebeğin adı Tom.
The baby is called Tom.
Lernen beginnen
Bebek Tom olarak çağrılıyor.
The balloon will burst.
Lernen beginnen
Balon patlayacak.
The bell rings at noon.
Lernen beginnen
Zil öğle saatinde çalar.
The boy had a red face.
Lernen beginnen
Çocuğun kırmızı bir yüzü var.
The boy is very honest.
Lernen beginnen
Çocuk çok dürüst.
The boy sat on a chair.
Lernen beginnen
Çocuk bir sandalyeye oturdu.
The bug is still alive.
Lernen beginnen
Böcek hala canlı.
The bus became crowded.
Lernen beginnen
Otobüs kalabalık oldu.
The bus will come soon.
Lernen beginnen
Otobüs yakında gelecek.
The car wouldn't start.
Lernen beginnen
Araba çalışmazdı.
The cat is in the well.
Lernen beginnen
Kedi iyi.
The Cold War continued.
Lernen beginnen
Soğuk Savaş devam etti.
The day is almost over.
Lernen beginnen
Gün hemen hemen bitti.
The deal was agreed to.
Lernen beginnen
Anlaşma kabul edildi.
The dog must be hungry.
Lernen beginnen
Köpek aç olmalı.
The dogs belong to her.
Lernen beginnen
Köpekler ona aittir.
The door wouldn't shut.
Lernen beginnen
Kapı kapanmazdı.
The fruit tastes sweet.
Lernen beginnen
Meyve lezzetli.
The gate was left open.
Lernen beginnen
Kapı açık bırakıldı.
The girl has no mother.
Lernen beginnen
Kızın annesi yok.
The girl looked around.
Lernen beginnen
Kız etrafına baktı.
The girl sat beside me.
Lernen beginnen
Kız yanıma oturdu.
The girl walked slowly.
Lernen beginnen
Kız yavaşça yürüdü.
The girl went to sleep.
Lernen beginnen
Kız uyumaya gitti.
The hunter shot a bear.
Lernen beginnen
Avcı bir ayıya ateş etti.
The key is on the desk.
Lernen beginnen
Anahtar masanın üstünde.
The light doesn't work.
Lernen beginnen
Lamba çalışmıyor.
The line is busy again.
Lernen beginnen
Hat tekrar meşgul.
The line is still busy.
Lernen beginnen
Hat hala meşgul.
The man died of cancer.
Lernen beginnen
Adam kanserden öldü.
The man lay motionless.
Lernen beginnen
Adam hareketsiz yatıyordu.
The man must be insane.
Lernen beginnen
Adam deli olmalı.
The man robbed her bag.
Lernen beginnen
Adam onun çantasını soydu.
The meeting was closed.
Lernen beginnen
Toplantı kapatıldı.
The men cried for help.
Lernen beginnen
Adamlar yardım için bağırdılar.
The men have mustaches.
Lernen beginnen
Erkeklerin bıyıkları vardır.
The microphone is live.
Lernen beginnen
Mikrofon açık.
The nation was growing.
Lernen beginnen
Ulus büyüyordu.
The news can't be true.
Lernen beginnen
Haber doğru olamaz.
The news made me happy.
Lernen beginnen
Bu haber beni mutlu etti.
The pain is killing me.
Lernen beginnen
Ağrı beni öldürüyor.
The painter died young.
Lernen beginnen
Ressam genç yaşta öldü.
The phone kept ringing.
Lernen beginnen
Zil çalmaya devam etti.
The phone kept ringing.
Lernen beginnen
Telefon çalmaya devam etti.
The pig is growing fat.
Lernen beginnen
Domuz şişmanlıyor.
The price includes tax.
Lernen beginnen
Vergi fiyata dahildir.
The price is up to you.
Lernen beginnen
Fiyat sana kalmış.
The radio doesn't work.
Lernen beginnen
Radyo çalışmıyor.
The rain lasted a week.
Lernen beginnen
Yağmur bir hafta sürdü.
The river has dried up.
Lernen beginnen
Nehir kurudu.
The river is dangerous.
Lernen beginnen
Nehir tehlikelidir.
The river is deep here.
Lernen beginnen
Nehir burada derin.
The room is warming up.
Lernen beginnen
Oda ısınıyor.
The roses are in bloom.
Lernen beginnen
Güller çiçek açmışlar.
The rumor must be true.
Lernen beginnen
Söylenti doğru olmalı.
The ship came in sight.
Lernen beginnen
Gemi göründü.
The ships reached port.
Lernen beginnen
Gemiler limana vardı.
The shoes are worn out.
Lernen beginnen
Ayakkabılar yıpranmış.
The snow was knee deep.
Lernen beginnen
Kar diz boyuydu.
The sooner, the better.
Lernen beginnen
Ne kadar erken olursa, o kadar iyidir.
The statue has no head.
Lernen beginnen
Heykelin kafası yok.
The steak is well done.
Lernen beginnen
Biftek iyi pişmiş.
The story ends happily.
Lernen beginnen
Hikaye mutlu bir şekilde sona erer.
The sun shone brightly.
Lernen beginnen
Güneş parlak bir şekilde parladı.
The system worked well.
Lernen beginnen
Sistem iyi çalıştı.
The toilet is upstairs.
Lernen beginnen
Tuvalet üst katta.
The train left on time.
Lernen beginnen
Tren zamanında ayrıldı.
The trip west was hard.
Lernen beginnen
Batıya yolculuk zordu.
The TV is on the blink.
Lernen beginnen
Televizyon doğru düzgün çalışmıyor.
The weather stayed bad.
Lernen beginnen
Hava kötü kaldı.
The weather turned bad.
Lernen beginnen
Hava kötüleşti.
The wind grew stronger.
Lernen beginnen
Rüzgar güçlendi.
The wind died away.
Lernen beginnen
Rüzgar kesildi.
The wind is cold today.
Lernen beginnen
Rüzgar bugün soğuk.
The wind is picking up.
Lernen beginnen
Rüzgar ilerliyor.
Their dreams came true.
Lernen beginnen
Onun hayalleri gerçekleşti.
Their jeans do not fit.
Lernen beginnen
Onların pantolonları uymuyor.
There is a yellow rose.
Lernen beginnen
Bir sarı gül var.
There is not much hope.
Lernen beginnen
Çok ümit yok.
There were many others.
Lernen beginnen
Diğerleri vardı.
There were two bridges.
Lernen beginnen
İki köprü vardı.
There's a hole in this.
Lernen beginnen
Bunda bir delik var.
These bananas went bad.
Lernen beginnen
Bu muzlar bozuldu.
These gloves are Tom's.
Lernen beginnen
Bu eldivenler Tom'undur.
These lemons are fresh.
Lernen beginnen
Bu limonlar çok taze.
These pearls look real.
Lernen beginnen
Bu inciler gerçek görünüyor.
They admire each other.
Lernen beginnen
Onlar birbirlerine hayrandır.
They agreed on a price.
Lernen beginnen
Onlar fiyat üzerinde anlaştılar.
They appointed a judge.
Lernen beginnen
Onlar bir hakim atadılar.
They are a good couple.
Lernen beginnen
Onlar iyi bir çifttir.
They are having a chat.
Lernen beginnen
Onlar sohbet ediyorlar.
They are having dinner.
Lernen beginnen
Onlar akşam yemeği yiyorlar.
They are my classmates.
Lernen beginnen
Onlar benim sınıf arkadaşlarım.
They are playing chess.
Lernen beginnen
Onlar satranç oynuyorlar.
They are short of food.
Lernen beginnen
Onların yiyeceği bitti.
They are very cheerful.
Lernen beginnen
Onlar çok neşeliler.
They aren't my parents.
Lernen beginnen
Onlar benim ebeveynlerim değiller.
They asked for my help.
Lernen beginnen
Onlar yardımımı istediler.
They can speak Spanish.
Lernen beginnen
Onlar İspanyolca konuşabilir.
They could only listen.
Lernen beginnen
Onlar sadece dinleyebildiler.
They cut down the tree.
Lernen beginnen
Onlar ağacı kestiler.
They didn't tell me so.
Lernen beginnen
Onlar bana öyle söylemedi.
They failed both times.
Lernen beginnen
Onlar her iki seferde de başarısız oldu.
They got into the boat.
Lernen beginnen
Onlar tekneye bindiler.
They had driven wagons.
Lernen beginnen
Vagonları onlar sürmüştü.
They had no money left.
Lernen beginnen
Onların hiç parası kalmamıştı.
They have a nice house.
Lernen beginnen
Onların güzel bir evi var.
They have an extra bed.
Lernen beginnen
Onların fazladan bir yatağı var.
They have just arrived.
Lernen beginnen
Onlar az önce vardılar.
They have no more wine.
Lernen beginnen
Başka şarap yok.
They helped each other.
Lernen beginnen
Onlar birbirlerine yardım ettiler.
They liked his message.
Lernen beginnen
Onlar onun mesajını sevdiler.
They live in our block.
Lernen beginnen
Onlar bizim blokta yaşıyorlar.
They live in this town.
Lernen beginnen
onlar bu kasabada yaşıyorlar.
They looked very happy.
Lernen beginnen
Onlar çok mutlu görünüyorlardı.
They must be Americans.
Lernen beginnen
Onlar Amerikalı olmalılar.
They say love is blind.
Lernen beginnen
Aşkın kör olduğunu söylüyorlar.
They sent up a balloon.
Lernen beginnen
Onlar bir balon uçurdular.
They settled in Canada.
Lernen beginnen
Onlar Kanada'ya yerleştiler.
They started hours ago.
Lernen beginnen
Onlar saatler önce başladılar.
They stopped the music.
Lernen beginnen
Onlar müziği durdurdular.
They talked about love.
Lernen beginnen
Onlar aşk hakkında konuştular.
They unloaded the ship.
Lernen beginnen
Gemi yükünü boşalttı.
They wanted protection.
Lernen beginnen
Onlar koruma istediler.
They went to the beach.
Lernen beginnen
Onlar plaja gittiler.
They were all sold out.
Lernen beginnen
Onların hepsi satıldı.
They were just in time.
Lernen beginnen
Onlar tam zamanında vardılar.
They were mostly women.
Lernen beginnen
Onlar çoğunlukla kadındı.
They were so different.
Lernen beginnen
Onlar çok farklıydılar.
They were very excited.
Lernen beginnen
Onlar çok heyecanlıydılar.
They will be very glad.
Lernen beginnen
Onlar çok memnun olacaklar.
They will buy a record.
Lernen beginnen
Onlar bir kayıt alacaklar.
They're about to leave.
Lernen beginnen
Onlar ayrılmak üzereler.
They're late, as usual.
Lernen beginnen
Onlar her zamanki gibi geç kaldılar.
This apple is very red.
Lernen beginnen
Bu elma çok kırmızı.
This apple tastes sour.
Lernen beginnen
Bu elmanın tadı ekşi.
This book is sold here.
Lernen beginnen
Bu kitap burada satılır.
This car needs washing.
Lernen beginnen
Bu araba yıkanmalı.
This carpet feels nice.
Lernen beginnen
Halı güzel.
This CD belongs to her.
Lernen beginnen
Bu CD ona aittir.
This clock is electric.
Lernen beginnen
Bu saat elektrikli.
This data is incorrect.
Lernen beginnen
Bu veri yanlıştır.
This decision is final.
Lernen beginnen
Bu karar kesindir.
This doll has big eyes.
Lernen beginnen
Bu bebeğin büyük gözleri var.
This engine works well.
Lernen beginnen
Bu motor iyi çalışıyor.
This food is too salty.
Lernen beginnen
Bu yiyecek çok tuzlu.
This food is unhealthy.
Lernen beginnen
Bu yiyecek sağlıksız.
This is as good as any.
Lernen beginnen
Bu, herhangi biri kadar iyi.
This is excellent wine.
Lernen beginnen
Bu mükemmel bir şaraptır.
This is Mike's bicycle.
Lernen beginnen
Bu Mike'ın bisikleti.
This is the last order.
Lernen beginnen
Bu son sipariş.
This is the last train.
Lernen beginnen
Bu son tren.
This is why I hate him.
Lernen beginnen
Bu, ondan nefret etmemin nedenidir.
This job is killing me.
Lernen beginnen
Bu iş beni öldürüyor.
This lion is very tame.
Lernen beginnen
Bu aslan çok uysal.
This meat has gone bad.
Lernen beginnen
Bu et kokmuş.
This newspaper is free.
Lernen beginnen
Bu gazete ücretsizdir.
This noise is annoying.
Lernen beginnen
Bu gürültü sinir bozucu.
This pen belongs to me.
Lernen beginnen
Bu kalem bana ait.
This room heats easily.
Lernen beginnen
Bu oda kolayca ısınır.
This room is very warm.
Lernen beginnen
Bu oda çok sıcak.
This room smells musty.
Lernen beginnen
Bu oda küflü kokuyor.
This rose is beautiful.
Lernen beginnen
Bu gül güzel.
This silk feels smooth.
Lernen beginnen
Bu ipek yumuşak.
This smell disgusts me.
Lernen beginnen
Bu koku beni bezdiriyor.
This table is reserved.
Lernen beginnen
Bu tablo ayrılmıştır.
This tea is too bitter.
Lernen beginnen
Bu çay çok acı.
This thin book is mine.
Lernen beginnen
Bu ince kitap benimdir.
This window won't open.
Lernen beginnen
Bu pencere açılmaz.
Those books are theirs.
Lernen beginnen
Şu kitaplar onların.
Those glasses suit you.
Lernen beginnen
Şu gözlükler size uyar.
Today is extremely hot.
Lernen beginnen
Bugün oldukça sıcak.
Today's dinner is fish.
Lernen beginnen
Bugün'kü akşam yemeği balık.
Tom accepted the offer.
Lernen beginnen
Tom teklifi kabul etti.
Tom always looks happy.
Lernen beginnen
Tom her zaman mutlu görünür.
Tom answered the phone.
Lernen beginnen
Tom telefonu yanıtladı.
Tom appears to be wise.
Lernen beginnen
Tom bilgili görünüyor.
Tom applied for a visa.
Lernen beginnen
Tom vize için başvurdu.
Tom ate what he wanted.
Lernen beginnen
Tom istediğini yedi.
Tom became an engineer.
Lernen beginnen
Tom bir mühendis oldu.
Tom became discouraged.
Lernen beginnen
Tom'un cesareti kırıldı.
Tom blew up the bridge.
Lernen beginnen
Tom köprüyü havaya uçurdu.
Tom bought this for me.
Lernen beginnen
Tom bunu benim için aldı.
Tom broke up with Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary ile ilişkisini bitirdi.
Tom burst out laughing.
Lernen beginnen
Tom birden gülmeye başladı.
Tom buttered his toast.
Lernen beginnen
Tom tostuna tereyağı sürdü.
Tom buttoned his shirt.
Lernen beginnen
Tom gömleğini düğmeledi.
Tom called Mary a liar.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye yalancı diye bağırdı.
Tom called Mary a taxi.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye bir taksi çağırdı.
Tom can cook very well.
Lernen beginnen
Tom çok iyi yemek pişirebilir.
Tom can fix the heater.
Lernen beginnen
Tom ısıtıcıyı onarabilir.
Tom can sleep anywhere.
Lernen beginnen
Tom her yerde uyuyabilir.
Tom can swim very well.
Lernen beginnen
Tom çok iyi yüzebilir.
Tom can swim, can't he?
Lernen beginnen
Tom yüzebilir, değil mi?
Tom can't back out now.
Lernen beginnen
Tom şimdi sözünden dönemez.
Tom can't find his bag.
Lernen beginnen
Tom çantasını bulamıyor.
Tom certainly is smart.
Lernen beginnen
Tom kesinlikle akıllı.
Tom cleaned the toilet.
Lernen beginnen
Tom tuvaleti temizledi.
Tom cleared his throat.
Lernen beginnen
Tom boğazını temizledi.
Tom concealed evidence.
Lernen beginnen
Tom delili gizledi.
Tom deserves the prize.
Lernen beginnen
Tom ödülü hak ediyor.
Tom did as he was told.
Lernen beginnen
Tom söylenildiği gibi yaptı.
Tom did it voluntarily.
Lernen beginnen
Tom onu gönüllü olarak yaptı.
Tom did twenty pushups.
Lernen beginnen
Tom yirmi şınav yaptı.
Tom didn't do anything.
Lernen beginnen
Tom birşey yapmadı.
Tom does what he wants.
Lernen beginnen
Tom istediğini yapar.
Tom doesn't drink beer.
Lernen beginnen
Tom bira içmez.
Tom doesn't drink much.
Lernen beginnen
Tom çok içmez.
Tom doesn't have a car.
Lernen beginnen
Tom'un bir arabası yok.
Tom doesn't have a cat.
Lernen beginnen
Tom'un bir kedisi yok.
Tom doesn't have a job.
Lernen beginnen
Tom'un bir işi yok.
Tom doesn't need to go.
Lernen beginnen
Tom'un gitmesine gerek yok.
Tom dove into the pool.
Lernen beginnen
Tom havuza daldı.
Tom dreamed about Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary hakkında rüya gördü.
Tom drinks quite a bit.
Lernen beginnen
Tom epeyce içer.
Tom eats a lot of fish.
Lernen beginnen
Tom çok balık yer.
Tom fell into the pool.
Lernen beginnen
Tom havuza düştü.
Tom felt uncomfortable.
Lernen beginnen
Tom rahatsız hissetti.
Tom flushed the toilet.
Lernen beginnen
Tom sifonu çekti.
Tom forgot who said it.
Lernen beginnen
Tom onu kimin söylediğini unuttu.
Tom got an A in French.
Lernen beginnen
Tom Fransızcadan bir A aldı.
Tom got good at tennis.
Lernen beginnen
Tom teniste iyileşti.
Tom got hit by a truck.
Lernen beginnen
Tom'a bir kamyon tarafından çarpıldı.
Tom got in the bathtub.
Lernen beginnen
Tom küvete girdi.
Tom got lost in Boston.
Lernen beginnen
Tom Boston'da kayboldu.
Tom got out of the way.
Lernen beginnen
Tom yoldan çıktı.
Tom grabbed Mary's arm.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin kolunu tuttu.
Tom grew up in poverty.
Lernen beginnen
Tom yoksulluk içinde büyüdü.
Tom had a heart attack.
Lernen beginnen
Tom bir kalp krizi geçirdi.
Tom had no place to go.
Lernen beginnen
Tom'un gidecek yeri yoktu.
Tom had nothing to add.
Lernen beginnen
Tom'un ilave edeceği birşey yoktu.
Tom had nothing to eat.
Lernen beginnen
Tom'un yiyecek birşeyi yoktu.
Tom had nothing to say.
Lernen beginnen
Tom söyleyecek bir şeyi yoktu.
Tom handed Mary a beer.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye bir bira uzattı.
Tom handed Mary a book.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye bir kitap uzattı.
Tom has a bad headache.
Lernen beginnen
Tom'un kötü bir başağrısı var.
Tom has a lot of money.
Lernen beginnen
Tom'un çok parası var.
Tom has a lot to learn.
Lernen beginnen
Tom'un öğrenecek çok şeyi var.
Tom has a slight fever.
Lernen beginnen
Tom'un hafif bir ateşi var.
Tom has athlete's foot.
Lernen beginnen
Tom'un atlet ayağı var.
Tom has had a bad week.
Lernen beginnen
Tom, kötü bir hafta geçirdi.
Tom has money to spare.
Lernen beginnen
Tom'un ayıracak zamanı yok.
Tom has never met Mary.
Lernen beginnen
Tom asla Mary ile karşılaşmadı.
Tom has no plans to go.
Lernen beginnen
Tom'un gitmek için hiç bir planı yok.
Tom has quite a temper.
Lernen beginnen
Tom çabuk öfkelenir.
Tom has three brothers.
Lernen beginnen
Tom'un üç erkek kardeşi var.
Tom has three children.
Lernen beginnen
Tom'un üç çocuğu var.
Tom has three ex-wives.
Lernen beginnen
Tom'un üç eski karısı var.
Tom has to go home now.
Lernen beginnen
Tom şimdi eve gitmek zorunda.
Tom has to go see Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi görmeye gitmelidir.
Tom has to lose weight.
Lernen beginnen
Tom zayıflamak zorunda.
Tom held a seat for me.
Lernen beginnen
Tom benim için yer tuttu.
Tom hopes you're happy.
Lernen beginnen
Tom mutlu olduğunu umuyor.
Tom introduced himself.
Lernen beginnen
Tom kendini tanıttı.
Tom ironed his clothes.
Lernen beginnen
Tom elbiselerini ütüledi.
Tom is a bit conceited.
Lernen beginnen
Tom biraz kibirli.
Tom is a good customer.
Lernen beginnen
Tom iyi bir müşteridir.
Tom is a good listener.
Lernen beginnen
Tom iyi bir dinleyicidir.
Tom is a good neighbor.
Lernen beginnen
Tom, iyi bir komşu.
Tom is a man of action.
Lernen beginnen
Tom bir eylem adamı.
Tom is a nervous wreck.
Lernen beginnen
Tom oldukça sinirli.
Tom is a smooth talker.
Lernen beginnen
Tom yumuşak bir konuşmacıdır.
Tom is a stranger here.
Lernen beginnen
Tom burada bir yabancıdır.
Tom is a very lazy boy.
Lernen beginnen
Tom çok tembel bir çocuk.
Tom is afraid of dying.
Lernen beginnen
Tom ölmekten korkuyor.
Tom is against smoking.
Lernen beginnen
Tom sigara içmeye karşı.
Tom is already married.
Lernen beginnen
Tom zaten evli.
Tom is as tall as Jack.
Lernen beginnen
Tom Jack kadar uzundur.
Tom is at the computer.
Lernen beginnen
Tom bilgisayarın başında.
Tom is close to thirty.
Lernen beginnen
Tom otuza yaklaştı.
Tom is deaf in one ear.
Lernen beginnen
Tom'un bir kulağı sağır.
Tom is easy to talk to.
Lernen beginnen
Tom'la konuşmak kolaydır.
Tom is engaged to Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary ile nişanlıdır.
Tom is engaged to Ruth.
Lernen beginnen
Tom Ruth'la nişanlıdır.
Tom is going on thirty.
Lernen beginnen
Tom otuz olacak.
Tom is good at cooking.
Lernen beginnen
Tom aşçılıkta iyidir.
Tom is good at driving.
Lernen beginnen
Tom araba sürmede iyidir.
Tom is good at singing.
Lernen beginnen
Tom şarkı söylemede iyidir.
Tom is growing a beard.
Lernen beginnen
Tom sakal uzatıyor.
Tom is half Mary's age.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin yarı yaşındadır.
Tom is hard of hearing.
Lernen beginnen
Tom zor işitir.
Tom is in his room now.
Lernen beginnen
Tom şu an odasında.
Tom needs help.
Lernen beginnen
Tom'un yardıma ihtiyacı var.
Tom is learning French.
Lernen beginnen
Tom Fransızca öğreniyor.
Tom is making progress.
Lernen beginnen
Tom ilerleme kaydetmektedir.
Tom is married to Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary ile evlidir.
Tom is Mary's grandson.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin erkek torunudur.
Tom is Mary's neighbor.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin komşusudur.
Tom is never satisfied.
Lernen beginnen
Tom asla memnun değildir.
Tom is older than I am.
Lernen beginnen
Tom benden daha yaşlıdır.
Tom is older than Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'den daha yaşlıdır.
Tom is on his way home.
Lernen beginnen
Tom evine gidiyor.
Tom is only a beginner.
Lernen beginnen
Tom sadece bir başlangıç düzeyinde.
Tom is out of his mind.
Lernen beginnen
Tom aklını kaçırmış.
Tom is out of work now.
Lernen beginnen
Tom şimdi işsiz.
Tom is quite obstinate.
Lernen beginnen
Tom oldukça inatçı.
Tom is ready for fight.
Lernen beginnen
Tom mücadele için hazırdır.
Tom is related to Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary ile akrabadır.
Tom is still at school.
Lernen beginnen
Tom hala okulda.
Tom is still in Boston.
Lernen beginnen
Tom hala Boston'dadır.
Tom is still in Boston.
Lernen beginnen
Tom hala Boston'da.
Tom is still in prison.
Lernen beginnen
Tom hala cezaevinde.
Tom is studying French.
Lernen beginnen
Tom Fransız eğitimi görüyor.
Tom is the best runner.
Lernen beginnen
Tom en iyi koşucudur.
Tom is the perfect son.
Lernen beginnen
Tom mükemmel erkek evlattır.
Tom is very nice to me.
Lernen beginnen
Tom bana karşı çok hoş.
Tom is very perceptive.
Lernen beginnen
Tom çok algısal.
Tom isn't a bad person.
Lernen beginnen
Tom kötü bir şahıs değil.
Tom isn't good at math.
Lernen beginnen
Tom matematikte iyi değildir.
Tom jogs every morning.
Lernen beginnen
Tom her sabah koşar.
Tom jumped to his feet.
Lernen beginnen
Tom ayağa fırladı.
Tom just got a haircut.
Lernen beginnen
Tom az önce bir saç tıraşı oldu.
Tom kicked the door in.
Lernen beginnen
Tom kapıya tekme attı.
Tom left the door open.
Lernen beginnen
Tom kapıyı açık bıraktı.
Tom lost his house key.
Lernen beginnen
Tom ev anahtarını kaybetti.
Tom made a big mistake.
Lernen beginnen
Tom büyük bir hata yaptı.
Tom made a good speech.
Lernen beginnen
Tom iyi bir konuşma yaptı.
Tom made many mistakes.
Lernen beginnen
Tom çok hata yaptı.
Tom made Mary go first.
Lernen beginnen
Tom ilk olarak Mary'yi gönderdi.
Tom made me a birdcage.
Lernen beginnen
Tom bana bir kuş kafesi yaptı.
Tom may do as he likes.
Lernen beginnen
Tom istediği gibi yapabilir.
Tom may have been sick.
Lernen beginnen
Tom hasta olmuş olabilir.
Tom meant what he said.
Lernen beginnen
Tom onun söylediğini demek istedi.
Tom must be very lucky.
Lernen beginnen
Tom çok şanslı olmalı.
Tom must be very tired.
Lernen beginnen
Tom çok yorgun olmalı.
Tom neglected his work.
Lernen beginnen
Tom işini ihmal etti.
Tom only saw Mary once.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi sadece bir kez gördü.
Tom pleaded not guilty.
Lernen beginnen
Tom suçlu olmadığını savundu.
Tom pulled the trigger.
Lernen beginnen
Tom tetiği çekti.
Tom pumped up the tire.
Lernen beginnen
Tom lastiğe hava bastı.
Tom pushes Mary around.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye haksız davranıyor.
Tom put gas in the car.
Lernen beginnen
Tom arabaya benzin koydu.
Tom put on his glasses.
Lernen beginnen
Tom gözlüklerini taktı.
Tom ran into the house.
Lernen beginnen
Tom eve koştu.
Tom refused to give up.
Lernen beginnen
Tom vazgeçmeyi reddetti.
Tom remained skeptical.
Lernen beginnen
Tom kuşkulu kaldı.
Tom reminds me of John.
Lernen beginnen
Tom bana John'u hatırlatıyor.
Tom rented a snowboard.
Lernen beginnen
Tom bir snowboard kiraladı.
Tom retraced his steps.
Lernen beginnen
Tom adımlarını yeniden izledi.
Tom rewrote his report.
Lernen beginnen
Tom raporunu yeniden yazdı.
Tom rolled over in bed.
Lernen beginnen
Tom yatakta yuvarlandı.
Tom saw it on the news.
Lernen beginnen
Tom onu haberde gördü.
Tom scratched his nose.
Lernen beginnen
Tom burnunu kaşıdı.
Tom seems to be asleep.
Lernen beginnen
Tom uykuda gibi görünüyor.
Tom shared Mary's pain.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin acısını paylaştı.
Tom sharpened a pencil.
Lernen beginnen
Tom kurşun kalemi açtı.
Tom shelled the shrimp.
Lernen beginnen
Tom karidesin kabuğunu soydu.
Tom should do the same.
Lernen beginnen
Tom aynısını yapmalı.
Tom should know better.
Lernen beginnen
Tom daha iyi bilmeli.
Tom slept on the train.
Lernen beginnen
Tom trende uyudu.
Tom slit Mary's throat.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin boğazını kesti.
Tom sort of liked Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi oldukça sevdi.
Tom sorted his laundry.
Lernen beginnen
Tom kirli çamaşırlarını ayırdı.
Tom split up with Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary ile ayrıldı.
Tom sprained his ankle.
Lernen beginnen
Tom ayak bileği burktu.
Tom started the engine.
Lernen beginnen
Tom motoru çalıştırdı.
Tom stopped the engine.
Lernen beginnen
Tom motoru durdurdu.
Tom thinks that's true.
Lernen beginnen
Tom onun doğru olduğunu düşünüyor.
Tom tipped the bellboy.
Lernen beginnen
Tom Komiye bahşiş verdi.
Tom took a cold shower.
Lernen beginnen
Tom soğuk bir duş aldı.
Tom took a deep breath.
Lernen beginnen
Tom derin bir nefes aldı.
Tom took off his shoes.
Lernen beginnen
Tom ayakkabılarını çıkardı.
Tom took some medicine.
Lernen beginnen
Tom biraz ilaç aldı.
Tom took the wrong bus.
Lernen beginnen
Tom yanlış otobüse bindi.
Tom tried to keep calm.
Lernen beginnen
Tom sakin kalmaya çalıştı.
Tom tried to kill Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi öldürmeye çalıştı.
Tom tried to kiss Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi öpmeye çalıştı.
Tom walked out on Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi terketti.
Tom wanted Mary to win.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin kazanmasını istedi.
Tom wants a microscope.
Lernen beginnen
Tom bir mikroskop istiyor.
Tom wants to be famous.
Lernen beginnen
Tom ünlü olmak istiyor.
Tom wants to be hugged.
Lernen beginnen
Tom kucaklanmak istiyor.
Tom wants to pay later.
Lernen beginnen
Tom daha sonra ödeme yapmak istedi.
Tom was afraid to swim.
Lernen beginnen
Tom yüzmeye korkuyordu.
Tom was born in Boston.
Lernen beginnen
Tom Boston'da doğdu.
Tom was here yesterday.
Lernen beginnen
Tom dün buradaydı.
Tom was in an accident.
Lernen beginnen
Tom bir kazaya karıştı.
Tom was kissed by Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary tarafından öpüldü.
Tom was obviously sick.
Lernen beginnen
Tom apaçık hastaydı.
Tom was probably right.
Lernen beginnen
Tom büyük olasılıkla haklıydı.
Tom was really shocked.
Lernen beginnen
Tom gerçekten şok oldu.
Tom was stung by a bee.
Lernen beginnen
Tom bir arı tarafından sokuldu.
Tom was taken prisoner.
Lernen beginnen
Tom hapishaneye götürüldü.
Tom was totally wasted.
Lernen beginnen
Tom tamamen heder olmuş.
Tom was up before dawn.
Lernen beginnen
Tom şafaktan önce kalktı.
Tom watched Mary dance.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin dans etmesini izledi.
Tom went back to sleep.
Lernen beginnen
Tom uyumak için geri döndü.
Tom went food shopping.
Lernen beginnen
Tom gıda alışverişine gitti.
Tom went out for lunch.
Lernen beginnen
Tom öğle yemeği için dışarı çıktı.
Tom went the wrong way.
Lernen beginnen
Tom yanlış yoldan gitti.
Tom will win this game.
Lernen beginnen
Tom bu oyunu kazanacak.
Tom won't let you down.
Lernen beginnen
Tom seni hayal kırıklığına uğratmayacaktır.
Tom wore a white shirt.
Lernen beginnen
Tom beyaz bir gömlek giydi.
Tom wouldn't blame you.
Lernen beginnen
Tom seni suçlamazdı.
Tom wouldn't let it go.
Lernen beginnen
Tom onun gitmesine izin vermezdi.
Tom zipped up his coat.
Lernen beginnen
Tom ceketinin fermuarını kapadı.
Tony did not feel poor.
Lernen beginnen
Tony yoksul hissetmedi.
Tony stood at the door.
Lernen beginnen
Tony, kapıda durdu.
Tony was not busy then.
Lernen beginnen
Tony o zaman meşgul değildi.
Tracy lost her glasses.
Lernen beginnen
Tracy gözlüğünü kaybetti.
Try as hard as you can.
Lernen beginnen
Elinden geldiğince sıkı çabala.
Try doing it once more.
Lernen beginnen
Onu bir kez daha yapmayı dene.
Tulips will bloom soon.
Lernen beginnen
Laleler yakında çiçek açacaklar.
Turn toward me, please.
Lernen beginnen
Bana doğru dön, lütfen.
Two ice creams, please.
Lernen beginnen
İki dondurma, lütfen.
Was it rainy in London?
Lernen beginnen
Londra'da hava yağışlı mıydı?
Washington was worried.
Lernen beginnen
Washington endişeli idi.
Watch my camera for me.
Lernen beginnen
Benim için kamerama sahip çık.
Watch out for that man.
Lernen beginnen
Şu adama dikkat et.
We agree on this point.
Lernen beginnen
Biz bu konuda hemfikiriz.
We all have missed you.
Lernen beginnen
Hepimiz seni özledik.
We can buy hot lunches.
Lernen beginnen
Sıcak öğle yemekleri alabiliriz.
We consider Tom honest.
Lernen beginnen
Biz Tom'un dürüst olduğunu düşünüyoruz.
We danced to the music.
Lernen beginnen
Biz müzik eşliğinde dans ettik.
We debated the problem.
Lernen beginnen
Biz sorunu tartıştık.
We do need your advice.
Lernen beginnen
Bizim tavsiyene ihtiyacımız var.
We don't like violence.
Lernen beginnen
Şiddetten hoşlanmayız.
We enjoy reading books.
Lernen beginnen
Biz kitap okumaktan hoşlanırız.
We enjoyed watching TV.
Lernen beginnen
TV izlemekten keyif aldık.
We exchanged greetings.
Lernen beginnen
Birbirimizi selamladık.
We expect good results.
Lernen beginnen
İyi sonuçlar bekliyoruz.
We gave the car a push.
Lernen beginnen
Biz arabayı ittik.
We go to school by bus.
Lernen beginnen
Biz okula otobüsle gideriz.
We got lost in the fog.
Lernen beginnen
Biz siste kaybolduk.
We had a narrow escape.
Lernen beginnen
Kıl payı kurtulduk.
We have finished lunch.
Lernen beginnen
Öğle yemeğini bitirdik.
We have no extra money.
Lernen beginnen
Bizim ekstra paramız yok.
We have plenty of time.
Lernen beginnen
Çok fazla zamanımız var.
We have run out of gas.
Lernen beginnen
Benzinimiz bitti.
We learn by experience.
Lernen beginnen
Biz deneyim ile öğreniriz.
We live in the suburbs.
Lernen beginnen
Biz banliyölerde yaşıyoruz.
We met her by accident.
Lernen beginnen
Onunla tesadüfen karşılaştık.
We must get up at dawn.
Lernen beginnen
Biz şafakta kalkmalıyız.
We must not be enemies.
Lernen beginnen
Biz düşmanlar olmamalıyız.
We need a little sugar.
Lernen beginnen
Biraz şekere ihtiyacımız var.
We need another member.
Lernen beginnen
Bir üyeye daha ihtiyacımız var.
We own a dog and a cat.
Lernen beginnen
Bir köpeğe ve bir kediye sahibiz.
We plan to stay a week.
Lernen beginnen
Biz bir hafta kalmayı planlıyoruz.
We played on the beach.
Lernen beginnen
Biz sahilde oynadık.
We postponed the event.
Lernen beginnen
Biz etkinliği erteledik.
We ran after the thief.
Lernen beginnen
Biz hırsızı kovaladık.
We ran around the park.
Lernen beginnen
Biz parkın etrafında koştuk.
We rented an apartment.
Lernen beginnen
Bir apartman kiraladık.
We rode in an elevator.
Lernen beginnen
Asansöre bindik.
We sang in loud voices.
Lernen beginnen
Biz yüksek sesle şarkı söyledik.
We saw nothing strange.
Lernen beginnen
Tuhaf birşey görmedik.
We should obey the law.
Lernen beginnen
Hukuka riayet etmeliyiz.
We sometimes meet them.
Lernen beginnen
Bazen onlarla buluşuyoruz.
We thank you very much!
Lernen beginnen
Çok teşekkür ederiz!
We turned on the radio.
Lernen beginnen
Biz radyoyu açtık.
We used up the shampoo.
Lernen beginnen
Şampuanı bitirdik.
We walked to the river.
Lernen beginnen
Nehre doğru yürüdük.
We waste a lot of time.
Lernen beginnen
Bir sürü zamanı boşa harcıyoruz.
We work for our living.
Lernen beginnen
Biz yaşamımız için çalışıyoruz.
We'll decide by voting.
Lernen beginnen
Oylayarak karar vereceğiz.
We'll meet at 3:00 p.m.
Lernen beginnen
15:00'te buluşacağız
We're a married couple.
Lernen beginnen
Biz evli bir çiftiz.
We're in no danger now.
Lernen beginnen
Şu anda herhangi bir tehlike değiliz.
We're in the same boat.
Lernen beginnen
Hepimiz aynı teknedeyiz.
We're out of stock now.
Lernen beginnen
Şu an stoklarımız tükendi.
We've run out of water.
Lernen beginnen
Suyumuz kalmadı.
We've run short of oil.
Lernen beginnen
Petrolümüz bitti.
Were you told to do so?
Lernen beginnen
Öyle yapman sana söylendi mi?
What about next Sunday?
Lernen beginnen
Önümüzdeki Pazara ne dersin?
What actually happened?
Lernen beginnen
Gerçekten ne oldu?
What are you about now?
Lernen beginnen
Sen şimdi ne yapıyorsun?
What are you doing now?
Lernen beginnen
Şimdi ne yapıyorsun?
What are you two doing?
Lernen beginnen
Siz ikiniz ne yapıyorsunuz?
What disease do I have?
Lernen beginnen
Hangi hastalığım var?
What do you do for fun?
Lernen beginnen
Nasıl eğlenirsin?
What do you plan to do?
Lernen beginnen
Ne yapmayı planlıyorsun?
What do you want to be?
Lernen beginnen
Ne olmak istiyorsun?
What do you want to do?
Lernen beginnen
Ne yapmak istiyorsun?
What does EC stand for?
Lernen beginnen
AB ne anlama geliyor?
What does UN stand for?
Lernen beginnen
BM ne anlama geliyor?
What does your aunt do?
Lernen beginnen
Teyzen ne iş yapar?
What he likes is jelly.
Lernen beginnen
Onun hoşlandığı jöledir.
What illness do I have?
Lernen beginnen
Ne tür bir rahatsızlığım var?
What is butter made of?
Lernen beginnen
Tereyağı neyden yapılır?
What is butter made of?
Lernen beginnen
Tereyağ neyden yapılır?
What is John doing now?
Lernen beginnen
John şimdi ne yapıyor?
What is the book about?
Lernen beginnen
Kitap ne hakkında?
What is the next class?
Lernen beginnen
Gelecek ders nedir?
What made her so angry?
Lernen beginnen
Onu ne çok öfkelendirdi?
What made you so angry?
Lernen beginnen
Seni ne o kadar kızdırdı?
What made you so angry?
Lernen beginnen
Seni böyle kızdıran nedir?
What made you think so?
Lernen beginnen
Sizi böyle düşündüren nedir?
What more could I want?
Lernen beginnen
Daha ne isteyebilirdim?
What seats do you want?
Lernen beginnen
Hangi koltuğu istiyorsun?
What he says is false.
Lernen beginnen
Onun söylediği yanlıştır.
What should I call you?
Lernen beginnen
Size ne demeliyim?
What time can you come?
Lernen beginnen
Saat kaçta gelebilirsin?
What time do you close?
Lernen beginnen
Ne zaman kapanıyorsunuz?
What time does it open?
Lernen beginnen
O saat kaçta açılır?
What time was she born?
Lernen beginnen
O, saat kaçta doğdu?
What was he up to then?
Lernen beginnen
O zamana kadar ne işle meşguldü?
How come you are here?
Lernen beginnen
Burada ne yapıyorsun?
What's in front of you?
Lernen beginnen
Önünde ne var?
What's the temperature?
Lernen beginnen
Sıcaklık nedir?
What's your best guess?
Lernen beginnen
En iyi tahminin nedir?
What's your occupation?
Lernen beginnen
Mesleğin nedir?
What's your speciality?
Lernen beginnen
Spasyaliteniz nedir?
When did you finish it?
Lernen beginnen
Onu ne zaman bitirdin?
When do you leave here?
Lernen beginnen
Buradan ne zaman ayrılıyorsun?
When do you want to go?
Lernen beginnen
Ne zaman gitmek istersin?
When will we get there?
Lernen beginnen
Oraya ne zaman varacağız?
Where are your manners?
Lernen beginnen
Törelerinize ne oldu?
Where can I buy snacks?
Lernen beginnen
Aperatifleri nereden satın alabilirim?
Where can I buy stamps?
Lernen beginnen
Pulları nereden satın alabilirim?
Where can I get a taxi?
Lernen beginnen
Nerede bir taksiye binebilirim?
Where can I get stamps?
Lernen beginnen
Nerede pul alabilirim?
Where can I put my bag?
Lernen beginnen
Çantamı nereye koyabilirim?
Where did he come from?
Lernen beginnen
O, nereden geldi?
Where did you get this?
Lernen beginnen
Bunu nerede aldın?
Where do I get the bus?
Lernen beginnen
Nerede otobüse binerim?
Where do you come from?
Lernen beginnen
Nerelisin?
Where do you have pain?
Lernen beginnen
Nerede ağrın var?
Where is the cafeteria?
Lernen beginnen
Kafeterya nerede?
Where is today's paper?
Lernen beginnen
Bugünkü gazete nerede?
Where's the dining car?
Lernen beginnen
Yemek arabası nerede?
Where's the toothpaste?
Lernen beginnen
Diş macunu nerede?
Which do you recommend?
Lernen beginnen
Hangisini tavsiye edersiniz?
Which way is the beach?
Lernen beginnen
Plaj hangi yol?
Which way is the beach?
Lernen beginnen
Hangi yol plaja gider?
Who did you give it to?
Lernen beginnen
Onu kime verdin?
Who did you meet there?
Lernen beginnen
Orada kimle karşılaştın.
Who discovered America?
Lernen beginnen
Amerika'yı kim keşfetti?
Who do you think he is?
Lernen beginnen
Onun kim olduğunu sanıyorsun?
Who else is gone today?
Lernen beginnen
Bugün başka kim gitti?
Who left the door open?
Lernen beginnen
Kapıyı kim açık bıraktı?
Who made you come here?
Lernen beginnen
Seni buraya kim getirdi?
Who teaches you French?
Lernen beginnen
Sana kim Fransızca öğretiyor?
Who's your favorite DJ?
Lernen beginnen
Favori DJ'in kim?
Whose textbook is this?
Lernen beginnen
Bu kimin ders kitabı?
Whose umbrella is this?
Lernen beginnen
Bu kimin şemsiyesi?
Why are you busy today?
Lernen beginnen
Bugün niçin meşgulsün?
Why did you come early?
Lernen beginnen
Niçin erken geldin?
Why didn't she tell me?
Lernen beginnen
O niçin bana söylemedi.
Why do I feel this way?
Lernen beginnen
Niçin bu şekilde hissediyorum?
Why do you want stamps?
Lernen beginnen
Pulları niçin istiyorsun?
Why don't you be quiet?
Lernen beginnen
Niçin sakin olmuyorsun?
Why is the baby crying?
Lernen beginnen
Bebek niçin ağlıyor?
Why not see the doctor?
Lernen beginnen
Niçin bir doktorla görüşmüyorsun?
Will he ever come back?
Lernen beginnen
O geri dönecek mi?
Will it be much longer?
Lernen beginnen
O çok daha uzun olacak mı?
Will she get well soon?
Lernen beginnen
O, yakında iyileşecek mi?
Will we arrive on time?
Lernen beginnen
Zamanında varacak mıyız?
Can you do me a favor?
Lernen beginnen
Bana bir iyilik yapar mısın?
Will you drive me home?
Lernen beginnen
Beni eve götürecek misin?
Will you get me a room?
Lernen beginnen
Bana bir oda bulur musun?
Will you join our club?
Lernen beginnen
Kulübümüze katılır mısın?
Will you open the door?
Lernen beginnen
Kapıyı açar mısın?
Will you play the tape?
Lernen beginnen
Teyp çalacak mısın?
Will you swim with Tom?
Lernen beginnen
Tom'la yüzecek misin?
Will you take me there?
Lernen beginnen
Beni oraya götürecek misin?
Wilson felt very happy.
Lernen beginnen
Wilson çok mutlu hissetti.
Wine helps digest food.
Lernen beginnen
Şarap yiyeceği sindirmeye yardımcı olur.
Won't you come with me?
Lernen beginnen
Benimle gelmeyecek misin?
Won't you stay for tea?
Lernen beginnen
Çaya kalmayacak mısın?
Won't you take a chair?
Lernen beginnen
Bir sandalye almaz mısın?
Wood and coal for fuel.
Lernen beginnen
Yakıt için odun ve kömür.
Would you come with me?
Lernen beginnen
Benimle gelir misin?
Would you like to come?
Lernen beginnen
Gelmek ister misin?
Would you like to come?
Lernen beginnen
Gelmek ister misiniz?
Would you like to wait?
Lernen beginnen
Beklemek ister misiniz?
Would you play with me?
Lernen beginnen
Benle oynamak ister misin?
You are a troublemaker.
Lernen beginnen
Sen bir baş belasısın.
You are free to go out.
Lernen beginnen
Dışarı çıkmak için özgürsün.
You're my best friend.
Lernen beginnen
Sen benim en iyi arkadaşımsın.
You're taller than me.
Lernen beginnen
Sen benden daha uzunsun.
You're so beautiful.
Lernen beginnen
Çok güzelsin.
You can only go so far.
Lernen beginnen
Sadece o kadar uzaklaşabilirsin.
You can read this book.
Lernen beginnen
Bu kitabı okuyabilirsin.
You can swim very well.
Lernen beginnen
Çok iyi yüzebiliyorsun.
You can take today off.
Lernen beginnen
Bugün izin alabilirsin.
You can take your time.
Lernen beginnen
Uygun bir zamanında yapabilirsin.
You can use it anytime.
Lernen beginnen
Onu istediğin zaman kullanabilirsin.
You can't do that here.
Lernen beginnen
Onu burada yapamazsın.
You can't hate the guy.
Lernen beginnen
Adamdan nefret edemezsin.
You can't ride a horse.
Lernen beginnen
Sen ata binemezsin.
You can't trust rumors.
Lernen beginnen
Söylentilere güvenemezsin.
You can't win them all.
Lernen beginnen
Onların hepsini kazanamazsın.
You could have done it.
Lernen beginnen
Onu yapabilirdin.
You deserve to succeed.
Lernen beginnen
Başarılı olmayı hak ediyorsun.
You have no fever.
Lernen beginnen
Senin ateşin yok.
You had plenty of time.
Lernen beginnen
Çok zamanın vardı.
You have a good camera.
Lernen beginnen
İyi bir kameran var.
Your memory is good.
Lernen beginnen
Sen iyi bir hafızaya sahipsin.
You have to be patient.
Lernen beginnen
Sabırlı olmak zorundasın.
You like it, huh?
Lernen beginnen
Onu seviyorsun, değil mi?
You made a wise choice.
Lernen beginnen
Mantıklı bir seçim yaptın.
You may or may not win.
Lernen beginnen
Kazanabilirsin yada kazanamayabilirsin.
You may use my new car.
Lernen beginnen
Sen benim yeni arabamı kullanabilirsin.
You might have told me.
Lernen beginnen
Bana söyleyebilirdin.
You must get up at six.
Lernen beginnen
Altıda kalkmalısın.
You must go to bed now.
Lernen beginnen
Şimdi yatmaya gitmelisin.
You should do that right now.
Lernen beginnen
Onu şimdi yapmalısın.
You ought to thank him.
Lernen beginnen
Ona teşekkür etmelisin.
You seem to like fruit.
Lernen beginnen
Meyveden hoşlanıyor gibi görünüyorsun.
You should know better.
Lernen beginnen
Daha iyi bilmelisin.
You should stay in bed.
Lernen beginnen
Yatakta kalmalısın.
You should talk to Tom.
Lernen beginnen
Tom'la konuşmalısın.
You should visit Kyoto.
Lernen beginnen
Kyoto'yu ziyaret etmelisiniz.
You should wear a coat.
Lernen beginnen
Bir palto giymelisin.
You stay away from her.
Lernen beginnen
Ondan uzak kal.
You will be laughed at.
Lernen beginnen
Sana gülünecek.
You will soon get well.
Lernen beginnen
Yakında iyileşeceksin.
You will yet regret it.
Lernen beginnen
Yine de ona pişman olacaksın.
You'd better go by bus.
Lernen beginnen
Otobüsle gitsen iyi olur.
You'd better not do it.
Lernen beginnen
Onu yapmasan iyi olur.
You'd better start now.
Lernen beginnen
Şimdi başlasan iyi olur.
You'll be dead someday.
Lernen beginnen
Birgün öleceksin.
You're a wonderful guy.
Lernen beginnen
Sen harika bir adamsın.
You're such a cute boy.
Lernen beginnen
Sen sevimli bir çocuksun.
You're such a pack rat.
Lernen beginnen
Sen bir çöpçüsün.
Your bag is on my desk.
Lernen beginnen
Çantan benim masanın üstünde.
Your cake is delicious.
Lernen beginnen
Kek'in lezzetli.
Your ideas sound crazy.
Lernen beginnen
Sizin fikirleriniz çılgınca görünüyor.
Your plan sounds great.
Lernen beginnen
Planın muhteşem görünüyor.
Your student called me.
Lernen beginnen
Öğrenciniz beni aradı.
3 multiplied by 5 is 15.
Lernen beginnen
3, 5 ile çarpılırsa 15'tir.
A ball hit her right leg
Lernen beginnen
Onun sağ bacağına bir top çarptı.
A bear can climb a tree.
Lernen beginnen
Bir ayı ağaca tırmanabilir.
A butcher deals in meat.
Lernen beginnen
Bir kasap et ticareti yapar.
A crowd gathered around.
Lernen beginnen
Etrafta bir kalabalık toplandı.
A fire broke out nearby.
Lernen beginnen
Yakında bir yangın patlak verdi.
A little louder, please.
Lernen beginnen
Biraz daha yüksek sesle, lütfen.
A square has four sides.
Lernen beginnen
Bir karenin dört kenarı vardır.
Alice may possibly come.
Lernen beginnen
Alice muhtemelen gelebilir.
All my homework is done.
Lernen beginnen
Bütün ödevlerim tamam.
All of the cake is gone.
Lernen beginnen
Kekin hepsi bitti.
All of us know him well.
Lernen beginnen
Hepimiz onu iyi tanırız.
All of us stared at her.
Lernen beginnen
Hepimiz ona baktık.
All of us were homesick.
Lernen beginnen
Hepimiz vatan özlemi çekiyorduk.
All our attempts failed.
Lernen beginnen
Tüm girişimlerimiz başarısız oldu.
All our food was rotten.
Lernen beginnen
Yiyeceğimizin hepsi bozulmuştu.
All right. I'll take it.
Lernen beginnen
Anlaşıldı. Onu ben götüreceğim.
All the boys are honest.
Lernen beginnen
Bütün çocuklar dürüst.
All the lights went out.
Lernen beginnen
Bütün ışıklar söndü.
Always do what is right.
Lernen beginnen
Her zaman doğru olanı yap.
Always obey your father.
Lernen beginnen
Her zaman babana uy.
Any child could do that.
Lernen beginnen
Herhangi bir çocuk onu yapabilirdi.
Anybody can participate.
Lernen beginnen
Herhangi biri katılabilir.
Anyone can do it easily.
Lernen beginnen
Herkes bunu kolayca yapabilir.
Anyway, I don't like it.
Lernen beginnen
Nasıl olsa, ondan hoşlanmıyorum.
Are these books Kenji's?
Lernen beginnen
Bu kitaplar Kenji'nin mi?
Are they coming as well?
Lernen beginnen
Onlar da geliyorlar mı?
Are they open on Sunday?
Lernen beginnen
Onlar Pazar günü açık mı?
Are those your pictures?
Lernen beginnen
Onlar senin resimlerin mi?
Are we arriving on time?
Lernen beginnen
Biz zamanında varacak mıyız?
Are you against my plan?
Lernen beginnen
Planıma karşı mısınız?
Are you being waited on?
Lernen beginnen
Size hizmet ediliyor mu?
Are you free on Tuesday?
Lernen beginnen
Salı günü boş musun?
Are you good at cooking?
Lernen beginnen
Yemek pişirmede iyi misin?
Are you happy right now?
Lernen beginnen
Şimdi mutlu musunuz?
Are you ready to go out?
Lernen beginnen
Dışarı çıkmak için hazır mısınız?
Are you referring to me?
Lernen beginnen
Bana mı gönderme yapıyorsun?
Are your parents in now?
Lernen beginnen
Ebeveynleriniz şimdi içerde mi?
Armstrong walked around.
Lernen beginnen
Armstrong, etrafta gezindi.
Ask her what she bought.
Lernen beginnen
Ne aldığını ona sor.
Ask him to stay a while.
Lernen beginnen
Ona biraz kalmasını rica et.
Ask him what to do next.
Lernen beginnen
Ona daha sonra ne yapacağını sor.
Ask me something easier.
Lernen beginnen
Bana daha kolay bir şey sor.
Atoms are in everything.
Lernen beginnen
Atomlar her şeyin içinde vardır.
Austria had allies, too.
Lernen beginnen
Avusturya'nın da müttefikleri vardı.
Be kind to the children.
Lernen beginnen
Çocuklara nazik olun.
Beautiful day, isn't it?
Lernen beginnen
Güzel gün, değil mi?
Beauty is but skin deep.
Lernen beginnen
Güzellik sadece yüzeyseldir.
Betty didn't say a word.
Lernen beginnen
Betty bir kelime söylemedi.
Betty killed her mother.
Lernen beginnen
Betty annesini öldürdü.
Betty never said a word.
Lernen beginnen
Betty asla bir kelime söylemedi.
Bill can ride a bicycle.
Lernen beginnen
Bill bisiklete binebilir.
Bill can ride a bicycle.
Lernen beginnen
Bill bisiklet sürebilir.
Bill is a great fighter.
Lernen beginnen
Bill büyük bir döğüşçü.
Bill is as tall as Jack.
Lernen beginnen
Bill, Jack kadar uzun boylu.
Bill lives near the sea.
Lernen beginnen
Bill denizin yanında yaşıyor.
Bill will win, won't he?
Lernen beginnen
Bill kazanacak, değil mi?
Billy is good at sports.
Lernen beginnen
Billy sporlarda iyidir.
Bob came home very late.
Lernen beginnen
Bob eve çok geç geldi.
Bob will be home at six.
Lernen beginnen
Bob altıda evde olacak.
Both sisters are pretty.
Lernen beginnen
Her iki kız kardeş güzel.
Brian kept Kate waiting.
Lernen beginnen
Brain Kate'i bekletti.
Brian left for New York.
Lernen beginnen
Brian New York'a gitti.
Bring along your friend.
Lernen beginnen
Arkadaşını yanında getir.
Bring me the dictionary.
Lernen beginnen
Bana sözlüğü getir.
Can anybody else answer?
Lernen beginnen
Başka birisi cevap verebilir mi?
Can I borrow your radio?
Lernen beginnen
Radyonu ödünç alabilir miyim?
Can I catch a taxi here?
Lernen beginnen
Burada bir taksiye binebilir miyim?
Can I eat my lunch here?
Lernen beginnen
Burada öğle yemeğimi yiyebilir miyim?
Can I use a credit card?
Lernen beginnen
Kredi kartı kullanabilir miyim?
Can she play the guitar?
Lernen beginnen
O gitar çalabilir mi?
Can we afford a new car?
Lernen beginnen
Yeni bir araba alabilir miyiz?
Can you do this problem?
Lernen beginnen
Bu sorunu halledebilir misin?
Can you eat raw oysters?
Lernen beginnen
Çiğ istiridye yiyebilir misin?
Can you get it repaired?
Lernen beginnen
Onu tamir ettirebilir misin?
Can you give me a house?
Lernen beginnen
Beni evine alabilir misin?
Can you guess the price?
Lernen beginnen
Fiyatı tahmin edebilir misiniz?
Can you lend me 500 yen?
Lernen beginnen
500 Yen ödünç verebilirmisiniz?
Can you lift this stone?
Lernen beginnen
Bu taşı kaldırabilir misin?
Can you make it on time?
Lernen beginnen
Onu zamanında yapabilir misin?
Can you open the window?
Lernen beginnen
Pencere açabilir misiniz?
Can you order it for me?
Lernen beginnen
Onu benim için ısmarlar mısınız?
Can you play guitar?
Lernen beginnen
Gitar çalabilir misin?
Can you play the violin?
Lernen beginnen
Kemanı çalabilir misin?
Can you play the violin?
Lernen beginnen
Keman çalabilir misin?
Can you read this kanji?
Lernen beginnen
Bu kanjiyi okuyabilir misin?
Can you see the picture?
Lernen beginnen
Resmi görebiliyor musun?
Can you swim underwater?
Lernen beginnen
Sualtında yüzebilir misin?
Can you take on the job?
Lernen beginnen
İşi üstlenir misin?
Can't he ride a bicycle?
Lernen beginnen
O bisiklet süremez mi?
Can't you speak English?
Lernen beginnen
İngilizce konuşamıyor musun?
Carry the bags upstairs.
Lernen beginnen
Çantaları üst kata taşı.
Carter was re-nominated.
Lernen beginnen
Carter yeniden aday gösterildi.
Charge it to my account.
Lernen beginnen
Onu benim hesabıma yaz.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.