Turkish sentences from Tatoeba 14

 0    1.000 Datenblatt    aleksandra.eska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Kanazawa is a quiet city.
Lernen beginnen
Kanazawa sakin bir şehirdir.
Karen went there herself.
Lernen beginnen
Karen oraya kendisi gitti.
Keep to the left, please.
Lernen beginnen
Soldan git, lütfen.
Keiko is kind, isn't she?
Lernen beginnen
Keiko nazik, değil mi?
Ken has arrived in Kyoto.
Lernen beginnen
Ken Kyoto'ya vardı.
Ken is a football player.
Lernen beginnen
Ken bir futbol oyuncusu.
Ken is kind to the girls.
Lernen beginnen
Ken kızlara karşı naziktir.
Ken is tall, but I'm not.
Lernen beginnen
Ken uzun boylu, ama ben değilim.
Ken jumped over the wall.
Lernen beginnen
Ken duvarın üzerinden atladı.
Ken runs faster than you.
Lernen beginnen
Ken senden daha hızlı koşar.
Kumiko is as tall as Tom.
Lernen beginnen
Kumiko Tom kadar uzundur.
Laura may have been sick.
Lernen beginnen
Laura hastalanmış olabilir.
Let him play your guitar.
Lernen beginnen
Senin gitarını çalsın.
Let me buy you a new one.
Lernen beginnen
Sana yeni bir tane alayım.
Let me check your ticket.
Lernen beginnen
Biletini kontrol edeyim.
Let me have a look at it.
Lernen beginnen
Ona bir göz atalım.
Let me know by telephone.
Lernen beginnen
Telefonla bana bildirin.
Let me know your address.
Lernen beginnen
Adresinizi bana bildirin.
Let me tell you a secret.
Lernen beginnen
Sana bir sır anlatayım.
Let me think for a while.
Lernen beginnen
Biraz düşüneyim.
Let's ask a travel agent.
Lernen beginnen
Bir seyahat acentasına soralım.
Let's be friends forever.
Lernen beginnen
Sonsuza kadar arkadaş olalım.
Let's change the subject.
Lernen beginnen
Konuyu değiştirelim.
Let's do it another time.
Lernen beginnen
Onu başka zaman yapalım.
Let's get together again.
Lernen beginnen
Tekrar buluşalım.
Let's keep this a secret.
Lernen beginnen
Bunu bir sır olarak saklayalım.
Let's leave it up to him.
Lernen beginnen
Onu ona bırakalım.
Let's listen to the tape.
Lernen beginnen
Teybi dinleyelim.
Let's make a night of it.
Lernen beginnen
Onunla ilgili bir gece yapalım.
Let's not argue any more.
Lernen beginnen
Artık tartışmayalım.
Let's not stay here long.
Lernen beginnen
Burada uzun süre kalmayalım.
Let's pass by the church.
Lernen beginnen
Kilisenin yanından geçelim.
Let's play cards instead.
Lernen beginnen
Onun yerine kart oynayalım.
Let's wait till he comes.
Lernen beginnen
O gelene kadar bekleyelim.
Lightning hit that tower.
Lernen beginnen
Yıldırım kuleye isabet etti.
Lincoln was a Republican.
Lernen beginnen
Lincoln bir Cumhuriyetçi idi.
Lincoln won the election.
Lernen beginnen
Lincoln seçimi kazandı.
Look at that boy running.
Lernen beginnen
Koşan şu çocuğa bak.
Look out for pickpockets.
Lernen beginnen
Yankesicilere dikkat et.
Lunch will be ready soon.
Lernen beginnen
Öğle yemeği yakında hazır olacak.
Mac is loved by everyone.
Lernen beginnen
Mac herkes tarafından sevilir.
Many foods can be boiled.
Lernen beginnen
Birçok gıdalar kaynatılabilir.
Many friends saw him off.
Lernen beginnen
Birçok arkadaşlar onu yolcu ettiler.
Many of them were bitter.
Lernen beginnen
Onların birçoğu acıydı.
Many scientists knew him.
Lernen beginnen
Birçok bilim adamı onu tanıyordu.
Many senators opposed it.
Lernen beginnen
Birçok senatör ona karşı çıktı.
Mari has been in Hungary.
Lernen beginnen
Mari, Macaristan'daydı.
Mary had to go to school.
Lernen beginnen
Mary okula gitmek zorunda kaldı.
Mary has not started yet.
Lernen beginnen
Mary henüz başlamadı.
Mary is blackmailing Tom.
Lernen beginnen
Mary Tom'a şantaj yapıyor.
Mary is Tom's stepmother.
Lernen beginnen
Mary Tom'un üvey annesidir.
Mary understands Chinese.
Lernen beginnen
Mary Çince'yi anlar.
Math is what I'm best at.
Lernen beginnen
Matematik en iyi olduğum derstir.
May I ask a favor of you?
Lernen beginnen
Sizden bir iyilik rica edebilir miyim?
May I ask some questions?
Lernen beginnen
Bazı sorular sorabilir miyim?
May I ask you a question?
Lernen beginnen
Sana bir soru sorabilir miyim?
May I borrow your eraser?
Lernen beginnen
Silgini ödünç alabilir miyim?
May I have this magazine?
Lernen beginnen
Bu dergiyi alabilir miyim?
May I see a menu, please?
Lernen beginnen
Lütfen bir menü görebilir miyim?
May I use this telephone?
Lernen beginnen
Ben bu telefonu kullanabilir miyim?
May I use your car today?
Lernen beginnen
Bugün arabanı kullanabilir miyim?
Maybe we can make a deal.
Lernen beginnen
Belki de bir anlaşma yapabiliriz.
Mayuko reads a good deal.
Lernen beginnen
Mayuko çok okur.
Mayuko's dream came true.
Lernen beginnen
Mayuko'nun rüyası gerçek oldu.
McClellan wasted no time.
Lernen beginnen
McClellan zamanı boşa harcamadı.
Meg agreed to Ken's plan.
Lernen beginnen
Meg Ken'in planını kabul etti.
Meg sometimes annoys Ken.
Lernen beginnen
Meg bazen Ken'i sıkıyor.
Mike and Ken are friends.
Lernen beginnen
Mike ve Ken arkadaşlardır.
Mike and Ken are friends.
Lernen beginnen
Mike ve Ken arkadaşlar.
Mike has two girlfriends.
Lernen beginnen
Mike'ın iki kız arkadaşı var.
Mike named his dog Spike.
Lernen beginnen
Mike köpeğine Spike adını verdi.
Miss Kanda can swim well.
Lernen beginnen
Bayan Kanda iyi yüzebilir.
Monday is my busiest day.
Lernen beginnen
Pazartesi en yoğun gündür.
Money cannot buy freedom.
Lernen beginnen
Para özgürlüğü satın alamaz.
Monroe received 65 votes.
Lernen beginnen
Monroe 65 oy aldı.
Most students study hard.
Lernen beginnen
Çoğu öğrenci sıkı çalışır.
Mt. Asama is now dormant.
Lernen beginnen
Asama yanardağı şu an hareketsiz.
Murder is a wicked crime.
Lernen beginnen
Cinayet kötü bir suçtur.
My aim is to be a doctor.
Lernen beginnen
Amacım bir doktor olmak.
My aunt gave me a camera.
Lernen beginnen
Teyzem bana bir fotoğraf makinesi verdi.
My aunt gave me an album.
Lernen beginnen
Halam bana bir albüm verdi.
My brother became a cook.
Lernen beginnen
Erkek kardeşim bir aşçı oldu.
My car is being repaired.
Lernen beginnen
Arabam tamir ediliyor.
My cat and dog get along.
Lernen beginnen
Kedim ve köpeğim iyi geçinirler.
My cat killed a squirrel.
Lernen beginnen
Kedim bir sincap öldürdü.
My family is a large one.
Lernen beginnen
Benim ailem büyük bir ailedir.
My father died of cancer.
Lernen beginnen
Babam kanserden öldü.
My father drives to work.
Lernen beginnen
Babam işe arabayla gider.
My father gave me a game.
Lernen beginnen
Babam bana bir oyun verdi.
My father got well again.
Lernen beginnen
Babam tekrar iyileşti.
My father has many books.
Lernen beginnen
Babamın birsürü kitabı var.
My father is in his room.
Lernen beginnen
Babam odasında.
My father used to travel.
Lernen beginnen
Babam seyahat ederdi.
My heart is beating fast.
Lernen beginnen
Benim kalbim hızlı atıyor.
My hobby is playing golf.
Lernen beginnen
Benim hobim golf oynamaktır.
My house is by the ocean.
Lernen beginnen
Evim okyanusun yanında.
My house is old and ugly.
Lernen beginnen
Benim evim eski ve biçimsiz.
My job is to wash dishes.
Lernen beginnen
Benim işim bulaşık yıkamaktır.
My kid brother is twelve.
Lernen beginnen
Benim küçük erkek kardeşim on iki yaşında.
My mother is always busy.
Lernen beginnen
Annem her zaman meşgul.
My mother is sick in bed.
Lernen beginnen
Annem yatakta hasta.
My muscles have got soft.
Lernen beginnen
Kaslarım yumuşadı.
My name is Ichiro Tanaka.
Lernen beginnen
Benim adım Ichiro Tanaka.
My prayers were answered.
Lernen beginnen
Dualarım gerçekleşti.
My robot's name is Multi.
Lernen beginnen
Robotumun adı Multi.
My room faces the garden.
Lernen beginnen
Odam bahçeye bakar.
My seat is near the door.
Lernen beginnen
Benim koltuğum kapıya yakın.
My shoelaces came undone.
Lernen beginnen
Benim ayakkabı bağlarım çözüldü.
My son is taller than me.
Lernen beginnen
Oğlum benden daha uzun.
My teacher drove me home.
Lernen beginnen
Öğretmenim beni arabayla eve götürdü
My temperature is normal.
Lernen beginnen
Benim vücut ısım normal.
My uncle died a year ago.
Lernen beginnen
Amcam bir yıl önce öldü.
My uncle gave me his car.
Lernen beginnen
Amcam bana arabasını verdi.
My university has a dorm.
Lernen beginnen
Üniversitemin bir yatakhanesi var.
My watch has been stolen.
Lernen beginnen
Saatim çalındı.
My wife burst into tears.
Lernen beginnen
Karım gözyaşlarına boğuldu.
My wife is a poor driver.
Lernen beginnen
Benim karım kötü bir sürücüdür.
My wife looked surprised.
Lernen beginnen
Karım şaşırmış görünüyordu.
Nagano beat Tokyo 2 to 3.
Lernen beginnen
Nagano, Tokyo'yu 3-2 yendi.
Name and address, please.
Lernen beginnen
İsim ve adres, lütfen.
Nancy is a capable nurse.
Lernen beginnen
Nancy yetenekli bir hemşiredir.
Naoki is as old as Kaori.
Lernen beginnen
Naoki Kaori kadar yaşlıdır.
Naoko came back to Japan.
Lernen beginnen
Naoko Japonya'ya geri döndü.
Never be this late again.
Lernen beginnen
Asla tekrar bu kadar geç kalma.
Nick owes me ten dollars.
Lernen beginnen
Nick bana on dolar borçludur.
No one can cope with him.
Lernen beginnen
Kimse onunla baş edemez.
No one can deny the fact.
Lernen beginnen
Hiç kimse gerçeği inkar edemez.
No one has ever seen God.
Lernen beginnen
Şu ana kadar kimse Tanrıyı görmedi.
Nobody answered the door.
Lernen beginnen
Kimse kapıya bakmadı.
Nobody came to my rescue.
Lernen beginnen
Kimse beni kurtarmaya gelmedi.
Nobody came to the party.
Lernen beginnen
Kimse partiye gelmedi.
Nobody can understand it.
Lernen beginnen
Kimse ondan anlayamaz.
None of them are present.
Lernen beginnen
Onlardan hiç biri mevcut değil.
Now let's begin the game.
Lernen beginnen
Şimdi oyuna başlayalım.
Now this is more like it.
Lernen beginnen
Bu ona şimdi daha çok benziyor.
Oh, don't worry about it.
Lernen beginnen
Oh, bu konuda endişelenmenize gerek yok.
One of my teeth came out.
Lernen beginnen
Dişlerimden biri çıktı.
One of the dogs is alive.
Lernen beginnen
Köpeklerden biri canlıdır.
One should do one's best.
Lernen beginnen
Bir insan elinden geleni yapmalı.
One should do one's duty.
Lernen beginnen
Bir insan vazifesini yapmalı.
Our dog is in the kennel.
Lernen beginnen
Köpeğimiz kulübededir.
Our living room is sunny.
Lernen beginnen
Bizim oturma odası güneşli.
Our sales are decreasing.
Lernen beginnen
Satışlarımız azalıyor.
Our teacher seemed angry.
Lernen beginnen
Öğretmenimiz kızgın görünüyordu.
Our work is all over now.
Lernen beginnen
İşimiz şimdi bitti.
Pass me the salt, please.
Lernen beginnen
Bana tuzu uzat, lütfen.
Pass me the wine, please.
Lernen beginnen
Bana şarabı uzat, lütfen.
Patty is a smart student.
Lernen beginnen
Patty akıllı bir öğrenci.
Paul telephoned just now.
Lernen beginnen
Paul az önce telefon etti.
Pay your rent in advance.
Lernen beginnen
Kiranı peşin ödemelisin.
Plants die without water.
Lernen beginnen
Bitkiler susuz ölürler.
Please be kind to others.
Lernen beginnen
Lütfen diğerlerine karşı nazik olun.
Please choose one person.
Lernen beginnen
Lütfen bir kişi seçin.
Please come back at once.
Lernen beginnen
Lütfen derhal geri dön.
Please develop this film.
Lernen beginnen
Lütfen bu filmi banyo edin.
Please do it in this way.
Lernen beginnen
Lütfen onu bu şekilde yapın.
Please don't laugh at me.
Lernen beginnen
Lütfen bana gülme.
Please find me my wallet.
Lernen beginnen
Lütfen bana cüzdanımı bul.
Please give me this book.
Lernen beginnen
Lütfen bu kitabı bana ver.
Please have some cookies.
Lernen beginnen
Lütfen biraz biküvi alın.
Please help me with this.
Lernen beginnen
Bu konuda bana yardımcı olun.
Please lend me your book.
Lernen beginnen
Lütfen kitabını bana ödünç ver.
Please peel the potatoes.
Lernen beginnen
Lütfen patatesleri soy.
Please put on your shoes.
Lernen beginnen
Lütfen ayakkabılarını giy.
Please put your shoes on.
Lernen beginnen
Lütfen ayakkabılarınızı giyin.
Please refer to page ten.
Lernen beginnen
Lütfen onuncu sayfaya bakın.
Please say it in English.
Lernen beginnen
Lütfen onu İngilizce olarak söyle.
Please show me this book.
Lernen beginnen
Lütfen bana bu kitabı göster.
Please sit here and wait.
Lernen beginnen
Lütfen buraya otur ve bekle.
Please speak more loudly.
Lernen beginnen
Lütfen daha yüksek sesle konuşun.
Speak slower, please.
Lernen beginnen
Lütfen daha yavaş konuşun.
Please take off your hat.
Lernen beginnen
Lütfen şapkanı çıkar.
Please take some of them.
Lernen beginnen
Lütfen onlardan bazılarını götür.
Please tell me the truth.
Lernen beginnen
Bana doğruyu söyle.
Please tell me your name.
Lernen beginnen
Lütfen adını bana söyle.
Please turn on the light.
Lernen beginnen
Lütfen ışığı açın.
Please turn on the radio.
Lernen beginnen
Lütfen radyoyu açar mısın?
Please turn up the sound.
Lernen beginnen
Lütfen sesi aç.
Please wait half an hour.
Lernen beginnen
Lütfen yarım saat bekle.
Please wait on him first.
Lernen beginnen
Lütfen önce ona servis yapalım.
Prices continue to climb.
Lernen beginnen
Fiyatlar tırmanmaya devam ediyor.
Prices continued to rise.
Lernen beginnen
Fiyatlar yükselmeye devam etti.
Put it back where it was.
Lernen beginnen
Olduğu yere geri koy.
Put the book on the desk.
Lernen beginnen
Kitabı masanın üzerine koyun.
Put the gun on the table.
Lernen beginnen
Silahı masanın üzerine koy.
Put yourself in my place.
Lernen beginnen
Kendini benim yerime koy.
Quiet him down, will you?
Lernen beginnen
Onu sakinleştirin, olur mu?
Quit acting like a child.
Lernen beginnen
Çocuk gibi davranmaktan vazgeç.
Raisins are dried grapes.
Lernen beginnen
Kuru üzüm kurutulmuş üzümdür.
Read the article.
Lernen beginnen
Makaleyi okuyun.
Republicans were furious.
Lernen beginnen
Cumhuriyetçiler çok kızgındı.
Roosevelt was a war hero.
Lernen beginnen
Roosevelt bir savaş kahramanı idi.
Running is good exercise.
Lernen beginnen
Koşmak iyi egzersizdir.
Shall I get some for you?
Lernen beginnen
Senin için biraz alayım mı?
She allegedly killed him.
Lernen beginnen
O, iddialara göre onu öldürdü.
He and I are classmates.
Lernen beginnen
O ve ben sınıf arkadaşlarıyız.
She attended the meeting.
Lernen beginnen
O, toplantıya katıldı.
She began to gain weight.
Lernen beginnen
O kilo almaya başladı.
She bought him a sweater.
Lernen beginnen
O, ona bir kazak aldı.
She bowed to me politely.
Lernen beginnen
O kibarca bana selam verdi.
She burned her left hand.
Lernen beginnen
O, sol elini yaktı.
She called him bad names.
Lernen beginnen
O ona ağzına geleni söyledi.
She called me many times.
Lernen beginnen
O, beni defalarca aradı.
She called off the party.
Lernen beginnen
O partiyi feshetti.
She came home after dark.
Lernen beginnen
O, hava karardıktan sonra eve geldi.
She came out of the room.
Lernen beginnen
O odadan dışarı çıktı.
She can't be over thirty.
Lernen beginnen
O otuz yaşın üzerinde olamaz.
She can't ride a bicycle.
Lernen beginnen
O bir bisiklete binemez.
She carried out the plan.
Lernen beginnen
O, planı gerçekleştirdi.
She catches colds easily.
Lernen beginnen
O, soğuk algınlığına kolayca yakalanır.
She caught me by the arm.
Lernen beginnen
O, beni kolumdan yakaladı.
She decided to marry him.
Lernen beginnen
O, onunla evlenmeye karar verdi.
She decided to marry Tom.
Lernen beginnen
O Tom'la evlenmeye karar verdi.
She did not say anything.
Lernen beginnen
O bir şey söylemedi.
She didn't marry the man.
Lernen beginnen
O, adamla evlenmedi.
She didn't visit anybody.
Lernen beginnen
O kimseyi ziyaret etmedi.
She disliked her husband.
Lernen beginnen
O, kocasını sevmiyordu.
She divorced her husband.
Lernen beginnen
O, kocasından boşandı.
She does nothing but cry.
Lernen beginnen
O, ağlamaktan başka bir şey yapmaz.
She doesn't need to work.
Lernen beginnen
Onun çalışmasına gerek yok.
She flared up with anger.
Lernen beginnen
O öfke ile parladı.
She found me a good seat.
Lernen beginnen
O, bana iyi bir koltuk buldu.
She found the money gone.
Lernen beginnen
O paranın kaybolduğunu gördü.
She gave him a big smile.
Lernen beginnen
O, ona büyük bir gülücük verdi.
She gives him the creeps.
Lernen beginnen
O, onu ürpertiyor.
She glanced shyly at him.
Lernen beginnen
O, ona utanarak baktı.
She goes to night school.
Lernen beginnen
O gece okuluna gidiyor.
She got him into trouble.
Lernen beginnen
O, onun başını belaya soktu.
She had a new dress made.
Lernen beginnen
O, yeni bir elbise yaptırdı.
She had a pleasant dream.
Lernen beginnen
O, hoş bir rüya gördü.
She had a strange hat on.
Lernen beginnen
O, tuhaf bir şapka giydi.
She had her shoes shined.
Lernen beginnen
O, ayakkabılarını parlattı.
She had her tooth pulled.
Lernen beginnen
O, dişini çektirdi.
She handed him the money.
Lernen beginnen
O ona para verdi.
She handed me a postcard.
Lernen beginnen
O bana bir kartpostal verdi.
She has a sense of humor.
Lernen beginnen
O, bir mizah duygusuna sahiptir.
She has a sense of humor.
Lernen beginnen
O, esprili biridir.
She has good handwriting.
Lernen beginnen
Onun iyi bir el yazısı var.
She has no sense of duty.
Lernen beginnen
Onun görev duygusu yok.
She has seen better days.
Lernen beginnen
O, daha iyi günler gördü.
She has to study science.
Lernen beginnen
O fen eğitimi yapmak zorundadır.
She insisted on us going.
Lernen beginnen
O bize gitmemiz için ısrar etti.
She invited me to dinner.
Lernen beginnen
O, beni akşam yemeğine davet etti.
She is a child after all.
Lernen beginnen
Nihayetinde o bir çocuk.
He's an undergrad.
Lernen beginnen
O bir üniversite öğrencisi.
She is a reliable person.
Lernen beginnen
O güvenilir bir kişidir.
She is a wonderful woman.
Lernen beginnen
O, harika bir kadın.
She is all skin and bone.
Lernen beginnen
Onun kemikleri sayılıyor.
She is all skin and bone.
Lernen beginnen
O bir deri bir kemik.
She is at work right now.
Lernen beginnen
O, şu anda görevdedir.
She is brushing her hair.
Lernen beginnen
O saçını fırçalıyor.
She is deaf to my advice.
Lernen beginnen
O, nasihatımı duymazdan gelir.
She is drawing a picture.
Lernen beginnen
O, bir resim çiziyor.
She is everything to him.
Lernen beginnen
O onun için her şeydir.
She is hard up for money.
Lernen beginnen
O meteliğe kurşun atıyor.
He is having coffee now.
Lernen beginnen
O şimdi kahve içiyor.
She is having dinner now.
Lernen beginnen
O şimdi akşam yemeği yiyor.
She is just a wallflower.
Lernen beginnen
O, tam bir sarışebboydur.
She is liked by everyone.
Lernen beginnen
O herkes tarafından hoşlanılır.
She is loved by everyone.
Lernen beginnen
O herkes tarafından sevilir.
She is missing the point.
Lernen beginnen
O konuyu anlamıyor.
She is not herself today.
Lernen beginnen
O, bugün kendinde değil.
She is not quite content.
Lernen beginnen
O, tamamen hoşnut değil.
She is not very well off.
Lernen beginnen
O çok varlıklı değil.
She is proud of her sons.
Lernen beginnen
O, oğullarıyla gurur duyuyor.
She is seeking my advice.
Lernen beginnen
O benim tavsiyemi öğrenmeye çalışıyor.
She is used to traveling.
Lernen beginnen
O, seyahat etmeye alışkındır.
She is very fond of dogs.
Lernen beginnen
Köpeklere çok düşkündür.
She kept her eyes closed.
Lernen beginnen
O, gözlerini kapalı tuttu.
She knows what to do now.
Lernen beginnen
O şimdi ne yapacağını bilir.
She laid the work on him.
Lernen beginnen
O işi ona yükledi.
She left here in a hurry.
Lernen beginnen
Buradan aceleyle ayrıldı.
She left here right away.
Lernen beginnen
O buradan hemen ayrıldı.
She left the window open.
Lernen beginnen
O, pencereyi açık bıraktı.
She lives in the country.
Lernen beginnen
O kırsalda yaşıyor.
She lives in the village.
Lernen beginnen
O, köyde yaşıyor.
She lives quite close by.
Lernen beginnen
O oldukça yakında yaşıyor.
She looked me in the eye.
Lernen beginnen
O, gözüme baktı.
She looked up at the sky.
Lernen beginnen
O gökyüzüne baktı.
She looks at least sixty.
Lernen beginnen
O en az altmış görünüyor.
She looks like a teacher.
Lernen beginnen
O bir öğretmene benziyor.
She loves chocolate, too.
Lernen beginnen
O da çikolata seviyor.
She loves her son dearly.
Lernen beginnen
O, oğlunu içtenlikle seviyor.
She made me a nice dress.
Lernen beginnen
O, bana güzel bir elbise yaptı.
She made the doll for me.
Lernen beginnen
O, benim için oyuncak bebek yaptı.
She majored in economics.
Lernen beginnen
O ekonomi alanında uzmanlaşmıştır.
She manages a shoe store.
Lernen beginnen
O bir ayakkabı mağazası yönetir.
She married a bank clerk.
Lernen beginnen
O bir banka memuru ile evlendi.
She met him on the beach.
Lernen beginnen
O onunla plajda tanıştı.
She met him this morning.
Lernen beginnen
O onunla bu sabah tanıştı.
She must have told a lie.
Lernen beginnen
O bir yalan söylemiş olmalı.
She ordered him to do it.
Lernen beginnen
O ona onu yapmasını emretti.
She prefers beer to wine.
Lernen beginnen
O, birayı şaraba tercih eder.
She read one poem to him.
Lernen beginnen
O, ona bir şiir okudu.
She refused his proposal.
Lernen beginnen
Onun önerisini reddetti.
She returned from a trip.
Lernen beginnen
O bir geziden döndü.
She sang better than him.
Lernen beginnen
O, ondan daha iyi şarkı söyledi.
She sang the song softly.
Lernen beginnen
O, şarkıyı düşük sesle söyledi.
She screamed with terror.
Lernen beginnen
O, dehşetten dolayı çığlık attı.
She sent this book to me.
Lernen beginnen
O bu kitabı bana gönderdi.
She set out for Thailand.
Lernen beginnen
Tayland için yola çıktı.
She shook hands with him.
Lernen beginnen
O, onunla tokalaştı.
She sued him for damages.
Lernen beginnen
O, ona zararlar için dava açtı.
She talked as she walked.
Lernen beginnen
O, yürürken konuşuyordu.
She thinks highly of him.
Lernen beginnen
O onu epeyce düşünüyor.
She told me she loved me.
Lernen beginnen
O bana beni sevdiğini söyledi.
She took a trip to Paris.
Lernen beginnen
O, Paris'e bir gezi yaptı.
She took him to the lake.
Lernen beginnen
O onu göle götürdü.
She tried on a new dress.
Lernen beginnen
O, yeni bir elbise denedi.
She tripped on the stone.
Lernen beginnen
O taşa takıldı.
She turned down my offer.
Lernen beginnen
O benim teklifimi geri çevirdi.
She turned down my offer.
Lernen beginnen
O, benim teklifimi geri çevirdi.
She turned off the radio.
Lernen beginnen
O radyoyu kapadı.
She was anxious for help.
Lernen beginnen
O, yardım için endişeliydi.
She was crying with pain.
Lernen beginnen
O acıdan dolayı ağlıyordu.
She was eager to go home.
Lernen beginnen
O, eve gitmeye istekli.
She was fluent in French.
Lernen beginnen
O, Fransızca'da akıcıydı.
She was late for the bus.
Lernen beginnen
O otobüse geç kalmıştı.
She was very rude to him.
Lernen beginnen
O, ona karşı çok kabaydı.
She wasn't polite to him.
Lernen beginnen
O ona karşı nazik değildi.
She waved her hand to me.
Lernen beginnen
O, bana elini salladı.
She waved her hand to us.
Lernen beginnen
O, bize elini salladı.
She went down the stairs.
Lernen beginnen
O, merdivenlerden aşağı indi.
She went there yesterday.
Lernen beginnen
O dün oraya gitti.
She will be back at five.
Lernen beginnen
O, saat beşte geri dönecek.
She will be there by now.
Lernen beginnen
Şimdiye kadar orada olacaktır.
She will become a doctor.
Lernen beginnen
Doktor olacak.
She wiped away her tears.
Lernen beginnen
O, gözyaşlarını sildi.
She wished me good night.
Lernen beginnen
O, bana iyi geceler diledi.
She won't give up easily.
Lernen beginnen
O kolayca vazgeçmeyecek.
She won't give up easily.
Lernen beginnen
O kolayca pes etmeyecek.
She works for a hospital.
Lernen beginnen
O, bir hastane için çalışır.
She writes me every week.
Lernen beginnen
O her hafta bana yazar.
She wrote a lot of poems.
Lernen beginnen
O, birçok şiir yazdı.
She'll do it in 24 hours.
Lernen beginnen
O, 24 saat içinde onu yapacak.
She's at work, isn't she?
Lernen beginnen
O, iş yerinde, değil mi?
She's not as old as Mary.
Lernen beginnen
O, Mary kadar yaşlı değil.
She's not as old as Mary.
Lernen beginnen
O, Mary kadar yaşlı değildir.
She's wearing a nice hat.
Lernen beginnen
O güzel bir şapka takıyor.
She's wearing eye shadow.
Lernen beginnen
O göz farı sürüyor.
Should I cancel the call?
Lernen beginnen
Çağrıyı iptal etmeme gerek var mı?
Should we get up earlier?
Lernen beginnen
Daha erken kalkmamıza gerek var mı?
Shut up and let me think.
Lernen beginnen
Kapa çeneni ve düşünmeme izin ver.
Sixty new museums opened.
Lernen beginnen
Altmış yeni müze açıldı.
Someone broke the window.
Lernen beginnen
Biri pencereyi kırdı.
Someone entered the room.
Lernen beginnen
Birisi odaya girdi.
Someone scratched my car.
Lernen beginnen
Birisi arabamı çizdi.
Someone will do that job.
Lernen beginnen
Biri şu işi yapacak.
Sorry, but he is out now.
Lernen beginnen
Üzgünüm, fakat o şimdi dışarıda.
Spain controlled Florida.
Lernen beginnen
İspanya Florida'yı kontrol altında tuttu.
Speak slowly and clearly.
Lernen beginnen
Yavaş yavaş ve net bir şekilde konuşun.
Stand back from the rope.
Lernen beginnen
İpten geride dur.
Stop arguing about money.
Lernen beginnen
Para hakkında tartışmayı bırak.
Study harder from now on.
Lernen beginnen
Bundan sonra daha sıkı çalış.
Suddenly, it became noisy.
Lernen beginnen
Aniden gürültülü oldu.
Sugar dissolves in water.
Lernen beginnen
Şeker suda çözünür.
Supplies were no problem.
Lernen beginnen
Malzemelerde hiçbir sorun yoktu.
Tadashi has a soft voice.
Lernen beginnen
Tadashi yumuşak bir sese sahip.
Take as many as you want.
Lernen beginnen
İstediğin kadar çok al.
Take care of your health.
Lernen beginnen
Sağlığına dikkat et.
Take this to your mother.
Lernen beginnen
Bunu annene götür.
Telephone me if it rains.
Lernen beginnen
Yağmur yağarsa beni ara.
Tell her to come at noon.
Lernen beginnen
Ona öğleyin gelmesini söyle.
Ten years is a long time.
Lernen beginnen
On yıl uzun bir zamandır.
Tensions were increasing.
Lernen beginnen
Gerginlikler artıyordu.
Terrorists blew up a bus.
Lernen beginnen
Teröristler bir otobüsü havaya uçurdular.
That boy's hair is black.
Lernen beginnen
Şu çocuğun saçı siyahtır.
That car has a roof rack.
Lernen beginnen
O arabanın port bağajı var.
That child is impossible.
Lernen beginnen
O çocuk çekilmez.
That club is way too big.
Lernen beginnen
O kulüp çok çok büyük.
That flower smells sweet.
Lernen beginnen
O çiçek güzel kokuyor.
That house belongs to me.
Lernen beginnen
O ev bana aittir.
That house is very small.
Lernen beginnen
O ev çok küçüktür.
That is all that he said.
Lernen beginnen
Onun bütün söylediği odur.
That lady is over eighty.
Lernen beginnen
O bayan seksenin üzerindedir.
That toy is made of wood.
Lernen beginnen
O oyuncak ahşaptan yapılmıştır.
That was hard to believe.
Lernen beginnen
İnanmak zordu.
That was only a year ago.
Lernen beginnen
O sadece bir yıl önceydi.
That wasn't my intention.
Lernen beginnen
Benim niyetim o değildi.
That's a beautiful dress.
Lernen beginnen
O güzel bir elbise.
That's a ridiculous idea.
Lernen beginnen
Bu saçma bir fikir.
That's absolute nonsense.
Lernen beginnen
Bu saçmalığın dik alası.
That's an excellent wine.
Lernen beginnen
Bu mükemmel bir şarap.
That's an interesting ad.
Lernen beginnen
O, ilginç bir reklam.
That's fairly reasonable.
Lernen beginnen
O oldukça makuldür.
That's my favorite chair.
Lernen beginnen
O, benim favori sandalyem.
That's quite meaningless.
Lernen beginnen
O oldukça anlamsız.
You're very sweet.
Lernen beginnen
Çok tatlısın.
The alarm woke up Mayuko.
Lernen beginnen
Alarm Mayuko'yu uyandırdı.
The area is built up now.
Lernen beginnen
Bu alan şu anda inşa edilmiştir.
The arrow hit the target.
Lernen beginnen
Ok hedefi vurdu.
The baby cried all night.
Lernen beginnen
Bebek tüm gece ağladı.
The baby has a cute face.
Lernen beginnen
Bebeğin sevimli bir yüzü var.
The baby is able to walk.
Lernen beginnen
Bebek yürüyebiliyor.
The baby was fast asleep.
Lernen beginnen
Bebek derin uykudaydı.
The ball bounced up high.
Lernen beginnen
Top yükseğe fırladı.
The blood test is normal.
Lernen beginnen
Kan testi normaldir.
The blood was bright red.
Lernen beginnen
Kan parlak kırmızıydı.
The boy adjusted his cap.
Lernen beginnen
Çocuk şapkasını düzeltti.
The boy can count to ten.
Lernen beginnen
Çocuk ona kadar sayabilir.
The boy fell off the bed.
Lernen beginnen
Çocuk yatağa düştü.
The boy has a high fever.
Lernen beginnen
Çocuğun yüksek ateşi var.
The boy I helped is Tony.
Lernen beginnen
Yardım ettiğim çocuk Tony'dir.
The boy took off his cap.
Lernen beginnen
Çocuk kepini çıkardı.
The bus has already gone.
Lernen beginnen
Otobüs çoktan gitti.
The bus was very crowded.
Lernen beginnen
Otobüs çok kalabalıktı.
The car doesn't run fast.
Lernen beginnen
Araba hızlı çalışmaz.
The car has a new engine.
Lernen beginnen
Arabanın yeni bir motoru var.
The class begins at 8:30.
Lernen beginnen
Ders 8:30 da başlar.
The climate here is mild.
Lernen beginnen
Buradaki iklim ılımandır.
The coffeepot is boiling.
Lernen beginnen
Kahve demliği kaynıyor.
The cold air revived Tom.
Lernen beginnen
Soğuk hava Tom'u yeniden hayata döndürdü.
The danger of war passed.
Lernen beginnen
Savaş tehlikesi geçti.
The decision is not easy.
Lernen beginnen
Karar kolay değildir.
The decision was put off.
Lernen beginnen
Karar ertelendi.
The desk is made of wood.
Lernen beginnen
Masa ahşaptan yapılmıştır.
The doctor felt my pulse.
Lernen beginnen
Doktor nabzıma baktı.
The doctor took my pulse.
Lernen beginnen
Doktor nabzımı ölçtü.
The dog was hit by a car.
Lernen beginnen
Köpek bir araba tarafından çarpıldı.
The door remained closed.
Lernen beginnen
Kapı kapalı kaldı.
The fish wants to escape.
Lernen beginnen
Balık kaçmak istiyor.
The food is getting cold.
Lernen beginnen
Yiyecek soğuyor.
The forest is very thick.
Lernen beginnen
Orman çok sık.
The game became exciting.
Lernen beginnen
Oyun heyecan verici oldu.
The girl has golden hair.
Lernen beginnen
Kızın altın saçları var.
The girl hugged her doll.
Lernen beginnen
Kız bebeğini kucakladı.
The girl let the bird go.
Lernen beginnen
Kız kuşu azat etti.
The girls began to laugh.
Lernen beginnen
Kızlar gülmeye başladılar.
The governor was furious.
Lernen beginnen
Vali öfkelendi
The gown is made of silk.
Lernen beginnen
Gecelik ipekten yapılır.
The gunman was Jack Ruby.
Lernen beginnen
Silahlı adam Jack Ruby idi.
The horse would not move.
Lernen beginnen
At kımıldamadı.
The hot bath relaxed her.
Lernen beginnen
Sıcak bir banyo, onu rahatlattı.
The lady remained silent.
Lernen beginnen
Bayan sessiz kaldı.
The lake is deepest here.
Lernen beginnen
Nehrin en derin yeri burası.
The man committed murder.
Lernen beginnen
Adam cinayet işledi.
The man shoved her aside.
Lernen beginnen
Adam onu bir kenara itti.
The meeting was canceled.
Lernen beginnen
Toplantı iptal edildi.
The Mexicans surrendered.
Lernen beginnen
Meksikalılar teslim oldu.
The milk went sour.
Lernen beginnen
Süt ekşidi.
The museum is closed now.
Lernen beginnen
Şimdi müze kapalı.
The nail tore his jacket.
Lernen beginnen
Çivi onun ceketini yırttı.
The new plan worked well.
Lernen beginnen
Yeni plan iyi çalıştı.
The news broke her heart.
Lernen beginnen
Haber onun kalbini kırdı.
The news made them happy.
Lernen beginnen
Haber onları mutlu etti.
The nurse gave me a shot.
Lernen beginnen
Hemşire bana bir iğne yaptı.
The old man is very kind.
Lernen beginnen
Yaşlı adam çok nazik.
The patient is in danger.
Lernen beginnen
Hasta tehlikede.
The plan did not succeed.
Lernen beginnen
Plan başarılı olmadı.
The play begins at 2 p.m.
Lernen beginnen
Oyun 2:00 p.m.'de başlar.
The police are after you.
Lernen beginnen
Polisler senin peşinde.
The policeman is on duty.
Lernen beginnen
Polis memuru görevde.
The pond has frozen over.
Lernen beginnen
Göletin üstü buz tutmuş.
The president is out now.
Lernen beginnen
Başkan şimdi dışarda.
The rain changed to snow.
Lernen beginnen
Yağmur, kara dönüştü.
The rain stopped at last.
Lernen beginnen
Sonunda yağmur durdu.
The red dress suited her.
Lernen beginnen
Kırmızı elbise ona uydu.
The rent is due tomorrow.
Lernen beginnen
Yarın kiranın vadesi geldi.
The riot got out of hand.
Lernen beginnen
İsyan kontrolden çıktı.
The river is running dry.
Lernen beginnen
Nehir kuruyor.
The road is under repair.
Lernen beginnen
Yol onarımdadır.
The ship had three decks.
Lernen beginnen
Geminin üç güvertesi vardı.
The ship was not damaged.
Lernen beginnen
Gemi hasarlı değildi.
The shop closes at seven.
Lernen beginnen
Dükkan yedide kapanır.
The shop is closed today.
Lernen beginnen
Dükkan bugün kapalı.
The situation worsened.
Lernen beginnen
Durum daha da kötüleşti.
The skies won't be clear.
Lernen beginnen
Gökyüzü açık olmayacak.
The sky is full of stars.
Lernen beginnen
Gökyüzü yıldızlarla dolu.
The sky is getting light.
Lernen beginnen
Gökyüzü aydınlanıyor.
The Smiths moved to Ohio.
Lernen beginnen
Smith ailesi Ohio'ya taşındı.
The snow has disappeared.
Lernen beginnen
Kar kayboldu.
The snow has melted away.
Lernen beginnen
Kar eriyip yok oldu.
The snow is falling fast.
Lernen beginnen
Kar hızlı düşüyor.
The soup is terribly hot.
Lernen beginnen
Çorba aşırı sıcak.
The soup is terribly hot.
Lernen beginnen
Çorba son derece sıcak.
The soup needs more salt.
Lernen beginnen
Çorbanın daha çok tuza ihtiyacı var.
The structure isn't safe.
Lernen beginnen
Yapı güvenli değil.
The sun is about to rise.
Lernen beginnen
Güneş doğmak üzere.
The sun is about to sink.
Lernen beginnen
Güneş batmak üzere.
The toilet doesn't flush.
Lernen beginnen
Tuvaletin sifonu çalışmıyor.
The toilet is over there.
Lernen beginnen
Tuvalet orada.
The total is one hundred.
Lernen beginnen
Toplam bir yüzdür.
The train came on time.
Lernen beginnen
Tren zamanında geldi.
The train is due at noon.
Lernen beginnen
Tren öğleyin gelir.
The war lasted two years.
Lernen beginnen
Savaş iki yıl sürdü.
The waves are high today.
Lernen beginnen
Dalgalar bugün yüksek.
The weather had been hot.
Lernen beginnen
Hava sıcak olmuştu.
The weather has improved.
Lernen beginnen
Hava düzeldi.
The whole crew was saved.
Lernen beginnen
Tüm mürettebat kurtarıldı.
The wind has calmed down.
Lernen beginnen
Rüzgar sakinleşti
Their cattle are all fat.
Lernen beginnen
Onların sığırlarının hepsi şişman.
Their son's name is John.
Lernen beginnen
Onların erkek çocuğunun adı John.
There is a knife missing.
Lernen beginnen
Kayıp bir bıçak var.
There is a show tomorrow.
Lernen beginnen
Yarın bir gösteri var.
There is a spoon missing.
Lernen beginnen
Kayıp bir kaşık var.
There is no school today.
Lernen beginnen
Bugün okul yok.
There isn't any solution.
Lernen beginnen
Hiç çözüm yok.
There isn't anybody else.
Lernen beginnen
Başka biri yok.
There's no need to hurry.
Lernen beginnen
Acele etmeye gerek yok.
There's nothing I can do.
Lernen beginnen
Yapabileceğim bir şey yok.
These are very old books.
Lernen beginnen
Bunlar çok eski kitaplar.
These books are my books.
Lernen beginnen
Bu kitaplar benim kitaplarım.
These oranges taste good.
Lernen beginnen
Bu portakallrın tadı iyi.
These socks do not match.
Lernen beginnen
Bu çoraplar eşleşmiyor.
These trousers are dirty.
Lernen beginnen
Bu pantolon kirli.
They achieved their goal.
Lernen beginnen
Onlar amaçlarına ulaştılar.
They already got married.
Lernen beginnen
Onlar zaten evlendiler.
They are all alike to me.
Lernen beginnen
Onların hepsi bana benziyor.
They are as strong as us.
Lernen beginnen
Onlar bizim kadar güçlüler.
They are eager for peace.
Lernen beginnen
Onlar barış için istekliler.
They are out of work now.
Lernen beginnen
Onlar şimdi işsizler.
They are paid by the day.
Lernen beginnen
Onlara günlük ödenir.
They are very big apples.
Lernen beginnen
Onlar çok büyük elmalar.
They are very compatible.
Lernen beginnen
Onlar çok uyumlular.
They are very kind to me.
Lernen beginnen
Onlar bana karşı çok nazik.
They ate healthier foods.
Lernen beginnen
Onlar daha sağlıklı gıdalar yediler.
They attained their goal.
Lernen beginnen
Onlar hedeflerine ulaştılar.
They attempted to escape.
Lernen beginnen
Onlar kaçma girişiminde bulundular.
They became man and wife.
Lernen beginnen
Onlar karı koca oldu.
They called him a coward.
Lernen beginnen
Onlar ona korkak dediler.
They came into the house.
Lernen beginnen
Onlar eve geldiler.
They caught him stealing.
Lernen beginnen
Onlar onu çalarken yakaladılar.
They did not clap for us.
Lernen beginnen
Onlar bizi alkışlamadılar.
They eat fish on Fridays.
Lernen beginnen
Onlar Cuma günleri balık yerler.
They escaped from prison.
Lernen beginnen
Onlar hapishaneden kaçtı.
They found no such proof.
Lernen beginnen
Onlar böyle bir kanıt bulmadılar.
They had different ideas.
Lernen beginnen
Onların farklı fikirleri vardı.
They have gone to Europe.
Lernen beginnen
Onlar Avrupa'ya gittiler.
They have taken her away.
Lernen beginnen
Onlar onu götürdüler.
They have twin daughters.
Lernen beginnen
Onların ikiz kızları var.
They like Tsuneoki Ikeda.
Lernen beginnen
Onlar Tsuneoki Ikeda'yı severler.
They live near the beach.
Lernen beginnen
Onlar sahile yakın yaşarlar.
They looked really happy.
Lernen beginnen
Onlar gerçekten mutlu görünüyordu.
They lost their property.
Lernen beginnen
Onlar mülklerini kaybettiler.
They need some direction.
Lernen beginnen
Onların bir yöne ihtiyacı var.
They rented an apartment.
Lernen beginnen
Onlar bir daire kiraladı.
They say he's very rich.
Lernen beginnen
Onlar onun çok zengin olduğunu söylüyorlar.
They sent for the doctor.
Lernen beginnen
Onlar doktor getirttiler.
They set out on a picnic.
Lernen beginnen
Onlar piknik için yola çıktılar.
They walked side by side.
Lernen beginnen
Onlar yan yana yürüdüler.
They want to become rich.
Lernen beginnen
Onlar zengin olmak istiyorlar.
They were from Liverpool.
Lernen beginnen
Onlar Liverpool'lu idi.
They were glad to see me.
Lernen beginnen
Onlar beni gördüklerine memnun oldular.
They were playing tennis.
Lernen beginnen
Onlar tenis oynuyorlardı.
They were seen to go out.
Lernen beginnen
Onlar dışarı çıkarken görüldü.
They were spending money.
Lernen beginnen
Onlar para harcıyorlardı.
They were taken prisoner.
Lernen beginnen
Onlar esir alındılar.
They would call for help.
Lernen beginnen
Onlar yardım istediler.
They would not surrender.
Lernen beginnen
Onlar teslim olmadılar.
They'll be here at three.
Lernen beginnen
Onlar Üçte burada olacaklar.
They're able students.
Lernen beginnen
Onlar yetenekli öğrenciler.
They're average students.
Lernen beginnen
Onlar orta düzeyde öğrenciler.
This amount includes tax.
Lernen beginnen
Bu tutar vergi içermektedir.
This baby is 3 weeks old.
Lernen beginnen
Bu bebek üç haftalıktır.
This book belongs to you.
Lernen beginnen
Bu kitap size aittir.
This box contains apples.
Lernen beginnen
Bu kutuda elmalar var.
This castle is beautiful.
Lernen beginnen
Bu kale güzeldir.
This clock isn't working.
Lernen beginnen
Bu saat çalışmıyor.
This coat doesn't fit me.
Lernen beginnen
Bu ceket bana uymuyor.
This coffee shop is cozy.
Lernen beginnen
Bu kahvehane rahat.
This desk is used by Tom.
Lernen beginnen
Bu masa Tom tarafından kullanılıyor.
This desk is used by Tom.
Lernen beginnen
Bu masa Tom tarafından kullanılır.
This diamond is not real.
Lernen beginnen
Bu elmas gerçek değildir.
This dog is almost human.
Lernen beginnen
Bu köpek neredeyse bir insan.
This door would not open.
Lernen beginnen
Bu kapı açılmazdı.
This flag is very pretty.
Lernen beginnen
Bu bayrak çok güzel.
This gate needs painting.
Lernen beginnen
Bu kapının boyanmaya ihtiyacı var.
This house has six rooms.
Lernen beginnen
Bu evin altı odası var.
This is a dead-end alley.
Lernen beginnen
Bu çıkmaz bir sokak.
This is a very rare case.
Lernen beginnen
Bu çok nadir bir durumdur.
This is a very tall tree.
Lernen beginnen
Bu çok uzun bir ağaç.
This is all he has to do.
Lernen beginnen
Bütün yapması gereken bu.
This is an historic city.
Lernen beginnen
Bu tarihi bir şehir.
This is as heavy as lead.
Lernen beginnen
Bu kurşun kadar ağır.
This drives me nuts.
Lernen beginnen
Bu beni deli ediyor.
This is how we cook rice.
Lernen beginnen
Pilavı pişirme şeklimiz budur.
This is my email address.
Lernen beginnen
İşte benim e-postam.
This is my email address.
Lernen beginnen
Bu benim e-mail adresim.
This is my email address.
Lernen beginnen
Bu benim e-posta adresim.
This is my email address.
Lernen beginnen
Bu benim e-posta adresi.
This is the worst of all.
Lernen beginnen
Bu hepsinin en kötüsüdür.
This is too easy for him.
Lernen beginnen
Bu onun için çok kolaydır.
This is Uncle Tom's farm.
Lernen beginnen
Bu Uncle Tom'un çiftliğidir.
This is what you must do.
Lernen beginnen
Yapmanız gereken budur.
This is your only chance.
Lernen beginnen
Bu sizin tek şansınız.
This knife is very sharp.
Lernen beginnen
Bu bıçak çok keskin.
This land belongs to Tom.
Lernen beginnen
Bu arazi Tom'a aittir.
This magazine sells well.
Lernen beginnen
Bu dergi iyi satıyor.
This makes me very angry.
Lernen beginnen
Bu beni çok kızdırır.
This question isn't easy.
Lernen beginnen
Bu soru kolay değildir.
This room is comfortable.
Lernen beginnen
Bu oda rahat.
This room is very stuffy.
Lernen beginnen
Bu oda çok havasız.
This rule does not apply.
Lernen beginnen
Bu kural geçerli değildir.
This size doesn't fit me.
Lernen beginnen
Bu beden bana uymuyor.
This song is a love song.
Lernen beginnen
Bu şarkı bir aşk şarkısı.
This song makes me happy.
Lernen beginnen
Bu şarkı beni mutlu ediyor.
This soup is really good.
Lernen beginnen
Bu çorba gerçekten iyi.
This stove uses kerosene.
Lernen beginnen
Bu soba kerosen kullanır.
This tire needs some air.
Lernen beginnen
Bu lastiğin biraz havaya ihtiyacı var.
This was meant as a joke.
Lernen beginnen
Bu bir şaka olarak yapılmıştı.
To relax, breathe slowly.
Lernen beginnen
Rahatlamak için, yavaş yavaş nefes alın.
Tom accepted Mary's gift.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin hediyesini kabul etti.
Tom added up the numbers.
Lernen beginnen
Tom sayıları topladı.
Tom admitted his mistake.
Lernen beginnen
Tom hatasını kabul etti.
Tom adopted a new policy.
Lernen beginnen
Tom yeni bir politika benimsedi.
Tom almost lost his mind.
Lernen beginnen
Tom neredeyse aklını kaybetti.
Tom always does his best.
Lernen beginnen
Tom her zaman elinden geleni yapar.
Tom and Mary are cousins.
Lernen beginnen
Tom ve Mary kuzendir.
Tom arrived at the hotel.
Lernen beginnen
Tom otele vardı.
Tom asked for a discount.
Lernen beginnen
Tom bir indirim istedi.
Tom asked for directions.
Lernen beginnen
Tom tarifleri istedi.
Tom bet $300 on the game.
Lernen beginnen
Tom oyunda 300 dolarlık bahse girdi.
Tom bet $300 on the race.
Lernen beginnen
Tom yarışta 300 dolarlık bahse girdi.
Tom bought Mary a camera.
Lernen beginnen
Tom MaryYe bir kamera satın aldı.
Tom broke down the house.
Lernen beginnen
Tom evi yıktı.
Tom brought refreshments.
Lernen beginnen
Tom serinletici içecekler getirdi.
Tom buttoned up his coat.
Lernen beginnen
Tom paltosunu ilikledi.
Tom called a taxi for me.
Lernen beginnen
Tom benim için bir taksi çağırdı.
Tom called Mary a coward.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye korkak diye bağırdı.
Tom came after Mary left.
Lernen beginnen
Mary gittikten sonra Tom geldi.
Tom came over last night.
Lernen beginnen
Tom dün gece uğradı.
Tom came to dislike Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi sevmediği için geldi.
Tom can be reasoned with.
Lernen beginnen
Tom ikna edilebilir.
Tom can dance quite well.
Lernen beginnen
Tom oldukça iyi dans edebilir.
Tom can swim like a fish.
Lernen beginnen
Tom balık gibi yüzebilir.
Tom can't turn Mary down.
Lernen beginnen
Tom Mary'den vazgeçemiyor.
Tom catches colds easily.
Lernen beginnen
Tom kolayca soğuk algınlığına yakalanır.
Tom certainly has talent.
Lernen beginnen
Tom'un kesinlikle yeteneği var.
Tom certainly tries hard.
Lernen beginnen
Tom kesinlikle çok çabalıyor.
Tom certainly was polite.
Lernen beginnen
Tom kesinlikle kibardı.
Tom claimed he saw a UFO.
Lernen beginnen
Tom o bir UFO gördüğünü iddia etti.
Tom cried all night long.
Lernen beginnen
Tom bütün gece boyunca bağırdı.
Tom cut the pear in half.
Lernen beginnen
Tom, armutu yarıya böldü.
Tom deserves a promotion.
Lernen beginnen
Tom bir terfiyi hak ediyor.
Tom did an excellent job.
Lernen beginnen
Tom mükemmel bir iş yaptı.
Tom did as you suggested.
Lernen beginnen
Tom önerdiğin gibi yaptı.
Tom did his own research.
Lernen beginnen
Tom kendi araştırmasını yaptı.
Tom did okay on the test.
Lernen beginnen
Tom sınavda iyi yaptı.
Tom didn't feel anything.
Lernen beginnen
Tom bir şey hissetmedi.
Tom didn't know anything.
Lernen beginnen
Tom bir şey bilmiyordu.
Tom didn't mean any harm.
Lernen beginnen
Tom'un niyeti zarar vermek değildi.
Tom didn't need any help.
Lernen beginnen
Tom herhangi bir yardıma ihtiyacı yoktu.
Tom didn't shoot anybody.
Lernen beginnen
Tom herhangi birine ateş etmedi.
Tom didn't think of that.
Lernen beginnen
Tom onu düşünmüyordu.
Tom died a natural death.
Lernen beginnen
Tom doğal bir ölümle öldü.
Tom died at an early age.
Lernen beginnen
Tom erken yaşta öldü.
Tom died in his thirties.
Lernen beginnen
Tom otuzlu yaşlarında vefat etti.
Tom discovered the truth.
Lernen beginnen
Tom gerçeği keşfetti.
Tom does weight training.
Lernen beginnen
Tom ağırlık çalışması yapar.
Tom doesn't drink coffee.
Lernen beginnen
Tom kahve içmez.
Tom doesn't get up early.
Lernen beginnen
Tom erken kalkmaz.
Tom doesn't have a fever.
Lernen beginnen
Tom'un ateşi yok.
Tom doesn't know my name.
Lernen beginnen
Tom ismimi bilmiyor.
Tom doesn't look his age.
Lernen beginnen
Tom yaşında görünmüyor.
Tom doesn't mind waiting.
Lernen beginnen
Tom beklemeyi dert etmez.
Tom doesn't mind walking.
Lernen beginnen
Tom yürümeyi dert etmez.
Tom doesn't speak French.
Lernen beginnen
Tom Fransızca konuşmaz.
Tom doesn't trust anyone.
Lernen beginnen
Tom kimseye güvenmiyor.
Tom drives like a maniac.
Lernen beginnen
Tom bir manyak gibi araba sürer.
Tom drove off in a hurry.
Lernen beginnen
Tom arabayla hızlıca uzaklaştı.
Tom drowned in the ocean.
Lernen beginnen
Tom okyanusta boğuldu.
Tom enjoys reading books.
Lernen beginnen
Tom kitapları okumayı seviyor.
Tom enjoys the fresh air.
Lernen beginnen
Tom taze havayı sever.
Tom enlisted in the Army.
Lernen beginnen
Tom orduya yazıldı.
Tom feels sorry for Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary için üzgün hissediyor.
Tom fell asleep in class.
Lernen beginnen
Tom sınıf içinde uykuya daldı.
Tom fell down the stairs.
Lernen beginnen
Tom merdivenlerden düştü
Tom fell off his bicycle.
Lernen beginnen
Tom bisikletinden düştü.
Tom filled in the blanks.
Lernen beginnen
Tom boşlukları doldurdu.
Tom finally got his wish.
Lernen beginnen
Tom sonunda istediğini aldı.
Tom forced Mary to do it.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi onu yapması için zorladı.
Tom found Mary repulsive.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi itici buldu.
Tom gave the baby a bath.
Lernen beginnen
Tom bebeğe banyo yaptırdı.
Tom glanced at his watch.
Lernen beginnen
Tom saatine baktı.
Tom goes to bed at 10:30.
Lernen beginnen
Tom saat 10.30 'da yatmaya gider.
Tom goes to night school.
Lernen beginnen
Tom gece okuluna gidiyor.
Tom got here before noon.
Lernen beginnen
Tom öğleden önce buraya vardı.
Tom got his suit altered.
Lernen beginnen
Tom takım elbisesini değiştirdi.
Tom got off the elevator.
Lernen beginnen
Tom asansörden indi.
Tom got shot in the back.
Lernen beginnen
Tom sırtından vuruldu.
Tom got soap in his eyes.
Lernen beginnen
Tom'un gözlerinde sabun var.
Tom got stuck in traffic.
Lernen beginnen
Tom, trafikte sıkıştırıldı.
Tom had a very good time.
Lernen beginnen
Tom, çok iyi bir zaman geçirdi.
Tom had an upset stomach.
Lernen beginnen
Tom'un bir mide rahatsızlığı vardı.
Tom had his fortune told.
Lernen beginnen
Tom falını anlattırdı.
Tom had no time to waste.
Lernen beginnen
Tom'un boşa harcayacak zamanı yoktu.
Tom had nothing to drink.
Lernen beginnen
Tom'un içecek bir şeyi yok.
Tom had to run an errand.
Lernen beginnen
Tom bir iş için koşmak zorunda kaldı.
Tom had to take a detour.
Lernen beginnen
Tom çevre yolundan gitmek zorundaydı.
Tom handed in his report.
Lernen beginnen
Tom raporunu verdi.
Tom has a bad reputation.
Lernen beginnen
Tom kötü bir üne sahiptir.
Tom has a beautiful wife.
Lernen beginnen
Tom'un güzel bir karısı var.
Tom has a heavy workload.
Lernen beginnen
Tom'un ağır bir işyükü var.
Tom has a lot of stamina.
Lernen beginnen
Tom çok dirençli.
Tom has a thing for Mary.
Lernen beginnen
Tom'un Mary için bir şeyi var.
Tom has a two-room house.
Lernen beginnen
Tom'un iki odalı bir evi var.
Tom has a way with words.
Lernen beginnen
Tom'un doğal bir konuşma yeteneği var.
Tom has all but given up.
Lernen beginnen
Tom neredeyse vazgeçti.
Tom has never seen a UFO.
Lernen beginnen
Tom asla bir UFO görmedi.
Tom has no need to worry.
Lernen beginnen
Tom'un üzülmesine gerek yok.
Tom has no wish to study.
Lernen beginnen
Tom'un ders çalışma isteği yok.
Tom has to buy some food.
Lernen beginnen
Tom biraz yiyecek almak zorunda.
Tom has to wait for Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi beklemek zorunda.
Tom hasn't changed a bit.
Lernen beginnen
Tom biraz değişmedi.
Tom hasn't done any work.
Lernen beginnen
Tom hiç iş yapmadı.
Tom hasn't eaten all day.
Lernen beginnen
Tom bütün gün yemek yemedi.
Tom hasn't given up hope.
Lernen beginnen
Tom ümidini kaybetmedi.
Tom hasn't sung in years.
Lernen beginnen
Tom yıllarca şarkı söylemedi.
Tom heard this from Mary.
Lernen beginnen
Tom bunu Mary'den duydu.
Tom hopes Mary won't die.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin ölmeyeceğini umuyor.
Tom hopes you'll like it.
Lernen beginnen
Tom ondan hoşlanacağını umuyor.
Tom hurt Mary's feelings.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin duygularını incitti.
Tom is a 33-year-old man.
Lernen beginnen
Tom 33 yaşında bir adam.
Tom is a college student.
Lernen beginnen
Tom bir üniversite öğrencisi.
Tom is a compulsive liar.
Lernen beginnen
Tom zorunlu bir yalancıdır.
Tom is a fitness fanatic.
Lernen beginnen
Tom bir kondüsyon fanatiği.
Tom is a man of his word.
Lernen beginnen
Tom sözünün adamıdır.
Tom is a really nice guy.
Lernen beginnen
Tom gerçekten hoş bir adam.
Tom is a reckless driver.
Lernen beginnen
Tom dikkatsiz bir sürücü.
Tom is a sensitive child.
Lernen beginnen
Tom hassas bir çocuk.
Tom is a talented singer.
Lernen beginnen
Tom yetenekli bir şarkıcıdır.
Tom is a very strong man.
Lernen beginnen
Tom, çok güçlü bir adam.
Tom is almost never late.
Lernen beginnen
Tom neredeyse asla geç kalmaz.
Tom is always in a hurry.
Lernen beginnen
Tom'un her zaman acelesi var.
Tom is always on my mind.
Lernen beginnen
Tom her zaman aklımda.
Tom is an intriguing guy.
Lernen beginnen
Tom ilgi uyandıran bir adam.
Tom is friends with Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary ile arkadaş.
Tom is going to be sorry.
Lernen beginnen
Tom üzülecek.
Tom is hard to deal with.
Lernen beginnen
Tom'la uğraşmak zordur.
Tom is hard up for money.
Lernen beginnen
Tom'un para için eli darda.
Tom is in love with Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye aşıktır.
Tom is loyal to his wife.
Lernen beginnen
Tom karısına sadık.
Tom is Mary's ex-husband.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin eski kocasıdır.
Tom is Mary's son-in-law.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin damadıdır.
Tom is Mary's stepfather.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin üvey babası.
Tom is no match for Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin dengi değil.
Tom is not as old as you.
Lernen beginnen
Tom senin kadar yaşlı değildir.
Tom is out at the moment.
Lernen beginnen
Tom şu anda dışarda.
Tom is shorter than Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'den daha kısadır.
Tom is swamped with work.
Lernen beginnen
Tom'un çok fazla işi var.
Tom is taking a bath now.
Lernen beginnen
Tom şimdi banyo yapıyor.
Tom is too good for Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary için çok fazla iyi.
Tom is used to hard work.
Lernen beginnen
Tom zor işe alışkındır.
Tom is very conservative.
Lernen beginnen
Tom çok muhafazakar.
Tom isn't afraid to fail.
Lernen beginnen
Tom başarısız olmaktan korkmuyor.
Tom isn't as old as I am.
Lernen beginnen
Tom benim kadar yaşlı değildir.
Tom isn't as old as Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary kadar yaşlı değildir.
Tom isn't at all selfish.
Lernen beginnen
Tom hiç bencil değildir.
Tom isn't good at sports.
Lernen beginnen
Tom sporda iyi değildir.
Tom jumped into the lake.
Lernen beginnen
Tom göle atladı.
Tom just got up and left.
Lernen beginnen
Tom sadece kalktı ve gitti.
Tom knows Mary very well.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi çok iyi tanıyor.
Tom knows what Mary said.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin dediğini biliyor.
Tom left a note for Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary için bir not bıraktı.
Tom left the window open.
Lernen beginnen
Tom pencereyi açık bıraktı.
Tom lent Mary his camera.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye kamerasını ödünç verdi.
Tom likes Mary very much.
Lernen beginnen
Tom Mary'den çok hoşlanıyordu.
Tom looks very dignified.
Lernen beginnen
Tom çok onurlu görünüyor.
Tom lost a lot of weight.
Lernen beginnen
Tom çok zayıfladı.
Tom loved Mary very much.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi çok seviyordu.
Tom loves being outdoors.
Lernen beginnen
Tom açık havayı çok seviyor.
Tom loves studying music.
Lernen beginnen
Tom müzik çalışmayı sever.
Tom made a wise decision.
Lernen beginnen
Tom akıllıca bir karar verdi.
Tom made stew for dinner.
Lernen beginnen
Tom akşam yemeği için güveç yaptı.
Tom makes me feel needed.
Lernen beginnen
Tom bana gerekli hissettiriyor.
Tom must be about thirty.
Lernen beginnen
Tom yaklaşık otuz olmalı.
Tom must be home by 2:30.
Lernen beginnen
Tom 2:30 a kadar evde olmalı.
Tom must be thirty or so.
Lernen beginnen
Tom otuz yada civarı olmalı.
Tom needs some more rest.
Lernen beginnen
Tom'un biraz daha dinlenmeye ihtiyacı var.
Tom needs to talk to you.
Lernen beginnen
Tom sizinle konuşmalı.
Tom neglected his family.
Lernen beginnen
Tom ailesini ihmal etti.
Tom never eats junk food.
Lernen beginnen
Tom asla abur cubur yemez.
Tom never loses his cool.
Lernen beginnen
Tom soğukkanlılığını asla kaybetmez.
Tom never saw Mary again.
Lernen beginnen
Tom tekrar asla Mary'yi görmedi.
Tom no longer loves Mary.
Lernen beginnen
Tom artık Mary'yi sevmiyor.
Tom offered to help Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye yardım etmeyi önerdi.
Tom often eats Thai food.
Lernen beginnen
Tom genellikle Tay yemekleri yer.
Tom often goes to Boston.
Lernen beginnen
Tom sık sık Boston'a gider.
Tom often has nightmares.
Lernen beginnen
Tom sık sık kabus görür.
Tom often makes mistakes.
Lernen beginnen
Tom sık sık hata yapar.
Tom owes Mary an apology.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye bir özür borçludur.
Tom played with his kids.
Lernen beginnen
Tom çocukları ile oynadı.
Tom played with the baby.
Lernen beginnen
Tom bebek ile oynadı.
Tom pushed the door open.
Lernen beginnen
Tom açık kapıyı itti.
Tom pushed the door shut.
Lernen beginnen
Tom kapıyı kapatmak için itti.
Tom put away his clothes.
Lernen beginnen
Tom elbiselerini yerine koydu.
Tom quite often eats out.
Lernen beginnen
Tom oldukça sık dışarıda yiyor.
Tom really is a nice guy!
Lernen beginnen
Tom gerçekten hoş bir adam!
Tom regained his balance.
Lernen beginnen
Tom dengesini yeniden kazandı.
Tom ripped up the letter.
Lernen beginnen
Tom mektubu yırtarak açtı.
Tom rubbed his sore feet.
Lernen beginnen
Tom ağrıyan ayağını ovaladı.
Tom said goodbye to Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye hoşçakal dedi.
Tom said he had to split.
Lernen beginnen
Tom ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.
Tom said Mary would come.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin geleceğini söyledi.
Tom said this was urgent.
Lernen beginnen
Tom bunun acil olduğunu söyledi.
Tom sat across from Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin karşısına oturdu.
Tom sat in the front row.
Lernen beginnen
Tom ön sıraya oturdu.
Tom says it's up to Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye kalmış diyor.
Tom says he's tired.
Lernen beginnen
Tom yorgun olduğunu söylüyor.
Tom scrubbed the bathtub.
Lernen beginnen
Tom küveti temizledi.
Tom seems to lack energy.
Lernen beginnen
Tom'un enerjisi eksik gibi görünüyor.
Tom seldom drinks coffee.
Lernen beginnen
Tom nadiren kahve içer.
Tom seldom eats red meat.
Lernen beginnen
Tom nadiren kırmızı et yer.
Tom should get some rest.
Lernen beginnen
Tom biraz dinlenmeli.
Tom should go to the gym.
Lernen beginnen
Tom, spor salonuna gitmeli.
Tom should've been there.
Lernen beginnen
Tom orada olmalıydı.
Tom should've paged Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye çağrı bırakmalıydı.
Tom shouldn't trust Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye güvenmemeli.
Tom showed up a tad late.
Lernen beginnen
Tom biraz geç geldi.
Tom shredded the lettuce.
Lernen beginnen
Tom marulu parçaladı.
Tom spent time with Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary ile zaman geçirdi.
Tom squeezed Mary's hand.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin elini sıktı.
Tom stepped on the brake.
Lernen beginnen
Tom frene bastı.
Tom still hasn't paid me.
Lernen beginnen
Tom hala bana ödeme yapmadı.
Tom sure can play tennis.
Lernen beginnen
Tom elbette tenis oynayabilir.
Tom sure does burp a lot.
Lernen beginnen
Tom kesinlikle çok geğirir.
Tom thinks Mary is lying.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin yalan söylediğini düşünüyor.
Tom thinks that's normal.
Lernen beginnen
Tom onun normal olduğunu düşünüyor.
Tom thought only of Mary.
Lernen beginnen
Tom sadece Mary'yi düşünüyordu.
Tom told Mary about John.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye John'dan bahsetti.
Tom told Mary the secret.
Lernen beginnen
Tom sırrı Mary'ye söyledi.
Tom told Mary what to do.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye ne yapacağını söyledi.
Tom told the dog to stay.
Lernen beginnen
Tom köpeğe kalmasını söyledi.
Tom took a sip of coffee.
Lernen beginnen
Tom bir yudum kahve aldı.
Tom took a step backward.
Lernen beginnen
Tom geriye doğru bir adım attı.
Tom took out the garbage.
Lernen beginnen
Tom çöpü dışarı çıkardı.
Tom took the wrong train.
Lernen beginnen
Tom yanlış trene bindi.
Tom took up hang gliding.
Lernen beginnen
Tom planör uçuşu çalışmaya başladı.
Tom towel-dried his hair.
Lernen beginnen
Tom saçını havlu ile kuruladı.
Tom tried to rescue Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi kurtarmak için çalıştı.
Tom turned on the tap.
Lernen beginnen
Tom musluğu açtı.
Tom turned on the heater.
Lernen beginnen
Tom ısıtıcıyı açtı.
Tom unbuttoned his shirt.
Lernen beginnen
Tom gömleğin düğmelerini açtı.
Tom wants a large family.
Lernen beginnen
Tom büyük bir aile istiyor.
Tom wants to be near you.
Lernen beginnen
Tom senin yanında olmak istiyor.
Tom wants to go to Japan.
Lernen beginnen
Tom Japonya'ya gitmek istiyor.
Tom wants to go with you.
Lernen beginnen
Tom seninle gitmek istiyor.
Tom wants to try this on.
Lernen beginnen
Tom bunu denemek istiyor.
Tom was forced to resign.
Lernen beginnen
Tom istifa etmek için zorlandı.
Tom was happy about that.
Lernen beginnen
Tom onun hakkında mutluydu.
Tom was here a while ago.
Lernen beginnen
Tom kısa bir süre önce buradaydı.
Tom was Mary's stepchild.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin üvey evladıydı.
Tom was on TV last night.
Lernen beginnen
Tom dün gece televizyondaydı.
Tom was really impressed.
Lernen beginnen
Tom gerçekten etkilenmişti.
Tom was really surprised.
Lernen beginnen
Tom gerçekten şaşırmıştı.
Tom was stabbed to death.
Lernen beginnen
O, bıçaklanarak öldürüldü.
Tom was stuck in traffic.
Lernen beginnen
Tom trafikte sıkışıp kalmıştı.
Tom was thinking of Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi düşünüyordu.
Tom was waiting for Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi bekliyordu.
Tom watched TV yesterday.
Lernen beginnen
Tom, dün televizyon izledi.
Tom watched TV yesterday.
Lernen beginnen
Tom, dün TV izledi.
Tom went for a bike ride.
Lernen beginnen
Tom bir bisiklete binmek için gitti.
Tom went straight to bed.
Lernen beginnen
Tom doğruca yatağa gitti.
Tom went window-shopping.
Lernen beginnen
Tom birşey almadan vitrinleri gezdi.
Tom will be back by 2:30.
Lernen beginnen
Tom 2:30'a kadar geri dönecek.
Tom will keep you posted.
Lernen beginnen
Tom size düzenli olarak haber verecektir.
Tom will let Mary decide.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin karar vermesine izin verecek.
Tom wishes he had a maid.
Lernen beginnen
Tom bir hizmetçisinin olmasını diliyor.
Tom worked like a madman.
Lernen beginnen
Tom bir deli gibi çalıştı.
Tom wouldn't let Mary in.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin içeri girmesine izin vermezdi.
Tom's eyes are bloodshot.
Lernen beginnen
Tom'un gözleri kan çanağı.
Tom's flight was delayed.
Lernen beginnen
Tom'un uçuşu ertelendi.
Tom's mom caught the flu.
Lernen beginnen
Tom'un annesi gribe yakalandı.
Tomiko guessed my weight.
Lernen beginnen
Tomiko benim kilomu tahmin etti.
Tomorrow is her birthday.
Lernen beginnen
Yarın onun doğum günü.
Tomorrow is Mother's Day.
Lernen beginnen
Yarın anneler günü.
Tony speaks English well.
Lernen beginnen
Tony İngilizceyi iyi konuşur.
Try to fulfill your duty.
Lernen beginnen
Görevini yerine getirmeye çalış.
Try us again next Monday.
Lernen beginnen
Önümüzdeki Pazartesi bizi tekrar deneyin.
Turn down the television.
Lernen beginnen
Televizyonu kapatın.
Twelve is an even number.
Lernen beginnen
On iki, çift bir sayıdır.
Two men met face to face.
Lernen beginnen
İki adam yüz yüze görüştüler.
Two of them were drowned.
Lernen beginnen
Onlardan ikisi boğuldu.
Ulysses Grant was a hero.
Lernen beginnen
Ulysses Grant bir kahramandı.
Wait till the rain stops.
Lernen beginnen
Yağmur duruncaya kadar bekle.
Wake up at seven, please.
Lernen beginnen
Yedide uyandır lütfen.
Walk as fast as possible.
Lernen beginnen
Mümkün olduğunca hızlı yürüyün.
Was he lying on his back?
Lernen beginnen
O sırtüstü yatıyor muydu?
Was it difficult to make?
Lernen beginnen
Yapmak zor oldu mu?
Was that you at the door?
Lernen beginnen
Kapıdaki sen miydin?
Was the baby crying then?
Lernen beginnen
O zaman, bebek ağlıyor muydu?
Was the book interesting?
Lernen beginnen
Kitap enteresan mıydı?
Wash your face and hands.
Lernen beginnen
Yüzünü ve ellerini yıka.
We agreed to start early.
Lernen beginnen
Biz erken başlamak için anlaştık.
We almost froze to death.
Lernen beginnen
Neredeyse donarak ölüyorduk.
We applauded his honesty.
Lernen beginnen
Biz onun dürüstlüğünü alkışladık.
We appreciate his talent.
Lernen beginnen
Biz onun yeteneğini taktir ediyoruz.
We are apt to waste time.
Lernen beginnen
Biz boşa zaman geçirmeye eğilimliyiz.
We are in the same class.
Lernen beginnen
Biz aynı sınıftayız.
We are invited to dinner.
Lernen beginnen
Biz akşam yemeğine davet edildik.
We are leaving here soon.
Lernen beginnen
Yakında buradan ayrılıyoruz.
We are moving next month.
Lernen beginnen
Biz gelecek ay taşınıyoruz.
We are not all that safe.
Lernen beginnen
Biz o kadar güvende değiliz.
We are sold out of jeans.
Lernen beginnen
Kotların hepsi satıldı.
We are under his command.
Lernen beginnen
Biz onun emrindeyiz.
We are worried about you.
Lernen beginnen
Senin hakkında endişeliyiz.
We bought a pound of tea.
Lernen beginnen
Bir paund çay satın aldık.
We buy eggs by the dozen.
Lernen beginnen
Biz yumurtaları düzine ile alırız.
We chose John as captain.
Lernen beginnen
John kaptan olarak seçtik.
We chose John as captain.
Lernen beginnen
Biz kaptan olarak John'u seçtik.
We cleaned up our garden.
Lernen beginnen
Bahçemizi toparladık.
We discussed the problem.
Lernen beginnen
Sorunu tartıştık.
We do not have snow here.
Lernen beginnen
Bizim burada kar yok.
We don't know each other.
Lernen beginnen
Biz birbirimizi tanımıyoruz.
We drove across the city.
Lernen beginnen
Şehri baştan başa gezdik.
We drove along the coast.
Lernen beginnen
Sahil boyunca arabayla gezdik.
We eat soup with a spoon.
Lernen beginnen
Biz bir kaşıkla çorba yeriz.
We elected Jack chairman.
Lernen beginnen
Biz Jack'i başkan seçtik.
We expect a lot from him.
Lernen beginnen
Biz ondan çok şey bekliyoruz.
We expect him to succeed.
Lernen beginnen
Biz onun başarılı olmasını bekliyoruz.
We felt sympathy for her.
Lernen beginnen
Biz onun için sempati hissettik.
We found the key at last.
Lernen beginnen
Biz sonunda anahtarı bulduk.
We go to school to learn.
Lernen beginnen
Biz öğrenmek için okula gideriz.
We go to school to study.
Lernen beginnen
Biz eğitim için okula gideriz.
We go to the same school.
Lernen beginnen
Biz aynı okula gideriz.
We had a storm yesterday.
Lernen beginnen
Dün bir fırtına yaşadık.
We had fun at Disneyland.
Lernen beginnen
Biz Disneyland'da eğlendik.
We had no water to drink.
Lernen beginnen
İçecek suyumuz yok.
We had snow this morning.
Lernen beginnen
Bu sabah karımız vardı.
We have a house for rent.
Lernen beginnen
Kiralık bir evimiz var.
We have a long way to go.
Lernen beginnen
Bizim gidecek uzun bir yolumuz var.
We have run out of cream.
Lernen beginnen
Kremimiz bitti.
We have run out of sugar.
Lernen beginnen
Bizim şekerimiz tükendi.
We have the edge on them.
Lernen beginnen
Biz onlara göre avantajlıyız.
We have to start at once.
Lernen beginnen
Derhal başlamalıyız.
We have used up the coal.
Lernen beginnen
Biz kömürü bitirik.
We heard the bomb go off.
Lernen beginnen
Bombanın patladığını duyduk.
We hope to see you again.
Lernen beginnen
Sizi tekrar görmeyi umuyoruz.
We import tea from India.
Lernen beginnen
Biz Hindistan'dan çay ithal ederiz.
We kept our books closed.
Lernen beginnen
Kitaplarımızı kapalı tuttuk.
We kept the fire burning.
Lernen beginnen
Biz ateşin yanmasını sürdürdük.
We make butter from milk.
Lernen beginnen
Biz tereyağını sütten yaparız.
We need a signed receipt.
Lernen beginnen
İmzalı bir makbuza ihtiyacımız var.
We need something to eat.
Lernen beginnen
Yiyecek bir şeye ihtiyacımız var.
We need to clean the car.
Lernen beginnen
Biz arabayı temizlemeliyiz.
We need to dust the desk.
Lernen beginnen
Masanın tozunu almamız gerekir.
We ought to obey the law.
Lernen beginnen
Biz yasaya itaat etmeliyiz.
We play tennis every day.
Lernen beginnen
Biz her gün tenis oynarız.
We ran for 10 kilometers.
Lernen beginnen
On kilometre koştuk.
We rested on some stones.
Lernen beginnen
Bazı taşların üstünde dinlendik.
We sat down face to face.
Lernen beginnen
Yüz yüze oturduk.
We seldom have snow here.
Lernen beginnen
Biz burada nadiren kar görürüz.
We should help the needy.
Lernen beginnen
Biz yoksullara yardım etmeliyiz.
We should obey the rules.
Lernen beginnen
Biz kurallara riayet etmeliyiz.
We talked over the phone.
Lernen beginnen
Biz telefonda konuştuk.
We tried to persuade him.
Lernen beginnen
Biz onu ikna etmeye çalıştık.
We tried to trap the fox.
Lernen beginnen
Tilkiyi tuzağa düşürmeye çalıştık.
We walked across the ice.
Lernen beginnen
Biz buz boyunca yürüdük.
We watched TV last night.
Lernen beginnen
Dün gece TV izledik.
We went aboard the plane.
Lernen beginnen
Uçağa bindik.
We went skiing in Canada.
Lernen beginnen
Biz Kanada'da kayak yapmaya gittik.
We went to school by bus.
Lernen beginnen
Biz otobüsle okula gittik.
We will leave in an hour.
Lernen beginnen
Bir saat içerisinde gideceğiz.
We will take a rest soon.
Lernen beginnen
Yakında dinleneceğiz.
We would die without air.
Lernen beginnen
Havasız ölecektik.
We're just like brothers.
Lernen beginnen
Biz tam erkek kardeşler gibiyiz.
We're running out of gas.
Lernen beginnen
Gazımız bitiyor.
We're very busy just now.
Lernen beginnen
Biz şimdi çok meşgulüz.
Welcome to San Francisco.
Lernen beginnen
San Fransisko'ya hoş geldiniz.
Were they busy last week?
Lernen beginnen
Onlar geçen hafta meşgul müydü?
Were you home last night?
Lernen beginnen
Dün gece evde miydin?
What a beautiful rainbow!
Lernen beginnen
Ne güzel bir gökkuşağı!
What am I to do?
Lernen beginnen
Ne yapmam gerekiyor?
What an interesting book!
Lernen beginnen
Ne ilginç bir kitap!
What are you laughing at?
Lernen beginnen
Neye gülüyorsun?
What are you looking for?
Lernen beginnen
Ne arıyorsunuz?
What did you have to eat?
Lernen beginnen
Ne yemek zorunda kaldın?
What do you do on Sunday?
Lernen beginnen
Pazar günleri ne yaparsın?
What do you intend to do?
Lernen beginnen
Ne yapmaya niyet ediyorsun.
What do you mean by it?
Lernen beginnen
Onunla ne demek istiyorsun?
What do you think he did?
Lernen beginnen
Onun ne yaptığını sanıyorsun?
What do you think of him?
Lernen beginnen
Onun hakkında ne düşünüyorsunuz?
What do you think of Tom?
Lernen beginnen
Tom hakkında ne düşünüyorsun?
What does that word mean?
Lernen beginnen
O kelime ne anlama geliyor.
What does this mark mean?
Lernen beginnen
Bu işaret ne anlama geliyor?
What does this word mean?
Lernen beginnen
Bu kelime ne anlama geliyor.
What does your father do?
Lernen beginnen
Baban ne iş yapar?
What food don't you like?
Lernen beginnen
Hangi yiyecekten hoşlanmazsın?
What happened last night?
Lernen beginnen
Dün gece ne oldu?
What were you doing?
Lernen beginnen
Ne yapıyordun?
What have you been up to?
Lernen beginnen
Ne iş çevirmektesin?
What he did is not wrong.
Lernen beginnen
Onun yaptığı şey yanlış değil.
What he did wasn't wrong.
Lernen beginnen
Onun yaptığı şey yanlış değildi.
What he said is not true.
Lernen beginnen
Onun söylediği doğru değil.
What is he running after?
Lernen beginnen
O neyin peşinden koşuyor.
What is it that you want?
Lernen beginnen
İstediğiniz nedir?
What is the letter about?
Lernen beginnen
Mektup ne hakkındadır?
What is the total amount?
Lernen beginnen
Toplam miktar nedir?
What kind of dog is that?
Lernen beginnen
O hangi cins bir köpek?
What school do you go to?
Lernen beginnen
Hangi okula gidiyorsun?
What time do you go home?
Lernen beginnen
Saat kaçta eve gidersin?
What time is it in Tokyo?
Lernen beginnen
Tokyo'da saat kaç?
What time is the concert?
Lernen beginnen
Konser saat kaçta?
What time will you leave?
Lernen beginnen
Saat kaçta ayrılacaksın?
What was the explanation?
Lernen beginnen
Açıklama neydi?
What were you doing then?
Lernen beginnen
O zaman ne yapıyordunuz?
What will the postage be?
Lernen beginnen
Posta ücreti ne kadar?
What will you use it for?
Lernen beginnen
Onu ne için kullanacaksın?
What's the admission fee?
Lernen beginnen
Giriş ücreti nedir?
What's your favorite car?
Lernen beginnen
Senin en sevdiğin araba nedir?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.