Turkish sentences from Tatoeba 3

 0    1.000 Datenblatt    aleksandra.eska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nobody taught me.
Lernen beginnen
Kimse bana öğretmedi.
Note how I do it.
Lernen beginnen
Onu nasıl yaptığımı not et.
Pass me the salt.
Lernen beginnen
Tuzu bana iletin.
Peter loves Jane.
Lernen beginnen
Peter Jane'i seviyor.
Please be gentle.
Lernen beginnen
Lütfen nazik olun.
Please come here.
Lernen beginnen
Lütfen buraya gel.
Please copy this.
Lernen beginnen
Lütfen bunu kopyalayın.
Please don't ask.
Lernen beginnen
Lütfen sormayın.
Please don't cry.
Lernen beginnen
Lütfen ağlama.
Please don't die.
Lernen beginnen
Lütfen ölme.
Please enter now.
Lernen beginnen
Lütfen şimdi giriniz.
Please follow me.
Lernen beginnen
Lütfen beni izleyiniz.
Please let me go.
Lernen beginnen
Lütfen gitmeme izin verin.
Please make sure.
Lernen beginnen
Lütfen emin olun.
Please phone him.
Lernen beginnen
Lütfen ona telefon et.
Please step back.
Lernen beginnen
Lütfen geri çekilin.
Put on your coat.
Lernen beginnen
Ceketini giy.
Put out the fire.
Lernen beginnen
Ateşi söndür.
Red wine, please.
Lernen beginnen
Kırmızı şarap, lütfen.
Rome is in Italy.
Lernen beginnen
Roma İtalya'dadır.
See you at lunch.
Lernen beginnen
Öğle yemeğinde görüşürüz.
She attacked him.
Lernen beginnen
O, ona saldırdı.
She became happy.
Lernen beginnen
O mutlu oldu.
She began crying.
Lernen beginnen
O, ağlamaya başladı.
She came at once.
Lernen beginnen
O derhal geldi.
She defeated him.
Lernen beginnen
O onu yendi.
She despised him.
Lernen beginnen
O onu hor gördü.
She despises him.
Lernen beginnen
O onu küçümsüyor.
She disliked him.
Lernen beginnen
O onu sevmiyordu.
She divorced him.
Lernen beginnen
O ondan boşandı.
She hit him hard.
Lernen beginnen
O ona sert vurdu.
She idolized him.
Lernen beginnen
O onu idolleştirmişti.
She insulted him.
Lernen beginnen
O ona hakaret etti.
She is a pianist.
Lernen beginnen
O bir piyanist.
She is a student.
Lernen beginnen
O bir öğrenci.
She is easygoing.
Lernen beginnen
O yumuşak başlı.
She is mad at me.
Lernen beginnen
O bana deli oluyor.
She's stubborn.
Lernen beginnen
O inatçı.
She is on a diet.
Lernen beginnen
O bir diyette.
She is very busy.
Lernen beginnen
O çok meşgul.
She is very wise.
Lernen beginnen
O çok akıllıdır.
She kept working.
Lernen beginnen
O çalışmaya devam etti.
She lost her way.
Lernen beginnen
Ona yolunu kaybetti.
He may not come.
Lernen beginnen
O gelmeyebilir.
She must be sick.
Lernen beginnen
O hasta olmalı.
He denied it.
Lernen beginnen
O onu reddetti.
She repulses him.
Lernen beginnen
O onu kovar.
She rode a camel.
Lernen beginnen
O bir deveye bindi.
She said goodbye.
Lernen beginnen
O, hoşçakal dedi.
She smiled at me.
Lernen beginnen
Bana gülümsedi.
She startled him.
Lernen beginnen
O onu ürküttü.
She stood by him.
Lernen beginnen
O onun yanında durdu.
She took my hand.
Lernen beginnen
O benim elimi tuttu.
She was promoted.
Lernen beginnen
O, terfi ettirildi.
She waved at him.
Lernen beginnen
O ona el salladı.
She wore glasses.
Lernen beginnen
O gözlük takıyordu.
She worships him.
Lernen beginnen
O ona tapar.
She wrote in ink.
Lernen beginnen
O mürekkeple yazdı.
Sit down with me.
Lernen beginnen
Benimle otur.
Sit down, please.
Lernen beginnen
Oturun, lütfen.
Someone is lying.
Lernen beginnen
Birisi yalan söylüyor.
Sorry I'm late.
Lernen beginnen
Sorry I'm late. Englisch
Geç kaldığım için üzgünüm.
Stand up, please.
Lernen beginnen
Ayağa kalk, lütfen.
Stop saying that!
Lernen beginnen
Böyle söylemeyi bırak!
Summer has ended.
Lernen beginnen
Yaz sona erdi.
Swimming is easy.
Lernen beginnen
Yüzme kolaydır.
Take a short cut.
Lernen beginnen
Kestirmeden gidelim.
Take me with you.
Lernen beginnen
Beni de götür.
Tell him to wait.
Lernen beginnen
Ona beklemesini söyle.
Tell me about it.
Lernen beginnen
Bana ondan bahset.
That baby is Tom.
Lernen beginnen
O bebek Tom'dur.
That bag is mine.
Lernen beginnen
O çanta benim.
That car is hers.
Lernen beginnen
O araba onunki.
That car is mine.
Lernen beginnen
O araba benimki.
That is a pagoda.
Lernen beginnen
O bir pagodadır.
That is a pencil.
Lernen beginnen
O bir kurşun kalem.
That's his house.
Lernen beginnen
Bu onun evi.
That's no excuse.
Lernen beginnen
O mazeret değil.
That's not funny.
Lernen beginnen
Hiç komik değil.
That's our house.
Lernen beginnen
O bizim ev.
The baby's awake.
Lernen beginnen
Bebek uyanık.
The battery died.
Lernen beginnen
Pil öldü.
The book is easy.
Lernen beginnen
Kitap kolay.
The boy ran away.
Lernen beginnen
Çocuk kaçtı.
The boy was full.
Lernen beginnen
Çocuk toktu.
The can is empty.
Lernen beginnen
Teneke boş.
The car is ready.
Lernen beginnen
Araba hazır.
The curtain fell.
Lernen beginnen
Perde düştü.
The curtain rose.
Lernen beginnen
Perde kalktı.
The dog is dying.
Lernen beginnen
Köpek ölüyor.
The dog is white.
Lernen beginnen
Köpek beyaz.
The dog was dead.
Lernen beginnen
Köpek öldü.
The food is cold.
Lernen beginnen
Yiyecekler soğuk.
The game is over.
Lernen beginnen
Oyun bitti.
The kid got hurt.
Lernen beginnen
Çocuk incindi.
The light is out.
Lernen beginnen
Işık söndü.
The line is busy.
Lernen beginnen
Hat meşgul.
The man ran away.
Lernen beginnen
Adam kaçtı.
The man stood up.
Lernen beginnen
Adam ayağa kalktı.
The show is over.
Lernen beginnen
Gösteri bitti.
The sky is clear.
Lernen beginnen
Gökyüzü açık.
The sky was dark.
Lernen beginnen
Gökyüzü karanlıktı.
The sun came out.
Lernen beginnen
Güneş çıktı.
The well ran dry.
Lernen beginnen
Kuyu kurudu.
The whistle blew.
Lernen beginnen
Düdük üfledi.
The work is done.
Lernen beginnen
İş yapılmıştır.
There's no doubt.
Lernen beginnen
Hiç şüphe yok.
There's no hurry.
Lernen beginnen
Hiç acelesi yok.
They are artists.
Lernen beginnen
Onlar sanatçılar.
They are at work.
Lernen beginnen
Onlar işteler.
They are doctors.
Lernen beginnen
Onlar doktordur.
They are singers.
Lernen beginnen
Onlar şarkıcıdır.
They call me Bob.
Lernen beginnen
Onlar bana Bob diyorlar.
They call me Bob.
Lernen beginnen
Onlar bana Bob derler.
They dug a grave.
Lernen beginnen
Onlar bir mezar kazdı.
They feel hungry.
Lernen beginnen
Onlar açlık hissediyorlar.
They go shopping.
Lernen beginnen
Alışverişe giderler.
They got married.
Lernen beginnen
Onlar evlendiler.
They had no food.
Lernen beginnen
Onların yiyecekleri yoktu.
They like apples.
Lernen beginnen
Onlar elma severler.
They made her go.
Lernen beginnen
Onlar onu gönderdiler.
They respect him.
Lernen beginnen
Onlar ona saygı duyuyorlar.
This bag is mine.
Lernen beginnen
Bu çanta benim.
This book is new.
Lernen beginnen
Bu kitap yeni.
This book is old.
Lernen beginnen
Bu kitap eski.
I own this car.
Lernen beginnen
Bu araba benim.
This doesn't fit.
Lernen beginnen
Bu uymuyor.
This hat is mine.
Lernen beginnen
Bu şapka benim.
This is her book.
Lernen beginnen
Bu onun kitabı.
This is the life.
Lernen beginnen
Hayat budur.
This is too long.
Lernen beginnen
Bu çok uzun.
This is your key.
Lernen beginnen
Bu sizin anahtarınız.
This tastes good.
Lernen beginnen
Bunun tadı iyi.
Those are my CDs.
Lernen beginnen
Onlar benim CD'lerim.
Tom arrived last.
Lernen beginnen
Tom son olarak vardı.
Tom beat Mary up.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi dövdü.
Tom began to cry.
Lernen beginnen
Tom ağlamaya başladı.
Tom can run fast.
Lernen beginnen
Tom hızlı koşabilir.
Tom changed jobs.
Lernen beginnen
Tom işleri değiştirdi.
Tom did his best.
Lernen beginnen
Tom elinden geleni yaptı.
Tom didn't do it.
Lernen beginnen
Tom onu yapmadı.
Tom died in 2009.
Lernen beginnen
Tom 2009 yılında öldü.
Tom drinks a lot.
Lernen beginnen
Tom çok içer.
Tom drives a BMW.
Lernen beginnen
Tom bir BMW sürer.
Tom felt awkward.
Lernen beginnen
Tom garip hissetti.
Tom felt foolish.
Lernen beginnen
Tom aptalca hissetti.
Tom gave up hope.
Lernen beginnen
Tom ümidini yitirdi.
Tom got a suntan.
Lernen beginnen
Tom'un bir bronzlaşması var.
Tom got a tattoo.
Lernen beginnen
Tom'un bir dövmesi var.
Tom got into bed.
Lernen beginnen
Tom yatağa girdi.
Tom got some pie.
Lernen beginnen
Tom biraz turta aldı.
Tom had no money.
Lernen beginnen
Tom'un hiç parası yoktu.
Tom hailed a cab.
Lernen beginnen
Tom bir taksi çağırdı.
Tom has gone mad.
Lernen beginnen
Tom delirdi.
Tom has insomnia.
Lernen beginnen
Tom'un uyuyama hastalığı var.
Tom has two jobs.
Lernen beginnen
Tom'un iki mesleği var.
Tom hit a triple.
Lernen beginnen
Tom üçlü çarptı.
Tom hurt himself.
Lernen beginnen
Tom kendini incitti.
Tom ignored Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi görmezden geldi.
Tom is a bad boy.
Lernen beginnen
Tom kötü bir çocuk.
Tom is a refugee.
Lernen beginnen
Tom bir mülteci.
Tom is a shy boy.
Lernen beginnen
Tom utangaç bir çocuktur.
Tom is a student.
Lernen beginnen
Tom bir öğrencidir.
Tom is a veteran.
Lernen beginnen
Tom bir eski kurttur.
Tom is dangerous.
Lernen beginnen
Tom tehlikelidir.
Tom is easygoing.
Lernen beginnen
Tom babacan.
Tom is in prison.
Lernen beginnen
Tom cezaevinde.
Tom is my friend.
Lernen beginnen
Tom, benim arkadaşımdır.
Tom is my friend.
Lernen beginnen
Tom benim arkadaşımdır.
Tom is our guest.
Lernen beginnen
Tom bizim misafirimiz.
Tom is unpopular.
Lernen beginnen
Tom popüler değildir.
Tom is very kind.
Lernen beginnen
Tom çok naziktir.
Tom is very tall.
Lernen beginnen
Tom çok uzun boyludur.
Tom isn't a fool.
Lernen beginnen
Tom bir aptal değildir.
Tom isn't stupid.
Lernen beginnen
Tom aptal değildir.
Tom isn't up yet.
Lernen beginnen
Tom Henüz kalkmadı.
Tom lied to Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye yalan söyledi.
Tom likes cheese.
Lernen beginnen
Tom peynir sever.
Tom lit the fire.
Lernen beginnen
Tom ateş yaktı.
Tom lit the oven.
Lernen beginnen
Tom fırını yaktı.
Tom looked happy.
Lernen beginnen
Tom mutlu görünüyordu.
Tom looks strong.
Lernen beginnen
Tom güçlü görünüyor.
Tom lost his job.
Lernen beginnen
Tom işini kaybetti.
Tom lost his job.
Lernen beginnen
Tom kovuldu.
Tom lost his way.
Lernen beginnen
Tom yolunu kaybetti.
Tom lost the bet.
Lernen beginnen
Tom bahsi kaybetti
Tom loves skiing.
Lernen beginnen
Tom kayak sever.
Tom may be right.
Lernen beginnen
Tom haklı olabilir.
Tom may be wrong.
Lernen beginnen
Tom hatalı olabilir.
Tom may not come.
Lernen beginnen
Tom gelmeyebilir.
Tom never cheats.
Lernen beginnen
Tom asla aldatmaz.
Tom put on a tie.
Lernen beginnen
Tom bir kravat taktı.
Tom quit smoking.
Lernen beginnen
Tom sigara içmekten vazgeçti.
Tom saw a doctor.
Lernen beginnen
Tom bir doktora gitti.
Tom scolded Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi azarladı.
Tom slapped Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi tokatladı.
Tom took the job.
Lernen beginnen
Tom işi aldı.
Tom walks slowly.
Lernen beginnen
Tom yavaşça yürür.
Tom was confused.
Lernen beginnen
Tom'un kafası karıştı.
Tom was ecstatic.
Lernen beginnen
Tom kendinden geçmişti.
Tom was executed.
Lernen beginnen
Tom idam edildi.
Tom was homesick.
Lernen beginnen
Tom vatan hasreti çekiyordu.
Tom was startled.
Lernen beginnen
Tom ürktü.
Tom was worn out.
Lernen beginnen
Tom yıpranmıştı.
Tom went bonkers.
Lernen beginnen
Tom keçileri kaçırdı.
Tom went bonkers.
Lernen beginnen
Tom kafayı sıyırdı.
Tom went too far.
Lernen beginnen
Tom çok uzağa gitti.
Tom will survive.
Lernen beginnen
Tom yaşayacak.
Tom won the race.
Lernen beginnen
Tom yarışı kazandı.
Tom won't get it.
Lernen beginnen
Tom onu almayacaktır.
Try it once more.
Lernen beginnen
Bir kez daha deneyin.
Turn off the gas.
Lernen beginnen
Gazı kapatın.
Turn to the left.
Lernen beginnen
Sola dön.
Walk ahead of me.
Lernen beginnen
Benim önümde yürü.
Walk more slowly.
Lernen beginnen
Daha yavaş yürüyün.
Water the plants.
Lernen beginnen
Bitkileri sula.
We aim to please.
Lernen beginnen
Biz müşteri memnuniyeti için çalışıyoruz.
We arrived first.
Lernen beginnen
Biz ilk olarak vardık.
We call him Mike.
Lernen beginnen
Ona Mike diye çağırırız.
We depend on you.
Lernen beginnen
Biz size bağlıyız.
We enjoy talking.
Lernen beginnen
Biz konuşmaktan hoşlanıyoruz.
We hate violence.
Lernen beginnen
Biz şiddetten nefret ederiz.
We have no sugar.
Lernen beginnen
Hiç şekerimiz yok.
We heard her cry.
Lernen beginnen
Biz onun çığlık attığını duyduk.
We left by train.
Lernen beginnen
Biz trenle gittik.
We like children.
Lernen beginnen
Biz çocukları severiz.
We lost the game.
Lernen beginnen
Biz oyunu kaybettik.
We saw her dance.
Lernen beginnen
Biz onun dansını gördük.
We won the match.
Lernen beginnen
Biz maçı kazandık.
We're classmates.
Lernen beginnen
Biz sınıf arkadaşlarıyız.
We're in a hurry.
Lernen beginnen
Bizim acelemiz var.
Welcome to Japan.
Lernen beginnen
Japonya'ya hoş geldiniz.
What a fine view!
Lernen beginnen
Ne güzel bir manzara!
What a good shot!
Lernen beginnen
Ne güzel vuruş!
What did she say?
Lernen beginnen
O ne dedi?
What did you buy?
Lernen beginnen
Ne satın aldınız?
What did you say?
Lernen beginnen
Ne dediniz?
What did you say?
Lernen beginnen
Ne dedin?
What've you got?
Lernen beginnen
Neyin var?
What do you make?
Lernen beginnen
Ne yaparsın?
What do you mean?
Lernen beginnen
Ne demek istiyorsun?
What do you want?
Lernen beginnen
Ne istiyorsun?
What does she do?
Lernen beginnen
O ne iş yapar?
What does Tom do?
Lernen beginnen
Tom ne iş yapar?
What is he after?
Lernen beginnen
O neyin peşinde?
What is he doing?
Lernen beginnen
O ne yapıyor?
What is he up to?
Lernen beginnen
O ne işler çeviriyor?
What is the news?
Lernen beginnen
Haber nedir?
What woke you up?
Lernen beginnen
Seni ne uyandırdı?
What's that bird?
Lernen beginnen
O kuş nedir?
What's the cause?
Lernen beginnen
Neden nedir?
What's the point?
Lernen beginnen
Ne faydası var?
When does it end?
Lernen beginnen
Ne zaman biter?
Where can I park?
Lernen beginnen
Nereye park edebilirim?
Where did you go?
Lernen beginnen
Nereye gittin?
Where is my seat?
Lernen beginnen
Benim koltuğum nerede?
Where's the boss?
Lernen beginnen
Patron nerede?
Who doesn't know?
Lernen beginnen
Kim bilmiyor?
Who is that lady?
Lernen beginnen
O bayan kim?
Who will help me?
Lernen beginnen
Bana kim yardım edecek.
Who wrote Hamlet?
Lernen beginnen
Hamlet'i kim yazdı?
Whose turn is it?
Lernen beginnen
Kimin sırası?
Why did you quit?
Lernen beginnen
Neden bıraktın?
Why do you study?
Lernen beginnen
Niçin çalışıyorsun?
Why is it so hot?
Lernen beginnen
Neden bu kadar sıcak?
Will he get well?
Lernen beginnen
O iyileşecek mi?
Will you go, too?
Lernen beginnen
Sen de gidecek misin?
Will you help me?
Lernen beginnen
Bana yardımcı olur musun?
Will you join us?
Lernen beginnen
Bize katılır mısınız?
Will you tell me?
Lernen beginnen
Bana söyler misin?
You are a doctor.
Lernen beginnen
Sen bir doktorsun.
You are to blame.
Lernen beginnen
Sen suçlanacaksın.
You can't go out.
Lernen beginnen
Dışarı çıkamazsın.
You look amazing.
Lernen beginnen
Müthiş görünüyorsun.
You look so pale.
Lernen beginnen
Çok solgun görünüyorsun.
You may be right.
Lernen beginnen
Haklı olabilirsin.
You may go there.
Lernen beginnen
Oraya gidebilirsin.
You may sit here.
Lernen beginnen
Buraya oturabilirsin.
You may swim now.
Lernen beginnen
Şimdi yüzebilirsin.
You must go home.
Lernen beginnen
Eve gitmelisin.
You should sleep.
Lernen beginnen
Uyumalısın.
You shouldn't go.
Lernen beginnen
Gitmemelisin.
Your dog is here.
Lernen beginnen
Köpeğiniz burada.
Your face is red.
Lernen beginnen
Yüzün kızarmış.
A boy spoke to me.
Lernen beginnen
Bir çocuk benimle konuştu.
A dog bit her leg.
Lernen beginnen
Bir köpek onun bacağını ısırdı.
A dog was running.
Lernen beginnen
Bir köpek koşuyordu.
All men are equal.
Lernen beginnen
Bütün insanlar eşittir.
Am I making sense?
Lernen beginnen
Sözlerimin anlamı var mı?
Am I under arrest?
Lernen beginnen
Ben tutuklu muyum?
Are they American?
Lernen beginnen
Onlar Amerikalı mı?
Are they Japanese?
Lernen beginnen
Onlar Japon mu?
Are you a student?
Lernen beginnen
Sen bir öğrenci misin?
Are you all ready?
Lernen beginnen
Hepiniz hazır mısınız?
Are your eyes bad?
Lernen beginnen
Gözlerin kötü mü?
Aren't you hungry?
Lernen beginnen
Aç değil misin?
Aren't you sleepy?
Lernen beginnen
Uykulu değil misin?
Ask your question.
Lernen beginnen
Sorunu sor.
Be kind to others.
Lernen beginnen
Başkalarına karşı nazik olun.
Betty drives fast.
Lernen beginnen
Betty hızlı araba sürer.
Betty drives fast.
Lernen beginnen
Betty hızlı sürer.
Bill was in Japan.
Lernen beginnen
Bill, Japonya'daydı.
Bill was in Japan.
Lernen beginnen
Bill Japonya'daydı.
Birds build nests.
Lernen beginnen
Kuşlar yuvalar yaparlar.
Bob saw him again.
Lernen beginnen
Bob onu tekrar gördü.
Call an ambulance.
Lernen beginnen
Bir ambulans çağırın.
Call her tomorrow.
Lernen beginnen
Onu yarın arayın.
Can I do anything?
Lernen beginnen
Ben bir şey yapabilir miyim?
Can I go home now?
Lernen beginnen
Şimdi eve gidebilir miyim?
Can I have a bite?
Lernen beginnen
Ben bir ısırık alabilir miyim?
Can we rent a car?
Lernen beginnen
Bir araba kiralayabilir miyiz?
Can you handle it?
Lernen beginnen
Onu tutar mısın?
Can you swim well?
Lernen beginnen
İyi yüzebilir misin?
Carry this for me.
Lernen beginnen
Bunu benim için taşı.
Champagne, please.
Lernen beginnen
Şampanya, lütfen.
Choose one person.
Lernen beginnen
Bir kişi seçin.
Christmas is soon.
Lernen beginnen
Noel yakında.
Clean up the room.
Lernen beginnen
Odayı temizleyin.
Come closer to me.
Lernen beginnen
Bana yakın gel.
Come here at once.
Lernen beginnen
Hemen buraya gel.
Come home at once.
Lernen beginnen
Derhal eve gel.
Come home by 6:30.
Lernen beginnen
6:30'a kadar eve gel.
Come into my room.
Lernen beginnen
Odama gel.
Come sing with me.
Lernen beginnen
Gel benimle şarkı söyle.
Come swim with me.
Lernen beginnen
Gel benimle yüz.
Could you help me?
Lernen beginnen
Bana yardımcı olabilir misiniz?
Crime doesn't pay.
Lernen beginnen
Suç ödemez.
Deal us the cards.
Lernen beginnen
Bize kartları dağıt.
Did Cathy go, too?
Lernen beginnen
Cathy de gitti mi?
Did you know that?
Lernen beginnen
Onu biliyor muydunuz?
Did you live here?
Lernen beginnen
Burada yaşadın mı?
Didn't you go out?
Lernen beginnen
Dışarı çıkmadın mı?
Do it by yourself.
Lernen beginnen
Onu tek başına yap.
Do it this way.
Lernen beginnen
Onu bu şekilde yap.
Do we have a deal?
Lernen beginnen
Bizim bir anlaşmamız var mı?
Do you believe me?
Lernen beginnen
Bana inanıyor musun?
Do you have a car?
Lernen beginnen
Bir araban var mı?
Do you have a pen?
Lernen beginnen
Bir kalemin var mı?
Do you have a pet?
Lernen beginnen
Bir evcil hayvanın var mı?
Do you like sushi?
Lernen beginnen
Suşi sever misiniz?
Do you want a car?
Lernen beginnen
Bir araba istiyor musunuz?
Do you want money?
Lernen beginnen
Para istiyor musunuz?
Do your very best.
Lernen beginnen
En iyisini yapın.
Does she know you?
Lernen beginnen
O seni biliyor mu?
Dogs are faithful.
Lernen beginnen
Köpekler sadıktır.
Don't be so angry.
Lernen beginnen
O kadar kızgın olmayın.
Don't laugh at me.
Lernen beginnen
Bana gülme.
Don't let me down.
Lernen beginnen
Benim yüzümü kara çıkarma.
Don't let me down.
Lernen beginnen
Beni hayal kırıklığına uğratma.
Don't run so fast.
Lernen beginnen
O kadar hızlı çalışmayın.
Don't threaten me.
Lernen beginnen
Beni tehdit etmeyin.
Don't touch these.
Lernen beginnen
Bunlara dokunmayın.
Earth is a planet.
Lernen beginnen
Dünya bir gezegendir.
Every bus is full.
Lernen beginnen
Her otobüs doludur.
Fill in this form.
Lernen beginnen
Bu formu doldurun.
Fry an egg for me.
Lernen beginnen
Benim için bir yumurta kızartın.
Get me my glasses.
Lernen beginnen
Bana gözlüğümü getir.
Get ready quickly.
Lernen beginnen
Çabucak hazırlanın.
Give me five days.
Lernen beginnen
Bana beş gün verin.
Give me some milk.
Lernen beginnen
Bana biraz süt ver.
Go ahead and talk.
Lernen beginnen
Devam edin ve konuşun.
Go straight ahead.
Lernen beginnen
Dümdüz gidin.
Green suits Alice.
Lernen beginnen
Yeşil Alice'e uyuyor.
Green suits Alice.
Lernen beginnen
Green Alice'e yakışır.
Has the bell rung?
Lernen beginnen
Zil çaldı mı?
Have your own way.
Lernen beginnen
Dilediğiniz gibi yapın.
He asked for food.
Lernen beginnen
O yiyecek istedi.
He began to shout.
Lernen beginnen
O bağırmaya başladı.
He blocked my way.
Lernen beginnen
O benim önümü kesti.
He bought a Honda.
Lernen beginnen
O bir Honda aldı.
He called my name.
Lernen beginnen
O ismimi çağırdı.
He came about two.
Lernen beginnen
O yaklaşık ikide geldi.
He came back soon.
Lernen beginnen
O kısa süre sonra geri geldi.
He came in person.
Lernen beginnen
O bizzat geldi.
He came to see me.
Lernen beginnen
O beni görmeye geldi.
He can be trusted.
Lernen beginnen
O güvenilir olabilir.
He deals in grain.
Lernen beginnen
O tahıl ticareti yapar.
He did it for fun.
Lernen beginnen
O, eğlence için onu yaptı.
He did it himself.
Lernen beginnen
O onu kendisi yaptı.
He did not say so.
Lernen beginnen
O öyle söylemedi.
He died of cancer.
Lernen beginnen
O kanserden öldü.
He died yesterday.
Lernen beginnen
O, dün öldü.
He drives roughly.
Lernen beginnen
O, sert araba sürer.
He dropped a vase.
Lernen beginnen
O bir vazo düşürdü.
He gave me a hint.
Lernen beginnen
O bana bir ipucu verdi.
He gave me a wink.
Lernen beginnen
Bana bir göz kırptı.
He got me a watch.
Lernen beginnen
Bana bir saat aldı.
He got very drunk.
Lernen beginnen
O, çok sarhoş oldu.
He had no coat on.
Lernen beginnen
Onun üzerinde bir ceketi yok.
He had three sons.
Lernen beginnen
Üç oğlu vardı.
He hanged himself.
Lernen beginnen
Kendisini astı.
He has a cold now.
Lernen beginnen
O soğuk almış.
He has brown eyes.
Lernen beginnen
Onun kahverengi gözleri var.
He is a biologist.
Lernen beginnen
O bir biyolog.
He is a brave man.
Lernen beginnen
O cesur bir adam.
He is a daredevil.
Lernen beginnen
O gözüpek.
He is a dramatist.
Lernen beginnen
O bir oyun yazarı.
He is a gentleman.
Lernen beginnen
O bir beyefendi.
He is a physicist.
Lernen beginnen
O bir fizikçi.
He is a scientist.
Lernen beginnen
O bir bilim adamıdır.
He is about forty.
Lernen beginnen
O yaklaşık olarak 40 yaşında.
He is about forty.
Lernen beginnen
O aşağı yukarı 40 yaşında.
He is an American.
Lernen beginnen
O bir Amerikalı.
He is an evil man.
Lernen beginnen
O kötü bir adam.
He is at his desk.
Lernen beginnen
Onun masasındadır.
He is beyond hope.
Lernen beginnen
O umutsuzdur.
He is but a child.
Lernen beginnen
O, ancak bir çocuk.
He is fast runner.
Lernen beginnen
O hızlı koşucu.
He is getting old.
Lernen beginnen
O yaşlanıyor.
He is in business.
Lernen beginnen
O ticaret yapmaktadır.
He is influential.
Lernen beginnen
O nüfuzludur.
He is just my age.
Lernen beginnen
O tam benim yaşımda.
He is kind to her.
Lernen beginnen
O, ona karşı naziktir.
He is not so tall.
Lernen beginnen
O o kadar uzun boylu değil.
He is on the team.
Lernen beginnen
O takımdadır.
He is quite right.
Lernen beginnen
O oldukça haklı.
He is running now.
Lernen beginnen
O şimdi çalışıyor.
He is still alive.
Lernen beginnen
O hala hayatta.
He is still angry.
Lernen beginnen
O hala kızgın.
He is still young.
Lernen beginnen
O hala genç.
He is sure to win.
Lernen beginnen
O kazanacağından emin.
He is unrealistic.
Lernen beginnen
O gerçekçi değildir.
He is very honest.
Lernen beginnen
O çok dürüst.
He is walking now.
Lernen beginnen
O şimdi yürüyor.
He is watching TV.
Lernen beginnen
O TV seyrediyor.
He isn't here now.
Lernen beginnen
O şimdi burada değil.
He keeps his word.
Lernen beginnen
O, sözünü tutar.
He keeps two cats.
Lernen beginnen
O iki kedi besler.
He kept it secret.
Lernen beginnen
O onu gizli tuttul.
He lives close by.
Lernen beginnen
O yakın yaşıyor.
He lost his honor.
Lernen beginnen
Onun onurunu kaybetti.
He made a mistake.
Lernen beginnen
O bir hata yaptı.
He made her happy.
Lernen beginnen
Onu mutlu etti.
He made me a suit.
Lernen beginnen
O, bana bir takım elbise yaptı.
He may come today.
Lernen beginnen
O, bugün gelebilir.
He moved to Tokyo.
Lernen beginnen
Tokyo'ya taşındı.
He must work hard.
Lernen beginnen
O çok çalışmalı.
He needed to rest.
Lernen beginnen
Onun dinlenmesi gerekiyordu.
He ordered a beer.
Lernen beginnen
O bir bira aldı.
He owns this land.
Lernen beginnen
O, bu toprağın sahibidir.
He raised his arm.
Lernen beginnen
O kolunu kaldırdı.
He ran five miles.
Lernen beginnen
O beş mil koştu.
He runs very fast.
Lernen beginnen
O çok hızlı çalışır.
He sat on the bed.
Lernen beginnen
O, yatağın üzerine oturdu.
He shook his head.
Lernen beginnen
Başını salladı.
He speaks English.
Lernen beginnen
O İngilizce konuşur.
He stole my watch.
Lernen beginnen
O benim saatimi çaldı.
He struck a match.
Lernen beginnen
O, bir kibrit yaktı.
He talks too fast.
Lernen beginnen
O çok hızlı konuşur.
He threw the ball.
Lernen beginnen
O, topu attı.
He threw the ball.
Lernen beginnen
O, topu fırlattı.
He told the truth.
Lernen beginnen
O gerçeği söyledi.
He took a day off.
Lernen beginnen
O bir gün izin aldı.
He took a picture.
Lernen beginnen
O bir resim çekti.
He turned the key.
Lernen beginnen
O anahtarı döndürdü.
He wakes up early.
Lernen beginnen
O erken uyanır.
He walked quietly.
Lernen beginnen
O sessizce yürüdü.
He was a tall man.
Lernen beginnen
O uzun boylu bir adamdı.
He was very happy.
Lernen beginnen
O çok mutluydu.
He will come soon.
Lernen beginnen
O yakında gelecek.
He writes scripts.
Lernen beginnen
O senaryolar yazar.
He's a big coward.
Lernen beginnen
O büyük bir korkak.
He's already left.
Lernen beginnen
Zaten gitti.
He's just arrived.
Lernen beginnen
O az önce geldi.
He's now studying.
Lernen beginnen
[sound: O+C59Fimdi+eC49Fitim+gC3B6rC3BCyor. mp3] O şimdi eğitim görüyor.
He's studying now.
Lernen beginnen
[sound: O+C59Fimdi+eC49Fitim+yapC4B1yor. mp3] O şimdi eğitim yapıyor.
He's swimming now.
Lernen beginnen
[sound: O+C59Fimdi+yC3BCzC3BCyor. mp3] O şimdi yüzüyor.
Her eyes are blue.
Lernen beginnen
[sound: Onun+gC3B6zleri+mavidir. mp3] Onun gözleri mavidir.
Here is your book.
Lernen beginnen
[sound: C4B0C59Fte+kitabC4B1n. mp3]İşte kitabın.
Here's my receipt.
Lernen beginnen
[sound: C4B0C59Fte+benim+makbuz. mp3]İşte benim makbuz.
Here's some water.
Lernen beginnen
[sound: C4B0C59Fte+bir+miktar+su. mp3]
His car is a Ford.
Lernen beginnen
[sound: Onun+arabasC4B1+bir+ford. mp3]  Onun arabası bir ford.
How about a drink?
Lernen beginnen
[sound: Bir+iC3A7kiye+ne+dersin. mp3] Bir içkiye ne dersin?
How are you, Mike?
Lernen beginnen
[sound: NasC4B1lsC4B1n2C+Mike. mp3] Nasılsın, Mike?
How complex is it?
Lernen beginnen
[sound: Ne+kadar+karmaC59FC4B1k. mp3]  Ne kadar karmaşık?
How lucky you are!
Lernen beginnen
[sound: Ne+kadar+C59FanslC4B1sC4B1n21. mp3] Ne kadar şanslısın!
How should I know?
Lernen beginnen
[sound: Nereden+bileyim. mp3] Nereden bileyim?
How was your trip?
Lernen beginnen
[sound: YolculuC49Fun+nasC4B1ldC4B1. mp3] Yolculuğun nasıldı?
How was your walk?
Lernen beginnen
Yürüyüşünüz nasıldı?
How's the weather?
Lernen beginnen
Hava durumu nasıl?
How is the family?
Lernen beginnen
Aileniz nasıl?
How's your mother?
Lernen beginnen
Annen nasıl?
How's your sister?
Lernen beginnen
Kız kardeşin nasıl?
I agreed with her.
Lernen beginnen
Onunla aynı fikirdeydim.
I also went there.
Lernen beginnen
Ben de oraya gittim.
I am a cat person.
Lernen beginnen
Bir bir kedi insanım.
I am afraid to go.
Lernen beginnen
Gitmeye korkuyorum.
I am from Shikoku.
Lernen beginnen
Şikokulu'yum.
I am good at math.
Lernen beginnen
Ben matematik iyiyim.
I am studying now.
Lernen beginnen
Şimdi çalışıyorum.
I am the same age.
Lernen beginnen
Ben aynı yaştayım.
I am very pleased.
Lernen beginnen
Ben çok memnunum.
I baited the hook.
Lernen beginnen
Oltayı yemledim.
I bought that car.
Lernen beginnen
Ben şu arabayı satın aldım.
I called for help.
Lernen beginnen
Ben yardım için çağrıda bulundum.
I can comfort her.
Lernen beginnen
Onu teselli edebilirim.
I can hardly swim.
Lernen beginnen
Ben hemen hemen hiç yüzemem.
I can hardly walk.
Lernen beginnen
Güçlükle yürüyebiliyorum.
I can play soccer.
Lernen beginnen
Ben futbol oynayabilirim.
I can play tennis.
Lernen beginnen
Ben tenis oynayabilirim.
I can't trust him.
Lernen beginnen
Ona güvenemem.
I changed my mind.
Lernen beginnen
Fikrimi değiştirdim.
I climbed Mt. Aso.
Lernen beginnen
Ben Aso Dağı'na tırmandım.
I come from Japan.
Lernen beginnen
Ben Japonya'lıyım.
I couldn't get in.
Lernen beginnen
Ben içeri giremedim.
I couldn't get it.
Lernen beginnen
Ben anlayamadım.
I didn't hear you.
Lernen beginnen
Ben seni duymadım.
I do not feel sad.
Lernen beginnen
Ben üzgün değilim.
I do not think so.
Lernen beginnen
Öyle düşünmüyorum.
I don't blame you.
Lernen beginnen
Seni suçlamıyorum.
I don't like dogs.
Lernen beginnen
Ben köpekleri sevmem.
I don't like eggs.
Lernen beginnen
Ben yumurta sevmiyorum.
I don't like this.
Lernen beginnen
Bunu sevmiyorum.
I doubt his story.
Lernen beginnen
Ben onun hikayesinden şüphe duyuyorum.
I failed the exam.
Lernen beginnen
Sınavda başarısız oldum.
I felt very happy.
Lernen beginnen
Ben çok mutlu hissettim.
I finally escaped.
Lernen beginnen
Sonunda kaçtım.
I forget his name.
Lernen beginnen
Onun adını unuturum.
I forgot her name.
Lernen beginnen
Onun adını unuttum.
I forgot her name.
Lernen beginnen
Onun ismini unuttum.
I found him a job.
Lernen beginnen
Ona bir iş buldum.
I gave him a book.
Lernen beginnen
Ona bir kitap verdim.
I got a bee sting.
Lernen beginnen
Beni bir arı soktu.
I got a flat tire.
Lernen beginnen
Patlak bir lastiğim var.
I got a flat tire.
Lernen beginnen
Kabak bir lastiğim var.
I got a good seat.
Lernen beginnen
Benim iyi bir koltuğum var.
I got my hair cut.
Lernen beginnen
Saçımı kestirdim.
I got to know him.
Lernen beginnen
Onu bilmek lazım.
I got up at seven.
Lernen beginnen
Ben yedide kalktım.
I got very sleepy.
Lernen beginnen
Ben çok uykuluyum.
I had a good idea.
Lernen beginnen
İyi bir fikrim vardı.
I had a good time.
Lernen beginnen
Ben iyi vakit geçirdim.
I had a hard time.
Lernen beginnen
Zor bir zaman geçirdim.
I had a nightmare.
Lernen beginnen
Ben bir kabus gördüm.
My back hurts.
Lernen beginnen
Sırtım ağrıyor.
I have a bad cold.
Lernen beginnen
Benim kötü bir soğuk algınlığım var.
I have a cold now.
Lernen beginnen
Şimdi bir soğuk algınlığım var.
I have a computer.
Lernen beginnen
Benim bir bilgisayarım var.
I have a cut here.
Lernen beginnen
Benim burada bir kesiğim var.
I have a few pens.
Lernen beginnen
Bir kaç kalemim var.
I have a hangover.
Lernen beginnen
Akşamdan kalmalığım var.
I have a headache.
Lernen beginnen
Benim başım ağrıyor.
I have a migraine.
Lernen beginnen
Benim migrenim var.
I have a question.
Lernen beginnen
Bir sorum var.
I have an earache.
Lernen beginnen
Kulağım ağrıyor.
I have an opinion.
Lernen beginnen
Bir görüşüm var.
I have an opinion.
Lernen beginnen
Bir düşüncem var.
I have bad breath.
Lernen beginnen
Kötü nefesim var.
I have many books.
Lernen beginnen
Benim çok sayıda kitabım var.
I have no friends.
Lernen beginnen
Hiç arkadaşım yok.
I have no sisters.
Lernen beginnen
Hiç kız kardeşim yok.
I have one sister.
Lernen beginnen
Bir kız kardeşim var.
I have seen a UFO.
Lernen beginnen
Ben bir UFO gördüm.
I have some money.
Lernen beginnen
Benim biraz param var.
I have three dogs.
Lernen beginnen
Benim üç köpeğim var.
I have to find it.
Lernen beginnen
Ben onu bulmak zorundayım.
I have to go home.
Lernen beginnen
Eve gitmek zorundayım.
I haven't met her.
Lernen beginnen
Ona rastlamadım.
I haven't met him.
Lernen beginnen
Ben onunla karşılaşmadım.
I held his sleeve.
Lernen beginnen
Onun kolunu tuttum.
I hit the jackpot.
Lernen beginnen
Turnayı gözünden vurdum.
I hit the jackpot.
Lernen beginnen
Büyük ikramiyeyi kazandım.
I hope to see you.
Lernen beginnen
Sizi görmeyi umuyorum.
I know he is busy.
Lernen beginnen
Ben onun meşgul olduğunu biliyorum.
I know his family.
Lernen beginnen
Onun ailesi biliyorum.
I know how to ski.
Lernen beginnen
Ben nasıl kayacağımı biliyorum.
I know what to do.
Lernen beginnen
Ne yapacağımı biliyorum.
I like coffee hot.
Lernen beginnen
Kahveyi sıcak severim.
I like jazz music.
Lernen beginnen
Ben caz müziği severim.
I like Kevin Nash.
Lernen beginnen
Kevin Nash'i severim.
I like short hair.
Lernen beginnen
Kısa saç seviyorum.
I listen to music.
Lernen beginnen
Müzik dinlerim.
I love music, too.
Lernen beginnen
Ben de müzik seviyorum.
I love that chair.
Lernen beginnen
O sandalyeyi seviyorum.
I love this photo.
Lernen beginnen
Bu fotoğrafı seviyorum.
I made Ann a doll.
Lernen beginnen
Ann'e oyuncak bir bebek yaptım.
I made her a doll.
Lernen beginnen
Ona bir bebek yaptım.
I made John happy.
Lernen beginnen
John'ı mutlu ettim.
I mean what I say.
Lernen beginnen
Söylediğim demek istediğimdir.
I met your friend.
Lernen beginnen
Ben senin arkadaşınla buluştum.
I need an ashtray.
Lernen beginnen
Bir kül tablasına ihtiyacım var.
I need some paper.
Lernen beginnen
Biraz kağıda ihtiyacım var.
I should go home.
Lernen beginnen
Eve gitmeliyim.
I owe him 100 yen.
Lernen beginnen
Ona 100 yen borçluyum.
I owe him my life.
Lernen beginnen
Ona hayatımı borçluyum.
I play the violin.
Lernen beginnen
Keman çalarım.
I played football.
Lernen beginnen
Ben futbol oynadım.
I pulled a muscle.
Lernen beginnen
Ben bir kası incittim.
I put up a notice.
Lernen beginnen
Ben bir haber koydum.
I ran for my life.
Lernen beginnen
Hayatım için çalıştım.
I ran into a tree.
Lernen beginnen
Ben bir ağaca rastladım.
I really like you.
Lernen beginnen
Seni gerçekten seviyorum.
I saw him running.
Lernen beginnen
Onun çalışmasını gördüm.
I saw you cooking.
Lernen beginnen
Senin yemek pişirmeni gördüm.
I seem to be lost.
Lernen beginnen
Kaybolmuş gibi görünüyorum.
I sent her a doll.
Lernen beginnen
Ona bir oyuncak bebek gönderdim.
I share your idea.
Lernen beginnen
Ben senin fikrini paylaşıyorum.
I should head out.
Lernen beginnen
Ben gitmeliyim.
I sometimes skate.
Lernen beginnen
Bazen patenle kayarım.
I stand corrected.
Lernen beginnen
Hatamı kabul ediyorum.
I stopped smoking.
Lernen beginnen
Sigara içmekten vazgeçtim.
I study at school.
Lernen beginnen
Ben okulda eğitim görüyorum.
I think he did it.
Lernen beginnen
Onun onu yaptığını düşünüyorum.
I think I'm right.
Lernen beginnen
Ben haklı olduğumu düşünüyorum.
I think it's true.
Lernen beginnen
Sanırım bu doğru.
I think otherwise.
Lernen beginnen
Ben başka türlü düşünüyorum.
I took Highway 58.
Lernen beginnen
Highway 58'i seçtim.
I tried to escape.
Lernen beginnen
Ben kaçmaya çalıştım.
I usually eat out.
Lernen beginnen
Ben genellikle dışarıda yerim.
I want a computer.
Lernen beginnen
Ben bir bilgisayar istiyorum.
I want a lot more.
Lernen beginnen
Çok daha fazlasını istiyorum.
I want a new oven.
Lernen beginnen
Yeni bir fırın istiyorum.
I want a notebook.
Lernen beginnen
Ben bir dizüstü bilgisayar istiyorum.
I want some money.
Lernen beginnen
Ben biraz para istiyorum.
I want some paper.
Lernen beginnen
Bir miktar kağıt istiyorum.
I want some water.
Lernen beginnen
Biraz su istiyorum.
I want to see you.
Lernen beginnen
Seni görmek istiyorum.
I was an outsider.
Lernen beginnen
Ben bir yabancıydım.
I was embarrassed.
Lernen beginnen
Ben utandım.
I was just mugged.
Lernen beginnen
Az önce saldırıya uğradım.
I was out all day.
Lernen beginnen
Ben bütün gün dışardaydım.
I was tired today.
Lernen beginnen
Bugün yoruldum.
I was very hungry.
Lernen beginnen
Ben çok acıktım.
I went on reading.
Lernen beginnen
Ben okumaya devam ettim.
I went to the zoo.
Lernen beginnen
Hayvanat bahçesine gittim.
I will do my best.
Lernen beginnen
Ben elimden geleni yapacağım.
I will go on foot.
Lernen beginnen
Ben yaya gideceğim.
I will never tell!
Lernen beginnen
Asla söylemeyeceğim.
I wish I could go.
Lernen beginnen
Keşke gidebilsem.
I won the lottery.
Lernen beginnen
Ben piyango kazandım.
I work for a bank.
Lernen beginnen
Ben bir banka için çalışırım.
I worry about him.
Lernen beginnen
Onu hakkında endişe ediyorum.
I wrote this book.
Lernen beginnen
Bu kitabı yazdım.
I'll be back soon.
Lernen beginnen
Yakında döneceğim.
I'll get off here.
Lernen beginnen
Burada ineceğim.
I'll see you soon.
Lernen beginnen
Yakında görüşürüz.
I'll shut you out.
Lernen beginnen
Seni dışarda bırakacağım.
I'll wait for you.
Lernen beginnen
Senin için bekleyeceğim.
I'm a careful man.
Lernen beginnen
Ben dikkatli bir adamım.
I'm a salesperson.
Lernen beginnen
Bir satış elemanıyım.
I'm bad at sports.
Lernen beginnen
Ben sporlarda kötüyüm.
I'm being patient.
Lernen beginnen
Ben sabırlı oluyorum.
I'm busy as a bee.
Lernen beginnen
Bir arı gibi meşgulüm.
I'm extremely fat.
Lernen beginnen
Ben son derece şişmanım.
I'm feeling tired.
Lernen beginnen
Kendimi yorgun hissediyorum.
I'm getting happy.
Lernen beginnen
Ben mutlu oluyorum.
I'm just starving.
Lernen beginnen
Ben sadece açlıktan ediyorum.
I'm kind of happy.
Lernen beginnen
Ben az çok mutluyum.
I'm losing weight.
Lernen beginnen
Ben kilo kaybettim.
I'm not ready yet.
Lernen beginnen
Ben henüz hazır değilim.
I'm not satisfied.
Lernen beginnen
Ben memnun değilim.
I'm still on duty.
Lernen beginnen
Ben halen görevdeyim.
I'm taking a bath.
Lernen beginnen
Banyo yapıyorum.
I've visited Nara.
Lernen beginnen
Nara'yı ziyaret ettim.
Is he nice to her?
Lernen beginnen
O ona karşı kibar mı?
Is her story true?
Lernen beginnen
Onun hikayesi gerçek mi?
Is his story true?
Lernen beginnen
Onun hikayesi doğru mudur?
Is Mr. Johnson in?
Lernen beginnen
Bay Johnson içeride mi?
Is somebody there?
Lernen beginnen
Orada biri var mı?
Is that pure gold?
Lernen beginnen
O saf altın mı?
Is that your book?
Lernen beginnen
Şu senin kitabın mı?
Is that your room?
Lernen beginnen
O senin odan mı?
Is the bath clean?
Lernen beginnen
Banyo temiz mi?
Is the bath ready?
Lernen beginnen
Banyo hazır mı?
Is there a curfew?
Lernen beginnen
Bir sokağa çıkma yasağı var mı?
Is this hat yours?
Lernen beginnen
Bu şapka senin mi?
Is this Tom's bag?
Lernen beginnen
Bu Tom'un çantası mı?
Is this your bike?
Lernen beginnen
Bu senin bisikletin mi?
Is this your book?
Lernen beginnen
Bu senin kitabın mı?
It doesn't matter.
Lernen beginnen
Bu önemli değil.
It fell to pieces.
Lernen beginnen
O, parçalara ayrıldı.
It has cooled off.
Lernen beginnen
O sakinleşti.
It has to be true.
Lernen beginnen
O doğru olmak zorundadır.
It is a small dog.
Lernen beginnen
Bu küçük bir köpek.
It is a white lie.
Lernen beginnen
O, beyaz bir yalandır.
It is clearing up.
Lernen beginnen
Hava açıyor.
It is raining now.
Lernen beginnen
Şimdi yağmur yağıyor.
It rained heavily.
Lernen beginnen
Şiddetli yağmur yağdı.
It was a warm day.
Lernen beginnen
Bu sıcak bir gündü.
It was quite cold.
Lernen beginnen
Hava oldukça soğuktu.
It won't clear up.
Lernen beginnen
Hava açık olmayacak.
It's a cloudy day.
Lernen beginnen
Bulutlu bir gün.
It's a dictionary.
Lernen beginnen
O bir sözlük.
It's a lovely day.
Lernen beginnen
Bu güzel bir gün.
It's a short walk.
Lernen beginnen
O kısa bir yürüyüş.
It's already 7:00.
Lernen beginnen
Zaten 07:00.
It's an old piano.
Lernen beginnen
O eski bir piyano.
It's blowing hard.
Lernen beginnen
Sert esiyor.
It's cloudy today.
Lernen beginnen
Bugün hava bulutlu.
It's dark outside.
Lernen beginnen
Dışarısı karanlık.
It's like a dream.
Lernen beginnen
O bir rüya gibi.
It's my brother's.
Lernen beginnen
O, erkekkardeşimin.
It's not my fault!
Lernen beginnen
Bu benim hatam değil!
It's not my fault.
Lernen beginnen
Bu benim hatam değil.
It's now or never.
Lernen beginnen
Ya şimdi ya da asla.
It's our pleasure.
Lernen beginnen
O zevk bize ait.
It's starting now.
Lernen beginnen
O şimdi başlıyor.
It's time for bed.
Lernen beginnen
Yatma zamanıdır.
It's too late now.
Lernen beginnen
Artık çok geç.
It's touch and go.
Lernen beginnen
O çok tehlikeli bir durum.
It's unbelievable.
Lernen beginnen
Bu inanılmaz bir şey.
John has two sons.
Lernen beginnen
John'ın iki oğlu var.
John has two sons.
Lernen beginnen
John'ın iki oğlu vardır.
John is my nephew.
Lernen beginnen
John benim yeğenim.
John is my nephew.
Lernen beginnen
John benim yeğenimdir.
John sits by Jack.
Lernen beginnen
John, Jack'le birlikte oturuyor.
Judy looked at me.
Lernen beginnen
Judy bana baktı.
Judy smiled at me.
Lernen beginnen
Judy bana gülümsedi.
Just be cool.
Lernen beginnen
Sadece sakin ol.
Keep away from me.
Lernen beginnen
Benden uzak durun.
Keiko is a singer.
Lernen beginnen
Keiko bir şarkıcıdır.
Ken likes camping.
Lernen beginnen
Ken kamp yapmayı sever.
Knock on the door.
Lernen beginnen
Kapıyı çal.
Let me have a try.
Lernen beginnen
Bir kere deneyelim.
Let me in, please.
Lernen beginnen
Lütfen içeri girmeme izin verin.
Let them all come.
Lernen beginnen
Hepsi gelsin.
Let us go, please.
Lernen beginnen
Gidelim lütfen.
Let's do it again.
Lernen beginnen
Onu tekrar yapalım.
Let's do the work.
Lernen beginnen
İşi yapalım.
Let's get married.
Lernen beginnen
Evlenelim.
Let's have dinner.
Lernen beginnen
Akşam yemeği yiyelim.
Let's leave early.
Lernen beginnen
Erken ayrılalım.
Let's play soccer.
Lernen beginnen
Futbol oynayalım.
Let's shake hands.
Lernen beginnen
Tokalaşalım.
Let's sing a song.
Lernen beginnen
Bir şarkı söyleyelim.
Let's take a rest.
Lernen beginnen
Dinlenelim.
Let's get a cab.
Lernen beginnen
Bir taksiye binelim.
Let's take a trip.
Lernen beginnen
Bir gezi yapalım.
Let's take a walk.
Lernen beginnen
Bir yürüyüş yapalım.
Let's talk turkey.
Lernen beginnen
Dobra dobra konuşalım.
Life is beautiful.
Lernen beginnen
Hayat güzeldir.
Life is enjoyable.
Lernen beginnen
Yaşam tatlıdır.
Long time, no see.
Lernen beginnen
Uzun süre görüşmedik.
Look at the girls.
Lernen beginnen
Kızlara bak.
Look into the box.
Lernen beginnen
Kutunun içine bakın.
Look out for bees.
Lernen beginnen
Arılara dikkat edin.
May I go with you?
Lernen beginnen
Ben sizinle birlikte gidebilir miyim?
May I put it here?
Lernen beginnen
Onu buraya koyabilir miyim?
May I take a bath?
Lernen beginnen
Ben bir banyo yapabilir miyim?
May I take a rest?
Lernen beginnen
Ben dinlenebilir miyim?
May I talk to you?
Lernen beginnen
Sizinle konuşabilir miyim?
Miho is a pianist.
Lernen beginnen
Miho bir piyanist.
Monday's not good.
Lernen beginnen
Pazartesi iyi değil.
Muiriel is 20 now.
Lernen beginnen
Muiriel 20 yaşında.
Muiriel is 20 now.
Lernen beginnen
Muiriel şimdi 20.
My arms went numb.
Lernen beginnen
Kollarım uyuştu.
My bag was stolen.
Lernen beginnen
Çantam çalındı.
My bag was stolen.
Lernen beginnen
Benim çantam çalındı.
My brother is out.
Lernen beginnen
Erkekkardeşim dışarı çıktı.
My eyes are itchy.
Lernen beginnen
Gözlerim kaşınıyor.
My father is busy.
Lernen beginnen
Babam meşgul.
My father is tall.
Lernen beginnen
Babam uzun boylu.
My hair got kinky.
Lernen beginnen
Saçlarım çok karışık oldu.
My hobby is music.
Lernen beginnen
Benim hobim müzik.
My name is Yamada.
Lernen beginnen
Benim adım Yamada.
My shoes are gone.
Lernen beginnen
Benim ayakkabılar gitti.
My stomach's full.
Lernen beginnen
Midem dolu.
Nancy has a piano.
Lernen beginnen
Nancy'nin bir piyanosu var.
Nancy likes music.
Lernen beginnen
Nancy müziği sever.
No problem at all!
Lernen beginnen
Hiç sorun değil!
No, I didn't help.
Lernen beginnen
Hayır, ben yardım etmedim.
Once more, please.
Lernen beginnen
Bir kez daha lütfen.
Our money ran out.
Lernen beginnen
Bizim para bitti.
Paul has dry hair.
Lernen beginnen
Paul kuru saça sahiptir.
Please come again.
Lernen beginnen
Lütfen yine gel.
Please correct it.
Lernen beginnen
Lütfen onu düzeltin.
Please explain it.
Lernen beginnen
Lütfen bunu açıklayın.
Please fix my toy.
Lernen beginnen
Lütfen oyuncağımı tamir edin.
Please forgive me.
Lernen beginnen
Lütfen beni affet.
Please keep quiet.
Lernen beginnen
Lütfen sessiz durun.
Please look at me.
Lernen beginnen
Lütfen bana bak.
Please step aside.
Lernen beginnen
Lütfen kenara çekilin.
Please turn it on.
Lernen beginnen
Lütfen onu açın.
Please wrap it up.
Lernen beginnen
Lütfen onu paketleyin.
Poets write poems.
Lernen beginnen
Şairler şiirler yazar.
Pretend you're me.
Lernen beginnen
Benmişim gibi davran.
Pretend you're me.
Lernen beginnen
Benmişim gibi yap.
Prices are rising.
Lernen beginnen
Fiyatlar yükseliyor.
Put on your shoes.
Lernen beginnen
Ayakkabılarınızı giyin.
Put out the light.
Lernen beginnen
Işığı söndür.
Put your hands up!
Lernen beginnen
Ellerini kaldır!
Read it once more.
Lernen beginnen
Onu bir kez daha okuyun.
Rugs absorb sound.
Lernen beginnen
Kilimler sesi absorbe eder.
Say it in English.
Lernen beginnen
Lütfen İngilizce olarak söyle.
She always smiles.
Lernen beginnen
O, hep gülümser.
She appeals to me.
Lernen beginnen
O bana hitap ediyor.
She began to sing.
Lernen beginnen
O şarkı söylemeye başladı.
She can handle it.
Lernen beginnen
O, onunla başa çıkabilir.
She can jump high.
Lernen beginnen
O yüksek sıçrayabilir.
She cooks for him.
Lernen beginnen
O onun için yemek pişiriyor.
She decided to go.
Lernen beginnen
O gitmeye karar verdi.
She did come here.
Lernen beginnen
O buraya geldi.
She did it easily.
Lernen beginnen
O onu kolayca yaptı.
She didn't go far.
Lernen beginnen
O uzağa gitmedi.
She died of shock.
Lernen beginnen
O şok nedeniyle hayatını kaybetti.
She got him drunk.
Lernen beginnen
Onu sarhoş etti.
She has a picture.
Lernen beginnen
Onun bir resmi var.
She has blue eyes.
Lernen beginnen
Onun mavi gözleri var.
She has long hair.
Lernen beginnen
O uzun saçlı.
She hates carrots.
Lernen beginnen
O havuçlardan nefret ediyor.
She hates running.
Lernen beginnen
O çalışmaktan nefret ediyor.
She heard him cry.
Lernen beginnen
Onun çığlık attığını duydu.
She is aggressive.
Lernen beginnen
O saldırgan.
She is attractive.
Lernen beginnen
O çekici.
She is mad at you.
Lernen beginnen
O sana kızgın.
She is not up yet.
Lernen beginnen
O henüz kalkmadı.
She isn't married.
Lernen beginnen
O evli değil.
She isn't running.
Lernen beginnen
O çalışmıyor.
She keeps secrets.
Lernen beginnen
O, sırlarını saklar.
She likes oranges.
Lernen beginnen
O portakalları seviyor.
She looked lonely.
Lernen beginnen
O yalnız görünüyordu.
She looks unhappy.
Lernen beginnen
O mutsuz görünüyor.
She made him rich.
Lernen beginnen
O onu zengin yaptı.
She made me hurry.
Lernen beginnen
Bana acele ettirdi.
She married young.
Lernen beginnen
O, genç ile evlendi.
She may be French.
Lernen beginnen
O Fransız olabilir.
She must be angry.
Lernen beginnen
O kızgın olmalı.
She must go there.
Lernen beginnen
O oraya gitmeli.
She saw him smile.
Lernen beginnen
Onun gülümsemesini gördü.
She seems excited.
Lernen beginnen
Heyecanlı görünüyor.
She smiled at him.
Lernen beginnen
O ona gülümsedi.
She threw him out.
Lernen beginnen
O onu dışarı attı.
She tried to swim.
Lernen beginnen
O yüzmeye çalıştı.
She was very busy.
Lernen beginnen
O çok meşguldü.
She went shopping.
Lernen beginnen
O, alışverişe gitti.
She went with him.
Lernen beginnen
Onunla birlikte gitti.
She wept bitterly.
Lernen beginnen
O için için ağladı.
She's fashionable.
Lernen beginnen
O şık.
She's fashionable.
Lernen beginnen
O modaya uygun.
She's got a point.
Lernen beginnen
O konuyu anladı.
She's in the bath.
Lernen beginnen
O, banyodadır.
She's our teacher.
Lernen beginnen
O bizim öğretmenimiz.
She's unconscious.
Lernen beginnen
O baygındır.
Stay here with us.
Lernen beginnen
Bizimle burada kal.
Quit bothering me.
Lernen beginnen
Beni rahatsız etmeyi bırak.
Take off your cap.
Lernen beginnen
Kepinizi çıkarınız.
Take some aspirin.
Lernen beginnen
Biraz aspirin al.
Tell me the truth.
Lernen beginnen
Bana gerçeği söyle.
Tell me the truth.
Lernen beginnen
Bana gerçeği anlat.
Thanks in advance.
Lernen beginnen
Şimdiden teşekkür ederiz.
That boy is smart.
Lernen beginnen
O çocuk akıllıdır.
That house is big.
Lernen beginnen
O ev büyük.
That is her house.
Lernen beginnen
Bu onun evidir.
That is my school.
Lernen beginnen
Şu benim okulum.
That won't happen.
Lernen beginnen
O olmayacak.
That's a pheasant.
Lernen beginnen
O bir sülün.
That's my problem.
Lernen beginnen
Bu benim sorunum.
That's news to me.
Lernen beginnen
İlk kez duyuyorum.
That's not my job.
Lernen beginnen
O benim işim değil.
That's not my job.
Lernen beginnen
O beni ilgilendirmez.
That's really sad.
Lernen beginnen
O gerçekten üzücü.
That's ridiculous.
Lernen beginnen
O çok saçma.
The bath is ready.
Lernen beginnen
Banyo hazırdır.
The clock stopped.
Lernen beginnen
Bir saat durdu.
The clock stopped.
Lernen beginnen
Saat durdu.
The dog was dying.
Lernen beginnen
Köpek ölüyordu.
The dog went away.
Lernen beginnen
Köpek uzaklaştı.
The doorbell rang.
Lernen beginnen
Kapı zili çaldı.
The earth rotates.
Lernen beginnen
Dünya dönüyor.
The fight is over.
Lernen beginnen
Kavga sona erdi.
The fire went out.
Lernen beginnen
Yangın söndü.
The light went on.
Lernen beginnen
Işık gitti.
The lovers kissed.
Lernen beginnen
Aşıklar öptüler.
The man was dying.
Lernen beginnen
Adam ölüyordu.
The meeting ended.
Lernen beginnen
Toplantı bitti.
The pain has gone.
Lernen beginnen
Ağrı gitti.
The party's over.
Lernen beginnen
Parti bitti.
The pen is broken.
Lernen beginnen
Kalem kırık.
The river is wide.
Lernen beginnen
Nehir geniştir.
The room was hot.
Lernen beginnen
Oda sıcaktı.
The ship set sail.
Lernen beginnen
Gemi yola çıktı.
The soup is thick.
Lernen beginnen
Çorba koyu.
The sun is rising.
Lernen beginnen
Güneş doğuyor.
The switch is off.
Lernen beginnen
Anahtar kapalı.
The war continued.
Lernen beginnen
Savaş devam etti.
The water is pure.
Lernen beginnen
Su saftır.
The worst is over.
Lernen beginnen
En kötüsü bitti.
There is no doubt.
Lernen beginnen
Şüphe yoktur.
There is no water.
Lernen beginnen
Hiç su yoktur.
They're all dead.
Lernen beginnen
Onların hepsi öldü.
They are at lunch.
Lernen beginnen
Onlar öğle yemeğinde.
They are in class.
Lernen beginnen
Onlar sınıfta.
They are our cars.
Lernen beginnen
Onlar bizim arabalarımız.
They are very big.
Lernen beginnen
Onlar çok büyük.
They are well off.
Lernen beginnen
Onlar iyi durumda.
They bought a car.
Lernen beginnen
Onlar bir araba satın aldı.
They hunted foxes.
Lernen beginnen
Tilkileri avladılar.
They kidnapped me.
Lernen beginnen
Onlar beni kaçırdı.
They kidnapped me.
Lernen beginnen
Onlar beni kaçırdılar.
They look healthy.
Lernen beginnen
Onlar sağlıklı görünüyorlar.
They sang in tune.
Lernen beginnen
Onlar ahenk içinde şarkı söyledi.
They went fishing.
Lernen beginnen
Balığa gittiler.
This apple is bad.
Lernen beginnen
Bu elma kötü.
This book is hers.
Lernen beginnen
Bu kitap onunki.
This book is mine.
Lernen beginnen
Bu kitap benimdir.
This book was new.
Lernen beginnen
Bu kitap yeniydi.
This book will do.
Lernen beginnen
Bu kitap işimi görür.
This coat is warm.
Lernen beginnen
Bu ceket sıcak tutuyoır.
This desk is good.
Lernen beginnen
Bu masa iyidir.
This egg is fresh.
Lernen beginnen
Bu yumurta taze.
This fish is done.
Lernen beginnen
Bu balık iyi pişmiş.
This is a picture.
Lernen beginnen
Bu bir resim.
This is good meat.
Lernen beginnen
Bu iyi et.
This is my choice.
Lernen beginnen
Bu benim seçimim.
This is my cousin.
Lernen beginnen
Bu benim kuzenim.
This is my mother.
Lernen beginnen
Bu benim annem.
This is Tom's dog.
Lernen beginnen
Bu Tom'un köpeği.
This is too short.
Lernen beginnen
Bu çok kısa.
This is your book.
Lernen beginnen
Bu senin kitabın.
This isn't my bag.
Lernen beginnen
Bu benim çantam değil.
This lake is deep.
Lernen beginnen
Bu göl derin.
This plane is his.
Lernen beginnen
Bu uçak onun.
This tastes moldy.
Lernen beginnen
Bunun tadı küflü.
Tom became a hero.
Lernen beginnen
Tom bir kahraman oldu.
Tom began talking.
Lernen beginnen
Tom konuşmaya başladı.
Tom blew his nose.
Lernen beginnen
Tom burnunu sümkürdü.
Tom broke his leg.
Lernen beginnen
Tom bacağını kırdı.
Tom can swim well.
Lernen beginnen
Tom iyi yüzebilir.
Tom changed color.
Lernen beginnen
Tom renk değiştirdi.
Tom cooked dinner.
Lernen beginnen
Tom akşam yemeğini pişirdi.
Tom despised Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi hor gördü.
Tom despises Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi küçümsüyor.
Tom did it easily.
Lernen beginnen
Tom onu kolayca yaptı.
Tom didn't get it.
Lernen beginnen
Tom onu almadı.
Tom disliked Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi sevmiyordu.
Tom divorced Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi boşadı.
Tom doesn't agree.
Lernen beginnen
Tom onaylamıyor.
Tom doesn't drink.
Lernen beginnen
Tom içmez.
Tom doesn't smoke.
Lernen beginnen
Tom sigara içmiyor.
Tom drives a Ford.
Lernen beginnen
Tom bir Ford sürer.
Tom drives safely.
Lernen beginnen
Tom güvenli bir şekilde araba sürer.
Tom drove the car.
Lernen beginnen
Tom arabayı sürdü.
Tom eats too much.
Lernen beginnen
Tom çok fazla yer.
Tom felt confused.
Lernen beginnen
Tom şaşırmış hissetti.
Tom felt left out.
Lernen beginnen
Tom dışarıda bırakılmış hissetti.
Tom felt relieved.
Lernen beginnen
Tom rahatlamış hissetti.
Tom gave a speech.
Lernen beginnen
Tom bir konuşma yaptı.
Tom gave me a pen.
Lernen beginnen
Tom bana bir dolma kalem verdi.
Tom got a haircut.
Lernen beginnen
Tom bir saç tıraşı oldu.
Tom got beaten up.
Lernen beginnen
Tom'a dayak atıldı.
Tom got depressed.
Lernen beginnen
Tom depresyona girdi.
Tom got sunburned.
Lernen beginnen
Tom güneş yanığı oldu.
Tom had a bad day.
Lernen beginnen
Tom kötü bir gün geçirdi.
Tom has allergies.
Lernen beginnen
Tom'un alerjisi var.
Tom has arthritis.
Lernen beginnen
Tom'un artriti var.
Tom has been busy.
Lernen beginnen
Tom meşgul.
Tom has big hands.
Lernen beginnen
Tom'un büyük elleri var.
Tom has blue eyes.
Lernen beginnen
Tom'un mavi gözleri var.
Tom has dark skin.
Lernen beginnen
Tom koyu tenli.
Tom has hay fever.
Lernen beginnen
Tom'un saman nezlesi var.
Tom has heartburn.
Lernen beginnen
Tom'un midesi ekşidi.
Tom has nice skin.
Lernen beginnen
Tom güzel bir cilde sahiptir.
Tom has thin lips.
Lernen beginnen
Tom'un ince dudaklar vardır.
Tom hasn't called.
Lernen beginnen
Tom aramadı.
Tom hates his job.
Lernen beginnen
Tom işinden nefret ediyor.
Tom heard a noise.
Lernen beginnen
Tom bir gürültü duydu.
Tom hung up on me.
Lernen beginnen
Tom beni kafasına taktı.
Tom insulted Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye hakaret etti.
Tom is a bad cook.
Lernen beginnen
Tom, kötü bir aşçı.
Tom is a beginner.
Lernen beginnen
Tom bir acemi.
Tom is a musician.
Lernen beginnen
Tom bir müzisyen.
Tom is a reporter.
Lernen beginnen
Tom bir muhabir.
Tom is a real man.
Lernen beginnen
Tom gerçek bir erkek.
Tom is an amateur.
Lernen beginnen
Tom bir amatör.
Tom is just a kid.
Lernen beginnen
Tom tam bir çocuk.
Tom is thirty-one.
Lernen beginnen
Tom otuz bir yaşında.
Tom is unsociable.
Lernen beginnen
Tom sosyal değil.
Tom is very blunt.
Lernen beginnen
Tom çok açık sözlüdür.
Tom is very hungry.
Lernen beginnen
Tom çok aç
Tom is very smart.
Lernen beginnen
Tom çok akıllı.
Tom is very tired.
Lernen beginnen
Tom çok yorgun.
Tom isn't a crook.
Lernen beginnen
Tom bir dolandırıcı değildir.
Tom isn't married.
Lernen beginnen
Tom evli değildir.
Tom isn't so tall.
Lernen beginnen
Tom o kadar uzun boylu değil.
Tom keeps a diary.
Lernen beginnen
Tom bir günlük tutar.
Tom let Mary swim.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi yüzdürdü.
Tom likes to knit.
Lernen beginnen
Tom örgü örmeyi sever.
Tom lit his cigar.
Lernen beginnen
Tom purosunu yaktı.
Tom lit the stove.
Lernen beginnen
Tom sobayı yaktı.
Tom looked lonely.
Lernen beginnen
Tom yalnız görünüyordu.
Tom looks worried.
Lernen beginnen
Tom endişeli görünüyor.
Tom lost the race.
Lernen beginnen
Tom yarışı kaybetti.
Tom loves fishing.
Lernen beginnen
Tom balık tutmayı seviyor.
Tom loves his job.
Lernen beginnen
Tom işini seviyor.
Tom loves singing.
Lernen beginnen
Tom şarkı söylemeyi seviyor.
Tom made Mary cry.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi ağlattı.
Tom needs a break.
Lernen beginnen
Tom'un bir molaya ihtiyacı var.
Tom never gave up.
Lernen beginnen
Tom asla vazgeçmedi.
Tom offended Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi incitti.
Tom paid the bill.
Lernen beginnen
Tom faturayı ödedi.
Tom paid the fare.
Lernen beginnen
Tom bilet parasını ödedi.
Tom paid the rent.
Lernen beginnen
Tom kirayı ödedi.
Tom ran for mayor.
Lernen beginnen
Tom belediye başkanlığı için yarıştı.
Tom should try it.
Lernen beginnen
Tom onu denemeli.
Tom shut his eyes.
Lernen beginnen
Tom gözlerini kapadı.
Tom skipped lunch.
Lernen beginnen
Tom öğle yemeğini atladı.
Tom stood in line.
Lernen beginnen
Tom kuyrukta durdu.
Tom sure can sing.
Lernen beginnen
Tom şarkı söyleyebileceğinden emin.
Tom sure is lucky.
Lernen beginnen
Tom şanslı olduğundan emin.
Tom took a shower.
Lernen beginnen
Tom bir duş aldı.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.