Turkish sentences from Tatoeba 6

 0    1.000 Datenblatt    aleksandra.eska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Tom is Mary's uncle.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin amcası.
Tom is on death row.
Lernen beginnen
Tom ölüm hücresinde.
Tom is on the phone.
Lernen beginnen
Tom telefonda.
Tom is out to lunch.
Lernen beginnen
Tom öğle yemeğine çıktı.
Tom is really sorry.
Lernen beginnen
Tom gerçekten üzgün.
Tom is right-handed.
Lernen beginnen
Tom sağlaktır.
Tom is still in bed.
Lernen beginnen
Tom hala yatakta.
Tom is very capable.
Lernen beginnen
Tom çok yetenekli.
Tom isn't ready yet.
Lernen beginnen
Tom henüz hazır değildir.
Tom isn't religious.
Lernen beginnen
Tom dindar değildir.
Tom kicked the ball.
Lernen beginnen
Tom topu tekmeledi.
Tom knows Mary lied.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin yalan söylediğini biliyor.
Tom laughed at Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye güldü.
Tom lay on his back.
Lernen beginnen
Tom sırtüstü uzandı.
Tom left work early.
Lernen beginnen
Tom işten erken ayrıldı.
Tom let the cat out.
Lernen beginnen
Tom kedisinin dışarı çıkmasına izin verdi.
Tom likes hot curry.
Lernen beginnen
Tom sıcak köriyi sever.
Tom likes traveling.
Lernen beginnen
Tom seyahat etmeyi sever.
Tom lives in Boston.
Lernen beginnen
Tom Boston'da yaşıyor.
Tom lives near Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye yakın yaşıyor.
Tom locked the door.
Lernen beginnen
Tom kapıyı kilitledi.
Tom looks dignified.
Lernen beginnen
Tom ağırbaşlı görünüyor.
Tom lost his memory.
Lernen beginnen
Tom hafızasını kaybetti.
Tom lost his wallet.
Lernen beginnen
Tom cüzdanını kaybetti.
Tom made it on time.
Lernen beginnen
Tom onu zamanında yaptı.
Tom made Mary happy.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi mutlu etti.
Tom made no comment.
Lernen beginnen
Tom hiç bir yorum yapmadı.
Tom missed the exit.
Lernen beginnen
Tom çıkışı aradı.
Tom needs a haircut.
Lernen beginnen
Tom'un saçını kestirmesi gerekiyor.
Tom needs a new car.
Lernen beginnen
Tom'un yeni bir arabaya ihtiyacı var.
Tom needs more time.
Lernen beginnen
Tom'un biraz daha zamana ihtiyacı var.
Tom needs our input.
Lernen beginnen
Tom'un bizim girdimize ihtiyacı var.
Tom needs some rest.
Lernen beginnen
Tom'un biraz dinlenmeye ihtiyacı var.
Tom never wears red.
Lernen beginnen
Tom asla kırmızı giymez.
Tom opened a window.
Lernen beginnen
Tom bir pencere açtı.
Tom opened his eyes.
Lernen beginnen
Tom gözlerini açtı.
Tom ordered a drink.
Lernen beginnen
Tom bir içki ısmarladı.
Tom owes Mary a lot.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye çok şey borçludur.
Tom packed his bags.
Lernen beginnen
Tom çantalarını düzenledi.
Tom passed the test.
Lernen beginnen
Tom testi geçti.
Tom picked the lock.
Lernen beginnen
Tom kilidi sivri bir şeyle açtı.
Tom pointed at Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi gösterdi.
Tom pulled a muscle.
Lernen beginnen
Tom bir kasını incitti.
Tom put on his robe.
Lernen beginnen
Tom cüppesini giydi.
Tom raised his hand.
Lernen beginnen
Tom elini kaldırdı.
Tom ran out of food.
Lernen beginnen
Tom'un yiyeceği tükendi.
Tom ran out of time.
Lernen beginnen
Tom'un zamanı bitti.
Tom remained silent.
Lernen beginnen
Tom sessiz kaldı.
Tom reserved a seat.
Lernen beginnen
Tom bir koltuk ayırdı.
Tom sat at his desk.
Lernen beginnen
Tom masasında oturdu.
Tom sat beside Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin yanına oturdu.
Tom says he's rich.
Lernen beginnen
Tom zengin olduğunu söylüyor.
Tom says he is rich.
Lernen beginnen
Tom onun zengin olduğunu söylüyor.
Tom sealed the deal.
Lernen beginnen
Tom anlaşmayı mühürledi.
Tom sealed the room.
Lernen beginnen
Tom odayı mühürledi.
Tom seems so lonely.
Lernen beginnen
Tom çok yalnız görünüyor.
Tom shaved his head.
Lernen beginnen
Tom başını tıraş etti.
Tom should've known.
Lernen beginnen
Tom bilmeliydi.
Tom slit his wrists.
Lernen beginnen
Tom bileklerini kesti.
Tom sorted the mail.
Lernen beginnen
Tom postayı sınıflandırdı.
Tom swims very fast.
Lernen beginnen
Tom çok hızlı yüzer.
Tom talked too much.
Lernen beginnen
Tom çok fazla konuştu.
Tom threatened Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi tehdit etti.
Tom unplugged the iron.
Lernen beginnen
Tom ütünün fişini çekti.
Tom unplugged the lamp.
Lernen beginnen
Tom lambanın fişini çekti.
Tom waited his turn.
Lernen beginnen
Tom sırasını bekledi.
Tom wants a divorce.
Lernen beginnen
Tom boşanmak istiyor.
Tom wants a rematch.
Lernen beginnen
Tom bir rövanş istiyor.
Tom was daydreaming.
Lernen beginnen
Tom hayal görüyordu.
Tom was embarrassed.
Lernen beginnen
Tom mahcup oldu.
Tom was fast asleep.
Lernen beginnen
Tom derin uykudaydı.
Tom was out all day.
Lernen beginnen
Tom, bütün gün dışardaydı.
Tom was put in jail.
Lernen beginnen
Tom hapse konuldu.
Tom went home angry.
Lernen beginnen
Tom eve kızgın gitti.
Tom will be furious.
Lernen beginnen
Tom öfkeli olacaktır.
Tom wiped the table.
Lernen beginnen
Tom tabloyu sildi.
Tom worked overtime.
Lernen beginnen
Tom fazla mesai yaptı.
Tom works with Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary ile çalışır.
Tom wouldn't say no.
Lernen beginnen
Tom hayır demezdi.
Tom yelled for help.
Lernen beginnen
Tom yardım için bağırdı.
Tom isn't breathing.
Lernen beginnen
Tom nefes almıyor.
Tommy is a nice man.
Lernen beginnen
Tommy sevimli bir adam.
Tony runs every day.
Lernen beginnen
Tony her gün koşar.
Try it out yourself.
Lernen beginnen
Onu kendiniz deneyin.
Try on this sweater.
Lernen beginnen
Bu kazağı deneyin.
Try to act your age.
Lernen beginnen
Yaşına göre hareket etmeye çalış.
Turn the radio down.
Lernen beginnen
Radyonun sesini kıs.
Was I really boring?
Lernen beginnen
Ben gerçekten sıkıcı mıydım?
We all like cycling.
Lernen beginnen
Hepimiz bisiklete binmekten hoşlanırız.
We are good friends.
Lernen beginnen
Biz iyi arkadaşlarız.
We are very similar.
Lernen beginnen
Biz çok benzeriz.
We caught the thief.
Lernen beginnen
Biz hırsızı yakalandık.
We did it ourselves.
Lernen beginnen
Onu kendimiz yaptık.
We dislike violence.
Lernen beginnen
Biz şiddet sevmeyiz.
We enjoyed swimming.
Lernen beginnen
Yüzmenin tadını çıkardık.
We enjoyed swimming.
Lernen beginnen
Yüzmekten hoşlandık.
We gave up the plan.
Lernen beginnen
Biz plandan vazgeçtik.
We had a quiz today.
Lernen beginnen
Biz bugün bir sınav olduk.
We had a rough time.
Lernen beginnen
Bizim fırtınalı bir zamanımız oldu.
We had an oral exam.
Lernen beginnen
Bizim sözlü sınavımız vardı.
We had little water.
Lernen beginnen
Bizim biraz suyumuz vardı.
We have lots to do.
Lernen beginnen
Yapacak çok şeyimiz var.
We have enough time.
Lernen beginnen
Bizim yeterince zamanımız var.
We lay on the grass.
Lernen beginnen
Biz çimlerin üzerinde uzandık.
We love you so much.
Lernen beginnen
Sizi çok seviyoruz.
We must leave early.
Lernen beginnen
Biz erken çıkmalıyız.
We obeyed the rules.
Lernen beginnen
Biz kurallara itaat ettik.
We regret his death.
Lernen beginnen
Biz onun ölümüne üzülüyoruz.
We swam in the lake.
Lernen beginnen
Gölde yüzdük.
We talked until two.
Lernen beginnen
Biz ikiye kadar konuştuk.
We traveled on foot.
Lernen beginnen
Biz yaya gezdik.
We will do our best.
Lernen beginnen
Biz elimizden geleni yapacağız.
We will let him try.
Lernen beginnen
Biz onun onu denemesine izin vereceğiz.
We will never agree.
Lernen beginnen
Biz asla anlaşamayacağız.
We're close friends.
Lernen beginnen
Biz yakın arkadaşlarız.
We're eating apples.
Lernen beginnen
Biz elma yiyoruz.
Welcome to our home.
Lernen beginnen
Evimize hoş geldiniz.
What am I to do now?
Lernen beginnen
Şimdi ne yapacağım.
What are they after?
Lernen beginnen
Onlar neyin peşindeler?
What are they doing?
Lernen beginnen
Onlar ne yapıyorlar.
What do you suggest?
Lernen beginnen
Ne önerirsiniz?
What I mean is this.
Lernen beginnen
Demek istediğim budur.
What is in the desk?
Lernen beginnen
Masanın içindeki nedir?
What is in this box?
Lernen beginnen
Bu kutudaki nedir?
What is on the desk?
Lernen beginnen
Masanın üstündeki nedir?
What is popular now?
Lernen beginnen
Şimdi popüler olan nedir?
What should I bring?
Lernen beginnen
Ne getirmem gerekir?
What time is dinner?
Lernen beginnen
Akşam yemeği saat kaçta?
What time is supper?
Lernen beginnen
Akşam yemeği ne zaman?
What was that noise?
Lernen beginnen
O gürültü neydi?
What was that sound?
Lernen beginnen
O ses neydi?
What's it made from?
Lernen beginnen
O, neyden yapılmıştır.
What's the big idea?
Lernen beginnen
Büyük fikir nedir?
What's the bus fare?
Lernen beginnen
Otobüs ücreti nedir?
What's this key for?
Lernen beginnen
Bu anahtar ne içindir?
What's worrying you?
Lernen beginnen
Seni ne endişelendiriyor?
What's your opinion?
Lernen beginnen
Sizin fikriniz nedir?
When did you buy it?
Lernen beginnen
Onu ne zaman satın aldınız?
When did you get up?
Lernen beginnen
Ne zaman kalktın?
When did you return?
Lernen beginnen
Ne zaman geri döndün?
When do I get there?
Lernen beginnen
Oraya ne zaman varırım?
When does it arrive?
Lernen beginnen
O ne zaman varır?
When is school over?
Lernen beginnen
Okul ne zaman biter?
When do we arrive?
Lernen beginnen
Ne zaman varacağız?
When will you leave?
Lernen beginnen
Ne zaman gideceksin?
Where are the girls?
Lernen beginnen
Kızlar neredeler?
Where are you bound?
Lernen beginnen
Nereye gidiyorsun?
Where shall we meet?
Lernen beginnen
Biz nerede buluşalım?
Which book is yours?
Lernen beginnen
Hangi kitap seninkidir.
White bread, please.
Lernen beginnen
Beyaz ekmek, lütfen.
Who did you go with?
Lernen beginnen
Kimle birlikte gittin?
Who do you work for?
Lernen beginnen
Kim için çalışıyorsun?
Who is in this room?
Lernen beginnen
Bu odada kim var?
Who is your teacher?
Lernen beginnen
Öğretmenin kimdir?
Who owns this house?
Lernen beginnen
Bu evin sahibi kimdir?
Who stole the apple?
Lernen beginnen
Elmayı kim çaldı?
Who wrote this book?
Lernen beginnen
Bu kitabı kim yazdı?
Who wrote this poem?
Lernen beginnen
Bu şiiri kim yazdı?
Who's your favorite?
Lernen beginnen
Senin favorin kim?
Why are you so late?
Lernen beginnen
Neden bu kadar geç kaldın?
Why did he run away?
Lernen beginnen
O niçin kaçtı?
Why did she do that?
Lernen beginnen
O, niçin onu yaptı?
Why did this happen?
Lernen beginnen
Bu neden oldu?
Why did you do that?
Lernen beginnen
Onu niçin yaptınız.
Why didn't you come?
Lernen beginnen
Neden sen gelmedin?
Why do you say that?
Lernen beginnen
Bunu neden söylüyorsun?
Why do you say that?
Lernen beginnen
Neden böyle söylüyorsun?
Why do you think so?
Lernen beginnen
Neden böyle düşünüyorsunuz?
Why is the sky blue?
Lernen beginnen
Gökyüzü niçin mavidir?
Will you go with us?
Lernen beginnen
Bizimle gidecek misin?
You are a good cook.
Lernen beginnen
Sen iyi bir aşçısın.
You are always late.
Lernen beginnen
Her zaman geç kalıyorsun.
You're lying to me.
Lernen beginnen
Bana yalan söylüyorsun.
You are quite a man.
Lernen beginnen
Tam bir erkek.
You are quite right.
Lernen beginnen
Tamamen haklısın.
You can call me Bob.
Lernen beginnen
Bana Bob diyebilirsin.
You can go home now.
Lernen beginnen
Şimdi eve gidebilirsin.
You can rely on her.
Lernen beginnen
Ona güvenebilirsiniz.
You can't trust him.
Lernen beginnen
Ona güvenemezsin.
You can't trust Tom.
Lernen beginnen
Tom'a güvenemezsin.
You have many books.
Lernen beginnen
Çok sayıda kitabın var.
You look pale today.
Lernen beginnen
Bugün solgun görünüyorsun.
You look very tired.
Lernen beginnen
Çok yorgun görünüyorsun.
You may go anywhere.
Lernen beginnen
İstediğiniz yere gidebilirsiniz.
You may go home now.
Lernen beginnen
Şimdi eve gidebilirsiniz.
You may not come in.
Lernen beginnen
İçeriye girmeyebilirsin.
You can trust him.
Lernen beginnen
Ona güvenebilirsin.
You must be joking!
Lernen beginnen
Şaka yapıyor olmalısın!
You must go at once.
Lernen beginnen
Derhal gitmelisin.
You must keep quiet.
Lernen beginnen
Sessiz olmak zorundasın.
You must study hard.
Lernen beginnen
Sıkı çalışmalısınız.
You must study more.
Lernen beginnen
Daha çok çalışmalısın.
You should eat more.
Lernen beginnen
Daha fazla yemelisiniz.
You should exercise.
Lernen beginnen
Egzersiz yapmalısın.
You'd better not go.
Lernen beginnen
Gitmesen iyi olur.
You'll catch a cold.
Lernen beginnen
Üşüteceksin.
You'll have to wait.
Lernen beginnen
Beklemeniz gerekecek.
You're irresistible.
Lernen beginnen
Sen dayanılmazsın.
You're just on time.
Lernen beginnen
Tam zamanında geldin.
Your father is tall.
Lernen beginnen
Baban uzun boylu.
Your guess is wrong.
Lernen beginnen
Tahmininiz yanlış.
Your job isn't easy.
Lernen beginnen
Sizin işiniz kolay değil.
Your order is ready.
Lernen beginnen
Siparişiniz hazır.
Your tie is crooked.
Lernen beginnen
Sizin kravatınız yamuk.
Yours is over there.
Lernen beginnen
Seninki orada.
Yumi has many books.
Lernen beginnen
Yumi birçok kitabı vardır.
Yumi has many books.
Lernen beginnen
Yumi'nin birçok kitabı var.
Yumi has many books.
Lernen beginnen
Yumi'nin birçok kitapları var.
Zucchinis are green.
Lernen beginnen
Kabaklar yeşildirler.
A bus got in the way.
Lernen beginnen
Bir otobüs yoluma çıktı.
A cat has nine lives.
Lernen beginnen
Bir kedi dokuz canlıdır.
A cup of tea, please.
Lernen beginnen
Bir fincan çay, lütfen.
A horse is an animal.
Lernen beginnen
At bir hayvandır.
A horse runs quickly.
Lernen beginnen
Bir at hızlı koşar.
A man must be honest.
Lernen beginnen
Bir insan dürüst olmalı.
A permanent is extra.
Lernen beginnen
Ekstra kalıcı bir maliyettir.
A piano is expensive.
Lernen beginnen
Bir piyano pahalıdır.
A squid has ten legs.
Lernen beginnen
Bir kalamarın on bacağı vardır.
Add up these figures.
Lernen beginnen
Bu sayıları toplayın.
All I have is a book.
Lernen beginnen
Bütün sahip olduğum bir kitaptır.
All the meat was bad.
Lernen beginnen
Bütün et kokmuştu.
Am I handsome or not?
Lernen beginnen
Yakışıklı mıyım yoksa değil miyim?
Ann can't find a job.
Lernen beginnen
Ann, bir iş bulamıyor.
Ann has many friends.
Lernen beginnen
Ann'in birçok arkadaşı var.
Ann is a cheerleader.
Lernen beginnen
Ann bir amigo.
Ann is a little girl.
Lernen beginnen
Ann, küçük bir kızdır.
Aoi dances very well.
Lernen beginnen
Aoi çok iyi dans eder.
Apes are intelligent.
Lernen beginnen
Maymunlar akıllıdır.
Apples grow on trees.
Lernen beginnen
Elmalar ağaçlarda büyür.
Are you able to type?
Lernen beginnen
Yazabiliyor musunuz?
Are you eating lunch?
Lernen beginnen
Öğle yemeği yiyor musun?
Are you fond of golf?
Lernen beginnen
Golf sever misiniz?
Are you free tonight?
Lernen beginnen
Bu gece boş musun?
Are you going or not?
Lernen beginnen
Gidiyor musun yoksa gitmiyor musun?
Are you ready to eat?
Lernen beginnen
Yemek için hazır mısınız?
Are you still around?
Lernen beginnen
Hala bu civarda mısın?
Are your hands clean?
Lernen beginnen
Ellerin temiz mi?
Be quiet, all of you.
Lernen beginnen
Hepiniz sessiz olun.
Beware of imitations.
Lernen beginnen
Taklitlerinden sakının.
Bill stopped smoking.
Lernen beginnen
Bill, sigarayı bıraktı.
Birds fly in the sky.
Lernen beginnen
Kuşlar gökyüzünde uçarlar.
Bob is a nice person.
Lernen beginnen
Bob sevimli bir kişidir.
Both dogs are asleep.
Lernen beginnen
Her iki köpek uykuda.
Bring me a dry towel.
Lernen beginnen
Bana kuru bir havlu getirin.
Bring the laundry in.
Lernen beginnen
Çamaşırı içeri getir.
Business is business.
Lernen beginnen
İş iştir.
But you're not there.
Lernen beginnen
Ama sen orada değilsin.
Call her up at three.
Lernen beginnen
Saat üçte onu ara.
Call me this evening.
Lernen beginnen
Bu akşam beni arayın.
Can he speak English?
Lernen beginnen
O, İngilizce konuşabilir mi?
Can I take a day off?
Lernen beginnen
Bir günlük izin alabilir miyim?
Can I take a message?
Lernen beginnen
Ben bir mesaj alabilir miyim?
Can I take books out?
Lernen beginnen
Kitapları çıkarabilir miyim?
Can I turn on the TV?
Lernen beginnen
TV'yi açabilir miyim?
Can she come in time?
Lernen beginnen
O zamanında gelebilir mi?
Can you come at nine?
Lernen beginnen
Dokuzda gelebilir misin?
Can you deliver that?
Lernen beginnen
Onu teslim edebilir misin?
Can you deliver this?
Lernen beginnen
Bu teslim edebilir misin?
Can you fix our sink?
Lernen beginnen
Lavabomuzu tamir edebilir misin?
Can you guess my age?
Lernen beginnen
Benim yaşımı tahmin edebilir misiniz?
Can you meet tonight?
Lernen beginnen
Bu gece karşılayabilir misin?
Can you ride a horse?
Lernen beginnen
Ata binebilir misin?
Are you able to speak French?
Lernen beginnen
Fransızca konuşabilir misin?
Charge it to my room.
Lernen beginnen
Onu benim oda hesabına yazın.
Check back next week.
Lernen beginnen
Önümüzdeki hafta tekrar kontrol edin.
Clean up the kitchen.
Lernen beginnen
Mutfağı temizleyin.
Clothes make the man.
Lernen beginnen
Giysi insan yapar.
Colds are contagious.
Lernen beginnen
Soğuk algınlığı bulaşıcıdır.
Come home before six.
Lernen beginnen
Altıdan önce eve gel.
Cotton absorbs water.
Lernen beginnen
Pamuk su emer.
Could I change rooms?
Lernen beginnen
Odaları değiştirebilir miyim?
Could we have a fork?
Lernen beginnen
Bir çatal alabilir miyiz?
David is very active.
Lernen beginnen
David çok aktif.
Did he pass the exam?
Lernen beginnen
O sınavı geçti mi?
Did he pass the test?
Lernen beginnen
O testi geçti mi?
Is anything up?
Lernen beginnen
Bir şey mi oldu?
Did the car look old?
Lernen beginnen
Araba eski görünüyor muydu?
Did you behave today?
Lernen beginnen
Bugün görgülü davrandın mı?
Did you see a doctor?
Lernen beginnen
Bir doktora göründünüz mü?
Did you speak at all?
Lernen beginnen
Hiç konuştunuz mu?
Didn't I tell you so?
Lernen beginnen
Size öyle söylemedim mi?
Do come and visit us.
Lernen beginnen
Gel ve bizi ziyaret et.
Do come by all means.
Lernen beginnen
Kesinlikle gel.
Do snakes bother you?
Lernen beginnen
Yılanlar sizi rahatsız eder mi?
Do what he tells you.
Lernen beginnen
Sana söylediğini yap.
Suit yourself.
Lernen beginnen
İstediğini yap.
Do you drink alcohol?
Lernen beginnen
Alkol Kullanıyor musunuz?
Do you ever date her?
Lernen beginnen
Onunla flört ediyor musun?
Do you have a budget?
Lernen beginnen
Bir bütçen var mı?
Do you have a camera?
Lernen beginnen
Bir kameran var mı?
Do you have a family?
Lernen beginnen
Bir ailen var mı?
Do you have a minute?
Lernen beginnen
Bir dakikanız var mı?
Do you have a pencil?
Lernen beginnen
Bir kurşun kalemin var mı?
Do you have a tattoo?
Lernen beginnen
Bir dövmen var mı?
Do you have a ticket?
Lernen beginnen
Bir biletin var mı?
Do you have a violin?
Lernen beginnen
Bir kemanın var mı?
Do you have any pain?
Lernen beginnen
Herhangi bir ağrın var mı?
Do you have any pets?
Lernen beginnen
Herhangi bir evcil hayvanın var mı?
Do you have blankets?
Lernen beginnen
Battaniyelerin var mı?
Do you have the time?
Lernen beginnen
Zamanınız var mı?
Do you know baseball?
Lernen beginnen
Beyzbol biliyor musun?
Do you know Tom well?
Lernen beginnen
Tom'u iyi tanır mısınız?
Do you like baseball?
Lernen beginnen
Beyzbol sever misiniz?
Do you live in Tokyo?
Lernen beginnen
Tokyo'da yaşıyor musunuz?
Do you look your age?
Lernen beginnen
Yaşında görünüyor musun?
Do you need any food?
Lernen beginnen
Herhangi bir gıdaya ihtiyacın var mı?
Do you need the book?
Lernen beginnen
Kitaba ihtiyacın var mı?
Do you run every day?
Lernen beginnen
Her gün çalışır mısın?
Do you see her often?
Lernen beginnen
Onu sık sık görüyor musun?
Do you speak English?
Lernen beginnen
İngilizce konuşuyor musun?
Do you speak Italian?
Lernen beginnen
İtalyanca konuşuyor musun?
Do you think I'm fat?
Lernen beginnen
Benim şişman olduğumu düşünüyor musunuz?
Do you think I'm fat?
Lernen beginnen
Sizce ben şişman mıyım?
Do you want anything?
Lernen beginnen
Bir şey istiyor musunuz?
Do your homework now.
Lernen beginnen
Şimdi ödevinizi yapın.
Does Ken play tennis?
Lernen beginnen
Ken tenis oynar mı?
Does this make sense?
Lernen beginnen
Bu mantıklı mı?
Don't be so childish.
Lernen beginnen
Öyle çocuksu olmayın.
Don't disappoint him.
Lernen beginnen
Onu hayal kırıklığına uğratma.
Don't eat like a pig.
Lernen beginnen
Domuz gibi yemek yemeyin.
Don't exert yourself.
Lernen beginnen
Kendiniz uygulamayın.
Don't let the dog in.
Lernen beginnen
Köpeğin içeri girmesine izin vermeyin.
Don't lose your cool.
Lernen beginnen
Soğukkanlılığını kaybetme.
Don't make a mistake.
Lernen beginnen
Bir hata yapma.
Don't push me around.
Lernen beginnen
Beni itip kalkma.
Don't push your luck.
Lernen beginnen
Şansınızı zorlamayın.
Don't shut your eyes.
Lernen beginnen
Gözlerini kapatma.
Don't smoke too much.
Lernen beginnen
Çok fazla sigara içmeyin.
Don't worry about it.
Lernen beginnen
Onun hakkında üzülme.
Don't worry about it.
Lernen beginnen
Onu dert etmeyin.
Don't worry about me.
Lernen beginnen
Benim hakkımda endişe etmeyin.
Don't worry about us.
Lernen beginnen
Hakkımızda endişe etmeyin.
Don't worry. It's OK.
Lernen beginnen
Merak etmeyin. Tamam.
Don't you believe me?
Lernen beginnen
Bana inanmıyor musunuz?
Everybody knows that.
Lernen beginnen
Onu herkes bilir.
Everyone's saying it.
Lernen beginnen
Onu herkes söylüyor.
Excuse my clumsiness.
Lernen beginnen
Beceriksizliğimi affedin.
Finally, it's Friday.
Lernen beginnen
Nihayet bugün Cuma.
Finally, it's Friday.
Lernen beginnen
Sonunda bugün Cuma.
Fish live in the sea.
Lernen beginnen
Balık denizde yaşar.
Flowers attract bees.
Lernen beginnen
Çiçekler arıları çeker.
France borders Italy.
Lernen beginnen
Fransa İtalya'nın sınır komşusudur.
Get that book for me.
Lernen beginnen
Bu kitabı benim için alın.
Go and see who it is.
Lernen beginnen
Git ve kim olduğunu gör.
Go back to your seat.
Lernen beginnen
Koltuğunuza geri dönün.
Return to your seat.
Lernen beginnen
Koltuğuna geri dön.
Go tell him yourself.
Lernen beginnen
Git ona kendin söyle.
Go to the barber.
Lernen beginnen
Berbere git.
Has anything changed?
Lernen beginnen
Herhangi bir şey değişti mi?
Has anything changed?
Lernen beginnen
Bir şey değişti mi?
Have you been abroad?
Lernen beginnen
Yurtdışında bulundun mu?
Have you fed the dog?
Lernen beginnen
Köpeği besledin mi?
Have you finished it?
Lernen beginnen
Onu bitirdin mi?
Have you got a light?
Lernen beginnen
Bir lamban var mı?
Have you met him yet?
Lernen beginnen
Henüz onunla tanıştın mı?
He accepted her gift.
Lernen beginnen
O, onun hediyesini kabul etti.
He achieved his goal.
Lernen beginnen
O amacına ulaştı.
He acted as my guide.
Lernen beginnen
O benim rehberim olarak davrandı.
He always works hard.
Lernen beginnen
O her zaman çok çalışıyor.
He and I are cousins.
Lernen beginnen
O ve ben kuzenleriz.
He arrived too early.
Lernen beginnen
O çok erken vardı.
He asked for my help.
Lernen beginnen
O benden yardım istedi.
He ate it in no time.
Lernen beginnen
O hiçbir zaman onu yemedi.
He attained his goal.
Lernen beginnen
O hedefine ulaştı.
He began with a joke.
Lernen beginnen
O bir şaka ile başladı.
He built a new house.
Lernen beginnen
Yeni bir ev inşa etti.
He called me by name.
Lernen beginnen
O bana ismimle seslendi.
He calls the boy Tom.
Lernen beginnen
O, çocuğu Tom olarak çağırır.
He came into my room.
Lernen beginnen
O benim odama geldi.
He came to my rescue.
Lernen beginnen
O, beni kurtarmak için geldi.
He can play baseball.
Lernen beginnen
O beyzbol oynayabilir.
He caught three fish.
Lernen beginnen
O üç balık yakaladı.
He commited suicide.
Lernen beginnen
O intihar etti.
He deals in hardware.
Lernen beginnen
O donanımla ilgilenir.
He did as I told him.
Lernen beginnen
O ona söylediğim gibi yaptı.
He did nothing wrong.
Lernen beginnen
O yanlış bir şey yapmadı.
He didn't say a word.
Lernen beginnen
O bir kelime söylemedi.
He died one year ago.
Lernen beginnen
O bir yıl önce öldü.
He died the next day.
Lernen beginnen
Ertesi gün hayatını kaybetti.
He doesn't like fish.
Lernen beginnen
O balık sevmez.
He doesn't sing well.
Lernen beginnen
O, iyi şarkı söylemez.
He doesn't tell lies.
Lernen beginnen
O yalan söylemez.
He easily gets angry.
Lernen beginnen
O, kolayca öfkelenir.
He fired three shots.
Lernen beginnen
O üç el ateş etti.
He found his parents.
Lernen beginnen
O, ebeveynlerini buldu.
He gave me a present.
Lernen beginnen
O bana bir hediye verdi.
He gave me this book.
Lernen beginnen
O bana bu kitabı verdi.
He tires easily.
Lernen beginnen
O kolayca yorulur.
He got angry with me.
Lernen beginnen
O bana sinirlendi.
He got angry with us.
Lernen beginnen
O bize sinirlendi.
He got off the train.
Lernen beginnen
O trenden indi.
He got us nice seats.
Lernen beginnen
O bize güzel koltuklar aldı.
He had a hungry look.
Lernen beginnen
Onun aç bir görünümü vardı.
He had fifty dollars.
Lernen beginnen
Onun elli doları vardı.
He hardly ever works.
Lernen beginnen
O neredeyse hiç çalışmaz.
He has a few friends.
Lernen beginnen
Onun bir kaç arkadaşı var.
He has a good memory.
Lernen beginnen
O iyi bir hafızaya sahiptir.
He has a lot of land.
Lernen beginnen
Onun bir sürü arazisi var.
He has a strong body.
Lernen beginnen
O güçlü bir gövdeye sahip.
He has a strong mind.
Lernen beginnen
Onun güçlü bir zihni vardır.
He has good eyesight.
Lernen beginnen
O iyi görme duyusuna sahip.
He has no girlfriend.
Lernen beginnen
Hiç kız arkadaşı yok.
He has nothing to do.
Lernen beginnen
Onun yapacak bir şeyi yok.
He has poor eyesight.
Lernen beginnen
O kötü görme duyusuna sahip.
He has powerful arms.
Lernen beginnen
Onun güçlü bir kolları var.
He has strange ideas.
Lernen beginnen
Onun tuhaf fikirleri var.
He has to study hard.
Lernen beginnen
O çok çalışmak zorunda.
He has two daughters.
Lernen beginnen
Evli ve iki kız çocuk babasıdır.
He hit me by mistake.
Lernen beginnen
O bana yanlışlıkla vurdu.
He hit me in the eye.
Lernen beginnen
O benim gözüme vurdu.
He is a fast speaker.
Lernen beginnen
O hızlı bir konuşucu.
He is a good athlete.
Lernen beginnen
O iyi bir atlet.
He is a good speaker.
Lernen beginnen
O iyi bir konuşmacı.
He is a good student.
Lernen beginnen
O iyi bir öğrenci.
He is a good swimmer.
Lernen beginnen
O iyi bir yüzücü.
He is a handsome man.
Lernen beginnen
O yakışıklı bir adam.
He is a Japanese boy.
Lernen beginnen
O bir Japon çocuk.
He is a lazy student.
Lernen beginnen
O tembel bir öğrenci.
He is a man of faith.
Lernen beginnen
O bir inanç insanıdır.
He is about your age.
Lernen beginnen
O yaklaşık senin yaşında.
He's afraid of dogs.
Lernen beginnen
O, köpeklerden korkar.
He is afraid to swim.
Lernen beginnen
O yüzmeye korkuyor.
He is always reading.
Lernen beginnen
O her zaman okuyor.
He is always with me.
Lernen beginnen
O, her zaman benledir.
He is apt to be late.
Lernen beginnen
O geç kalmaya eğilimli.
He is as tall as her.
Lernen beginnen
O, onun kadar uzun boylu.
He is away from home.
Lernen beginnen
O evden uzakta.
He is bad at driving.
Lernen beginnen
O araba sürmede kötüdür.
He is close to sixty.
Lernen beginnen
O altmışa yakın.
He is cool, isn't he?
Lernen beginnen
O, harika, değil mi?
He is doing his work.
Lernen beginnen
O işini yapıyor.
He is far from happy.
Lernen beginnen
O, hiç mutlu değildir.
He is five feet tall.
Lernen beginnen
O beş fit boyunda.
He is getting better.
Lernen beginnen
O daha iyileşiyor.
He is good at soccer.
Lernen beginnen
O, futbolda iyi.
He is good at tennis.
Lernen beginnen
O teniste iyidir.
He's hard to please.
Lernen beginnen
Onu memnun etmek zordur.
He is in his library.
Lernen beginnen
O, kütüphanesindedir.
He is in poor health.
Lernen beginnen
Onun sağlığı kötü.
He is in trouble now.
Lernen beginnen
Şimdi onun başı belada.
He is lazy by nature.
Lernen beginnen
O, doğası gereği tembel.
He is likely to come.
Lernen beginnen
O muhtemelen gelecektir.
He is making cookies.
Lernen beginnen
O kurabiye yapıyor.
He's my best friend.
Lernen beginnen
O benim en iyi arkadaşım.
He is my close friend
Lernen beginnen
O benim yakın arkadaşım
He is no longer here.
Lernen beginnen
O artık burada değil.
He is now on his own.
Lernen beginnen
O şimdi kendi başına.
He is reading a book.
Lernen beginnen
O bir kitap okuyor.
He is sadly mistaken.
Lernen beginnen
Ne yazık ki yanılmıştır.
He is still standing.
Lernen beginnen
Halen ayakta duruyor.
He is Taro's brother.
Lernen beginnen
O, Taro'nun erkek kardeşidir.
He is very depressed.
Lernen beginnen
O çok bunalımdaydı.
He is wearing gloves.
Lernen beginnen
O, eldiven giyiyordu.
He is young at heart.
Lernen beginnen
O kalbinde genç.
He isn't here, is he?
Lernen beginnen
O burada değil, değil mi?
He jumped out of bed.
Lernen beginnen
O yataktan fırladı.
He laid down the gun.
Lernen beginnen
O silahı yere bıraktı.
He left home at 8:00.
Lernen beginnen
O, saat 8:00 'de evden çıktı.
He lent me two books.
Lernen beginnen
O bana iki kitap ödünç verdi.
He likes music a lot.
Lernen beginnen
O müzikten çok hoşlanır.
He likes this guitar.
Lernen beginnen
O bu gitarı sever.
He likes to watch TV.
Lernen beginnen
O, TV izlemeyi sever.
He likes watching TV.
Lernen beginnen
TV izlemeyi seviyor.
He lives in Nagasaki.
Lernen beginnen
O, Nagasaki'de yaşıyor.
He looked tired then.
Lernen beginnen
O, o zaman yorgun görünüyordu.
He looked very happy.
Lernen beginnen
O çok mutlu görünüyordu.
He lost his eyesight.
Lernen beginnen
O, görme duyusunu kaybetti.
He lost his eyesight.
Lernen beginnen
O görme yeteneğini kaybetti.
He made a rude reply.
Lernen beginnen
O, kaba bir yanıt verdi.
He made her his wife.
Lernen beginnen
O, onu eşi yaptı.
He made up an excuse.
Lernen beginnen
O bir bahane uydurdu.
He managed to escape.
Lernen beginnen
O kaçmayı başardı.
He married for money.
Lernen beginnen
O para için evlendi.
He married my cousin.
Lernen beginnen
O, benim kuzenimle evlendi.
He married my sister.
Lernen beginnen
O benim kız kardeşim ile evlendi.
He must have seen it.
Lernen beginnen
Onu görmüş olmalı.
He ordered us steaks.
Lernen beginnen
O bize biftek ısmarladı.
He picked up a stone.
Lernen beginnen
O bir taş aldı.
He pressed his pants.
Lernen beginnen
O pantolonunun ütüledi.
He ran into the room.
Lernen beginnen
O, odasına koştu.
He ran up the stairs.
Lernen beginnen
O merdivenleri çıktı.
He rang the doorbell.
Lernen beginnen
O, kapı zilini çaldı.
He repeated it again.
Lernen beginnen
O, onu yine tekrarladı.
He saw a pretty girl.
Lernen beginnen
O güzel bir kız gördü.
He says he will come.
Lernen beginnen
O onun geleceğini söylüyor.
He screamed for help.
Lernen beginnen
O, yardım için çığlık attı.
He seems quite happy.
Lernen beginnen
O oldukça mutlu görünüyor.
He seems to be happy.
Lernen beginnen
O, mutlu gibi görünüyor.
He seems to be lying.
Lernen beginnen
O yalan söylüyor gibi görünüyor.
He seems to think so.
Lernen beginnen
O öyle düşünüyor gibi görünüyor.
He rarely went there.
Lernen beginnen
O, nadiren oraya gitti.
He sent for a doctor.
Lernen beginnen
O bir doktor çağırttı.
He sent me a present.
Lernen beginnen
O bana bir hediye gönderdi.
He slipped me a note.
Lernen beginnen
O bana gizlice bir not verdi.
He sold all his land.
Lernen beginnen
O bütün arazisini sattı.
He spoke very loudly.
Lernen beginnen
Çok yüksek sesle konuştu.
He studies very hard.
Lernen beginnen
O çok fazla çalışır.
He suddenly fell ill.
Lernen beginnen
Aniden hastalandı.
He talked to himself.
Lernen beginnen
O kendi kendine konuştu.
He took off his coat.
Lernen beginnen
O paltosunu çıkardı.
He tried to stand up.
Lernen beginnen
O ayağa kalkmaya çalıştı.
He turned the corner.
Lernen beginnen
O, köşeyi döndü.
He used to live here.
Lernen beginnen
O burada yaşardı.
He wanted to succeed.
Lernen beginnen
O başarılı olmak istedi.
He wants to meet you.
Lernen beginnen
O seninle tanışmak istiyor.
He was almost asleep.
Lernen beginnen
Neredeyse uyuyordu.
He was badly wounded.
Lernen beginnen
O kötü bir şekilde yaralandı.
He was born in Osaka.
Lernen beginnen
O Osaka'da doğdu.
He was drunk on beer.
Lernen beginnen
O, biradan sarhoş oldu.
He was elected mayor.
Lernen beginnen
O, belediye başkanı seçildi.
He was made to do so.
Lernen beginnen
Ona öyle yaptırıldı.
He was out of breath.
Lernen beginnen
O, nefes nefese idi.
He was put in a cell.
Lernen beginnen
O bir hücreye konuldu.
He was put in prison.
Lernen beginnen
O hapseneye atıldı.
He was shot to death.
Lernen beginnen
O vurularak öldürüldü.
He went to bed early.
Lernen beginnen
O, yatağa erken gitti.
He will be back soon.
Lernen beginnen
Yakında geri dönecek.
He's eating an apple.
Lernen beginnen
O bir elma yiyor.
He's got lung cancer.
Lernen beginnen
Onun akciğer kanseri var.
He's in bed with flu.
Lernen beginnen
O grip yüzünden yatakta.
Here comes the train.
Lernen beginnen
İşte tren geliyor.
Hey you! Please wait.
Lernen beginnen
Hey siz! Lütfen bekleyin.
Hi! Do you work here?
Lernen beginnen
Merhaba! Burada mı çalışıyorsunuz?
His blood is boiling.
Lernen beginnen
Onun kanı kaynıyor.
His hands were empty.
Lernen beginnen
Onun elleri boştu.
His mother was right.
Lernen beginnen
Annesi haklıydı.
How big is this park?
Lernen beginnen
Bu park ne kadar büyük?
How can they do this?
Lernen beginnen
Onlar bunu nasıl yapabilirler?
How can you say that?
Lernen beginnen
Onu nasıl söyleyebilirsin?
How deep is the hole?
Lernen beginnen
Delik ne kadar derin?
How deep is the lake?
Lernen beginnen
Göl ne kadar derin?
How did he come here?
Lernen beginnen
O buraya nasıl geldi?
How did the party go?
Lernen beginnen
Parti nasıl gitti?
How did you get them?
Lernen beginnen
Onları nasıl aldın?
How do you like that?
Lernen beginnen
Onun hakkında ne düşünüyorsun?
How fast does he run?
Lernen beginnen
O ne kadar hızlı çalışır?
How high is Mt. Fuji?
Lernen beginnen
Fuji Dağı'nın yüksekliği nedir?
How long is the ride?
Lernen beginnen
Yolculuk ne kadardır?
How much is the tour?
Lernen beginnen
Tur ne kadar?
How much is this pen?
Lernen beginnen
Bu kalem ne kadar?
How much is this tie?
Lernen beginnen
Bu kravat ne kadar?
How was today's game?
Lernen beginnen
Bugünkü oyun nasıldı?
How was today's test?
Lernen beginnen
Bugünkü test nasıldı?
How was your weekend?
Lernen beginnen
Hafta sonun nasıl geçti?
How's Saturday night?
Lernen beginnen
Cumartesi gecesi nasıl?
I admire your talent.
Lernen beginnen
Ben senin yeteneğine hayranım.
I agree to your plan.
Lernen beginnen
Planınızı kabul ediyorum.
I almost believe you.
Lernen beginnen
Neredeyse size inanıyoruz.
I already called him.
Lernen beginnen
Ben zaten onu aradım.
I always feel hungry.
Lernen beginnen
Ben her zaman aç hissediyorum.
I always feel sleepy.
Lernen beginnen
Her zaman uykulu hissederim.
I am afraid of bears.
Lernen beginnen
Ayılardan korkarım.
I am afraid of dying.
Lernen beginnen
Ben ölmekten korkuyorum.
I am eating an apple.
Lernen beginnen
Ben bir elma yiyorum.
I am leaving at four.
Lernen beginnen
Ben dörtte gidiyorum.
I am no longer tired.
Lernen beginnen
Ben artık yorgun değilim.
I am poor at drawing.
Lernen beginnen
Ben çizimde kötüyüm.
I am ready for death.
Lernen beginnen
Ben ölmeye hazırım.
I am sure of success.
Lernen beginnen
Ben başarıdan eminim.
I am terribly hungry.
Lernen beginnen
Ben korkunç açım.
I applied for a visa.
Lernen beginnen
Bir vize için başvuruda bulundum.
I bought an old lamp.
Lernen beginnen
Ben eski bir lamba satın aldım.
I bought her a clock.
Lernen beginnen
Ona bir saat aldım.
I broke my right leg.
Lernen beginnen
Ben sağ bacağımı kırdım.
I broke your ashtray.
Lernen beginnen
Kültablanı kırdım.
I can hear something.
Lernen beginnen
Ben bir şey duyabiliyorum.
I can ride a bicycle.
Lernen beginnen
Ben bisiklet sürebilirim.
I can swim very fast.
Lernen beginnen
Ben çok hızlı yüzebilirim.
I can wait no longer.
Lernen beginnen
Daha fazla bekleyemem.
I can't afford a car.
Lernen beginnen
Ben bir araba almayı göze alamam.
I can't do it either.
Lernen beginnen
Ben de bunu yapamam.
I can't eat any more.
Lernen beginnen
Ben daha fazla yiyemem.
I can't say for sure.
Lernen beginnen
Emin olarak söyleyemem.
I can't see anything.
Lernen beginnen
Ben bir şey göremiyorum.
I can't speak French.
Lernen beginnen
Fransızca konuşamam.
I caught up with you.
Lernen beginnen
Ben size yetiştim.
I closed my umbrella.
Lernen beginnen
Şemsiyemi kapadım.
I collect rare coins.
Lernen beginnen
Ben nadir paralar toplarım.
I cut myself shaving.
Lernen beginnen
Tıraş olurken kendimi kestim.
I do not like spring.
Lernen beginnen
Ben baharı sevmiyorum.
I don't enjoy tennis.
Lernen beginnen
Ben tenisten hoşlanmıyorum.
I don't feel like it.
Lernen beginnen
Canım onu istemiyor.
I don't know Russian.
Lernen beginnen
Rusça bilmiyorum.
I don't like English.
Lernen beginnen
İngilizceyi sevmiyorum.
I don't mind waiting.
Lernen beginnen
Beklemeyi umursamıyorum.
I don't mind walking.
Lernen beginnen
Yürüyüşe itirazım yok.
I don't see Tom much.
Lernen beginnen
Ben Tom'u çok görmüyorum.
I expect him to come.
Lernen beginnen
Onun gelmesini bekliyoruz.
I expect much of him.
Lernen beginnen
Ben ondan çok şey bekliyorum.
I feel like vomiting.
Lernen beginnen
İçimden kusmak geliyor.
I feel like vomiting.
Lernen beginnen
Ben kusacakmış gibi hissediyorum.
I feel sorry for her.
Lernen beginnen
Ben onun için üzülüyorum.
I forget who said it.
Lernen beginnen
Onu kimin söylediğini unutuyorum.
I forgot his address.
Lernen beginnen
Ben onun adresini unuttum.
I found him the book.
Lernen beginnen
Ona kitabı buldum.
I found the building.
Lernen beginnen
Binayı buldum.
I go to Osaka by bus.
Lernen beginnen
Osaka'ya otobüsle giderim.
I got it for nothing.
Lernen beginnen
Ben onu boş yere aldım.
I got my eyes tested.
Lernen beginnen
Gözlerimi test ettirdim.
I guessed at her age.
Lernen beginnen
Onun yaşında tahminde bulundum.
I had a heart attack.
Lernen beginnen
Ben bir kalp krizi geçirdim.
I had my watch fixed.
Lernen beginnen
Saatimi tamir ettirdim.
I had never seen her.
Lernen beginnen
Onu hiç görmemiştim.
I had no time to eat.
Lernen beginnen
Benim yemek için vaktim yoktu.
I hate jealous women.
Lernen beginnen
Ben kıskanç kadınlardan nefret ederim.
I have a bad sunburn.
Lernen beginnen
Benim kötü bir güneş yanığım var.
I have a few friends.
Lernen beginnen
Benim bir kaç arkadaşım var.
I have a job for you.
Lernen beginnen
Senin için bir işim var.
I have a new bicycle.
Lernen beginnen
Yeni bir bisikletim var.
I have a new red car.
Lernen beginnen
Yeni bir kırmızı arabam var.
I have a nice camera.
Lernen beginnen
Benim güzel bir kameram var.
I have a reservation.
Lernen beginnen
Rezervasyon yaptırmıştım.
I have a sharp knife.
Lernen beginnen
Benim keskin bir bıçağım var.
I have a slight cold.
Lernen beginnen
Ben hafif soğuk almışım.
I have a sore throat.
Lernen beginnen
Boğazım ağrıyor.
I have a stomachache.
Lernen beginnen
Karnım ağrıyor.
I have a sweet tooth.
Lernen beginnen
Ben tatlıya düşkünüm.
I have a wooden comb.
Lernen beginnen
Benim bir tahta tarağım var.
I am in Paris.
Lernen beginnen
Paris'teyim.
I have been to India.
Lernen beginnen
Hindistan'da bulundum.
I have been to Kyoto.
Lernen beginnen
Kyotoda bulundum.
I have gained weight.
Lernen beginnen
Kilo aldım.
I have good eyesight.
Lernen beginnen
Benim iyi görme yeteneğim var.
I have lost my place.
Lernen beginnen
Ben yerimi kaybettim.
I have lost my watch.
Lernen beginnen
Kol saatimi kaybettim.
I have lunch at noon.
Lernen beginnen
Ben öğle yemeğini öğleyin yerim.
I have poor eyesight.
Lernen beginnen
Benim kötü görüşüm var.
I have seen Mt. Fuji.
Lernen beginnen
Mt Fuji'yi gördüm.
I have three cameras.
Lernen beginnen
Üç kameram var.
I have three cousins.
Lernen beginnen
Üç kuzenim var.
I have to go to work.
Lernen beginnen
İşe gitmek zorundayım.
I have two bad teeth.
Lernen beginnen
İki kötü dişim var.
I have two daughters.
Lernen beginnen
İki kızım var.
I held the door open.
Lernen beginnen
Ben kapıyı açık tuttum.
I hit on a good idea.
Lernen beginnen
Aklıma iyi bir fikir geldi.
I hugged her tightly.
Lernen beginnen
Ben ona sıkıca sarıldım.
I intend to go there.
Lernen beginnen
Oraya gitmek niyetindeyim.
I just cut my finger.
Lernen beginnen
Ben az önce parmağımı kestim.
I just took a shower.
Lernen beginnen
Ben az önce bir duş aldım.
I keep thirteen cats.
Lernen beginnen
Ben onüç kedi besliyorum.
I know her very well.
Lernen beginnen
Ben onu çok iyi tanıyorum.
I know him very well.
Lernen beginnen
Onu çok iyi tanıyorum.
I know the gentleman.
Lernen beginnen
Beyefendiyi biliyorum.
I know what you mean.
Lernen beginnen
Ne demek istediğinizi biliyorum.
I know why he did it.
Lernen beginnen
Onun onu neden yaptığını biliyorum.
I left home at seven.
Lernen beginnen
Ben yedide evden ayrıldım.
I left the door open.
Lernen beginnen
Ben kapıyı açık bıraktım.
I lent her my camera.
Lernen beginnen
Kameramı ona ödünç verdim.
I like coffee better.
Lernen beginnen
Ben kahveyi daha çok severim.
I like her dark eyes.
Lernen beginnen
Koyu gözleri severim.
I like Japanese food.
Lernen beginnen
Japon yemeğini severim.
I like my steak rare.
Lernen beginnen
Bifteğimi az pişmiş severim.
I like pro wrestling.
Lernen beginnen
Ben profesyonel güreşi seviyorum.
I like reading books.
Lernen beginnen
Ben kitap okumayı severim.
I like to eat apples.
Lernen beginnen
Ben elma yemeyi severim.
I like to sing songs.
Lernen beginnen
Şarkı söylemekten hoşlanıyorum.
I live in a big city.
Lernen beginnen
Ben büyük bir şehirde yaşıyorum.
I looked for the key.
Lernen beginnen
Ben anahtarı aradım.
I love American food.
Lernen beginnen
Amerikan yemeğini seviyorum.
I love French movies.
Lernen beginnen
Fransız filmlerini seviyorum.
I love green peppers.
Lernen beginnen
Yeşil biberleri severim.
I love reading books.
Lernen beginnen
Kitap okumayı seviyorum.
I made a model plane.
Lernen beginnen
Ben bir model uçak yaptım.
I made a paper plane.
Lernen beginnen
Ben bir kağıt uçak yaptım.
I major in economics.
Lernen beginnen
Ekonomide uzmanlaşıyorum.
I majored in history.
Lernen beginnen
Ben tarih eğitimi aldım.
I may as well go now.
Lernen beginnen
Şimdi gidebilirim.
I meant it as a joke.
Lernen beginnen
Ben onu şaka olarak söylemiştim.
I met a friend there.
Lernen beginnen
Orada bir arkadaşla karşılaştım.
I met him about noon.
Lernen beginnen
Yaklaşık öğleyin onunla karşılaştım.
I met Mary yesterday.
Lernen beginnen
Dün Mary ile buluştum.
I met Tom on the way.
Lernen beginnen
Yolda Tom'a rastladım.
I mortgaged my house.
Lernen beginnen
Evimi ipotek ettirdim.
I must buy some milk.
Lernen beginnen
Ben biraz süt almalıyım.
I must go right away.
Lernen beginnen
Derhal gitmeliyim.
I need a new bicycle.
Lernen beginnen
Benim yeni bir bisiklete ihtiyacım var.
I need it right away.
Lernen beginnen
Ona hemen ihtiyacım var.
I need to go to work.
Lernen beginnen
Ben işe gitmeliyim.
I need to study math.
Lernen beginnen
Matematik eğitimi görmeliyim.
I often go to London.
Lernen beginnen
Sık sık Londra'ya giderim.
I once lived in Rome.
Lernen beginnen
Ben bir zamanlar Roma'da yaşadım.
I owe him 50,000 yen.
Lernen beginnen
Ona 50.000 yen borçluyum.
I owe him some money.
Lernen beginnen
Ona biraz para borçluyum.
I paid $200 in taxes.
Lernen beginnen
Ben 200 dolar vergi ödedim.
I paid him the money.
Lernen beginnen
Ona parayı ödedim.
I pumped up the tire.
Lernen beginnen
Lastiğe hava bastım.
I put on my trousers.
Lernen beginnen
Pantolonumu giydim.
I put up my umbrella.
Lernen beginnen
Ben şemsiyemi açtım.
I ran like lightning.
Lernen beginnen
Ben yıldırım gibi koştum.
I regret going there.
Lernen beginnen
Oraya gittiğime pişmanım.
I rejected the offer.
Lernen beginnen
Ben teklifi reddettim.
I am like my mother.
Lernen beginnen
Ben anneme benzerim.
I run as fast as Jim.
Lernen beginnen
Jim kadar hızlı koşarım.
I said it might rain.
Lernen beginnen
Yağmur yağabileceğini düşündüm.
I saw her a week ago.
Lernen beginnen
Ben bir hafta önce onu gördüm.
I showed her my room.
Lernen beginnen
Ona kendi odamı gösterdim.
I shut my eyes again.
Lernen beginnen
Tekrar gözlerimi kapattım.
I sometimes watch TV.
Lernen beginnen
Bazen TV izlerim.
I sort of understand.
Lernen beginnen
Ben bir tür anlıyorum.
I studied last night.
Lernen beginnen
Ben dün gece çalıştım.
I swim in the summer.
Lernen beginnen
Ben yazın yüzerim.
I talked about music.
Lernen beginnen
Ben müzik hakkında konuştum.
I think he is honest.
Lernen beginnen
Onun dürüst olduğunu sanıyorum.
I think he was angry.
Lernen beginnen
Sanırım o kızgındı.
I think I understand.
Lernen beginnen
Sanırım anlıyorum.
I think I understood.
Lernen beginnen
Bence anladım.
I think that's wrong.
Lernen beginnen
Bence o yanlış.
I think Tom won't go.
Lernen beginnen
Sanırım Tom gitmeyecek.
I think you're right.
Lernen beginnen
Sanırım sen haklısın.
I told her not to go.
Lernen beginnen
Ona gitmemesini söyledim.
I took the wrong bus.
Lernen beginnen
Ben yanlış bir otobüse bindim.
I traveled by myself.
Lernen beginnen
Tek başıma seyahat ettim.
I tried not to laugh.
Lernen beginnen
Ben gülmemeye çalıştım.
I used to drink beer.
Lernen beginnen
Bira içerdim.
I walked up the hill.
Lernen beginnen
Ben tepeye yürüdüm.
I want some potatoes.
Lernen beginnen
Birkaç patates istiyorum.
I want somebody else.
Lernen beginnen
Ben başka birini istiyorum.
I want to be a nurse.
Lernen beginnen
Bir hemşire olmak istiyorum.
I want to drink milk.
Lernen beginnen
Ben süt içmek istiyorum.
I want to play cards.
Lernen beginnen
Ben kart oynamak istiyorum.
I want to study math.
Lernen beginnen
Ben matematik okumak istiyorum.
I wanted to go there.
Lernen beginnen
Ben oraya gitmek istedim.
I was at the theater.
Lernen beginnen
Ben tiyatrodaydım.
I was busy yesterday.
Lernen beginnen
Dün meşguldüm.
I was in Canada then.
Lernen beginnen
O zaman Kanada'daydım.
I was looking at her.
Lernen beginnen
Ona bakıyordum.
I went into the army.
Lernen beginnen
Orduya girdim.
I will come with you.
Lernen beginnen
Sizinle geleceğim.
I will have him come.
Lernen beginnen
Onu gelmiş.
I will never see him.
Lernen beginnen
Onu asla görmeyeceğim.
I'll take you home.
Lernen beginnen
Seni eve götüreceğim.
I wish I were taller.
Lernen beginnen
Keşke daha uzun boylu olsam.
I wish this was over.
Lernen beginnen
Keşke bu bitse.
I wish Tom were here.
Lernen beginnen
Keşke Tom burada olsa.
I'd like to check in.
Lernen beginnen
Ben giriş yapmak istiyorum.
I want to kiss you.
Lernen beginnen
Seni öpmek istiyorum.
I'd like to watch TV.
Lernen beginnen
TV izlemek istiyorum.
I'd rather stay here.
Lernen beginnen
Ben burada kalmayı tercih ederim.
I'll admit I'm wrong.
Lernen beginnen
Ben hatalı olduğumu itiraf ederim.
I'll be glad to come.
Lernen beginnen
Gelmekten memnuniyet duyarım.
I'll be watching you.
Lernen beginnen
Seni izliyor olacağım.
I'll bite the bullet.
Lernen beginnen
Sıkıntıya katlanacağım.
I'll buy you a drink.
Lernen beginnen
Sana bir içecek alacağım.
I'll buy you a drink.
Lernen beginnen
Sana bir içki ısmarlayacağım.
I'll call my husband.
Lernen beginnen
Kocamı arayacağım.
I'll call you a taxi.
Lernen beginnen
Size bir taksi çağıracağım.
I'll do what you ask.
Lernen beginnen
İstediğini yapacağım.
I'll give you a book.
Lernen beginnen
Sana bir kitap vereceğim.
I'll give you a lift.
Lernen beginnen
Seni arabayla götüreceğim.
I'll give you a shot.
Lernen beginnen
Sana bir enjeksiyon vereceğim.
I'll live on welfare.
Lernen beginnen
Ben refah yaşayacağım.
I'll make sure of it.
Lernen beginnen
Ondan emin olacağım.
I'll never leave you.
Lernen beginnen
Seni asla terk etmeyeceğim.
I'll never lose hope.
Lernen beginnen
Umudumu asla kaybetmeyeceğim.
I'll see if he is in.
Lernen beginnen
Onun evde olup olmadığına bakacağım.
I'll take care of it.
Lernen beginnen
Ben onunla ilgilenirim.
I'll wash the dishes.
Lernen beginnen
Ben bulaşıkları yıkayacağım.
I'm afraid he is ill.
Lernen beginnen
Korkarım ki o hasta.
I'm against the bill.
Lernen beginnen
Faturaya itirazım var.
I'm all out of ideas.
Lernen beginnen
Ben tüm fikirlerin dışındayım.
I'm all set to start.
Lernen beginnen
Kalkışa hazırım.
I'm allergic to fish.
Lernen beginnen
Ben balığa alerjim var.
I'm attracted to him.
Lernen beginnen
Ona ilgi duyuyorum.
I'm depending on you.
Lernen beginnen
Ben sana bağlıyım.
I'm doing the dishes.
Lernen beginnen
Ben bulaşıkları yıkıyorum.
I'm dying to see you.
Lernen beginnen
Seni görmek için can atıyorum.
I feel fine now.
Lernen beginnen
Şimdi iyi hissediyorum.
I'm glad I was there.
Lernen beginnen
Orada olduğuma memnunum.
I'm glad to meet you.
Lernen beginnen
Tanıştığımıza sevindim.
I'm going to go home.
Lernen beginnen
Eve gideceğim.
I'm good at Japanese.
Lernen beginnen
Japoncada iyiyim.
I'm happy to see you.
Lernen beginnen
Seni gördüğüme mutluyum.
I'm in a hurry today.
Lernen beginnen
Bugün acelem var.
I'm in love with her.
Lernen beginnen
Ben ona aşığım.
I'm in the same boat.
Lernen beginnen
Ben aynı gemideyim.
I'm just another man.
Lernen beginnen
Ben sadece başka bir adamım.
I'm just watching TV.
Lernen beginnen
Ben sadece TV izliyorum.
I'm looking for work.
Lernen beginnen
Ben iş arıyorum.
I'm not at all tired.
Lernen beginnen
Ben hiç yorgun değilim.
I'm paid by the hour.
Lernen beginnen
Bana saat ücreti ödeniyor.
I'm sorry I can't go.
Lernen beginnen
Üzgünüm gidemem.
I'm sorry to hear it.
Lernen beginnen
Onu duyduğuma üzüldüm.
I'm studying English.
Lernen beginnen
İngilizce eğitimi yapıyorum.
I'm sure they'll win.
Lernen beginnen
Ben onların kazanacaklarından eminim.
I'm walking with her.
Lernen beginnen
Onunla yürüyorum.
I'm writing a letter.
Lernen beginnen
Ben bir mektup yazıyorum.
I was there once.
Lernen beginnen
Bir zamanlar oradaydım.
I've changed my mind.
Lernen beginnen
Ben fikrimi değiştirdim.
I've got a good idea.
Lernen beginnen
Benim iyi bir fikrim var.
I've heard about you.
Lernen beginnen
Senin hakkında duydum.
I've lost my car key.
Lernen beginnen
Arabamın anahtarını kaybettim.
I've lost my glasses.
Lernen beginnen
Benim gözlüğümü kaybettim.
I made my decision.
Lernen beginnen
Kararımı verdim.
I've nothing to give.
Lernen beginnen
Verecek bir şeyim yok.
Is eating pork a sin?
Lernen beginnen
Domuz eti yemek günah mı?
Is Emily at home now?
Lernen beginnen
Emily şimdi evde mi?
Is he reading a book?
Lernen beginnen
O bir kitap okuyor mu?
Is his pulse regular?
Lernen beginnen
Onun nabız düzenli mi?
Is it difficult work?
Lernen beginnen
O, zor iş midir?
Is it hot over there?
Lernen beginnen
Oradaki sıcak mı?
Is it open on Sunday?
Lernen beginnen
Pazar günü açık mı?
Is my answer correct?
Lernen beginnen
Benim cevabım doğru mu?
Is she a pretty girl?
Lernen beginnen
O güzel bir kız mı?
Is she a taxi driver?
Lernen beginnen
O bir taksi soförü mü?
Is she making a doll?
Lernen beginnen
O bir oyuncak bebek yapıyor mu?
Is that a bus or car?
Lernen beginnen
O, bir otobüs yoksa araba mı?
Is that answer right?
Lernen beginnen
O cevap doğru mudur?
Is there an elevator?
Lernen beginnen
Bir asansör var mı?
Is this book Takeo's?
Lernen beginnen
Bu kitap Takeo'nun mu?
Is this diamond real?
Lernen beginnen
Bu elmas gerçek mi?
Is this pencil yours?
Lernen beginnen
Bu kalem senin mi?
Is your trunk locked?
Lernen beginnen
Bagajın kilitli mi?
It began to sprinkle.
Lernen beginnen
Yağmur çiselemeye başladı.
It is already eleven.
Lernen beginnen
Saat zaten on bir.
It'll probably rain.
Lernen beginnen
Muhtemelen yağmur yağacak.
It's very hot today.
Lernen beginnen
Bugün hava çok sıcak.
Stealing is wrong.
Lernen beginnen
Çalmak yanlıştır.
It looks like a duck.
Lernen beginnen
O bir ördek gibi görünüyor.
It looks like an egg.
Lernen beginnen
Bir yumurta gibi görünüyor.
It may rain tomorrow.
Lernen beginnen
Yarın yağmur yağabilir.
It only costs $10.00!
Lernen beginnen
Maliyeti sadece 10,00 dolar!
It pays to be polite.
Lernen beginnen
O, nazik olmak için öder.
It took half an hour.
Lernen beginnen
O yarım saat sürdü.
It was a long letter.
Lernen beginnen
Bu uzun bir mektuptu.
It was a quiet night.
Lernen beginnen
Sakin bir geceydi.
It was I who met him.
Lernen beginnen
Onunla tanışan bendim.
It will rain tonight.
Lernen beginnen
Bu gece yağmur yağacak.
It's a good question.
Lernen beginnen
O iyi bir soru.
It's a piece of cake.
Lernen beginnen
Onu yapmak çok kolay.
It's a waste of time.
Lernen beginnen
Bu bir zaman kaybıdır.
It's all over for us.
Lernen beginnen
Bizim için herşey bitti.
It's all Tom's fault.
Lernen beginnen
Onun hepsi Tom'un hatası.
It's an easy victory.
Lernen beginnen
O kolay bir zafer.
It's behind schedule.
Lernen beginnen
Bu, proğramın gerisinde.
It's better as it is.
Lernen beginnen
Olduğu gibi daha iyi.
It's boiling in here.
Lernen beginnen
Burada hava çok bunaltıcı.
It's fun to watch TV.
Lernen beginnen
TV izlemek eğlenceli.
It's good to be home.
Lernen beginnen
Evde olmak iyi.
It's good to see you.
Lernen beginnen
Seni görmek güzel.
It's my CD, isn't it?
Lernen beginnen
Bu benim CD, öyle değil mi?
It's noisy next door.
Lernen beginnen
Yan komşu gürültülü.
It's nothing serious.
Lernen beginnen
Bu ciddi bir şey değil.
It's perfectly white.
Lernen beginnen
Mükemmel beyaz.
It's really horrible.
Lernen beginnen
O gerçekten korkunç.
It's time for dinner.
Lernen beginnen
Akşam yemeği zamanı.
It's under the table.
Lernen beginnen
O, masanın altındadır.
Jack collects stamps.
Lernen beginnen
Jack pullar toplar.
Jane is out shopping.
Lernen beginnen
Jane alışverişe çıktı.
Jane looks very pale.
Lernen beginnen
Jane çok solgun görünüyor.
Jim likes the doctor.
Lernen beginnen
Jim doktoru seviyor.
John called me names.
Lernen beginnen
John bana küfretti.
John started the car.
Lernen beginnen
John arabayı çalıştırdı.
Just keep moving.
Lernen beginnen
Sadece yürümeye devam edin.
Keep the door locked.
Lernen beginnen
Kapıyı kilitli tutun.
Keep your room clean.
Lernen beginnen
Odanızı temiz tutun.
Ken beat me at chess.
Lernen beginnen
Ken satrançta beni yendi.
Lend me your bicycle.
Lernen beginnen
Bana bisikletini ödünç ver.
Let me say one thing.
Lernen beginnen
Bir şey söyleyeyim.
Let me take you home.
Lernen beginnen
Seni eve götüreyim.
Let's check it later.
Lernen beginnen
Onu daha sonra kontrol edelim.
Let's clean our room.
Lernen beginnen
Odamızı temizleyelim.
Let's go by taxi, OK?
Lernen beginnen
Taksiyle gidelim, Tamam mı?
Let's meet on Sunday.
Lernen beginnen
Pazar günü buluşalım.
Let's not waste time.
Lernen beginnen
Zaman israf etmeyelim.
Let's play it by ear.
Lernen beginnen
Onu notasız çalalım.
Let's play something.
Lernen beginnen
Birşey oynayalım.
Let's take a picture.
Lernen beginnen
Bir resim çekelim.
Let's try once again.
Lernen beginnen
Bir kez daha deneyelim.
Lincoln died in 1865.
Lernen beginnen
Lincoln 1865 yılında öldü.
Look at that big dog.
Lernen beginnen
Şu büyük köpeğe bak.
Look at that picture.
Lernen beginnen
Şu resme bak.
Look at the dog jump.
Lernen beginnen
Köpeğin atlamasına bak.
Look at this picture.
Lernen beginnen
Bu resime bak.
Look at those clouds.
Lernen beginnen
Şu bulutlara bakın.
Look before you leap.
Lernen beginnen
Atlamadan önce bak.
Lucy is from America.
Lernen beginnen
Lucy Amerika'dan geldi.
Lucy is from America.
Lernen beginnen
Lucy Amerikalıdır.
Many trees fell down.
Lernen beginnen
Birçok ağaç yıkıldı.
Maria's hair is long.
Lernen beginnen
Maria'nın saçı uzundur.
Mary became a typist.
Lernen beginnen
Mary bir daktilocu oldu.
Mary designs dresses.
Lernen beginnen
Mary elbiseleri tasarlıyor.
Mary is a single mom.
Lernen beginnen
Mary yalnız bir anne.
Mary is Tom's cousin.
Lernen beginnen
Mary Tom'un kuzeni.
Mary is Tom's mother.
Lernen beginnen
Mary Tom'un annesidir.
Mary is Tom's sister.
Lernen beginnen
Mary Tom'un kız kardeşi.
Mary plays the piano.
Lernen beginnen
Mary piyano çalar.
Can I ask a question?
Lernen beginnen
Bir soru sorabilir miyim?
May I borrow this CD?
Lernen beginnen
Bu CD'yi ödünç alabilir miyim?
May I go out to play?
Lernen beginnen
Ben oynamak için dışarı çıkabilir miyim?
May I have a blanket?
Lernen beginnen
Ben bir battaniye alabilir miyim.
May I have a program?
Lernen beginnen
Bir proğram alabilir miyim?
May I have a receipt?
Lernen beginnen
Ben bir makbuz alabilir miyim.
May I have this book?
Lernen beginnen
Ben bu kitabı alabilir miyim?
May I have your name?
Lernen beginnen
İsminizi alabilir miyim?
May I help you ma'am?
Lernen beginnen
Size yardımcı olabilir miyim, madam?
May I play the piano?
Lernen beginnen
Piyano çalabilir miyim?
May I take your coat?
Lernen beginnen
Paltonuzu alabilir miyim?
May I turn on the TV?
Lernen beginnen
Televizyonu açabilir miyim?
May I use some paper?
Lernen beginnen
Biraz kağıt kullanabilir miyim?
May I use the toilet?
Lernen beginnen
Ben tuvaleti kullanabilir miyim?
Can I use your phone?
Lernen beginnen
Telefonunuzu kullanabilir miyim?
Maybe Jane will come.
Lernen beginnen
Belki Jane gelecektir.
Maybe you'll succeed.
Lernen beginnen
Belki başaracaksın.
Miho plays the piano.
Lernen beginnen
Miho piyano çalar.
Mike swims very well.
Lernen beginnen
Mike çok iyi yüzer.
Milk makes us strong.
Lernen beginnen
Süt bizi güçlendirir.
Misery loves company.
Lernen beginnen
Sefalet şirketi seviyor.
Most people think so.
Lernen beginnen
Çoğu insan, öyle düşünüyor.
My camera was stolen.
Lernen beginnen
Kameram çalındı.
My car's in the shop.
Lernen beginnen
Arabam dükkanda.
My eyes are watering.
Lernen beginnen
Gözlerim sulanıyor.
My headache has gone.
Lernen beginnen
Benim baş ağrım geçti.
My hobby is shopping.
Lernen beginnen
Hobim alışveriştir.
My house was on fire.
Lernen beginnen
Benim evim yanıyordu.
My mother cooks well.
Lernen beginnen
Benim annem iyi yemek pişirir.
My plan was rejected.
Lernen beginnen
Planım reddedildi.
My pocket was picked.
Lernen beginnen
Cebim soyuldu.
My school has a band.
Lernen beginnen
Benim okulun bir grubu var.
My sister is married.
Lernen beginnen
Kızkardeşim evlidir.
My socks aren't here.
Lernen beginnen
Benim çoraplarım burada değil.
My son is not a snob.
Lernen beginnen
Oğlum bir züppe değildir.
My study is upstairs.
Lernen beginnen
Benim çalışma odam yukarıda.
My uncle keeps a dog.
Lernen beginnen
Amcam bir köpek besliyor.
My watch is accurate.
Lernen beginnen
Saatim doğrudur.
Nancy is from London.
Lernen beginnen
Nancy Londra'lıdır.
Nancy looks so tired.
Lernen beginnen
Nancy çok yorgun görünüyor.
Nancy smiled happily.
Lernen beginnen
Nancy mutlu şekilde gülümsedi.
Neither is beautiful.
Lernen beginnen
Hiçbiri güzel değil.
No news is good news.
Lernen beginnen
Hiçbir haber iyi haber değildir.
Nobody saw Tom do it.
Lernen beginnen
Onu Tom'un yaptığını kimse görmedi.
Oil is running short.
Lernen beginnen
Yağ azalıyor.
One of them is a spy.
Lernen beginnen
Onlardan biri bir casus.
Open your mouth wide.
Lernen beginnen
Ağzınızı geniş açın.
Our dog seldom bites.
Lernen beginnen
Bizim köpek nadiren ısırır.
Pack them in the box.
Lernen beginnen
Kutusunda paketleyin.
People call him Dave.
Lernen beginnen
İnsanlar ona Dave diyor.
Perhaps he will come.
Lernen beginnen
O belki gelecek.
Playing cards is fun.
Lernen beginnen
Kart oynamak eğlencelidir.
Please do it quickly.
Lernen beginnen
Lütfen onu hızlı bir şekilde yap.
Please do that again.
Lernen beginnen
Lütfen onu tekrar yapma.
Please drop in on us.
Lernen beginnen
Lütfen bize uğra.
Please go right away.
Lernen beginnen
Lütfen hemen git.
Please help yourself.
Lernen beginnen
Buyrun.
Please keep in touch.
Lernen beginnen
Lütfen görüşelim.
Please lock the safe.
Lernen beginnen
Lütfen kasayı kilitle.
Please open this box.
Lernen beginnen
Lütfen bu kutuyu aç.
Please open your bag.
Lernen beginnen
Lütfen çantanı aç.
Please open your bag.
Lernen beginnen
Lütfen çantanızı açın.
Please read after me.
Lernen beginnen
Lütfen benden sonra okuyunuz.
Please save my place.
Lernen beginnen
Lütfen benim yerimi ayırın.
Please send for help.
Lernen beginnen
Lütfen yardım gönderin.
Please shut the door.
Lernen beginnen
Lütfen kapıyı kapat.
Please think it over.
Lernen beginnen
Lütfen onun üzerinde düşün.
Please turn the page.
Lernen beginnen
Lütfen sayfayı çevir.
Press the bell twice.
Lernen beginnen
Zili iki kez çalın.
Push the button here.
Lernen beginnen
Buradaki butona bas.
Put away your things.
Lernen beginnen
Eşyalarını yerine koy.
Put away your wallet.
Lernen beginnen
Cüzdanını ortadan kaldır.
Put down your pencil.
Lernen beginnen
Kalem aşağı koyun.
Raise your left hand.
Lernen beginnen
Sol elinizi kaldırın.
Save for a rainy day.
Lernen beginnen
Kötü bir gün için tasarruf yapın.
See you at the party.
Lernen beginnen
Partide görüşürüz.
Seiko has no sisters.
Lernen beginnen
Seiko'nun hiç kız kardeşi yok.
Send the kids to bed.
Lernen beginnen
Çocukları yatağa gönder.
Send this by airmail.
Lernen beginnen
Bunu havayolu ile gönder.
Shake hands with him.
Lernen beginnen
Onunla tokalaş.
Shall we go together?
Lernen beginnen
Birlikte gidelim mi?
She acted as a guide.
Lernen beginnen
O bir rehber olarak görev yapmıştır.
She always buys milk.
Lernen beginnen
O her zaman süt alır.
She always gets lost.
Lernen beginnen
O her zaman kaybolur.
She arrived in a car.
Lernen beginnen
O bir araba ile geldi.
She became a postman.
Lernen beginnen
O bir postacı oldu.
She bought a chicken.
Lernen beginnen
O, bir tavuk satın aldı.
She bought him a car.
Lernen beginnen
Ona bir araba satın aldı.
She bought him a dog.
Lernen beginnen
Ona bir köpek aldı.
She called me a taxi.
Lernen beginnen
Bana bir taksi çağırdı.
She can speak French.
Lernen beginnen
O, Fransızca konuşabilir.
She cooked him meals.
Lernen beginnen
Ona yemekler pişirilir.
She did not go there.
Lernen beginnen
O, oraya gitmedi.
She fell on her face.
Lernen beginnen
O yüzünün üstüne düştü.
She felt like crying.
Lernen beginnen
Canı ağlamak istiyordu.
She fixed us a snack.
Lernen beginnen
O bize bir aperatif hazırladı.
She found him a seat.
Lernen beginnen
Ona bir koltuk buldu.
She gave him a clock.
Lernen beginnen
O, ona bir saat verdi.
She gave him the car.
Lernen beginnen
Ona arabayı verdim.
She got him to drive.
Lernen beginnen
Ona araba sürdürdü.
She got what he said.
Lernen beginnen
O, onun söylediğini anladı.
She has a hot temper.
Lernen beginnen
O çok öfkeli.
She has a kind heart.
Lernen beginnen
Onun nazik bir kalbi var.
She has forgiven him.
Lernen beginnen
O, onu bağışladı.
He has ten children.
Lernen beginnen
O on çocuğa sahiptir.
She heard him scream.
Lernen beginnen
O, onun çığlığını duydu.
She held him tightly.
Lernen beginnen
O sıkıca tuttu.
She held up her head.
Lernen beginnen
O, başını kaldırdı.
She is a bad speaker.
Lernen beginnen
O kötü bir konuşmacı.
She is a blonde girl.
Lernen beginnen
O, sarışın bir kız.
She is a good dancer.
Lernen beginnen
O iyi bir dansçı.
She is a pretty girl.
Lernen beginnen
O güzel bir kız.
She is a quiet woman.
Lernen beginnen
O sessiz bir kadın
She is a real beauty.
Lernen beginnen
O gerçek bir güzellik.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.