Turkish sentences from Tatoeba 7

 0    1.000 Datenblatt    aleksandra.eska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
She is a slow runner.
Lernen beginnen
O, yavaş bir koşucu.
She is a taxi driver.
Lernen beginnen
O bir taksi şoförü.
She is able to skate.
Lernen beginnen
O paten yapabiliyor.
She is bad at sports.
Lernen beginnen
O sporda kötüdür.
She is first in line.
Lernen beginnen
O sırada birinci.
She is having dinner.
Lernen beginnen
O, akşam yemeğini yiyor.
She is herself again.
Lernen beginnen
O yine kendisidir.
She is living abroad.
Lernen beginnen
O yurt dışında yaşıyor.
She is my dream girl.
Lernen beginnen
O benim idealimdeki kız.
She is my girlfriend.
Lernen beginnen
O benim kız arkadaşım.
She is never on time.
Lernen beginnen
O asla zamanında gelmez.
She is now in danger.
Lernen beginnen
O şimdi tehlikede.
She is out of danger.
Lernen beginnen
O tehlikede değil.
She is the messenger.
Lernen beginnen
O elçidir.
She knelt beside him.
Lernen beginnen
O, onun yanında diz çöktü.
She likes word games.
Lernen beginnen
O kelime oyunlarını sever.
She looks very young.
Lernen beginnen
O çok genç görünüyor.
She lost her handbag.
Lernen beginnen
O elçantasını kaybetti.
She may have said so.
Lernen beginnen
O, öyle söylemiş olabilir.
She missed him a lot.
Lernen beginnen
O, onu çok özledi.
She opens the window.
Lernen beginnen
O pencereyi açar.
She plays the guitar.
Lernen beginnen
O gitar çalar.
She quit the company.
Lernen beginnen
O şirketten ayrıldı.
She raised her voice.
Lernen beginnen
Ona sesini yükseltti.
She sang pretty well.
Lernen beginnen
O oldukça güzel söyledi.
She sent me a letter.
Lernen beginnen
Bana bir mektup gönderdi.
She served me coffee.
Lernen beginnen
Bana kahve servisi yaptı.
She slapped his face.
Lernen beginnen
Onun yüzünü tokatladı.
She sold him her car.
Lernen beginnen
O, ona arabasını sattı.
She spoke up for him.
Lernen beginnen
O, onun adına konuştu.
She stopped to smoke.
Lernen beginnen
O, sigara içmek için durdu.
She told him her age.
Lernen beginnen
O, ona yaşına söyledi.
She told him to stop.
Lernen beginnen
O, ona durmasını söyledi.
She took pity on him.
Lernen beginnen
O ona acıdı.
She tried not to cry.
Lernen beginnen
Ağlamamaya çalıştı.
She used to date him.
Lernen beginnen
O onunla çıkardı.
She used to hate him.
Lernen beginnen
O, ondan nefret ederdi.
She wants to hug him.
Lernen beginnen
O, ona sarılmak istiyor.
She was found guilty.
Lernen beginnen
O suçlu bulundu.
She was very excited.
Lernen beginnen
O çok heyecanlı idi.
She was well-dressed.
Lernen beginnen
O iyi giyimliydi.
She watched him swim.
Lernen beginnen
O, onun yüzüşünü izledi.
She went on a picnic.
Lernen beginnen
O, pikniğe gitti.
She wore a red dress.
Lernen beginnen
O kırmızı bir elbise giydi.
He wrote a letter.
Lernen beginnen
O bir mektup yazdı.
She'll probably come.
Lernen beginnen
O, muhtemelen gelecek.
She's a quiet person.
Lernen beginnen
O sessiz bir kişi.
She's as busy as Tom.
Lernen beginnen
O, Tom kadar meşguldür.
She's beating cancer.
Lernen beginnen
O kanseri yeniyor.
She's eating for two.
Lernen beginnen
O iki kişilik yiyor.
She's going to Ooita.
Lernen beginnen
O, Ooita'ya gidiyor.
She's gone on a trip.
Lernen beginnen
O bir geziye gitti.
She's good at tennis.
Lernen beginnen
O, teniste iyidir.
She's older than him.
Lernen beginnen
O ondan daha yaşlıdır.
She's older than Tom.
Lernen beginnen
O, Tom'dan daha yaşlıdır.
She’s a doctor now.
Lernen beginnen
O şimdi bir doktor.
Show me a better one.
Lernen beginnen
Bana daha iyi birtane göster.
Show me how it works.
Lernen beginnen
Onun nasıl çalıştığını bana göster.
Show me how to do it.
Lernen beginnen
Onun nasıl yapılacağını bana göster.
Shut the window, Jim.
Lernen beginnen
Pencereyi kapa, Jim.
Sign above this line.
Lernen beginnen
bu çizginin üstünü imzalayın.
Speak louder, please.
Lernen beginnen
Daha yüksek sesle konuşun lütfen.
Stay out of the rain.
Lernen beginnen
Yağmurdan uzak durun.
Stock prices dropped.
Lernen beginnen
Hisse senedi fiyatları düştü.
Susan is a good cook.
Lernen beginnen
Susan iyi bir aşçıdır.
Swimming is my hobby.
Lernen beginnen
Yüzme benim hobim.
Take this table away.
Lernen beginnen
Bu tabloyu ortadan kaldır.
Tell me a true story.
Lernen beginnen
Bana gerçek bir hikaye anlat.
Tell me when to stop.
Lernen beginnen
Ne zaman duracağımı bana söyle.
Thank you for coming.
Lernen beginnen
Geldiğiniz için teşekkür ederiz.
Thank you in advance.
Lernen beginnen
Şimdiden teşekkür ederim.
That bicycle is mine.
Lernen beginnen
Şu bisiklet benim.
That door won't open.
Lernen beginnen
O kapı açılmaz.
That hat becomes you.
Lernen beginnen
Şu şapka sana dönüşüyor.
That house is famous.
Lernen beginnen
O ev ünlüdür.
That's not the case.
Lernen beginnen
Durum böyle değil.
That is the bus stop.
Lernen beginnen
Bu otobüs durağı.
That knife cuts well.
Lernen beginnen
O bıçak iyi keser.
That meat is chicken.
Lernen beginnen
O et tavuktur.
That's $7.65, please.
Lernen beginnen
Toplam 7.65 dolar, lütfen.
That's a bright idea.
Lernen beginnen
O, parlak bir fikirdir.
That's a cheap store.
Lernen beginnen
O ucuz bir mağaza.
That's my dictionary.
Lernen beginnen
O benim sözlüğüm.
That's quite a story.
Lernen beginnen
Bu tam bir hikaye.
That's really stupid.
Lernen beginnen
O gerçekten aptalca.
That's too expensive.
Lernen beginnen
O çok fazla pahalı.
The baby fell asleep.
Lernen beginnen
Bebek uykuya daldı.
The baby is crawling.
Lernen beginnen
Bebek emekliyor.
The baby is sleeping.
Lernen beginnen
Bebek uyuyor.
The battery ran down.
Lernen beginnen
Pil bitti.
The boy became happy.
Lernen beginnen
Çocuk mutlu oldu.
The boy began to cry.
Lernen beginnen
Çocuk ağlamaya başladı.
The boy came running.
Lernen beginnen
Çocuk koşarak geldi.
The boy stayed quiet.
Lernen beginnen
Oğlan sessiz kaldı.
The car is very fast.
Lernen beginnen
Araba çok hızlı.
The cat is very cute.
Lernen beginnen
Kedi çok sevimli.
The clock struck ten.
Lernen beginnen
Saat onu vurdu.
The coat is not mine.
Lernen beginnen
Palto benim değil.
The color won't fade.
Lernen beginnen
Rengi solmaz.
The convention voted.
Lernen beginnen
Kongre oy kullandı.
The dog began to run.
Lernen beginnen
Köpek koşmaya başladı.
The dog looks hungry.
Lernen beginnen
Köpek aç görünüyor.
The door is open now.
Lernen beginnen
Kapı şimdi açık.
The door won't close.
Lernen beginnen
Kapı kapalı değil.
The gate is open now.
Lernen beginnen
Kapı şimdi açıktır.
The grass looks nice.
Lernen beginnen
Çim güzel görünüyor.
The ground seems wet.
Lernen beginnen
Zemin ıslak görünüyor.
The heater is broken.
Lernen beginnen
Isıtıcı bozuk.
The house is burning.
Lernen beginnen
Ev yanıyor.
The house is haunted.
Lernen beginnen
Ev perili.
The job is half done.
Lernen beginnen
İş yarım yapıldı.
The kitten wanted in.
Lernen beginnen
Kedi yavrusu içeri girmek istedi.
The letter is for me.
Lernen beginnen
Mektup benim için.
The light bulb burst.
Lernen beginnen
Ampul patladı.
The light turned red.
Lernen beginnen
Işık kırmızıya döndü.
The line is busy now.
Lernen beginnen
Hat şimdi meşgul.
The maid made my bed.
Lernen beginnen
Hizmetçi benim yatağımı yaptı.
The mail has arrived.
Lernen beginnen
Posta geldi.
The man looked at me.
Lernen beginnen
Adam bana baktı.
The men followed him.
Lernen beginnen
Adamlar onu izledi.
The milk boiled over.
Lernen beginnen
Süt taştı.
The milk tasted sour.
Lernen beginnen
Süt ekşimiş.
The milk tastes sour.
Lernen beginnen
Sütün tadı ekşi.
The more, the better.
Lernen beginnen
Ne kadar çok olursa, o kadar iyi.
The noise bothers me.
Lernen beginnen
Gürültü beni rahatsız ediyor.
The old man sat down.
Lernen beginnen
Yaşlı adam oturdu.
The property is mine.
Lernen beginnen
Eşyalar benim.
The rumor isn't true.
Lernen beginnen
Söylenti doğru değildir.
The sailors saw land.
Lernen beginnen
Denizciler karayı gördü.
The sheets feel damp.
Lernen beginnen
Çarşaflar nemli.
The ship ran aground.
Lernen beginnen
Gemi karaya oturdu.
The stars are bright.
Lernen beginnen
Yıldızlar parlak.
The sun is coming up.
Lernen beginnen
Güneş yükseliyor.
The taxi has arrived.
Lernen beginnen
Taksi geldi.
The theater is empty.
Lernen beginnen
Tiyatro boştur.
The towels are dirty.
Lernen beginnen
Havlular kirli.
The TV was turned on.
Lernen beginnen
Televizyon açıktı.
The TV won't turn on.
Lernen beginnen
TV açılmıyor.
The voting continued.
Lernen beginnen
Oylama devam etti.
The water pipe burst.
Lernen beginnen
Su borusu patladı.
Their cakes are good.
Lernen beginnen
Onların kekleri iyidir.
Their swords clashed.
Lernen beginnen
Onların kılıçları çatıştı.
There isn't any soap.
Lernen beginnen
Hiç sabun yok.
There were three men.
Lernen beginnen
Üç adam vardı.
There's a car coming.
Lernen beginnen
Gelen bir araba var.
There's no more salt.
Lernen beginnen
Daha fazla tuz yok.
These are my pencils.
Lernen beginnen
Bunlar benim kalemlerim.
These are the basics.
Lernen beginnen
Bunlar temel öğelerdir.
These books are mine.
Lernen beginnen
Bu kitaplar benim.
These plums are ripe.
Lernen beginnen
Bu erikler olgun.
These shoes are hers.
Lernen beginnen
Bu ayakkabılar onun.
These shoes are mine.
Lernen beginnen
Bu ayakkabılar benim.
They all respect him.
Lernen beginnen
Onların hepsi ona saygı duyarlar.
They are good people.
Lernen beginnen
Onlar iyi insanlar.
They are out of hand.
Lernen beginnen
Onlar yönetilemez.
They are running now.
Lernen beginnen
Onlar şimdi çalışıyor.
They aren't my books.
Lernen beginnen
Onlar benim kitaplarım değildir.
They call me captain.
Lernen beginnen
Onlar bana kaptan diyorlar.
They got off the bus.
Lernen beginnen
Onlar otobüsten indiler.
They grow fruit here.
Lernen beginnen
Onlar burada meyve yetiştiriyorlar.
They kept on walking.
Lernen beginnen
Onlar yürümeye devam ettiler.
They live downstairs.
Lernen beginnen
Onlar alt katta yaşıyoruz.
They love each other.
Lernen beginnen
Onlar birbirlerini seviyorlar.
They stopped talking.
Lernen beginnen
Onlar konuşmayı kestiler.
They stopped to talk.
Lernen beginnen
Konuşmak için durdular.
They trapped the fox.
Lernen beginnen
Onlar tilkiyi tuzağa düşürdüler.
They trapped the fox.
Lernen beginnen
Onlar tilkiyi kapana sıkıştırdılar.
They went to the zoo.
Lernen beginnen
Onlar hayvanat bahçesine gittiler.
They went to Tottori.
Lernen beginnen
Onlar Tottori'ye gittiler.
They're able to sing.
Lernen beginnen
Onlar şarkı söyleyebilirler.
They're already here.
Lernen beginnen
Onlar zaten buradalar.
This banana went bad.
Lernen beginnen
Bu muz bozulmuş.
This bicycle is mine.
Lernen beginnen
Bu bisiklet benim.
This book is smaller.
Lernen beginnen
Bu kitap daha küçüktür.
This button is loose.
Lernen beginnen
Bu düğme, gevşek.
This camera is Tom's.
Lernen beginnen
Bu kamera, Tom'unki.
This car is like new.
Lernen beginnen
Bu araba yeni gibi.
This car won't start.
Lernen beginnen
Bu araba çalışmaz.
This clock is broken.
Lernen beginnen
Bu saat bozuk.
This door won't lock.
Lernen beginnen
Bu kapı kilitlenmez.
This door won't open.
Lernen beginnen
Bu kapı açılmaz.
This door won't shut.
Lernen beginnen
Bu kapı kapanmaz.
This feels like silk.
Lernen beginnen
Bu ipek gibi hissettiriyor.
This hat cost me $10.
Lernen beginnen
Bu şapka bana on dolara maloldu.
This is a small book.
Lernen beginnen
Bu küçük bir kitap.
This is all I can do.
Lernen beginnen
Bütün yapabileceğim budur.
This is an emergency.
Lernen beginnen
Bu acil bir durumdur.
This is homemade jam.
Lernen beginnen
Bu ev yapımı reçel.
This is how I did it.
Lernen beginnen
Bu onu nasıl yaptığımdır.
This is how we do it.
Lernen beginnen
Bu onu nasıl yaptığımızdır.
This is my I.D. card.
Lernen beginnen
Bu benim kimlik kartım.
This is what he said.
Lernen beginnen
Bu onun söylediğidir.
This knife cuts well.
Lernen beginnen
Bu bıçak iyi keser.
This novel is boring.
Lernen beginnen
Bu roman sıkıcı.
This one is prettier.
Lernen beginnen
Bu daha güzel.
This room is cramped.
Lernen beginnen
Bu oda sıkışık.
This song sounds sad.
Lernen beginnen
Bu şarkı üzücü görünüyor.
This sweater is warm.
Lernen beginnen
Bu kazak sıcacık.
This tea is very hot.
Lernen beginnen
Bu çay çok sıcak.
This tea smells good.
Lernen beginnen
Bu çay güzel kokuyor.
This video is boring.
Lernen beginnen
Bu video sıkıcı.
This wall is cold.
Lernen beginnen
Bu duvar soğuk.
This will do for now.
Lernen beginnen
Bu şu an için işe yarar.
This wood won't burn.
Lernen beginnen
Bu odun yanmaz.
These apples are big.
Lernen beginnen
Bu elmalar büyük.
Those are sunflowers.
Lernen beginnen
Onlar ayçiçeği.
Those are Tom's dogs.
Lernen beginnen
Şunlar Tom'un köpekleri.
Those houses are big.
Lernen beginnen
Şu evler büyük.
Time passes quickly.
Lernen beginnen
Zaman çabuk geçer.
Tom almost got fired.
Lernen beginnen
Tom neredeyse kovulacaktı.
Tom asked for a beer.
Lernen beginnen
Tom bir bira istedi.
Tom became a manager.
Lernen beginnen
Tom bir yönetici oldu.
Tom became depressed.
Lernen beginnen
Tom depresif oldu.
Tom boarded the ship.
Lernen beginnen
Tom gemiye bindi.
Tom bought a new car.
Lernen beginnen
Tom yeni bir araba aldı.
Tom branded the calf.
Lernen beginnen
Tom buzağıyı damgaladı.
Tom broke the window.
Lernen beginnen
Tom pencereyi kırdı.
Tom brushed his hair.
Lernen beginnen
Tom saçını fırçaladı.
Tom burst into tears.
Lernen beginnen
Tom gözyaşlarına boğuldu.
Tom burst out crying.
Lernen beginnen
Tom birden ağlamaya başladı.
Tom can't be trusted.
Lernen beginnen
Tom'a güvenilemez.
Tom can't find a job.
Lernen beginnen
Tom bir iş bulamıyor.
Tom can't stand Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye katlanamıyor.
Tom certainly is fat.
Lernen beginnen
Tom kesinlikle şişman.
Tom changed his mind.
Lernen beginnen
Tom fikrini değiştirdi.
Tom checked the date.
Lernen beginnen
Tom tarihi kontrol etti.
Tom danced with Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary ile dans etti.
Tom denied the rumor.
Lernen beginnen
Tom söylentiyi reddetti.
Tom did all he could.
Lernen beginnen
Tom elinden gelen her şeyi yaptı.
Tom did it carefully.
Lernen beginnen
Tom onu dikkatli bir şekilde yaptı.
Tom didn't help Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye yardım etmedi.
Tom didn't like Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'den hoşlanmıyordu.
Tom doesn't do drugs.
Lernen beginnen
Tom uyuşturucu kullanmaz.
Tom doesn't eat fish.
Lernen beginnen
Tom balık yemez.
Tom doesn't eat meat.
Lernen beginnen
Tom et yemez.
Tom doesn't have tea.
Lernen beginnen
Tom'un çayı yok.
Tom doesn't think so.
Lernen beginnen
Tom öyle düşünmüyor.
Tom dried the dishes.
Lernen beginnen
Tom bulaşıkları kuruladı.
Tom drinks every day.
Lernen beginnen
Tom her gün içer.
Tom eats like a bird.
Lernen beginnen
Tom bir kuş gibi yiyor.
Tom eats very little.
Lernen beginnen
Tom, çok az yiyor.
Tom felt a bit tired.
Lernen beginnen
Tom biraz yorgun hissetti.
Tom felt a bit woozy.
Lernen beginnen
Tom biraz sarhoş hissetti.
Tom felt like a fool.
Lernen beginnen
Tom bir aptal gibi hissetti.
Tom felt like crying.
Lernen beginnen
Tom ağlayacakmış gibi hissetti.
Tom felt very lonely.
Lernen beginnen
Tom çok yalnız hissetti.
Tom found Mary a job.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye bir iş buldu.
Tom got a little pie.
Lernen beginnen
Tom biraz tart aldı.
Tom got a little pie.
Lernen beginnen
Tom pastanın bir parçasını aldı.
Tom got his hair cut.
Lernen beginnen
Tom saçını kestirdi.
Tom got home at 6:30.
Lernen beginnen
Tom 6:30'da eve vardı.
Tom got in the car.
Lernen beginnen
Tom arabaya bindi.
Tom got stage fright.
Lernen beginnen
Tom'un sahne korkusu var.
Tom got straight A's.
Lernen beginnen
Tom'un düz A' ları var.
Tom gritted his teeth
Lernen beginnen
Tom dişlerini gıcırdattı.
Tom had a great time.
Lernen beginnen
Tom muhteşem zaman geçirdi.
Tom had a tough week.
Lernen beginnen
Tom zor bir hafta geçirdi.
Tom had only one leg.
Lernen beginnen
Tom'un sadece bir bacağı vardı.
Tom has 20/20 vision.
Lernen beginnen
Tom'un yirmide yirmi görüşü var.
Tom has a bad temper.
Lernen beginnen
Tom'un kötü bir ruh hali var.
Tom has a big family.
Lernen beginnen
Tom'un büyük bir ailesi var.
Tom has a deep voice.
Lernen beginnen
Tom'un pes bir sesi var.
Tom has a good point.
Lernen beginnen
Tom'un iyi bir amacı var.
Tom has a loud voice.
Lernen beginnen
Tom'un yüksek bir sesi var.
Tom has a nice smile.
Lernen beginnen
Tom'un hoş bir gülümsemesi var.
Tom has a point here.
Lernen beginnen
Tom burada bir fikri var.
Tom has a stiff neck.
Lernen beginnen
Tom'un ense sertliği var.
Tom has good hearing.
Lernen beginnen
Tom'un iyi işitme duyusu var.
Tom has lost control.
Lernen beginnen
Tom kontrolü kaybetti.
Tom has many friends.
Lernen beginnen
Tom'un çok sayıda arkadaşı var.
Tom has many regrets.
Lernen beginnen
Tom'un çok sayıda pişmanlıkları var.
Tom has many talents.
Lernen beginnen
Tom'un bir sürü yeteneği var.
Tom has the sniffles.
Lernen beginnen
Tom burnunu çekiyor.
Tom has three nieces.
Lernen beginnen
Tom'un üç kız yeğeni var.
Tom has three uncles.
Lernen beginnen
Tom'un üç amcası var.
Tom hates raw onions.
Lernen beginnen
Tom çiğ soğanlardan nefret eder.
Tom heard Mary shout.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin bağırdığını duydu.
Tom held Mary's hand.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin elini tuttu.
Tom ironed his shirt.
Lernen beginnen
Tom gömleğini ütüledi.
Tom is a little odd.
Lernen beginnen
Tom biraz tuhaf.
Tom is a fast driver.
Lernen beginnen
Tom hızlı bir sürücü.
Tom is a fast runner.
Lernen beginnen
Tom hızlı bir koşucu.
Tom is a fussy eater.
Lernen beginnen
Tom zor beğenen bir yiyici.
Tom is a good driver.
Lernen beginnen
Tom, iyi bir sürücü.
Tom is a good person.
Lernen beginnen
Tom iyi bir kişidir.
Tom is a good singer.
Lernen beginnen
Tom, iyi bir şarkıcı.
Tom is a good worker.
Lernen beginnen
Tom iyi bir işçidir.
Tom is a lovable guy.
Lernen beginnen
Tom sevimli bir adam.
Tom is a new student.
Lernen beginnen
Tom yeni bir öğrenci.
Tom is a picky eater.
Lernen beginnen
Tom seçici bir yiyici.
Tom is a rude person.
Lernen beginnen
Tom kaba bir kişidir.
Tom is a safe driver.
Lernen beginnen
Tom güvenli bir sürücü.
Tom is a slow walker.
Lernen beginnen
Tom yavaş bir yürüyücü.
Tom is a wealthy man.
Lernen beginnen
Tom, zengin bir adam.
Tom is an accountant.
Lernen beginnen
Tom bir muhasebeci.
Tom is angry at Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye kızgın.
Tom is down to earth.
Lernen beginnen
Tom'un aklı başında.
Tom is good at rugby.
Lernen beginnen
Tom ragbide iyidir.
Tom is in his office.
Lernen beginnen
Tom ofisinde.
Tom is just like you.
Lernen beginnen
Tom tıpkı sizin gibi.
Tom is Mary's cousin.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin kuzeni.
Tom is Mary's friend.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin arkadaşı.
Tom is Mary's nephew.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin erkek yeğeni.
Tom is never on time.
Lernen beginnen
Tom asla zamanında gelmez.
Tom is now in prison.
Lernen beginnen
Tom şimdi hapiste.
Tom is probably lost.
Lernen beginnen
Tom büyük olasılıkla kayboldu.
Tom is proud of Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary ile gurur duymaktadır.
Tom is seeking a job.
Lernen beginnen
Tom bir iş arıyor.
Tom is still on duty.
Lernen beginnen
Tom hala görevdedir.
Tom is very handsome.
Lernen beginnen
Tom çok yakışıklı.
Tom is very reliable.
Lernen beginnen
Tom çok güvenilirdir.
Tom is very romantic.
Lernen beginnen
Tom çok romantik.
Tom isn't lonely now.
Lernen beginnen
Tom şimdi yalnız değil.
Tom isn't well today.
Lernen beginnen
Tom bugün iyi değil.
Tom just got married.
Lernen beginnen
Tom henüz evlendi.
Tom knew where to go.
Lernen beginnen
Tom nereye gideceğini biliyordu.
Tom knocked him down.
Lernen beginnen
Tom ona vurup yere yıktı.
Tom knows a shortcut.
Lernen beginnen
Tom bir kısayol bilir.
Tom lacks experience.
Lernen beginnen
Tom deneyimden yoksun.
Tom lacks motivation.
Lernen beginnen
Tom motivasyondan yoksun.
Tom laughed out loud.
Lernen beginnen
Tom yüksek sesle güldü.
Tom left at midnight.
Lernen beginnen
Tom gece yarısı gitti.
Tom left Mary a note.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye bir not bıraktı.
Tom looks very happy.
Lernen beginnen
Tom çok mutlu görünüyor.
Tom loosened his tie.
Lernen beginnen
Tom kravatını gevşetti.
Tom lost his car key.
Lernen beginnen
Tom araba anahtarını kaybetti.
Tom lost his glasses.
Lernen beginnen
Tom gözlüğünü kaybetti.
Tom lost his hearing.
Lernen beginnen
Tom işitmesini kaybetti.
Tom lost some weight.
Lernen beginnen
Tom biraz kilo kaybetti.
Tom made fun of Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary ile alay etti.
Tom mopped the floor.
Lernen beginnen
Tom zemini paspasladı.
Tom needed some cash.
Lernen beginnen
Tom'un biraz nakite ihtiyacı vardı.
Tom needs a vacation.
Lernen beginnen
Tom'un bir tatile ihtiyacı var.
Tom needs our advice.
Lernen beginnen
Tom'un bizim tavsiyemize ihtiyacı var.
Tom needs some sleep.
Lernen beginnen
Tom'un biraz uykuya ihtiyacı var.
Tom never liked Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'den asla hoşlanmadı.
Tom often cuts class.
Lernen beginnen
Tom çoğunlukla derse gelmez.
Tom often helps Mary.
Lernen beginnen
Tom çoğunlukla Mary'ye yardım eder.
Tom paid a $300 fine.
Lernen beginnen
Tom 300 dolar para cezası ödedi.
Tom paid the cashier.
Lernen beginnen
Tom kasiyere ödedi.
Tom proposed to Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye evlenme teklif etti.
Tom put down his pen.
Lernen beginnen
Tom kalemini düşürdü.
Tom put his shirt on.
Lernen beginnen
Tom gömleğini giydi.
Tom put his shoes on.
Lernen beginnen
Tom ayakkabılarını giydi.
Tom raised his hands.
Lernen beginnen
Tom ellerini kaldırdı.
Tom raised his voice.
Lernen beginnen
Tom sesini yükseltti.
Tom ran for his life.
Lernen beginnen
Tom hayatını kurtarmak için koştu.
Tom ran out of money.
Lernen beginnen
Tom'un parası tükendi.
Tom ran out of water.
Lernen beginnen
Tom'un suyu bitti.
Tom reloaded his gun.
Lernen beginnen
Tom silahını yeniden doldurdu.
Tom resisted smiling.
Lernen beginnen
Tom gülümsemeye direndi.
Tom rewound the tape.
Lernen beginnen
Tom bantı yeniden sardı.
Tom rinsed his mouth.
Lernen beginnen
Tom ağzını duruladı.
Tom sat under a tree.
Lernen beginnen
Tom ağacın altına oturdu.
Tom saw the exhibits.
Lernen beginnen
Tom sergileri gördü.
Tom seems to be lost.
Lernen beginnen
Tom kaybolmuş gibi görünüyor.
Tom seems to be sick.
Lernen beginnen
Tom hasta gibi görünüyor.
Tom should get going.
Lernen beginnen
Tom gitmeli.
Tom should know that.
Lernen beginnen
Tom onu bilmeli.
Tom should talk less.
Lernen beginnen
Tom daha az konuşmalı.
Tom should've called.
Lernen beginnen
Tom aramalıydı.
Tom sobered up a bit.
Lernen beginnen
Tom biraz ciddileşti.
Tom still loves Mary.
Lernen beginnen
Tom hala Mary'yi seviyor.
Tom stirred the soup.
Lernen beginnen
Tom çorbayı karıştırdı.
Tom tends to be lazy.
Lernen beginnen
Tom tembel olma eğilimindedir.
Tom took his tie off.
Lernen beginnen
Tom kravatını çıkardı.
Tom took off his hat.
Lernen beginnen
Tom şapkasını çıkardı.
Tom took off his tie.
Lernen beginnen
Tom kıravatını çıkardı.
Tom turned on the TV.
Lernen beginnen
Tom TV'yi açtı.
Tom walked Kate home.
Lernen beginnen
Tom yürüyerek Kate'in evine gitti.
Tom wanted to buy it.
Lernen beginnen
Tom onu satın almak istedi.
Tom wants to see you.
Lernen beginnen
Tom sizi görmek istiyor.
Tom was all worn out.
Lernen beginnen
Tom tamamen bitkindi.
Tom was being polite.
Lernen beginnen
Tom kibarlaşıyordu.
Tom was found guilty.
Lernen beginnen
Tom suçlu bulundu.
Tom was hard on Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye karşı katıydı.
Tom was held hostage.
Lernen beginnen
Tom rehin tutuldu.
Tom wasn't listening.
Lernen beginnen
Tom dinlemiyordu.
Tom went for a drive.
Lernen beginnen
Tom araba sürmeye gitti.
Tom went sightseeing.
Lernen beginnen
Tom gezi turuna gitti.
Tom went windsurfing.
Lernen beginnen
Tom rüzgar sörfüne gitti.
Tom won't let you go.
Lernen beginnen
Tom, gitmene izin vermeyecektir.
Tom worries too much.
Lernen beginnen
Tom çok endişeleniyor.
Tom wouldn't do that.
Lernen beginnen
Tom onu yapmazdı.
Tom wouldn't say yes.
Lernen beginnen
Tom evet demezdi.
Tom wrote the report.
Lernen beginnen
Tom rapor yazdı.
Tom's leg is healing.
Lernen beginnen
Tom'un bacağı iyileşiyor.
Tony is a polite boy.
Lernen beginnen
Tony kibar bir çocuk.
Tony's voice is nice.
Lernen beginnen
Tony'nin sesi güzel.
Turn down the stereo.
Lernen beginnen
Stereoyu kapat.
Visitors are welcome.
Lernen beginnen
Ziyaretçiler bekleniyor.
Wait in line, please.
Lernen beginnen
Sırada bekleyin lütfen.
Wash your hands well.
Lernen beginnen
Ellerinizi iyice yıkayın
We all make mistakes.
Lernen beginnen
Hepimiz hata yaparız.
We are not Americans.
Lernen beginnen
Biz Amerikalı değiliz.
We are the champions.
Lernen beginnen
Biz şampiyonlarız.
We are two of a kind.
Lernen beginnen
Birbirimize çok benziyoruz.
We arrived home late.
Lernen beginnen
Biz eve geç geldik.
We clapped our hands.
Lernen beginnen
Biz alkışladık.
We enjoy watching TV.
Lernen beginnen
Biz TV izlemekten hoşlanırız.
We got off the train.
Lernen beginnen
Biz trenden indik.
We had a lovely meal.
Lernen beginnen
Biz güzel bir yemek yedik.
We had lunch at noon.
Lernen beginnen
Biz öğleyin öğle yemeği yedik.
We knew it all along.
Lernen beginnen
Biz onu başından beri biliyorduk.
We love our children.
Lernen beginnen
Biz çocuklarımızı seviyoruz.
We made him go there.
Lernen beginnen
Biz onu oraya gönderdik.
We met along the way.
Lernen beginnen
Biz yol boyunca buluştuk.
We must be going now.
Lernen beginnen
Şimdi gidiyor olmalıyız.
We must go to school.
Lernen beginnen
Biz okula gitmeliyiz.
We named the dog Tim.
Lernen beginnen
Köpeğe Tim adını verdik.
We need more workers.
Lernen beginnen
Bizim daha fazla işçiye ihtiyacımız var.
We ran after the cat.
Lernen beginnen
Biz kediyi kovaladık.
We ran down the hill.
Lernen beginnen
Biz tepeden aşağı koştuk.
We ran short of food.
Lernen beginnen
Gıda malzememiz tükendi.
We require your help.
Lernen beginnen
Yardımınıza ihtiyacımız var.
We sang as we walked.
Lernen beginnen
Yürürken şarkı söyledik.
We sent for a doctor.
Lernen beginnen
Bir doktor getirttik.
We want a new carpet.
Lernen beginnen
Biz yeni bir halı istiyoruz.
We went to the river.
Lernen beginnen
Biz nehre gittik.
We were younger then.
Lernen beginnen
O zaman daha gençtik.
We'll eat on the way.
Lernen beginnen
Biz yolda yiyeceğiz.
We'll help you, okay?
Lernen beginnen
Biz size yardım ederiz, tamam mı?
We'll meet on Sunday.
Lernen beginnen
Biz Pazar günü buluşacağız.
We're a little early.
Lernen beginnen
Biz biraz erkenciyiz.
We've run out of tea.
Lernen beginnen
Çayımız tükendi.
Were you home at ten?
Lernen beginnen
Saat onda evde miydin?
Were you with anyone?
Lernen beginnen
Biriyle birlikte miydin?
What are you cooking?
Lernen beginnen
Ne pişiriyorsun?
What are you reading?
Lernen beginnen
Ne okuyorsunuz?
What did Bell invent?
Lernen beginnen
Bell ne icat etti?
What did you do then?
Lernen beginnen
O zaman ne yaptın?
What do they deal in?
Lernen beginnen
Onlar ne ticareti yapıyorlar?
What do you want now?
Lernen beginnen
Şimdi ne istiyorsun?
What happened to him?
Lernen beginnen
Ona ne oldu?
What happened to Tom?
Lernen beginnen
Tom'a ne oldu?
What happened, Sally?
Lernen beginnen
Ne oldu, Sally?
What he said is true.
Lernen beginnen
Onun söylediği doğru.
What he says is true.
Lernen beginnen
O neyin doğru olduğunu söylüyor?
What is he aiming at?
Lernen beginnen
O neyi hedefliyor?
What is he up to now?
Lernen beginnen
O, şimdi ne iş yapıyor?
What is his business?
Lernen beginnen
Onun işi nedir?
What is your address?
Lernen beginnen
Adresiniz nedir?
What made her so sad?
Lernen beginnen
Onu ne kadar o kadar üzdü?
What made Tom so mad?
Lernen beginnen
Tom'u o kadar ne üzdü.
What makes you happy?
Lernen beginnen
Seni mutlu kılan nedir?
What should I do now?
Lernen beginnen
Şimdi ne yapmalıyım?
What's going on here?
Lernen beginnen
Burada neler oluyor?
What's Ken doing now?
Lernen beginnen
Ken şu anda ne yapıyor?
What's Ken doing now?
Lernen beginnen
Ken şimdi ne yapıyor?
What's that building?
Lernen beginnen
O bina ne?
What's the commotion?
Lernen beginnen
Karışıklık nedir?
What's Tom doing now?
Lernen beginnen
Tom şimdi ne yapıyor
What's wrong with me?
Lernen beginnen
Benim neyim var?
When are you leaving?
Lernen beginnen
Ne zaman ayrılıyorsunuz?
When can I swim here?
Lernen beginnen
Ne zaman burada yüzebilirim?
When can I visit you?
Lernen beginnen
Seni ne zaman ziyaret edebilirim?
When did he get back?
Lernen beginnen
Ne zaman geri döndü?
When did you see her?
Lernen beginnen
Onu ne zaman gördün?
When did you see him?
Lernen beginnen
Onu ne zaman gördünüz?
When was it finished?
Lernen beginnen
Ne zaman sona erdi?
When will he be busy?
Lernen beginnen
O ne zaman meşgul olacak?
When will he go home?
Lernen beginnen
Ne zaman eve gidecek?
When will you go out?
Lernen beginnen
Ne zaman dışarı çıkacaksın?
When will you return?
Lernen beginnen
Ne zaman geri döneceksin?
Where are the apples?
Lernen beginnen
Elmalar nerede?
Where did you get it?
Lernen beginnen
Bunu nereden aldınız?
Where does John live?
Lernen beginnen
John nerede yaşıyor?
Where is he standing?
Lernen beginnen
O nerede duruyor?
Where is the laundry?
Lernen beginnen
Çamaşırhane nerede?
Where is the library?
Lernen beginnen
Kütüphane nerede?
Where is the mailbox?
Lernen beginnen
Posta kutusu nerede?
Where is the station?
Lernen beginnen
İstasyon nerede?
Where is your father?
Lernen beginnen
Baban nerede?
Where is your school?
Lernen beginnen
Okulun nerede?
Where should we meet?
Lernen beginnen
Nerede buluşmalıyız?
Where will you visit?
Lernen beginnen
Nereyi ziyaret edeceksin?
Where's the bus stop?
Lernen beginnen
Otobüs durağı nerede?
Which book is better?
Lernen beginnen
Hangi kitap daha iyidir?
Which diet is better?
Lernen beginnen
Hangi diyet daha iyi?
Which is your guitar?
Lernen beginnen
Hangisi senin gitarın?
Which of you will go?
Lernen beginnen
Hanginiz gidecek?
Which would you like?
Lernen beginnen
Hangisini istersiniz?
Who are those people?
Lernen beginnen
Şu kişiler kimler?
Who broke the window?
Lernen beginnen
Pencereyi kim kırdı?
Who can do this work?
Lernen beginnen
Bu işi kim yapabilir?
Who coaches the team?
Lernen beginnen
Takımı kim eğitiyor?
Who does Toshio like?
Lernen beginnen
Toshio kimi sever?
Who hit the home run?
Lernen beginnen
Tur vuruşunu kim yaptı?
Who invented karaoke?
Lernen beginnen
Karaokeyi kim icat etti?
Who is he talking to?
Lernen beginnen
O kimle konuşuyor?
Who planted the tree?
Lernen beginnen
Ağacı kim dikti?
Who put you up to it?
Lernen beginnen
Sana onu kim önerdi?
Who wrote the letter?
Lernen beginnen
Mektubu kim yazdı?
Whose guitar is this?
Lernen beginnen
Bu kimin gitarı?
Whose pencil is this?
Lernen beginnen
Bu kimin kalemi?
Why are you so angry?
Lernen beginnen
Neden bu kadar öfkelisin?
Why did you run away?
Lernen beginnen
Niçin kaçtın?
Why do you work here?
Lernen beginnen
Neden burada çalışıyorsunuz?
Why do you work here?
Lernen beginnen
Niçin burada çalışıyorsun?
Why don't we go home?
Lernen beginnen
Neden eve gitmiyoruz.
Why is she so silent?
Lernen beginnen
Niçin o öyle sessiz?
Will he be here soon?
Lernen beginnen
O yakında burada olacak mı?
Will I get well soon?
Lernen beginnen
Yakında iyileşecek miyim?
Will it snow tonight?
Lernen beginnen
Bu gece kar yağacak mı?
Will you go by train?
Lernen beginnen
Trenle gidecek misin?
Will you go with Tom?
Lernen beginnen
Tom'la gidecek misin?
Wipe your face clean.
Lernen beginnen
Yüzünüzü temiz silin.
Yesterday was Sunday.
Lernen beginnen
Dün Pazardı.
You are not a coward.
Lernen beginnen
Sen bir korkak değilsin.
You're not a doctor.
Lernen beginnen
Sen bir doktor değilsin.
You are not Japanese.
Lernen beginnen
Sen Japon değilsin.
You are now an adult.
Lernen beginnen
Sen bir yetişkinsin.
You are the one.
Lernen beginnen
Sen teksin.
You're under arrest.
Lernen beginnen
Sen tutuklusun.
You can come with me.
Lernen beginnen
Sen benimle gelebilirsin.
You can use this car.
Lernen beginnen
Bu arabayı kullanabilirsiniz.
You can use this pen.
Lernen beginnen
Bu kalemi kullanabilirsiniz.
You can't be serious.
Lernen beginnen
Ciddi olamazsın.
You can't be so sure.
Lernen beginnen
Bu kadar emin olamazsın.
You can't sleep here.
Lernen beginnen
Burada uyuyamazsın.
You don't understand.
Lernen beginnen
Anlamıyorsun.
You keep out of this.
Lernen beginnen
Bundan uzak dur.
You know what I mean.
Lernen beginnen
Ne demek istediğimi biliyorsun.
You look much better.
Lernen beginnen
Çok daha iyi görünüyorsun.
You lost, didn't you?
Lernen beginnen
Kayboldun, değil mi?
You may use this car.
Lernen beginnen
Bu arabayı kullanabilirsin.
You should apologize.
Lernen beginnen
Özür dilemelisin.
You should go to bed.
Lernen beginnen
Yatmaya gitmelisin.
You should leave now.
Lernen beginnen
Şimdi gitmelisin.
You should not sleep.
Lernen beginnen
Uyumamalısın.
You should work hard.
Lernen beginnen
Sıkı çalışmalısın.
You shouldn't go out.
Lernen beginnen
Dışarı çıkmamalısın.
You snooze, you lose.
Lernen beginnen
Uyursan, kaybedersin.
You'd better go home.
Lernen beginnen
Eve gitsen iyi olur.
You've been deceived.
Lernen beginnen
Aldatıldım.
You've grown so tall.
Lernen beginnen
Çok uzun boylu oldun.
You've put on weight.
Lernen beginnen
Kilo aldın.
Your answer is right.
Lernen beginnen
Cevabınız doğru.
Your answer is wrong.
Lernen beginnen
Cevabınız yanlış.
Your nose is running.
Lernen beginnen
Burnunuz akıyor.
Your pulse is normal.
Lernen beginnen
Senin nabzın normal.
A clock has two hands.
Lernen beginnen
Bir saatin, iki eli vardır.
A dolphin is a mammal.
Lernen beginnen
Yunus bir memelidir.
A little bird told me.
Lernen beginnen
Küçük bir kuş bana söyledi.
A new idea came to me.
Lernen beginnen
Yeni bir fikir aklıma geldi.
A nice room, isn't it?
Lernen beginnen
Güzel bir oda, değil mi?
A table has four legs.
Lernen beginnen
Bir masanın dört bacağı var.
Accidents will happen.
Lernen beginnen
Kazalar olacaktır.
Ah is an interjection.
Lernen beginnen
'ah' bir ünlemdir.
All of them were gone.
Lernen beginnen
Onların hepsi gitmiş.
All of us were silent.
Lernen beginnen
Hepimiz sessizdik.
All the boys ran away.
Lernen beginnen
Bütün erkekler kaçtılar.
All the eggs went bad.
Lernen beginnen
Bütün yumurtaları bozuldu.
All the food was gone.
Lernen beginnen
Tüm yiyecek bitti.
Always tell the truth.
Lernen beginnen
Her zaman doğruyu söyle.
America is very large.
Lernen beginnen
Amerika çok büyük.
Any child can do that.
Lernen beginnen
Herhangi bir çocuk bunu yapabilir.
Any time will suit me.
Lernen beginnen
Her zaman bana uygun olacaktır.
Anyway, I did my best.
Lernen beginnen
Her neyse, ben elimden geleni yaptım.
Are these your horses?
Lernen beginnen
Bunlar senin atların mı?
Are these your things?
Lernen beginnen
Bunlar senin eşyaların mı?
Are they all the same?
Lernen beginnen
Onların hepsi aynı mı?
Are you a new student?
Lernen beginnen
Sen yeni bir öğrenci misin?
Are you all right now?
Lernen beginnen
Şimdi iyi misin?
Are you an only child?
Lernen beginnen
Tek çocuk musunuz?
Are you fond of music?
Lernen beginnen
Müziğe düşkün müsünüz?
Are you free tomorrow?
Lernen beginnen
Yarın boş musunuz?
Are you going to sing?
Lernen beginnen
Şarkı söyleyecek misin?
Are you sleeping, Tom?
Lernen beginnen
Uyuyor musun, Tom?
Are you talking to me?
Lernen beginnen
Benimle konuşuyor musun?
Are you ten years old?
Lernen beginnen
On yaşında mısın?
Aren't they Americans?
Lernen beginnen
Onlar Amerikalı değiller mi?
Bad news travels fast.
Lernen beginnen
Kötü haber çabuk yayılır.
Be kind to old people.
Lernen beginnen
Yaşlı insanlara karşı nazik olun.
Be quiet for a moment.
Lernen beginnen
Bir an için sakin olun.
Better luck next time.
Lernen beginnen
Gelecek sefere iyi şanslar.
Beware of pickpockets.
Lernen beginnen
Yankesicilere dikkat edin.
Bill has many friends.
Lernen beginnen
Bill'in birçok arkadaşı var.
Bill wrote the letter.
Lernen beginnen
Bill mektup yazdı.
Bill, answer the door.
Lernen beginnen
Bill, kapıya cevap ver.
Birds have sharp eyes.
Lernen beginnen
Kuşlar keskin gözlere sahiptirler.
Bob became a preacher.
Lernen beginnen
Bob, bir vaiz oldu.
Boil the milk bottles.
Lernen beginnen
Süt şişelerini kaynatın.
Both stories are true.
Lernen beginnen
Her iki hikaye doğrudur.
Brad Pitt is an actor.
Lernen beginnen
Brad Pitt bir aktördür.
Brian took some roses.
Lernen beginnen
Brian bazı güller aldı.
Brush your teeth well.
Lernen beginnen
Dişlerinizi iyi fırçalayın.
Business is improving.
Lernen beginnen
İş geliştirmektedir.
Buy it for me, please.
Lernen beginnen
Onu benim için satın al, lütfen.
Call me at the office.
Lernen beginnen
Beni ofiste arayın.
Can he play the piano?
Lernen beginnen
O piyano çalabilir mi?
Can he speak Japanese?
Lernen beginnen
O, Japonca konuşabilir mi?
Can I ask you a favor?
Lernen beginnen
Senden bir iyilik isteyebilir miyim?
Can I borrow your car?
Lernen beginnen
Arabanı ödünç alabilir miyim?
Can I borrow your pen?
Lernen beginnen
Ben senin kalemini ödünç alabilir miyim?
Can I buy you a drink?
Lernen beginnen
Ben size bir içki ısmarlayabilir miyim?
Can I give you a ride?
Lernen beginnen
Seni arabayla götürebilir miyim?
Can I go out and play?
Lernen beginnen
Dışarı çıkıp oyun oynayabilir miyim?
Can I leave a message?
Lernen beginnen
Ben bir mesaj bırakabilir miyim?
Can I open the window?
Lernen beginnen
Ben pencereyi açabilir miyim?
Can I play some music?
Lernen beginnen
Biraz müzik çalabilir miyim?
Can I see you tonight?
Lernen beginnen
Ben bu gece seni görebilir miyim?
Can I turn off the TV?
Lernen beginnen
Televizyonu kapatabilirmiyim?
Can I use your pencil?
Lernen beginnen
Ben senin kurşun kalemini kullanabilir miyim?
Can I use your pencil?
Lernen beginnen
Ben kalemini kullanabilir miyim?
Can it really be mine?
Lernen beginnen
O gerçekten benimki olabilir mi?
Can you do that again?
Lernen beginnen
Onu tekrar yapar mısın?
Can you get a day off?
Lernen beginnen
Bir gün izin alabilir misin?
Can you guess her age?
Lernen beginnen
Onun yaşını tahmin edebilir misiniz?
Can you hear anything?
Lernen beginnen
Bir şey duyabiliyor musun?
Can you keep a secret?
Lernen beginnen
Sır tutabilir misin?
Can you speak English?
Lernen beginnen
İngilizce konuşabiliyor musun?
Can you speak English?
Lernen beginnen
İngilizce konuşabilir misin?
Can you speak English?
Lernen beginnen
İngilizce konuşur musun?
Can't you really swim?
Lernen beginnen
Gerçekten yüzemiyor musunuz?
Cats arch their backs.
Lernen beginnen
Kediler sırtlarını kabartırlar.
Come here and help me.
Lernen beginnen
Buraya gel ve bana yardım et.
Come home before dark.
Lernen beginnen
Karanlık olmadan eve gel.
Come tomorrow morning.
Lernen beginnen
Yarın sabah gel.
Could I check my bags?
Lernen beginnen
Ben çantalarımı kontrol edebilir miyim?
Could I use your desk?
Lernen beginnen
Masanı kullanabilir miyim?
Could we have a spoon?
Lernen beginnen
Bir kaşık alabilir miyiz?
Could you let him out?
Lernen beginnen
Ona dışarı çıkmasına izin verir misiniz?
Could you repeat that?
Lernen beginnen
Tekrar eder misiniz?
Cut them with a knife.
Lernen beginnen
Onları bir bıçakla kesin.
Did anyone call me up?
Lernen beginnen
Beni arayan oldu mu?
Did he go to see Mary?
Lernen beginnen
O, Mary'yi görmeye gitti mi?
Did he go to see Mary?
Lernen beginnen
O, Mary'yi görmek için gitti mi?
Did he propose to you?
Lernen beginnen
Sana evlenme teklif etti mi?
Did she come with him?
Lernen beginnen
Onunla geldi mi?
Did you ask the price?
Lernen beginnen
Fiyatı sordun mu?
Did you buy this book?
Lernen beginnen
Bu kitabı satın aldın mı?
Did you cut the paper?
Lernen beginnen
Kağıdı kestin mi?
Did you get your wish?
Lernen beginnen
Dileğiniz gerçekleşti mi?
Did you hear the news?
Lernen beginnen
Haberi duydunuz mu?
Did you say something?
Lernen beginnen
Bir şey söyledin mi?
Did you see her there?
Lernen beginnen
Orada onu gördünüz mü?
Did you see my camera?
Lernen beginnen
Benim kameramı gördünüz mü?
Did you phone him?
Lernen beginnen
Ona telefon ettin mi?
Did you use my camera?
Lernen beginnen
Benim kameramı kullandınız mı?
Do I need to transfer?
Lernen beginnen
Benim transfer etmem gerekiyor mu?
Do it as you are told.
Lernen beginnen
Onu sana söylenildiği gibi yap.
Do not be so critical.
Lernen beginnen
Bu kadar kritik olmayın.
Do they learn English?
Lernen beginnen
Onlar İngilizce öğrenirler mi?
Do you also like jazz?
Lernen beginnen
Sen de jazzdan hoşlanır mısın?
Do you believe in God?
Lernen beginnen
Allah'a inanıyor musun?
Do you fly frequently?
Lernen beginnen
Sık sık uçar mısın?
Do you have a bicycle?
Lernen beginnen
Bir bisikletin var mı?
Do you have a lighter?
Lernen beginnen
Bir çakmağın var mı?
Do you have any money?
Lernen beginnen
Hiç paran var mı?
Do you have any water?
Lernen beginnen
Hiç suyun var mı?
Do you have earphones?
Lernen beginnen
Kulaklıklığın var mı?
Do you have some milk?
Lernen beginnen
Biraz sütün var mı?
Do you have some time?
Lernen beginnen
Biraz zamanınız var mı?
Do you hear any sound?
Lernen beginnen
Herhangi bir ses duyuyor musunuz?
Do you hear something?
Lernen beginnen
Bir şey duyuyor musun?
Do you know Mr. Brown?
Lernen beginnen
Bay Brown'ı biliyor musun?
Do you know Mr. Brown?
Lernen beginnen
Bay Brown'ı tanıyor musunuz?
Do you know who he is?
Lernen beginnen
Onun kim olduğunu biliyor musunuz?
Do you like the piano?
Lernen beginnen
Piyano sever misiniz?
Do you like to travel?
Lernen beginnen
Seyahat etmekten hoşlanır mısınız.
Do you meet him often?
Lernen beginnen
Onunla sık sık karşılaşır mısın?
Do you really love me?
Lernen beginnen
Beni gerçekten seviyor musun?
Do you really mean it?
Lernen beginnen
Gerçekten demek istediğin bu mudur?
Do you really want it?
Lernen beginnen
Onu gerçekten istiyor musun?
Do you sell batteries?
Lernen beginnen
Pil satıyor musunuz?
Do you think I'm sexy?
Lernen beginnen
Benim seksi olduğumu düşünüyor musunuz?
Do you think I'm sexy?
Lernen beginnen
Sizce ben seksi miyim?
Do you think I'm ugly?
Lernen beginnen
Benim çirkin olduğumu düşünüyor musunuz?
Do you think I'm ugly?
Lernen beginnen
Sizce ben çirkin miyim?
Do you walk to school?
Lernen beginnen
Okula yürür müsün?
Does anybody know him?
Lernen beginnen
Onu tanıyan bir var mı?
Does anyone feel sick?
Lernen beginnen
Hasta olduğunu hisseden biri var mı?
Does he do any sports?
Lernen beginnen
O herhangi bir spor yapıyor mu?
Does he speak English?
Lernen beginnen
O, İngilizce konuşur mu?
Does she have a hobby?
Lernen beginnen
Onun bir hobisi var mı?
Does she have a piano?
Lernen beginnen
Onun bir piyanosu var mı?
Does she like oranges?
Lernen beginnen
O, portakalları sever mi?
Dogs often bury bones.
Lernen beginnen
Köpekler genellikle kemikleri gömerler.
Don't add annotations.
Lernen beginnen
Dipnot koymayın.
Don't add annotations.
Lernen beginnen
Ek açıklamalar katmayın.
Don't be disappointed.
Lernen beginnen
Hayal kırıklığına uğramayın.
Don't be unreasonable.
Lernen beginnen
Mantıksız olmayın.
Don't bite your nails.
Lernen beginnen
Tırnaklarını ısırma.
Don't blame it on her.
Lernen beginnen
Onu suçlamayın.
Don't blame the guide.
Lernen beginnen
Rehberi suçlamayın.
Don't cut your finger.
Lernen beginnen
Parmağınızı kesmeyin.
Don't drink and drive.
Lernen beginnen
İçkiliyken araba sürme.
Don't expect too much.
Lernen beginnen
Çok fazla şey bekleme.
Don't go near the dog.
Lernen beginnen
Köpeğe yaklaşmayın.
Don't leave door open.
Lernen beginnen
Kapıyı açık bırakmayın.
Don't leave me behind!
Lernen beginnen
Beni arkada bırakmayın!
Don't leave the TV on.
Lernen beginnen
TV'yi açık bırakma.
Don't let that dog go.
Lernen beginnen
O köpeğin gitmesine izin vermeyin.
Don't make noise here.
Lernen beginnen
Burada gürültü yapmayın.
Don't open the window.
Lernen beginnen
Pencereyi açmayın.
Don't pick up the cat.
Lernen beginnen
Kediyi almayın.
Don't point at others.
Lernen beginnen
Diğerlerini işaret etme.
Don't stand in my way.
Lernen beginnen
Yolumda durmayın.
Don't stare at people.
Lernen beginnen
İnsanlara bakmayın.
Don't swear in public.
Lernen beginnen
Herkesin önünde küfretmeyin.
Don't touch my camera.
Lernen beginnen
Benim kamerama dokunmayın.
Don't you play tennis?
Lernen beginnen
Tenis oynamaz mısın?
Easier said than done.
Lernen beginnen
Lafla peynir gemisi yürümez.
Easier said than done.
Lernen beginnen
Söylemek yapmaktan kolaydır.
Eat whatever you like.
Lernen beginnen
Ne isterseniz yiyin.
Everybody loves music.
Lernen beginnen
Herkes müzik sever.
Everything went black.
Lernen beginnen
Herşey karardı.
Fasten your seat belt.
Lernen beginnen
Emniyet kemerini bağla.
Forty people attended.
Lernen beginnen
Kırk kişi katıldı.
Four times five is 20.
Lernen beginnen
Dört kere beş 20'dir.
Fred is a lazy fellow.
Lernen beginnen
Fred tembel bir adam.
Fur coats are on sale.
Lernen beginnen
Kürk mantolar satışa sunulmuştur.
Give it to me, please.
Lernen beginnen
Bana ver, lütfen.
Give me just a little.
Lernen beginnen
Bana sadece biraz ver.
Give me some more tea.
Lernen beginnen
Bana biraz daha çay verin.
Glad to see you again.
Lernen beginnen
Sizi tekrar gördüğüme sevindim.
Go and help them, Bud.
Lernen beginnen
Git ve onlara yardımcı ol, Bud.
Go and see the doctor.
Lernen beginnen
Git ve doktorla görüş.
God created the world.
Lernen beginnen
Tanrı dünyayı yarattı.
God made the universe.
Lernen beginnen
Tanrı evreni yaptı.
Good luck on the test!
Lernen beginnen
Testte iyi şanslar!
Good luck on the test!
Lernen beginnen
Testte başarılar!
Guess what he told me.
Lernen beginnen
Onun bana söylediğini tahmin et.
Guess where I've been?
Lernen beginnen
Bil bakalım neredeydim?
Happy Valentine's Day.
Lernen beginnen
Sevgililer günün kutlu olsun.
Did the baby wake up?
Lernen beginnen
Bebek uyandı mı?
Has the bell rung yet?
Lernen beginnen
Zil henüz çaldı mı?
Have a good Christmas.
Lernen beginnen
İyi Noeller.
Have you had dinner?
Lernen beginnen
Akşam yemeği yedin mi?
Have you finished yet?
Lernen beginnen
Henüz bitirdin mi?
Haven't we met before?
Lernen beginnen
Daha önce tanışmadık mı?
He abandoned all hope.
Lernen beginnen
O, bütün umutlarından vazgeçti.
He abandoned the idea.
Lernen beginnen
O, fikirden vazgeçti.
He abandoned the plan.
Lernen beginnen
O plandan vazgeçti.
He accepted our offer.
Lernen beginnen
O bizim teklifimizi kabul etti.
He acted as our guide.
Lernen beginnen
O bizim rehberimiz olarak hareket etti.
He acted like a saint.
Lernen beginnen
O, bir aziz gibi davrandı.
He adopted the orphan.
Lernen beginnen
O, yetimi evlatlık kabul etti.
He and I share a room.
Lernen beginnen
O ve ben bir odayı paylaşıyoruz.
He asked me who I was.
Lernen beginnen
O bana kim olduğumu sordu.
He began to eat lunch.
Lernen beginnen
O öğle yemeği yemeye başladı.
He bowed to the Queen.
Lernen beginnen
O, Kraliçe'ye reverans yaptı.
He broke his left arm.
Lernen beginnen
O, sol kolunu kırdı.
He broke into a house.
Lernen beginnen
O bir eve zorla girdi.
He called me a coward.
Lernen beginnen
O bana bir korkak dedi.
He came from far away.
Lernen beginnen
O, çok uzaklardan geldi.
He came several times.
Lernen beginnen
O defalarca geldi.
He can read and write.
Lernen beginnen
O okumayabilir ve yazabilir.
He can swim very fast.
Lernen beginnen
O çok hızlı yüzebilir.
He cleared his throat.
Lernen beginnen
Boğazını temizledi.
He comes from England.
Lernen beginnen
O İngiltere'lidir.
He could speak French.
Lernen beginnen
O Fransızca konuşabilirdi.
He crossed the street.
Lernen beginnen
O caddeyi geçti.
He deals in furniture.
Lernen beginnen
O, mobilya ticareti yapar.
He delivered a speech.
Lernen beginnen
O bir nutuk çekti.
He deserves the prize.
Lernen beginnen
O ödülü hak ediyor.
He did not mention it.
Lernen beginnen
O, ondan söz etmedi.
He didn't do any work.
Lernen beginnen
O hiç çalışma yapmadı.
He didn't see anybody.
Lernen beginnen
O kimseyi görmedi.
He died from overwork.
Lernen beginnen
O, fazla çalışmaktan öldü.
He knows the truth.
Lernen beginnen
O gerçeği biliyor.
He does not like cats.
Lernen beginnen
O kedileri sevmez.
He drinks like a fish.
Lernen beginnen
O bir balık gibi içer.
He drives his own car.
Lernen beginnen
O kendi arabasını sürüyor.
He earns a great deal.
Lernen beginnen
O, oldukça çok kazanır.
He fell from the tree.
Lernen beginnen
O ağaçtan düştü.
He fell off the horse.
Lernen beginnen
o attan düştü.
He felt a sudden pain.
Lernen beginnen
O, ani bir ağrı hissetti.
He gave me 10,000 yen.
Lernen beginnen
O, bana 10.000 yen verdi.
He gave me a bad cold.
Lernen beginnen
O bana kötü bir soğuk algınlığı bulaştırdı.
He gave me an example.
Lernen beginnen
O, bana bir örnek verdi.
He gave me some money.
Lernen beginnen
O, bana biraz para verdi.
He gave up cigarettes.
Lernen beginnen
O sigaradan vazgeçti.
He gets a good salary.
Lernen beginnen
O iyi bir maaş alır.
He gets a high salary.
Lernen beginnen
O yüksek bir maaş alır.
He got 90% in English.
Lernen beginnen
O, İngilizcede 100 üzerinden 90 aldı.
He had a strong alibi.
Lernen beginnen
O güçlü bir mazereti vardı.
He had to stay in bed.
Lernen beginnen
O yatakta kalmak zorunda kaldı.
He has a blue coat on.
Lernen beginnen
O mavi bir ceket giymişti.
He has a drug allergy.
Lernen beginnen
Onun bir ilaç alerjisi var.
He has a Japanese car.
Lernen beginnen
O, bir Japon otomobiline sahiptir.
He has absolute power.
Lernen beginnen
Onun mutlak gücü var.
He has been to France.
Lernen beginnen
O, Fransa'da bulundu.
He has gone to London.
Lernen beginnen
O, Londra'ya gitti.
He has just come back.
Lernen beginnen
O, az önce döndü.
He has just come home.
Lernen beginnen
O az önce eve geldi.
He has just left home.
Lernen beginnen
O, az önce evden ayrıldı.
He has three brothers.
Lernen beginnen
Üç erkek kardeşi vardır.
He has three children.
Lernen beginnen
Onun üç çocuğu vardır.
He has too many books.
Lernen beginnen
O, pek çok kitaba sahiptir.
He hasn't arrived yet.
Lernen beginnen
O henüz varmadı.
He hit me on the head.
Lernen beginnen
O bana kafamdan vurdu.
He hit me on the head.
Lernen beginnen
O benim kafama vurdu.
He hopes to go abroad.
Lernen beginnen
O yurt dışına gitmeyi umuyor.
He hurt his left hand.
Lernen beginnen
O sol elini incitti.
He ignored her advice.
Lernen beginnen
O onun tavsiyesini görmezden geldi.
He interpreted for me.
Lernen beginnen
O benim için yorumladı.
He is a man of action.
Lernen beginnen
O bir eylem adamı.
He is a man of wealth.
Lernen beginnen
O bir servet adamı.
He is a self-made man.
Lernen beginnen
O kendi kendini yetiştirmiş bir adam.
He is a soccer player.
Lernen beginnen
O bir futbol oyuncusu.
He is a spoiled child.
Lernen beginnen
O şımarık bir çocuk.
He is a very lazy boy.
Lernen beginnen
O çok tembel bir çocuk.
He is afraid of death.
Lernen beginnen
O ölümden korkuyor.
He is always cheerful.
Lernen beginnen
O her zaman neşelidir.
He is always punctual.
Lernen beginnen
O her zaman dakiktir.
He is always studying.
Lernen beginnen
O her zaman çalışıyor.
He is as busy as ever.
Lernen beginnen
O her zamanki kadar meşgul.
He is as lazy as ever.
Lernen beginnen
O her zamanki kadar tembel.
He is away on holiday.
Lernen beginnen
O, uzakta tatildedir.
He is certain to come.
Lernen beginnen
O kesin gelecek.
He is easy to talk to.
Lernen beginnen
Onunla konuşmak kolaydır.
He is far from honest.
Lernen beginnen
O dürüst olmaktan uzak.
He loves to fish.
Lernen beginnen
O balık tutmayı sever.
He is good at cooking.
Lernen beginnen
O, yemek pişirmede iyidir.
He is good at driving.
Lernen beginnen
O, araba sürmede iyidir.
He is good at singing.
Lernen beginnen
O şarkı söylemede iyidir.
He's just an amateur.
Lernen beginnen
O sadece bir amatör.
He lives in Tokyo.
Lernen beginnen
O, Tokyo'da yaşıyor.
He is mad about music.
Lernen beginnen
O, müziği deli gibi seviyor.
He is my close friend.
Lernen beginnen
O benim yakın arkadaşım.
He is no longer a boy.
Lernen beginnen
O artık bir çocuk değil.
He is not always late.
Lernen beginnen
O her zaman geç kalmaz.
He isn't an American.
Lernen beginnen
O bir Amerikalı değildir.
He is not kind to her.
Lernen beginnen
O, ona karşı nazik değil.
He is Sandayu Momochi.
Lernen beginnen
O, Sandayu Momochi'dir.
He is the tallest boy.
Lernen beginnen
O en uzun boylu çocuktur.
He can't make this.
Lernen beginnen
O bunu yapamaz.
He is very kind to me.
Lernen beginnen
O bana karşı çok nazik.
He is very mean to me.
Lernen beginnen
O bana göre çok cimridir.
He is washing his car.
Lernen beginnen
O, arabasını yıkıyor.
He is washing the car.
Lernen beginnen
O arabayı yıkıyor.
He is watching TV now.
Lernen beginnen
O şimdi televizyon izliyor.
He is wearing glasses.
Lernen beginnen
O gözlük takıyor.
He is writing a novel.
Lernen beginnen
O bir roman yazıyor.
He isn't happy at all.
Lernen beginnen
O hiç mutlu değil.
He kept a seat for me.
Lernen beginnen
O benim için bir yer ayırdı.
He knows us very well.
Lernen beginnen
O bizi çok iyi tanır.
He laughed at my joke.
Lernen beginnen
O benim şakama güldü.
He let go of the rope.
Lernen beginnen
O, ipi bıraktı.
He lied about his age.
Lernen beginnen
Onun yaşı hakkında yalan söyledi.
He likes ham and eggs.
Lernen beginnen
O, jambon ve yumurtayı seviyor.
He likes Italian food.
Lernen beginnen
İtalyan yemeğini seviyor.
He likes taking walks.
Lernen beginnen
O yürüyüş yapmayı sever.
He likes that teacher.
Lernen beginnen
O, o öğretmeni seviyor.
He lived a moral life.
Lernen beginnen
O dürüst bir hayat yaşadı.
He looked for the key.
Lernen beginnen
O anahtarı aradı.
He looked quite tired.
Lernen beginnen
Bayağı yorgun göründü.
He looked quite tired.
Lernen beginnen
Oldukça yorgun görünüyordu.
He looks kind of pale.
Lernen beginnen
O solgun gibi görünüyor.
He looks like a horse.
Lernen beginnen
O bir ata benziyor.
He loves taking trips.
Lernen beginnen
O seyahat etmeyi sever.
He made me a new suit.
Lernen beginnen
O bana yeni bir takım elbise yaptı.
He made up that story.
Lernen beginnen
O hikayeyi o uydurdu.
He married an actress.
Lernen beginnen
O, bir aktris ile evlendi.
He may be sick in bed.
Lernen beginnen
O yatakta hasta olabilir.
He must be a good boy.
Lernen beginnen
O iyi bir çocuk olmalı.
He must be over fifty.
Lernen beginnen
O, elli yaşın üzerinde olmalı.
He must be over sixty.
Lernen beginnen
O altmışın üzerinde olmalı.
He never touched wine.
Lernen beginnen
O asla şaraba dokunmadı.
He offered to help me.
Lernen beginnen
Bana yardım etmeyi önerdi.
He owns a lot of land.
Lernen beginnen
O bir çok araziye sahip.
He picked up the book.
Lernen beginnen
O, kitabı aldı.
He practices medicine.
Lernen beginnen
O, tıp uygulaması yapıyor.
He ran away from home.
Lernen beginnen
O evden kaçtı.
He rejected our offer.
Lernen beginnen
O bizim teklifimizi reddetti.
He rested for a while.
Lernen beginnen
O bir süre dinlendi.
He robbed an old lady.
Lernen beginnen
O, yaşlı bir bayanı soydu.
He rolled off the bed.
Lernen beginnen
O, yataktan yuvarlandı.
He rose from his seat.
Lernen beginnen
O, koltuğundan kalktı.
He sang while working.
Lernen beginnen
O, çalışırken şarkı söyledi.
He sat in front of me.
Lernen beginnen
O, önümde oturdu.
He says he won't come.
Lernen beginnen
O gelmeyeceğini söylüyor.
He seems to be asleep.
Lernen beginnen
O uyuyor gibi görünüyor.
He seems to be honest.
Lernen beginnen
O, dürüst gibi görünüyor.
He sent her a message.
Lernen beginnen
Ona bir mesaj gönderdi.
He slipped on the ice.
Lernen beginnen
O, buz üzerinde kaydı.
He sprained his ankle.
Lernen beginnen
O, ayak bileğini burktu.
He stamped out a fire.
Lernen beginnen
O, yangını bastırdı.
He began a new life.
Lernen beginnen
O, yeni bir hayata başladı.
He teaches us English.
Lernen beginnen
O bize İngilizce öğretir.
He teaches us history.
Lernen beginnen
O bize tarih öğretiyor.
He tends to tell lies.
Lernen beginnen
O yalan söyleme eğilimindedir.
He threw me the apple.
Lernen beginnen
O bana elmayı attı.
He told a funny story.
Lernen beginnen
O komik bir hikaye anlattı.
He took a deep breath.
Lernen beginnen
O, derin bir nefes aldı.
He took Bill swimming.
Lernen beginnen
O, Bill'i yüzmeye götürdü.
He took us to the zoo.
Lernen beginnen
O bizi hayvanat bahçesine götürdü.
He understands physics.
Lernen beginnen
O, fizikten anlar.
He understands French.
Lernen beginnen
O, Fransızca anlar.
He walked ahead of me.
Lernen beginnen
O, önümde yürüdü.
He walked with a limp.
Lernen beginnen
O aksayarak yürüdü.
He was a rugby player.
Lernen beginnen
O bir ragbi oyuncusu idi.
He was about to speak.
Lernen beginnen
O konuşmak üzereydi.
He was about to start.
Lernen beginnen
O başlamak üzereydi.
He was almost drowned.
Lernen beginnen
O, neredeyse boğuluyordu.
He was born in Africa.
Lernen beginnen
O Afrika'da doğdu.
He was chosen captain.
Lernen beginnen
O, kaptan seçildi.
He was hard to please.
Lernen beginnen
Onu memnun etmek zordu.
He was just behind me.
Lernen beginnen
O tam benim arkamdaydı.
He was sent to prison.
Lernen beginnen
O, cezaevine gönderildi.
He was sick last week.
Lernen beginnen
O, geçen hafta hastaydı.
He was unable to move.
Lernen beginnen
O hareket edemedi.
He returned to Japan.
Lernen beginnen
O, Japonya'ya geri döndü.
He went down the hill.
Lernen beginnen
O, tepeden aşağı gitti.
He went into the bank.
Lernen beginnen
O, bankaya gitti.
He will get back soon.
Lernen beginnen
O yakında geri dönecektir.
He will get well soon.
Lernen beginnen
O, yakında iyileşecek.
He will join us later.
Lernen beginnen
O, daha sonra bize katılacak.
He won the race again.
Lernen beginnen
Yarışı yine kazandı.
He works in a factory.
Lernen beginnen
O bir fabrikada çalışır.
He'll succeed in time.
Lernen beginnen
O zamanla başarılı olacak.
He's an absolute fool.
Lernen beginnen
O katışıksız bir aptal.
He's away on business.
Lernen beginnen
O iş için uzaklarda.
He's beginning to cry.
Lernen beginnen
O ağlamaya başlıyor.
He's getting up early.
Lernen beginnen
O erken kalkıyor.
He's just kidding you.
Lernen beginnen
O sadece seninle dalga geçiyor.
He's my older brother.
Lernen beginnen
O benim abim.
He's not in our group.
Lernen beginnen
O bizim grupta değil.
He's now on the phone.
Lernen beginnen
O şimdi telefonda.
He's shorter than Tom.
Lernen beginnen
O, Tom'dan daha kısadır.
Help yourself, please.
Lernen beginnen
Buyrun, lütfen.
Her ideas sound crazy.
Lernen beginnen
Onun fikirleri çılgınca görünüyor.
Her life is in danger.
Lernen beginnen
Onun hayatı tehlikede.
His car has no wheels.
Lernen beginnen
Onun arabasının tekerlekleri yok.
His concert was great.
Lernen beginnen
Onun konseri harikaydı.
His house is for sale.
Lernen beginnen
Onun evi satılıktır.
His house was on fire.
Lernen beginnen
Onun evi yanıyordu.
His story may be true.
Lernen beginnen
Onun hikayesi doğru olabilir.
His story sounds true.
Lernen beginnen
Onun hikayesi gerçek görünüyor.
How can I become rich?
Lernen beginnen
Nasıl zengin olabilirim?
How deep is Lake Biwa?
Lernen beginnen
Biwa gölü ne kadar derin?
How deep is that lake?
Lernen beginnen
O göl ne kadar derin?
How deep is this lake?
Lernen beginnen
Bu göl ne kadar derin?
How did you get here?
Lernen beginnen
Buraya nasıl geldin?
How do you feel today?
Lernen beginnen
Bugün nasıl hissediyorsun?
How are you today?
Lernen beginnen
Bugün nasılsın?
How do you like Japan?
Lernen beginnen
Japonyayı nasıl buluyorsun?
How do you like Kyoto?
Lernen beginnen
Kyoto'yu nasıl buluyorsunuz?
How do you make a box?
Lernen beginnen
Bir kutuyu nasıl yaparsın?
How far are you going?
Lernen beginnen
Ne kadar uzağa gidiyorsunuz?
How high can you jump?
Lernen beginnen
Ne kadar yükseğe sıçrayabilirsin?
How high can you jump?
Lernen beginnen
Siz ne kadar yükseğe sıçrayabilirsiniz?
How late are you open?
Lernen beginnen
Ne kadar geç saate kadar açıksınız?
How long ago was that?
Lernen beginnen
O ne kadar önceydi?
How long did you stay?
Lernen beginnen
Ne kadar kaldın?
How long did you wait?
Lernen beginnen
Ne kadar beklediniz?
How long does it take?
Lernen beginnen
Ne kadar sürer?
How many does he want?
Lernen beginnen
O kaç tane istiyor?
How much do I owe you?
Lernen beginnen
Sana ne kadar borçluyum?
How much is this sofa?
Lernen beginnen
Bu çekyat ne kadar?
How much will it cost?
Lernen beginnen
Kaça mal olacak?
How old is your uncle?
Lernen beginnen
Amcan kaç yaşında?
How was the math test?
Lernen beginnen
Matematik testi nasıldı?
How well can you swim?
Lernen beginnen
Size ne kadar iyi yüzebilirsin?
How're you holding up?
Lernen beginnen
Nasıl geciktiriyorsun?
I acted on his advice.
Lernen beginnen
Onun tavsiyesi üzerine hareket ettim.
I admire your courage.
Lernen beginnen
Ben cesaretine hayranım.
I agree with his plan.
Lernen beginnen
Onun planına katılıyorum.
I always get up early.
Lernen beginnen
Ben her zaman erken kalkarım.
I always keep my word.
Lernen beginnen
Ben her zaman sözümü tutarım.
I am an honest person.
Lernen beginnen
Ben dürüst bir insanım.
I am an honest person.
Lernen beginnen
Ben namuslu bir kişiyim.
I am an office worker.
Lernen beginnen
Ben bir ofis çalışanıyım.
I am crazy about golf.
Lernen beginnen
Golf için deli oluyorum.
I am fixing the clock.
Lernen beginnen
Saati tamir ediyorum.
I am friends with her.
Lernen beginnen
Onunla arkadaşım.
I am here on business.
Lernen beginnen
Ben iş için buradayım.
I am near the station.
Lernen beginnen
Ben istasyona yakınım.
I am no match for him.
Lernen beginnen
Onun dengi değilim.
I am paid weekly.
Lernen beginnen
Bana haftalık ödeme yapılır.
I am poor at swimming.
Lernen beginnen
Ben yüzmede kötüyüm.
I am pressed for time.
Lernen beginnen
Ben zaman için sıkıştım.
I am shorter than you.
Lernen beginnen
Ben senden daha kısayım.
I am talking with Tom.
Lernen beginnen
Tom ile konuşuyorum.
I am tired of my work.
Lernen beginnen
Ben işimden bıktım.
I am tired of reading.
Lernen beginnen
Ben okumaktan yoruldum.
I am too tired to run.
Lernen beginnen
Koşamayacak kadar çok yorgunum.
I anticipated trouble.
Lernen beginnen
Ben sorun olacağını umuyordum.
I bet he will get mad.
Lernen beginnen
Onun çıldıracağına bahse girerim.
I blew the candle out.
Lernen beginnen
Ben mumu söndürdüm.
I bought it last week.
Lernen beginnen
Ben onu geçen hafta aldım.
I bought it yesterday.
Lernen beginnen
Onu dün aldım.
I broke my leg skiing.
Lernen beginnen
Kayak yaparken bacağımı kırdım.
I can do it by myself.
Lernen beginnen
Ben bunu kendim yapabilirim.
I can do it in a week.
Lernen beginnen
Ben bir hafta içinde bunu yapabilirim.
I can do without this.
Lernen beginnen
Bu olmadan yapabilirim.
I can hardly hear him.
Lernen beginnen
Neredeyse onu duyamıyorum.
I can hardly hear you.
Lernen beginnen
Siz güçlükle duyabiliyorum.
I can hardly work now.
Lernen beginnen
Ben şimdi güçlükle çalışabiliyorum.
I can open the window.
Lernen beginnen
Pencereyi açabilirim.
I can play the guitar.
Lernen beginnen
Ben gitar çalabilirim.
I can walk no farther.
Lernen beginnen
Daha uzağa yürüyemem.
I can't bear the pain.
Lernen beginnen
Acıya tahammül edemiyorum.
I can't find my shoes.
Lernen beginnen
Benim ayakkabılarımı bulamıyorum.
I can't find my watch.
Lernen beginnen
Saatimi bulamıyorum.
I can't see the movie.
Lernen beginnen
Ben filmi göremiyorum.
I can't stop coughing.
Lernen beginnen
Ben öksürüğü durduramıyorum.
I can't stop sneezing.
Lernen beginnen
Hapşırmayı durduramıyorum.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.