Turkish sentences from Tatoeba 9

 0    1.000 Datenblatt    aleksandra.eska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
What is on Channel 10?
Lernen beginnen
Onuncu kanalda ne var?
What is the next stop?
Lernen beginnen
Sonraki durak nedir?
What made her do that?
Lernen beginnen
Onu ona ne yaptırdı?
What makes you so sad?
Lernen beginnen
Seni o kadar üzen nedir?
What size do you take?
Lernen beginnen
Kaç beden giyiyorsunuz?
What time did you eat?
Lernen beginnen
Saat kaçta yediniz?
What time do we leave?
Lernen beginnen
Biz ne zaman yola çıkarız?
What time?
Lernen beginnen
Saat kaç?
What'd the doctor say?
Lernen beginnen
Doktor ne dedi?
What's the difference?
Lernen beginnen
Ne farkeder?
What's this all about?
Lernen beginnen
Bunun hepsi ne hakkında?
What's your shoe size?
Lernen beginnen
Ayakkabı ölçün nedir?
When did he come here?
Lernen beginnen
O buraya o zaman geldi?
When did they go home?
Lernen beginnen
Onlar ne zaman eve gittiler?
When did you get back?
Lernen beginnen
Ne zaman döndün?
When did you get here?
Lernen beginnen
Buraya ne zaman geldiniz?
When did you get home?
Lernen beginnen
Eve ne zaman vardın?
When did you go?
Lernen beginnen
Ne zaman gittin?
When did you meet him?
Lernen beginnen
Onunla ne zaman tanıştınız?
When is checkout time?
Lernen beginnen
Ayrılma saati ne zaman?
When is your birthday?
Lernen beginnen
Doğum günün ne zaman?
When will they arrive?
Lernen beginnen
Ne zaman gelecekler?
When will you be free?
Lernen beginnen
Ne zaman boş olacaksın?
Where are the showers?
Lernen beginnen
Duş nerede?
Where do you stay?
Lernen beginnen
Nerede kalıyorsun?
Where are your things?
Lernen beginnen
Şeylerin nerede?
Where can I buy books?
Lernen beginnen
Nereden kitap alabilirim?
Where do you see him?
Lernen beginnen
Onu nerede gördün?
Where do I get stamps?
Lernen beginnen
Pulları nereden alabilirim?
Where do they do that?
Lernen beginnen
Onu nerede yapıyorlar.
Where do you live now?
Lernen beginnen
Şimdi nerede yaşıyorsun?
Where is the elevator?
Lernen beginnen
Asansör nerede?
Where is Tony playing?
Lernen beginnen
Tony nerede oynuyor?
Where's the newspaper?
Lernen beginnen
Gazete nerede?
Which way should I go?
Lernen beginnen
Hangi yoldan gitmeliyim?
Who broke this window?
Lernen beginnen
Bu camı kim kırdı?
Who built the snowman?
Lernen beginnen
Kardan adamı kim yaptı.
Who can speak English?
Lernen beginnen
Kim İngilizce konuşabilir?
Who discovered radium?
Lernen beginnen
Radyumu kim keşfetti?
Who do you think I am?
Lernen beginnen
Kim olduğumu sanıyorsun?
Who does he look like?
Lernen beginnen
O kime benziyor?
Who does Tom work for?
Lernen beginnen
Tom kim için çalışır?
Who helps your mother?
Lernen beginnen
Annene kim yardım eder?
Who is standing there?
Lernen beginnen
Orada kim duruyor.
Who is that gentleman?
Lernen beginnen
O beyefendi kim?
Who is that old woman?
Lernen beginnen
O yaşlı kadın kimdir?
Who told you the news?
Lernen beginnen
Haberi size kim söyledi?
Who will come with me?
Lernen beginnen
Kim benimle gelecek?
Who wrote that letter?
Lernen beginnen
Bu mektubu kim yazdı?
Who's the D. J. today?
Lernen beginnen
Bugün D.J. kim?
Whose books are these?
Lernen beginnen
Bunlar kimin kitapları?
Whose books are those?
Lernen beginnen
Onlar kimin kitapları?
Whose handbag is this?
Lernen beginnen
Bu kimin el çantası?
Whose shoes are these?
Lernen beginnen
Bunlar kimin ayakkabıları.
Whose shoes are those?
Lernen beginnen
Şunlar kimin ayakkabıları?
Whose turn is it next?
Lernen beginnen
Bir sonraki kimin sırası?
Why did you come here?
Lernen beginnen
Neden buraya geldin?
Why don't you ask Tom?
Lernen beginnen
Niçin Tom'a sormuyorsunuz?
Why don't you come in?
Lernen beginnen
Niçin içeriye gelmiyorsun?
Will he come tomorrow?
Lernen beginnen
O, yarın gelecek mi?
Will he get well soon?
Lernen beginnen
O yakında iyileşecek mi?
Will it clear up soon?
Lernen beginnen
Yakında hava açacak mı?
Will it rain tomorrow?
Lernen beginnen
Yarın yağmur yağacak mı?
Will you give me some?
Lernen beginnen
Bana biraz verir misin?
Will you go on a trip?
Lernen beginnen
Bir seyahata gidecek misin?
Will you open the bag?
Lernen beginnen
Çantayı açar mısın?
Will you stay at home?
Lernen beginnen
Evde kalacak mısın?
Will you stop talking?
Lernen beginnen
Konuşmayı keser misin?
Will you take a check?
Lernen beginnen
Bir çek kabul eder misiniz?
Will you travel alone?
Lernen beginnen
Yalnız seyahat edecekmisin?
Winter is coming soon.
Lernen beginnen
Kış yakında geliyor.
Would you like a ride?
Lernen beginnen
Bir gezinti ister misiniz?
Write me sometime, OK?
Lernen beginnen
Bir ara bana yaz tamam mı?
Yeah. I think so, too.
Lernen beginnen
Evet. Ben de öyle düşünüyorum.
You alone can do this.
Lernen beginnen
Tek başına bunu yapabilirsin.
You are a mean person.
Lernen beginnen
Sen kötü bir insansın.
You are a pretty girl.
Lernen beginnen
Güzel bir kızsın.
You are going too far.
Lernen beginnen
Çok ileri gidiyorsun.
You are her daughters.
Lernen beginnen
Siz onun kızlarısınız.
You are not a student.
Lernen beginnen
Sen bir öğrenci değilsin.
You are off the point.
Lernen beginnen
Konunun dışına çıktın.
You came home at 5:00.
Lernen beginnen
Sen 05:00'te eve geldin.
You can count on Jack.
Lernen beginnen
Jack güvenebilirsiniz.
You can have the rest.
Lernen beginnen
Dinlenebilirsiniz.
You cannot swim here.
Lernen beginnen
Burada yüzemezsin.
You can't run my life.
Lernen beginnen
Sen benim hayatımı yönetemezsin.
You deserve the prize.
Lernen beginnen
Ödülü hak ediyorsun.
You don't have to eat.
Lernen beginnen
Yemek zorunda değilsiniz.
You don't look so hot.
Lernen beginnen
Çok sıcaklamış görünmüyorsun.
You must be joking!
Lernen beginnen
Şaka yapıyor olmalısın.
You have to pay taxes.
Lernen beginnen
Vergileri ödemek zorundasın.
You have to work hard.
Lernen beginnen
Sıkı çalışmak zorundasın.
You may take the book.
Lernen beginnen
Kitabı alabilirsin.
You must do your best.
Lernen beginnen
Elinizden geleni yapmalısınız.
You must do your duty.
Lernen beginnen
Görevini yapmalısın.
You must see a doctor.
Lernen beginnen
Bir doktorla görüşmen gerekir.
You need not go there.
Lernen beginnen
Oraya gitmenize gerek yok.
You recovered quickly.
Lernen beginnen
Hızlı bir şekilde iyileştin.
You should make notes.
Lernen beginnen
Notlar tutmalısın.
You should smoke less.
Lernen beginnen
Daha az sigara içmelisin.
You'd better back off.
Lernen beginnen
Geri adım atsan iyi olur.
You'll get it someday.
Lernen beginnen
Bir gün onu alırsınız.
You'll miss the train.
Lernen beginnen
Treni kaçıracaksın.
You'll never be alone.
Lernen beginnen
Asla yalnız olma.
You always sing.
Lernen beginnen
Her zaman şarkı söylüyorsun.
You arrived too early.
Lernen beginnen
Çok erken geldin.
Your father wants you.
Lernen beginnen
Baban seni istiyor.
Your hair is too long.
Lernen beginnen
Saçınız çok uzun.
Your Japanese is good.
Lernen beginnen
Senin Japoncan iyi.
Your nose is bleeding.
Lernen beginnen
Burnun kanıyor.
Yukiko likes potatoes.
Lernen beginnen
Yukiko patatesleri sever.
Zero comes before one.
Lernen beginnen
Sıfır birden önce gelir.
A fox is a wild animal.
Lernen beginnen
Tilki vahşi bir hayvandır.
A good idea struck her.
Lernen beginnen
Onun aklına iyi bir fikir geldi.
A hard wind is blowing.
Lernen beginnen
Sert bir rüzgar esiyor.
A horse is very useful.
Lernen beginnen
Bir at çok faydalıdır.
A lot of fish perished.
Lernen beginnen
Bir sürü balık öldü.
A magnet attracts iron.
Lernen beginnen
Mıknatıs demiri çeker.
A mosquito just bit me.
Lernen beginnen
Bir sivrisinek az önce beni ısırdı.
A promise is a promise.
Lernen beginnen
Söz sözdür.
A rabbit has long ears.
Lernen beginnen
Bir tavşanın uzun kulakları vardır.
A stranger spoke to me.
Lernen beginnen
Bir yabancı benimle konuştu.
A thousand yen will do.
Lernen beginnen
Bin yen iş görür.
Aaron killed Elizabeth.
Lernen beginnen
Aaron, Elizabeth'i öldürdü.
Alister killed Barbara.
Lernen beginnen
Alister Barbara'yı öldürdü.
All Jack does is sleep.
Lernen beginnen
Jack'in bütün yaptığı uyumak.
All of them went there.
Lernen beginnen
Onların hepsi oraya gitti.
All right. It's a deal.
Lernen beginnen
Pekala, anlaştık.
All the boys went away.
Lernen beginnen
Bütün çocuklar uzaklaştı.
All the buses are full.
Lernen beginnen
Tüm otobüsler dolu.
All the dogs are alive.
Lernen beginnen
Bütün köpekler canlı.
All the money was gone.
Lernen beginnen
Tüm para bitti.
Am I on the right road?
Lernen beginnen
Doğru yolda mıyım?
Am I on the wrong road?
Lernen beginnen
Yanlış yolda mıyım?
Anne has many admirers.
Lernen beginnen
Anne'in birçok hayranları var.
Anything is OK with me.
Lernen beginnen
Benim için her şey iyi.
Aoi's hobby is dancing.
Lernen beginnen
Aoi'nin hobisi dans etmektir.
Are these bananas ripe?
Lernen beginnen
Bu muzlar olgun mu?
Are you feeling better?
Lernen beginnen
Daha iyi hissediyor musun?
Are you going anywhere?
Lernen beginnen
Bir yere gidiyor musun?
Are you going to be OK?
Lernen beginnen
Sen iyileşecek misin?
Are you laughing at me?
Lernen beginnen
Bana gülüyor musun?
Are you looking for me?
Lernen beginnen
Beni arıyor musun?
Are you ready to order?
Lernen beginnen
Sipariş vermek için hazır mısınız?
Are you ready to start?
Lernen beginnen
Başlamaya hazır mısın?
Are you related to him?
Lernen beginnen
Onunla akraba mısınız?
Aren't they Englishmen?
Lernen beginnen
Onlar İngiliz değiller mi?
Better late than never.
Lernen beginnen
Geç olması hiç olmamasından daha iyidir.
Bill is my best friend.
Lernen beginnen
Bill benim en iyi arkadaşımdır.
Bill is my best friend.
Lernen beginnen
Bil benim en iyi arkadaşımdır.
Bin lived in Singapore.
Lernen beginnen
Bin Singapurda yaşadı.
Bob became an engineer.
Lernen beginnen
Bob bir mühendis oldu.
Bring me a moist towel.
Lernen beginnen
Bana nemli bir havlu getirin.
Bring me the magazines.
Lernen beginnen
Bana dergileri getir.
Bring me the newspaper.
Lernen beginnen
Bana gazeteyi getir.
Bring me today's paper.
Lernen beginnen
Bana bugünkü gazeteyi getir.
Business is looking up.
Lernen beginnen
İş gelişiyor.
Business is quite slow.
Lernen beginnen
İş oldukça yavaştır.
By all means. Go ahead.
Lernen beginnen
Kesinlikle. Devam et.
Call me this afternoon.
Lernen beginnen
Bu öğleden sonra beni ara.
Call up Tom right away.
Lernen beginnen
Derhal Tom'u ara.
Can anyone believe you?
Lernen beginnen
Herhangi biri sana inanabilir mi?
Can I have a paper bag?
Lernen beginnen
Bir kağıt torba alabilir miyim?
Can I have a paper bag?
Lernen beginnen
Kağıt bir torba alabilir miyim?
Can I have this orange?
Lernen beginnen
Bu portakalı alabilir miyim?
Can she ride a bicycle?
Lernen beginnen
O, bisiklet sürebilir mi?
Can we talk in private?
Lernen beginnen
Özel konuşabilir miyiz?
Can you climb the tree?
Lernen beginnen
Ağaca tırmanabilir misin?
Can you do bookkeeping?
Lernen beginnen
Muhasebecilik yapabilir misin?
Can you give me a boat?
Lernen beginnen
Bana bir tekne verebilir misin?
Can you give me a ride?
Lernen beginnen
Beni götürebilir misin?
Can you lend me a dime?
Lernen beginnen
Bana 10 sent ödünç verebilir misin?
Can you play the organ?
Lernen beginnen
Org çalabilir misin?
Can you play the piano?
Lernen beginnen
Piyano çalabilir misin?
Can you ride a bicycle?
Lernen beginnen
Bisiklete binebilir misin?
Can you say that again?
Lernen beginnen
Onu tekrar söyler misin?
Can you sing this song?
Lernen beginnen
Bu şarkıyı söyleyebilir misin?
Can you use a computer?
Lernen beginnen
Bilgisayar kullanabilir misin?
Carl looked very happy.
Lernen beginnen
Carl çok mutlu görünüyordu.
Carlos waited a moment.
Lernen beginnen
Carlos bir müddet bekledi.
Carol lives in Chicago.
Lernen beginnen
Carol, Şikago'da yaşıyor.
Cathy has a hot temper.
Lernen beginnen
Cathy'nin sıcacık bir ruh hali var.
Cats dislike being wet.
Lernen beginnen
Kediler ıslak olmaktan hoşlanmazlar.
Cats usually hate dogs.
Lernen beginnen
Kediler genellikle köpeklerden nefret ediyor.
Charge this bill to me.
Lernen beginnen
Bu faturayı benim hesabıma yazın.
Charity begins at home.
Lernen beginnen
Yardımseverlik evde başlar.
Choose between the two.
Lernen beginnen
İkisi arasında seç.
Come on! We'll be late.
Lernen beginnen
Haydi! Geç kalacağız.
Come whenever you like.
Lernen beginnen
Ne zaman istersen gel.
Come with me, will you?
Lernen beginnen
Benimle gel, olur mu?
Cooking is interesting.
Lernen beginnen
Aşçılık ilginçtir.
Could I have the check?
Lernen beginnen
Hesabı alabilir miyim.
Could I use your phone?
Lernen beginnen
Telefonunu kullanabilir miyim?
Could you gift wrap it?
Lernen beginnen
Onu hediye paketi yapar mısınız?
Could you turn it down?
Lernen beginnen
Onu kısar mısın?
Did Tom arrive on time?
Lernen beginnen
Tom zamanında vardı mı?
Did you enjoy yourself?
Lernen beginnen
Eğlendiniz mi?
Did you find your keys?
Lernen beginnen
Anahtarlarını buldun mu?
Did you finish the job?
Lernen beginnen
İşi bitirdin mi?
Did you get good marks?
Lernen beginnen
İyi notlar aldın mı?
Did you like the movie?
Lernen beginnen
Siz filmi beğendiniz mi?
Did you order the book?
Lernen beginnen
Kitabı sipariş ettin mi?
Did you read it at all?
Lernen beginnen
Onu hiç okudunuz mu?
Did you see a bag here?
Lernen beginnen
Burada bir çanta gördün mü?
Did you see him go out?
Lernen beginnen
Onun dışarı gittiğini gördün mü?
Did you watch the game?
Lernen beginnen
Maçı izledin mi?
Did you work yesterday?
Lernen beginnen
Dün çalıştınız mı?
Dinner is almost ready.
Lernen beginnen
Akşam yemeği hazır olmak üzeredir.
Dinner is almost ready.
Lernen beginnen
Akşam yemeği neredeyse hazır.
Do as I told you to do.
Lernen beginnen
Sana yapmanı söylediğim gibi yap.
Do ghosts really exist?
Lernen beginnen
Hayaletler gerçekten var mı?
Do I make myself clear?
Lernen beginnen
Amacımı açıklayabilir miyim?
Do I need an operation?
Lernen beginnen
Ameliyat olmam gerekiyor mu?
Do I need to reconfirm?
Lernen beginnen
Yeniden onaylamalı mıyım?
Do one thing at a time.
Lernen beginnen
Bir seferde bir şey yapın.
Do those insects sting?
Lernen beginnen
Bu böcekler sokarlar mı?
Do we have enough food?
Lernen beginnen
Yeterli yiyeceğimiz var mı?
Do you believe in UFOs?
Lernen beginnen
UFO'lara inanır mısın?
Do you give to charity?
Lernen beginnen
Hayır kurumuna yardım eder misin?
Do you have a headache?
Lernen beginnen
Başın ağrıyor mu?
Do you have an opinion?
Lernen beginnen
Bir fikriniz var mı?
Do you have any apples?
Lernen beginnen
Hiç bir elman var mı?
Do you have everything?
Lernen beginnen
Her şeyin var mı?
Do you have hot towels?
Lernen beginnen
Sıcak havluların var mı?
Do you know each other?
Lernen beginnen
Birbirinizi tanıyor musunuz?
Do you know her at all?
Lernen beginnen
Onu bir zerre tanıyor musun?
Do you know him at all?
Lernen beginnen
Onu zerre kadar tanıyor musun?
Do you know Noah's ark?
Lernen beginnen
Nuh'un gemisinin biliyor musunuz?
Do you know that hotel?
Lernen beginnen
O oteli biliyor musun?
Do you know the reason?
Lernen beginnen
Sebebi biliyor musunuz?
Do you know what it is?
Lernen beginnen
Onun ne olduğunu biliyor musunuz?
Do you like this color?
Lernen beginnen
Bu rengi sever misiniz?
May I smoke?
Lernen beginnen
Sigara içebilir miyim?
Do you mind if I smoke?
Lernen beginnen
Sigara içmemin sakıncası var mı?
Do you need much money?
Lernen beginnen
Çok paraya ihtiyacın var mı?
Do you play any sports?
Lernen beginnen
Herhangi bir spor yapıyor musunuz?
You see what I mean?
Lernen beginnen
Demek istediğimi anlıyor musun?
Do you sell mini disks?
Lernen beginnen
Mini diskler satıyor musunuz?
Do you speak Esperanto?
Lernen beginnen
Esperanto konuşabiliyor musun?
Do you study chemistry?
Lernen beginnen
Kimya öğrenimi yapıyor musun?
Do you think I'm crazy?
Lernen beginnen
Benim deli olduğumu düşünüyor musunuz?
Do you think I'm crazy?
Lernen beginnen
Sizce ben deli miyim?
Do you want to be rich?
Lernen beginnen
Zengin olmak ister misin?
Does he live near here?
Lernen beginnen
O buraya yakın bir yerde mi yaşıyor?
Does she speak English?
Lernen beginnen
O, ingilizce konuşur mu?
Does Tom like tomatoes?
Lernen beginnen
Tom domatesten hoşlanır mı?
Does Tom work for Mary?
Lernen beginnen
Tom Mary için çalışıyor mu?
Don't ask me for money.
Lernen beginnen
Benden para isteme.
Don't be late for work.
Lernen beginnen
İşe geç kalma.
Don't change your mind.
Lernen beginnen
Fikrinizi değiştirmeyin.
Don't feed the animals.
Lernen beginnen
Hayvanları besleme.
Don't go near the fire.
Lernen beginnen
Ateşe yaklaşma.
Don't let him touch it.
Lernen beginnen
Ona dokunmasına izin verme.
Don't lose your temper.
Lernen beginnen
Kendini kaybetme.
Don't make fun of them.
Lernen beginnen
Onlarla alay etme.
Don't release that dog.
Lernen beginnen
O köpeği serbest bırakmayın.
Don't rely on his help.
Lernen beginnen
Onun yardımına güvenme.
Don't say such a thing.
Lernen beginnen
Öyle bir şey söylemeyin.
Don't sit on the floor.
Lernen beginnen
Yere oturma.
Don't spoil your child.
Lernen beginnen
Çocuğunu şımartma.
Don't tell anyone this.
Lernen beginnen
Bunu kimseye söyleme.
Don't throw trash here.
Lernen beginnen
Buraya çöp atmayın.
Don't waste your money.
Lernen beginnen
Paranı boşa harcama.
Don't worry about that.
Lernen beginnen
Bu konuda endişe etmeyin.
Ellie is very feminine.
Lernen beginnen
Ellie çok dişil.
Ellie is very feminine.
Lernen beginnen
Ellie çok kadınsı.
Emi will study English.
Lernen beginnen
Emi İngilizce eğitimi alacak.
Eric has begun to sing.
Lernen beginnen
Eric şarkı söylemeye başladı.
Even a child can do it.
Lernen beginnen
Bir çocuk bile onu yapabilir.
Everybody puts me down.
Lernen beginnen
Herkes beni küçümsüyor.
Everyone knew the song.
Lernen beginnen
Herkes şarkıyı biliyordu.
Everything looked nice.
Lernen beginnen
Her şey güzel görünüyordu.
Excuse me. Who are you?
Lernen beginnen
Affedersiniz. Siz kimsiniz?
Fire is very dangerous.
Lernen beginnen
Yangın çok tehlikelidir.
Fish live in the water.
Lernen beginnen
Balıklar suda yaşar.
Foxes are wild animals.
Lernen beginnen
Tilkiler yabani hayvanlardır.
Get me a chair, please.
Lernen beginnen
Lütfen bana bir sandalye al.
Get me a cup of coffee.
Lernen beginnen
Bana bir fincan kahve getir.
Get me a glass of milk.
Lernen beginnen
Bana da bir bardak süt getir.
Give it to me straight.
Lernen beginnen
Onu doğruca bana ver.
Give me a little money.
Lernen beginnen
Bana biraz para ver.
Give me another chance.
Lernen beginnen
Bana bir şans daha verin.
Give me some milk, too.
Lernen beginnen
Bana da biraz süt ver.
Good morning, everyone.
Lernen beginnen
Herkese günaydın.
Grace hasn't come yet.
Lernen beginnen
Grace henüz gelmedi.
Happy Thanksgiving Day.
Lernen beginnen
Mutlu Şükran Günü.
Has Flight 123 arrived?
Lernen beginnen
Uçuş 123 geldi mi?
Has Mike quit drinking?
Lernen beginnen
Mike içmeyi bıraktı mı?
Has something happened?
Lernen beginnen
Birşey oldu mu?
Have him wait a moment.
Lernen beginnen
Onu biraz beklet.
Have you been to Kyoto?
Lernen beginnen
Kyota'da bulundun mu?
Have you ever seen her?
Lernen beginnen
Onu hiç gördünüz mü?
He accepted my present.
Lernen beginnen
O, benim hediyemi kabul etti.
He acted like a madman.
Lernen beginnen
O, bir deli gibi hareket etti.
He admitted his defeat.
Lernen beginnen
O, yenilgisini kabul etti.
He asked a favor of me.
Lernen beginnen
O benden bir iyilik istedi.
He asked for my advice.
Lernen beginnen
O benim tavsiyemi istedi.
He asked for my pardon.
Lernen beginnen
O affımı rica etti.
He asked me a question.
Lernen beginnen
O, bana bir soru sordu.
He attempted to escape.
Lernen beginnen
O, kaçma girişiminde bulundu.
He began to cry loudly.
Lernen beginnen
O, yüksek bir sesle ağlamaya başladı.
He blew out the candle.
Lernen beginnen
O, mumu söndürdü.
He bought a dozen eggs.
Lernen beginnen
O bir düzine yumurta aldı.
He broke the door open.
Lernen beginnen
O kapıyı kırarak girdi.
He brought us sad news.
Lernen beginnen
O, bize üzücü haber getirdi.
He burst into laughter.
Lernen beginnen
O, gülmekten kırıldı.
He called out for help.
Lernen beginnen
O, bağırarak yardım istedi.
He came after you left.
Lernen beginnen
Sen gittikten sonra geldi.
He came after you left.
Lernen beginnen
Sen ayrıldıktan sonra geldi.
He came home very late.
Lernen beginnen
O, eve çok geç geldi.
He came when I was out.
Lernen beginnen
O ben dışardayken geldi.
He can drive a car now.
Lernen beginnen
O, şimdi araba sürebiliyor.
He can play the guitar.
Lernen beginnen
O gitar çalabilir.
He can't run very fast.
Lernen beginnen
O çok hızlı koşamaz.
He can't speak English.
Lernen beginnen
O, İngilizce konuşamaz.
He can't walk any more.
Lernen beginnen
O artık yürüyemiyor.
He changed a few words.
Lernen beginnen
O birkaç kelime değiştirdiler.
He changed his address.
Lernen beginnen
O, adresini değiştirdi.
He delivers newspapers.
Lernen beginnen
O gazete dağıtır.
He demanded better pay.
Lernen beginnen
Daha iyi bir ücret talep etti.
He deserves punishment.
Lernen beginnen
O cezayı hak ediyor.
He did it just for fun.
Lernen beginnen
O, onu eğlence amacıyla yaptı.
He didn't come on time.
Lernen beginnen
O, zamanında gelmedi.
He didn't say anything.
Lernen beginnen
O, birşey söylemedi.
He didn't stop talking.
Lernen beginnen
O, konuşmayı kesmedi.
He didn't stop the car.
Lernen beginnen
O, arabayı durdurmadı.
He didn't study at all.
Lernen beginnen
O hiç çalışmadı.
He died of lung cancer.
Lernen beginnen
O akciğer kanserinden öldü.
He doesn't like coffee.
Lernen beginnen
O, kahveyi sevmez.
He doesn't mince words.
Lernen beginnen
O, dolambaçlı konuşmaz.
He earns a good salary.
Lernen beginnen
O iyi bir aylık kazanıyor.
He escaped from prison.
Lernen beginnen
O, hapishaneden kaçtı.
He fell into the river.
Lernen beginnen
O, nehre düştü.
He found me a good job.
Lernen beginnen
O bana iyi bir iş buldu.
He found me a nice tie.
Lernen beginnen
O, bana hoş bir kravat buldu.
He gave a vague answer.
Lernen beginnen
O, belirsiz bir yanıt verdi.
He gave me a hard time.
Lernen beginnen
O bana zor zamanlar yaşattı.
He gave me some stamps.
Lernen beginnen
O bana birkaç pul verdi.
He gave the dog a bone.
Lernen beginnen
O, köpeğe bir kemik verdi.
He got his watch fixed.
Lernen beginnen
O, saatini tamir ettirdi.
He got the first prize.
Lernen beginnen
O, birincilik ödülü aldı.
He had a new suit made.
Lernen beginnen
O, yeni bir takım yaptırdı.
He had a strange dream.
Lernen beginnen
O tuhaf bir rüya gördü.
He had dark brown hair.
Lernen beginnen
Koyu kahverengi saçları vardı.
He had the gas cut off.
Lernen beginnen
O benzini kestirdi.
He handed a note to me.
Lernen beginnen
O bana bir not uzattı.
He handed in his paper.
Lernen beginnen
O, raporunu uzattı.
He handles horses well.
Lernen beginnen
O atları iyi idare eder.
He has a good appetite.
Lernen beginnen
Onun iyi bir iştahı var.
He has been to America.
Lernen beginnen
O, Amerika'da bulunmuştur.
He has broad shoulders.
Lernen beginnen
Onun geniş omuzları vardı.
He has gone to America.
Lernen beginnen
O, Amerika'ya gitti.
He has gone to Britain.
Lernen beginnen
O Britanya'ya gitti.
He has left his family.
Lernen beginnen
O ailesini terk etti.
He has no common sense.
Lernen beginnen
Onun sağ duyusu yok.
He hasn't appeared yet.
Lernen beginnen
O, henüz ortaya çıkmadı.
He hasn't returned yet.
Lernen beginnen
O henüz dönmedi.
He held on to the rope.
Lernen beginnen
O, ipe tutundu.
He hid behind the tree.
Lernen beginnen
O, ağacın arkasına saklandı.
He is a careful player.
Lernen beginnen
O dikkatli bir oyuncudur.
He is a careful worker.
Lernen beginnen
O dikkatli bir işçidir.
He is a good carpenter.
Lernen beginnen
O iyi bir marangozdur.
He is a good violinist.
Lernen beginnen
O iyi bir kemancıdır.
He is a lovable person.
Lernen beginnen
O, sevimli bir kişidir.
He is a man of ability.
Lernen beginnen
O, bir yetenek insanı.
He is a real gentleman.
Lernen beginnen
O gerçek bir centilmen.
He is a very smart boy.
Lernen beginnen
O, çok zeki bir çocuktur.
He is afraid of snakes.
Lernen beginnen
O, yılanlardan korkar.
He is allergic to dust.
Lernen beginnen
Onun toza karşı allerjisi var.
He is always on the go.
Lernen beginnen
O her zaman aktif.
He is an active person.
Lernen beginnen
O aktif bir kişidir.
He is an expert driver.
Lernen beginnen
O uzman bir sürücüdür.
He is an office worker.
Lernen beginnen
O bir büro elemanıdır.
He is blind in one eye.
Lernen beginnen
Onun bir gözü görmüyor.
He is busier than Taro.
Lernen beginnen
O, Taro'dan daha meşguldür.
He is by no means kind.
Lernen beginnen
O, hiçbir şekilde kibar değil.
He is crazy about jazz.
Lernen beginnen
O cazı çok seviyor.
He is far from perfect.
Lernen beginnen
O mükemmel olmaktan uzaktır.
He is fluent in French.
Lernen beginnen
O, Fransızcada akıcıdır.
He is fond of painting.
Lernen beginnen
O resim yapmaya düşkündür.
He is fond of swimming.
Lernen beginnen
O yüzmeyi seviyor.
He is free to go there.
Lernen beginnen
O, oraya gitmekte serbesttir.
He is good at basketball.
Lernen beginnen
O, basketbolda iyidir.
He is good at handball.
Lernen beginnen
O, hentbolde iyidir.
He is having lunch now.
Lernen beginnen
O, şimdi öğle yemeği yiyor.
He is in an angry mood.
Lernen beginnen
O, kızgın bir ruh hali içinde.
He is in great trouble.
Lernen beginnen
Onun büyük bir sorunu var.
He is in great trouble.
Lernen beginnen
Onun başı belada.
He is in love with her.
Lernen beginnen
O, ona aşıktır.
He needs money.
Lernen beginnen
Onun paraya ihtiyacı var.
He is in with the boss.
Lernen beginnen
o patronla birlikte içeride.
He is leaving home now.
Lernen beginnen
O, şimdi evden ayrılıyor.
He is nervous about it.
Lernen beginnen
O bu konuda gergin olabilir.
He is on another phone.
Lernen beginnen
O diğer telefonda.
He is paid by the week.
Lernen beginnen
Ona haftalık ödenir.
He is playing outdoors.
Lernen beginnen
O dışarıda oynuyor.
He is poor, but honest.
Lernen beginnen
O fakir, ama dürüsttür.
He is proud of his son.
Lernen beginnen
O, oğlu ile gurur duyar.
He is riding a bicycle.
Lernen beginnen
O, bir bisiklet sürüyor.
He is speaking English.
Lernen beginnen
O, İngilizce konuşuyor.
He is terrible at math.
Lernen beginnen
O matematikte kötüdür.
He is thinking it over.
Lernen beginnen
O üzerinde düşünüyor.
He is used to the work.
Lernen beginnen
O, işe alışkındır.
He jumped on the train.
Lernen beginnen
O, trene atladı.
He jumped over a ditch.
Lernen beginnen
O hendekten atladı.
He kept an eye on them.
Lernen beginnen
O, onlara göz kulak oldu.
He kept reading a book.
Lernen beginnen
O, kitap okumayı sürdürdü.
He kept silent all day.
Lernen beginnen
O, bütün gün sessiz kaldı.
He knocked at the door.
Lernen beginnen
O, kapıyı çaldı.
He knows the city well.
Lernen beginnen
O, şehri iyi bilir.
He lay awake all night.
Lernen beginnen
Bütün gece uyumadan uzandı.
He lay down on the bed.
Lernen beginnen
O, yatağa uzandı.
He learned how to swim.
Lernen beginnen
O, yüzmeyi öğrendi.
He left three days ago.
Lernen beginnen
O, üç gün önce ayrıldı.
He likes to read books.
Lernen beginnen
O kitapları okumaktan hoşlanır.
He lives near my house.
Lernen beginnen
O, evime yakın yaşıyor.
He looked at his watch.
Lernen beginnen
O saatine baktı.
He looked into the box.
Lernen beginnen
O kutuya baktı.
He loved her very much.
Lernen beginnen
O, onu çok sevdi.
He loves you very much.
Lernen beginnen
O seni çok seviyor.
He made a bet with her.
Lernen beginnen
o, onunla bahis tutuştu.
He made her a new coat.
Lernen beginnen
O ona yeni bir manto yaptı.
He made us do the work.
Lernen beginnen
O, bize işi yaptırdı.
He married a rich girl.
Lernen beginnen
O, zengin bir kızla evlendi.
He may have told a lie.
Lernen beginnen
O bir yalan söylemiş olabilir.
He might come tomorrow.
Lernen beginnen
O, yarın gelebilir.
He must be about forty.
Lernen beginnen
O yaklaşık kırk olmalı.
He must be an American.
Lernen beginnen
O bir Amerikalı olmalı.
He named his son James.
Lernen beginnen
O, oğluna James adını verdi.
He often falls in love.
Lernen beginnen
O, sık sık aşık olur.
He often goes to Tokyo.
Lernen beginnen
O, sık sık Tokyo'ya gider.
He often quotes Milton.
Lernen beginnen
O sık sık Milton'un sözlerinden alıntı yapar.
He picked up the phone.
Lernen beginnen
O ahizeyi aldı.
He played piano by ear.
Lernen beginnen
O, piyanoyu notasız çalabilir.
He postponed the party.
Lernen beginnen
O, partiyi erteledi.
He probably won't come.
Lernen beginnen
O, muhtemelen gelmeyecek.
He put down his racket.
Lernen beginnen
O, raketini yere bıraktı.
He quit without notice.
Lernen beginnen
O, uyarmadan ayrıldı.
He really turns me off.
Lernen beginnen
O gerçekten beni bıktırıyor.
He regrets what he did.
Lernen beginnen
O, yaptığına pişmandır.
He repairs his own car.
Lernen beginnen
O kendi arabasını tamir eder.
He respects his father.
Lernen beginnen
O, babasına saygı duyar.
He retires next spring.
Lernen beginnen
O, gelecek bahar emekli olur.
He returned to America.
Lernen beginnen
Amerika'ya geri döndü
He runs as fast as you.
Lernen beginnen
O senin kadar hızlı koşar.
He said he could do it.
Lernen beginnen
O, onu yapabileceğini söyledi.
He said that I must go.
Lernen beginnen
O, gitmem gerektiğini söyledi.
He sat down by my side.
Lernen beginnen
Yanıbaşıma oturdu.
He saves what he earns.
Lernen beginnen
O kazandığını biriktirir.
He seems very pleasant.
Lernen beginnen
O çok keyifli görünüyor.
He sent a card to Mary.
Lernen beginnen
O Mary'ye bir kart gönderdi.
He shook hands with me.
Lernen beginnen
O, benimle tokalaştı.
He sometimes visits me.
Lernen beginnen
Beni bazen ziyaret eder.
He speaks English well.
Lernen beginnen
O, iyi İngilizce konuşur.
He stayed in the hotel.
Lernen beginnen
O, otelde kaldı.
He still wants to come.
Lernen beginnen
O hala gelmek istiyor.
He told me a sad story.
Lernen beginnen
O bana üzücü bir hikaye anlattı.
He told me where to go.
Lernen beginnen
Bana nereye gideceğini söyledi.
He took a notebook out.
Lernen beginnen
O, dizüstü bilgisayarı çıkardı.
He took out some coins.
Lernen beginnen
O biraz para çıkardı.
He tore the book apart.
Lernen beginnen
O, kitabı parçaladı.
He turned a somersault.
Lernen beginnen
O parande attı.
He turned on the radio.
Lernen beginnen
O, radyoyu açtı.
He used the dictionary.
Lernen beginnen
O, sözlüğü kullandı.
He visited Nara by bus.
Lernen beginnen
O, Nara'yı otobüsle ziyaret etti.
He was a brave soldier.
Lernen beginnen
O, cesur bir askerdi.
He was dressed in blue.
Lernen beginnen
O, mavi giyinmişti.
He was frozen to death.
Lernen beginnen
O soğuktan donmuştu.
He was going to school.
Lernen beginnen
O, okula gidiyordu.
He was happily married.
Lernen beginnen
Onun mutlu bir evliliği oldu.
He was in good spirits.
Lernen beginnen
O iyi bir ruh hali içerisindeydi.
He was learning a poem.
Lernen beginnen
O bir şiir öğreniyordu.
He was sick of his job.
Lernen beginnen
O işinden bıkmıştı.
He was too old to walk.
Lernen beginnen
O, yürümek için çok yaşlıydı.
He was unwilling to go.
Lernen beginnen
o gitmeye isteksizdi.
He wears thick glasses.
Lernen beginnen
O, kalın gözlük takar.
He went along with her.
Lernen beginnen
O, onunla birlikte gitti.
He went for the doctor.
Lernen beginnen
O, doktor için gitti.
He went in place of me.
Lernen beginnen
O benim yerime gitti.
He went off in a hurry.
Lernen beginnen
O aceleyle gitti.
He went out in a hurry.
Lernen beginnen
O, aceleyle dışarı çıktı.
He went out the window.
Lernen beginnen
o pencereden çıktı.
He went to the dentist.
Lernen beginnen
O, dişçiye gitti.
He will come back soon.
Lernen beginnen
O, yakında geri dönecek.
He will come down soon.
Lernen beginnen
Yakında burnu sürtülecek.
He will not come today.
Lernen beginnen
O bugün gelmeyecek.
He won the race easily.
Lernen beginnen
O, yarışı kolayca kazandı.
He won the third prize.
Lernen beginnen
O, üçüncülük ödülünü kazandı.
He won't come, will he?
Lernen beginnen
O gelmeyecek, değil mi?
He wore a dark sweater.
Lernen beginnen
O koyu renkli bir kazak giymişti.
He wouldn't believe us.
Lernen beginnen
O bize inanmazdı.
He zipped his bag shut.
Lernen beginnen
O, çantasının fermuarını kapadı.
He'll be busy tomorrow.
Lernen beginnen
O, yarın meşgul olacak.
He's afraid of the sea.
Lernen beginnen
O, denizden korkar.
He's getting cold feet.
Lernen beginnen
Onun gözü yemiyor.
He has lots of money.
Lernen beginnen
Onun çok parası var.
He's nice to everybody.
Lernen beginnen
O, herkese karşı sevimlidir.
He's not young anymore.
Lernen beginnen
O artık genç değil.
He's out taking a walk.
Lernen beginnen
Yürüyüş için dışarı çıktı.
He's probably sleeping.
Lernen beginnen
O, muhtemelen uyuyor.
He's stronger than you.
Lernen beginnen
O senden daha güçlüdür.
Henry wants to see you.
Lernen beginnen
Henry seni görmek istiyor.
Her dress looked cheap.
Lernen beginnen
Onun elbisesi ucuz görünüyordu.
Her father is Japanese.
Lernen beginnen
Onun babası Japondur.
Her friend is a singer.
Lernen beginnen
Onun arkadaşı bir şarkıcıdır.
Her hair is very short.
Lernen beginnen
Onun saçı çok kısa.
Her sister looks young.
Lernen beginnen
Onun kız kardeşi genç görünüyor.
Her son is a jet pilot.
Lernen beginnen
Onun oğlu bir jet pilotudur.
Here comes our teacher.
Lernen beginnen
İşte öğretmenimiz geliyor.
Here's my mail address.
Lernen beginnen
İşte e-posta adresim.
Here's my mail address.
Lernen beginnen
İşte posta adresim.
Hi, Susan. How are you?
Lernen beginnen
Merhaba, Susan. Nasılsın?
His car is really cool.
Lernen beginnen
Onun arabası gerçekten klas.
His father is Japanese.
Lernen beginnen
Babası Japondur.
His money was all gone.
Lernen beginnen
Bütün parası bitti.
His music is too noisy.
Lernen beginnen
Onun müziği çok gürültülü.
His story must be true.
Lernen beginnen
Onun hikayesi gerçek olmalı.
History repeats itself.
Lernen beginnen
Tarih kendini tekrarlar.
Hope is not a strategy.
Lernen beginnen
Ummak bir strateji değildir.
How about a cup of tea?
Lernen beginnen
Bir bardak çaya ne dersiniz?
How about another beer?
Lernen beginnen
Bir biraya daha ne dersin?
How are you these days?
Lernen beginnen
Bugünlerde nasılsın?
How big is Tom's house?
Lernen beginnen
Tom'un evi ne kadar büyük?
How can you be so calm?
Lernen beginnen
Nasıl bu kadar sakin olabilirsin?
How did your speech go?
Lernen beginnen
Konuşman nasıldı?
How do I get to Gate 5?
Lernen beginnen
Kapı 5'e nasıl giderim?
How do I open the hood?
Lernen beginnen
Kaputu nasıl açarım?
How high is Mont Blanc?
Lernen beginnen
Blanc Dağı'nın yüksekliği nedir?
How high is that tower?
Lernen beginnen
O kulenin yüksekliği nedir?
How long is that story?
Lernen beginnen
O hikayenin uzunluğu nedir?
How long is the bridge?
Lernen beginnen
Köprü ne kadar uzunluktadır?
How much is this dress?
Lernen beginnen
Bu elbise ne kadar?
How much is this radio?
Lernen beginnen
Bu radyo ne kadardır?
How much is this watch?
Lernen beginnen
Bu saat ne kadar?
How old is that church?
Lernen beginnen
O kilise kaç yıllık?
How old is this church?
Lernen beginnen
Bu kilise kaç yıllık?
How old is your father?
Lernen beginnen
Baban kaç yaşında?
How thick is the board?
Lernen beginnen
Tahta ne kadar kalın?
How was your afternoon?
Lernen beginnen
Öğleden sonran nasıldı?
How wide is this river?
Lernen beginnen
Bu nehir ne kadar genişlikte?
I actually saw a ghost.
Lernen beginnen
Gerçekten bir hortlak gördüm.
I advise you not to go.
Lernen beginnen
Gitmemeni tavsiye ederim.
I agree to go with him.
Lernen beginnen
Onunla gitmeyi kabul ediyorum.
I agreed with his plan.
Lernen beginnen
Onun planını kabul ettim.
I allowed my horse run.
Lernen beginnen
Atımın koşmasına izin verdim.
I always get up at six.
Lernen beginnen
Ben her zaman altıda kalkarım.
I always keep promises.
Lernen beginnen
Ben her zaman sözlerimi tutarım.
I am a 22 year-old man.
Lernen beginnen
Ben, 22 yaşında bir adamım.
I am afraid she is ill.
Lernen beginnen
Korkarım ki o hastadır.
I am aware of the fact.
Lernen beginnen
Gerçeğin farkındayım.
I am friendly with her.
Lernen beginnen
Ben onunla samimiyim.
I am friends with Mike.
Lernen beginnen
Mike ile arkadaşım.
I am happy to help you.
Lernen beginnen
Sana yardım ettiğim için mutluyum.
I am in charge of this.
Lernen beginnen
Bundan ben sorumluyum.
I am in the music club.
Lernen beginnen
Müzik kulübündeydim.
I am leaving next week.
Lernen beginnen
Gelecek hafta ayrılıyorum.
I am moving next month.
Lernen beginnen
Gelecek ay taşınıyorum.
I am off duty tomorrow.
Lernen beginnen
Yarın izinliyim.
I'm ready to help you.
Lernen beginnen
Sana yardım etmeye hazırım.
I am taking a bath now.
Lernen beginnen
Şimdi banyo yapıyorum.
I am tired of homework.
Lernen beginnen
Ev ödevinden bıktım.
I am tired of the work.
Lernen beginnen
İşten bıktım.
I am to meet him there.
Lernen beginnen
Onu orada karşılayacağım.
I appreciate your help.
Lernen beginnen
Ben yardımınıza minnettarım.
I approve of your plan.
Lernen beginnen
Ben planınızı onaylıyorum.
I asked a favor of him.
Lernen beginnen
Ben ondan bir iyilik istedim.
I asked for Bob's help.
Lernen beginnen
Bob'un yardımını istedim.
I asked her for a date.
Lernen beginnen
Ondan bir randevu istedim.
I asked him a question.
Lernen beginnen
Ona bir soru sordum.
I asked him to do that.
Lernen beginnen
Ona onu yapmasını rica ettim.
I asked him to help me.
Lernen beginnen
Ona bana yardım etmesini rica ettim.
I asked Ken to help me.
Lernen beginnen
Ken'in bana yardımcı olmasını rica ettim.
I ate lunch in a hurry.
Lernen beginnen
Acele ile öğle yemeği yedim.
I attended his funeral.
Lernen beginnen
Ben onun cenaze törenine katıldım.
I begged her not to go.
Lernen beginnen
Gitmemesi için ona yalvardım.
I believe Tom is right.
Lernen beginnen
Tom'un haklı olduğuna inanıyorum.
I believe what he says.
Lernen beginnen
Onun her dediğine inanırım.
I believe what he says.
Lernen beginnen
Onun söylediğine inanırım.
I bought a good camera.
Lernen beginnen
İyi bir kamera aldım.
I bought her a new car.
Lernen beginnen
Ona yeni bir araba aldım.
I bought John an album.
Lernen beginnen
John'a bir albüm satın aldım.
I can't agree with you.
Lernen beginnen
Seninle aynı fikirde olamam.
I can't bear this pain.
Lernen beginnen
Bu acıya dayanamam.
I can't drink any more.
Lernen beginnen
Artık kahve içemem.
I can't figure him out.
Lernen beginnen
Onu anlayamıyorum.
I can't go any farther.
Lernen beginnen
Daha ileri gidemem.
I can't go any further.
Lernen beginnen
Ben daha ileriye gidemem.
I can't hear very well.
Lernen beginnen
Ben çok iyi duyamıyorum.
I can’t stand him.
Lernen beginnen
Ona tahammül edemiyorum.
I can't read your mind.
Lernen beginnen
Düşünceni okuyamam.
I can't sleep at night.
Lernen beginnen
Gece uyuyamıyorum.
I can't stand raw fish.
Lernen beginnen
Çiğ balığa katlanamam.
I can't stand the cold.
Lernen beginnen
Soğuğa dayanamıyorum.
I can't stand the heat.
Lernen beginnen
Sıcağa dayanamam.
I change my mind a lot.
Lernen beginnen
Ben fikrimi çok değiştiririm.
I chose him a nice tie.
Lernen beginnen
Ona güzel bir kravat seçtim.
I completely forget it.
Lernen beginnen
Onu tamamen unuttum.
I contacted my parents.
Lernen beginnen
Ebeveynlerimle temas kurdum.
I cried all night long.
Lernen beginnen
Ben bütün gece boyunca ağladım.
I decided to buy a car.
Lernen beginnen
Bir araba almaya karar verdim.
I decided to try again.
Lernen beginnen
Tekrar denemeye karar verdim.
I didn't get your name.
Lernen beginnen
Ben adınızı almadım.
I didn't used to smoke.
Lernen beginnen
Sigara içmezdim.
I dislike cold weather.
Lernen beginnen
Soğuk havayı sevmem.
I do not have a sister.
Lernen beginnen
Bir kız kardeşim yok.
I don't agree with him.
Lernen beginnen
Onunla aynı fikirde değilim.
I don't agree with you.
Lernen beginnen
Sizinle aynı fikirde değilim.
I don't care for Alice.
Lernen beginnen
Alice umrumda değil.
I don't have a bicycle.
Lernen beginnen
Bir bisikletim yok.
I don't have much time.
Lernen beginnen
Çok zamanım yok.
I don't know who he is.
Lernen beginnen
Onun kim olduğunu bilmiyorum.
I don't like it at all.
Lernen beginnen
Onu hiç sevmiyorum.
I don't like shellfish.
Lernen beginnen
Kabuklu deniz hayvanlarını sevmiyorum.
I don't need your help.
Lernen beginnen
Benim sizin yardımınıza ihtiyacımız yok.
I don't speak Japanese.
Lernen beginnen
Japonca konuşamıyorum.
I don't want to go out.
Lernen beginnen
Ben dışarı çıkmak istemiyorum.
I enjoyed your company.
Lernen beginnen
Sizin şirketten hoşlandım.
I envied his new house.
Lernen beginnen
Onun yeni evini kıskandım.
I expected him to come.
Lernen beginnen
Onun gelmesini umuyordum.
I feel like crying now.
Lernen beginnen
Şimdi ağlayacak gibi hissediyorum.
I feel much better now.
Lernen beginnen
Şimdi çok daha iyi hissediyorum.
I feel secure with him.
Lernen beginnen
Onunla birlikte güvenli hissediyorum.
I fell down on the ice.
Lernen beginnen
Buzun üstünde düştüm.
I felt a little scared.
Lernen beginnen
Biraz korktuğumu hissettim.
I felt like I was dead.
Lernen beginnen
Ölü gibi hissettim.
I felt the floor shake.
Lernen beginnen
Yerin sallandığını hissettim.
I felt the house shake.
Lernen beginnen
Ben evin sallandığını hissettim.
I finished work at six.
Lernen beginnen
Altıda işi bitirdim.
I forgot, she answered.
Lernen beginnen
Unuttum, o cevap verdi.
I found a real bargain.
Lernen beginnen
Ben gerçek bir kelepir buldum.
I found my car missing.
Lernen beginnen
Arabamı kayıp buldum.
I found the cage empty.
Lernen beginnen
Kafesi boş buldum.
I found the room empty.
Lernen beginnen
Odayı boş buldum.
I gave him a few books.
Lernen beginnen
Ona birkaç kitap verdim.
I gave him some advice.
Lernen beginnen
Ona biraz nasihat verdim.
I go skiing very often.
Lernen beginnen
Ben çok sık kayak yapmaya giderim.
I go to bed very early.
Lernen beginnen
Ben çok erken yatarım.
I walk to school.
Lernen beginnen
Okula yaya giderim.
I go to work every day.
Lernen beginnen
Her gün işe giderim.
I got a traffic ticket.
Lernen beginnen
Ben bir trafik cezası aldım.
I got lost in the snow.
Lernen beginnen
Karda kayboldum.
I got on the wrong bus.
Lernen beginnen
Ben yanlış otobüse bindim.
I got the engine going.
Lernen beginnen
Motoru çalıştırdım.
I guess that she is 40.
Lernen beginnen
Onun 40 olduğunu sanıyorum.
I had a wonderful time.
Lernen beginnen
Harika bir zaman geçirdim.
I had an asthma attack.
Lernen beginnen
Bir astım krizi geçirdim.
I had him carry my bag.
Lernen beginnen
Ona çantamı taşıttım.
I had him fix my watch.
Lernen beginnen
Ona saatimi tamir ettirdim.
I had him wash the car.
Lernen beginnen
Ona arabayı yıkattım.
I had my camera stolen.
Lernen beginnen
Kameramı çaldırdım.
I had my hat blown off.
Lernen beginnen
Şapkamı uçurdum.
I had my house painted.
Lernen beginnen
Evimi boyattım.
I had my picture taken.
Lernen beginnen
Resmimi çektirdim.
I had my shoes cleaned.
Lernen beginnen
Ayakkabılarımı temizlettim.
I had my wallet stolen.
Lernen beginnen
Cüzdanımı çaldırdım.
I had to go to America.
Lernen beginnen
Amerika'ya gitmek zorunda kaldım.
I have a bad pain here.
Lernen beginnen
Burada kötü bir ağrım var.
I have a bad toothache.
Lernen beginnen
Kötü bir diş ağrım var.
I have a business visa.
Lernen beginnen
Benim iş vizem var.
I have a cat and a dog.
Lernen beginnen
Benim bir kedim ve bir köpeğim var.
I have a dog and a cat.
Lernen beginnen
Bir köpeğim ve bir kedim var.
I have a good appetite.
Lernen beginnen
İyi bir iştahım var.
I have a poor appetite.
Lernen beginnen
Kötü bir iştahım var.
I have a terrible pain.
Lernen beginnen
Berbat bir ağrım var.
I have about 5,000 yen.
Lernen beginnen
Benim yaklaşık 5,000 yenim var.
I have already done it.
Lernen beginnen
Ben onu zaten yaptım.
I am busy today.
Lernen beginnen
Bugün meşgulüm.
I have done it already.
Lernen beginnen
Ben onu şimdiden yaptım.
I have heard the story.
Lernen beginnen
Hikayeyi duydum.
I have many model cars.
Lernen beginnen
Çok sayıda model arabalarım var.
I have no energy today.
Lernen beginnen
Bugün enerjim yok.
I have no time to read.
Lernen beginnen
Okuyacak zamanım yok.
I have nothing to hide.
Lernen beginnen
Saklayacak bir şeyim yok.
I have often been here.
Lernen beginnen
Sık sık burada bulundum.
I have only just begun.
Lernen beginnen
Daha az önce başladım.
I have seen her before.
Lernen beginnen
Daha önce onu gördüm.
I have tennis practice.
Lernen beginnen
Tenis çalışmam var.
I have the blues today.
Lernen beginnen
Bugün sıkıntıdan patlıyorum.
I have to change tires.
Lernen beginnen
Ben lastikleri değiştirmek zorundayım.
I have to comb my hair.
Lernen beginnen
Saçımı taramak zorundayım.
I have to do something.
Lernen beginnen
Ben bir şey yapmak zorundayım.
I have to leave school.
Lernen beginnen
Okuldan ayrılmak zorundayım.
I have visited America.
Lernen beginnen
Amerika'yı ziyaret ettim.
I hear a strange sound.
Lernen beginnen
Tuhaf bir ses duyuyorum.
I heard a woman scream.
Lernen beginnen
Bir kadının çığlık attığını duydum.
I heard my name called.
Lernen beginnen
Adımın çağrıldığını duydum.
I heard someone scream.
Lernen beginnen
Birinin çığlık attığını duydum.
I heard that he'd died.
Lernen beginnen
Onun öldüğünü duydum.
I heard the door close.
Lernen beginnen
Kapının kapandığını duydum.
I helped him yesterday.
Lernen beginnen
Dün ona yardım ettim.
I hit him in the belly.
Lernen beginnen
Onun midesine vurdum.
I hit upon a good idea.
Lernen beginnen
İyi bir fikir buldum.
I hope that John comes.
Lernen beginnen
John'un geleceğini umuyorum.
I just had an accident.
Lernen beginnen
Az önce bir kaza gördüm.
I knew he would accept.
Lernen beginnen
Kabul edeceğini biliyordum.
I know how old you are.
Lernen beginnen
Kaç yaşında olduğunu biliyorum.
I know neither of them.
Lernen beginnen
Onlardan hiçbirini tanımıyorum.
I know he is sleeping.
Lernen beginnen
Onun uyuduğunu biliyorum.
I know you can make it.
Lernen beginnen
Yapabileceğini biliyorum.
I left my purse behind.
Lernen beginnen
Çantamı geride bıraktım.
I like classical music.
Lernen beginnen
Ben klasik müziği severim.
I like dark red better.
Lernen beginnen
Koyu kırmızıyı daha çok severim.
I like music very much.
Lernen beginnen
Müziği çok severim.
I like my steak medium.
Lernen beginnen
Bifteğimi orta büyüklükte severim.
I like neither of them.
Lernen beginnen
Onlardan hiç birini sevmiyorum.
I like pizza very much.
Lernen beginnen
Ben pizzayı çok severim.
I like spring the best.
Lernen beginnen
En çok İlkbaharı severim.
I like summer the best.
Lernen beginnen
En çok yaz mevsimini seviyorum.
I like tennis and golf.
Lernen beginnen
Tenis ve Golfü severim.
I like this blue dress.
Lernen beginnen
Bu mavi elbiseyi seviyorum.
I like this color, too.
Lernen beginnen
Ben de bu rengi severim.
I like to travel alone.
Lernen beginnen
Yalnız seyahat etmeyi severim.
I like you a whole lot.
Lernen beginnen
Senden gerçekten çok hoşlanıyorum.
I live in a small town.
Lernen beginnen
Küçük bir kasabada yaşıyorum.
I live in an apartment.
Lernen beginnen
Bir apartmanda yaşıyorum.
I live with my parents.
Lernen beginnen
Ebeveynlerimle birlikte yaşıyorum.
I love American movies.
Lernen beginnen
Amerikan filmlerini seviyorum.
I love that commercial.
Lernen beginnen
O reklamı seviyorum.
I made my dog lie down.
Lernen beginnen
Köpeğimi yatırdım.
I made the woman angry.
Lernen beginnen
Kadını kızdırdım.
I meet her once a week.
Lernen beginnen
Haftada bir kez onunla buluşurum.
I meet him at the club.
Lernen beginnen
Kulüpte ona rastladım.
I met him in the crowd.
Lernen beginnen
Onunla kalabalıkta buluştum.
I met Jane by accident.
Lernen beginnen
Kazara Jane ile karşılaştım.
I met your father once.
Lernen beginnen
Bir keresinde babanla karşılaştım.
I must open the window.
Lernen beginnen
Pencereyi açmalıyım.
I must return his call.
Lernen beginnen
Onun çağrısına geri dönmeliyim.
I need an extra pillow.
Lernen beginnen
Ekstra bir yastığa ihtiyacım var.
I must buy new skis.
Lernen beginnen
Yeni kayaklar almam gerekiyor.
I never agree with him.
Lernen beginnen
Onunla asla aynı fikirde değilim.
I never heard him sing.
Lernen beginnen
Onun şarkı söylediğini asla duymadım.
I never read that book.
Lernen beginnen
O kitabı hiç okumadım.
I never read that book.
Lernen beginnen
O kitabı asla okumam.
I only slept two hours.
Lernen beginnen
Ben sadece iki saat uyudum.
I played the accordion.
Lernen beginnen
Akardeon çaldı.
I prefer coffee to tea.
Lernen beginnen
Ben kahveyi çaya tercih ederim.
I prefer rice to bread.
Lernen beginnen
Pirinci ekmeğe tercih ederim.
I prefer tea to coffee.
Lernen beginnen
Ben çayı kahveye tercih ederim.
I put bait on the hook.
Lernen beginnen
Oltaya yem taktım.
I put handcuffs on him.
Lernen beginnen
Ona kelepçe taktım.
I read it to my family.
Lernen beginnen
Onu aileme okurum.
I remembered everybody.
Lernen beginnen
Ben herkesi hatırladım.
I returned from abroad.
Lernen beginnen
Yurt dışından döndüm.
I sat next to him.
Lernen beginnen
Onun yanına oturdum.
I saw a beautiful bird.
Lernen beginnen
Güzel bir kuş gördüm.
I saw a flock of sheep.
Lernen beginnen
Bir koyun sürüsü gördüm.
I saw a light far away.
Lernen beginnen
Ben uzakta bir ışık gördüm.
I saw a woman in black.
Lernen beginnen
Siyah giyinmiş bir kadın gördüm.
I saw Bob this morning.
Lernen beginnen
Bu sabah Bob'ı gördüm.
I saw her at the party.
Lernen beginnen
Onu partide gördüm.
I saw him running away.
Lernen beginnen
Onu kaçarken gördüm.
I saw him wash the car.
Lernen beginnen
Onu araba yıkarken gördüm.
I saw Tom a while back.
Lernen beginnen
Bir süre önce Tom'u gördüm.
I seem to have a fever.
Lernen beginnen
Benim ateşim var gibi geliyor.
I sell clothing online.
Lernen beginnen
İnternetten giysi satıyorum.
I sell clothing online.
Lernen beginnen
Ben çevrimiçi giysi satarım.
I shook hands with her.
Lernen beginnen
Onunla tokalaştım.
I should read the book.
Lernen beginnen
Kitabı okumalıyım.
I skipped my breakfast.
Lernen beginnen
Sabah kahvaltımı atladım.
I slept only two hours.
Lernen beginnen
Sadece iki saat uyudum.
I started to make stew.
Lernen beginnen
Ben güveç yapmaya başladım.
I stayed with my uncle.
Lernen beginnen
Amcamla birlikte kaldım.
I studied for one hour.
Lernen beginnen
Bir saat çalıştım.
I study hard at school.
Lernen beginnen
Okulda sıkı çalışıyorum.
I support the proposal.
Lernen beginnen
Ben öneriyi destekliyorum.
I suppose you like her.
Lernen beginnen
Ondan hoşlandığını sanıyorum.
I think Ann loves Jack.
Lernen beginnen
Sanırım Ann Jack'i seviyor.
I think he has done it.
Lernen beginnen
Sanırım o onu yaptı.
I think he is a doctor.
Lernen beginnen
Onun bir doktor olduğunu düşünüyorum.
I think he's competent.
Lernen beginnen
Sanırım o yeteneklidir.
I think I broke my leg.
Lernen beginnen
Sanırım bacağımı kırdım.
I think I'll go skiing.
Lernen beginnen
Ben kayağa gitmeyi düşünüyorum.
I think I'm just tired.
Lernen beginnen
Ben sadece yorgun olduğumu düşünüyorum.
I think it's true.
Lernen beginnen
Sanırım o doğru.
I think Tom likes Mary.
Lernen beginnen
Sanırım Tom Mary'den hoşlanıyor.
I think you can get it.
Lernen beginnen
Ben onu alabileceğinizi düşünüyorum.
I told him to be quiet.
Lernen beginnen
Ona sakin olmasını söyledim.
I took a trip to Tokyo.
Lernen beginnen
Tokyo'ya bir gezi yaptım.
I trust him completely.
Lernen beginnen
Ona tamamen güveniyorum.
I turned on the lights.
Lernen beginnen
Işıkları açtım.
I used to keep a diary.
Lernen beginnen
Bir günlük tutardım.
I want a chamomile tea.
Lernen beginnen
Ben bir papatya çayı istiyorum.
I want a quart of milk.
Lernen beginnen
Ben bir litre süt istiyorum.
I want him to go there.
Lernen beginnen
Onun oraya gitmesini istiyorum.
I want some fresh eggs.
Lernen beginnen
Birkaç taze yumurta istiyorum.
I want something sweet.
Lernen beginnen
Tatlı bir şeyler istiyorum.
I want to be a pianist.
Lernen beginnen
Bir piyanist olmak istiyorum.
I want to do it myself.
Lernen beginnen
Onu kendim yapmak istiyorum.
I want to go and cheer.
Lernen beginnen
Gidip tezahürat yapmak istiyorum.
I want to go to London.
Lernen beginnen
Londra'ya gitmek isterim.
I want to learn French.
Lernen beginnen
Fransızca öğrenmek istiyorum.
I want to live forever.
Lernen beginnen
Ebediyen yaşamak istiyorum.
I want to ride a horse.
Lernen beginnen
Bir ata binmek istiyorum.
I want to study abroad.
Lernen beginnen
Yurt dışında eğitim yapmak istiyorum.
I want to study French.
Lernen beginnen
Fransızca eğitimi yapmak istiyorum.
I was able to help her.
Lernen beginnen
Ona yardım edebildim.
I was born in Yokohama.
Lernen beginnen
Yokohama'da doğdum.
I was happy to see him.
Lernen beginnen
Onu gördüğüme sevinmiştim.
I was in the mountains.
Lernen beginnen
Ben dağlardaydım.
I was invited to lunch.
Lernen beginnen
Öğle yemeğine davet edildim.
I was just making sure.
Lernen beginnen
Sadece emin oluyordum.
I was made to go there.
Lernen beginnen
Oraya gönderildim.
I was robbed of my bag.
Lernen beginnen
Çantamı soydular.
I was taken for a ride.
Lernen beginnen
Bir gezi için götürüldüm.
I was used to the heat.
Lernen beginnen
Sıcağa alışkındım.
I watched TV yesterday.
Lernen beginnen
Dün TV izledim.
I wear size six gloves.
Lernen beginnen
Altı numara eldiven giyerim.
I weigh about 60 kilos.
Lernen beginnen
Yaklaşık 60 kiloyum.
I went over the report.
Lernen beginnen
Ben raporu tekrar gözden geçirdim.
I went there yesterday.
Lernen beginnen
Dün oraya gittim.
I went to Kyoto by car.
Lernen beginnen
Kyoto'ya arabayla gittim.
I will be back by nine.
Lernen beginnen
Dokuza kadar geri döneceğim.
I will do it right now.
Lernen beginnen
Onu derhal yapacağım.
I will gladly help you.
Lernen beginnen
Ben size memnuniyetle yardımcı olurum.
I will show you around.
Lernen beginnen
Sana etrafı göstereceğim.
I wish I were a prince.
Lernen beginnen
Keşke bir prens olsam.
I wish to go to Hawaii.
Lernen beginnen
Hawaii'ye gitmeyi arzuluyorum.
I wonder what happened.
Lernen beginnen
Ne olduğunu merak ediyorum.
I wonder who to invite.
Lernen beginnen
Kimin davet edeceğini merak ediyorum.
I work at this company.
Lernen beginnen
Bu şirkette çalışırım.
I would like mine rare.
Lernen beginnen
Benimkini az pişmiş istiyorum.
I would like this book.
Lernen beginnen
Bu kitabı istiyorum.
I would like to see it.
Lernen beginnen
Ben onu görmek istiyorum.
I wrote him to ask why.
Lernen beginnen
Sebebini sormak için ona yazdım.
I'd like a Bloody Mary.
Lernen beginnen
Bir Bloody Mary istiyorum.
I'd like a double room.
Lernen beginnen
Çift kişilik bir oda rica ediyorum.
I'd like a window seat.
Lernen beginnen
Pencere yanında koltuk istiyorum.
I'd like for you to go.
Lernen beginnen
Gitmenizi istiyorum.
I'd like to go cycling.
Lernen beginnen
Bisiklete binmeyi severim.
I'd like to rent a car.
Lernen beginnen
Bir araba kiralamak istiyorum.
I want to change that.
Lernen beginnen
Onu değiştirmek istiyorum.
I'd like to see my son.
Lernen beginnen
Oğlumu görmek istiyorum.
I'd prefer a brown one.
Lernen beginnen
Kahverengi olanını tercih ederim.
I'd rather go swimming.
Lernen beginnen
Yüzmeye gitmeyi tercih ederim.
I'll accept your offer.
Lernen beginnen
Teklifini kabul edeceğim.
I'll be back in a wink.
Lernen beginnen
Gözle kaş arasında geri döneceğim.
I'll be busy next week.
Lernen beginnen
Gelecek hafta meşgul olacağım.
I'll be here by Monday.
Lernen beginnen
Pazartesi gününe kadar burada olacağım.
I'll be reading a book.
Lernen beginnen
Kitap okuyor olacağım.
I'll be there tomorrow.
Lernen beginnen
Yarın orada olacağım.
I'll call you at seven.
Lernen beginnen
Saat yedide seni arayacağım.
I'll call you later.
Lernen beginnen
Seni daha sonra arayacağım.
I'll check my schedule.
Lernen beginnen
Proğramımı kontrol edeceğim.
I'll check your vision.
Lernen beginnen
Görüşünü kontrol edeceğim.
I'll come if necessary.
Lernen beginnen
Gerekirse geleceğim.
I'll do the best I can.
Lernen beginnen
Yapabileceğimin en iyisini yapacağım.
I'll go no matter what.
Lernen beginnen
Ben ne olursa olsun gideceğim.
I'll leave that to you.
Lernen beginnen
Onu sana bırakıyorum.
I'll make a phone call.
Lernen beginnen
Bir telefon konuşması yapacağım.
I'll miss your cooking.
Lernen beginnen
Aşçılığını özleyeceğim.
I'll start with a beer.
Lernen beginnen
Bir bira ile başlayacağım.
I'll study your report.
Lernen beginnen
Ben senin raporunu çalışacağım.
I'll take the next bus.
Lernen beginnen
Bir sonraki otobüse bineceğim.
I'll tell Daddy on you.
Lernen beginnen
Seni babama gammazlayacağım.
I'll tell you a secret.
Lernen beginnen
Sana bir sır söyleyeceğim.
I'll tell you my story.
Lernen beginnen
Sana hikayemi anlatacağım.
I'm afraid to go alone.
Lernen beginnen
Yalnız gitmeye korkuyorum.
I'm applying for a job.
Lernen beginnen
Bir iş başvurusu yapıyorum.
I'm at the airport now.
Lernen beginnen
Şimdi hava alanındayım.
I'm busy right now.
Lernen beginnen
Şu anda meşgulüm.
I'm doing this for you.
Lernen beginnen
Bunu senin için yapıyorum.
I'm dying to see Paris.
Lernen beginnen
Paris'i görmek için can atıyorum.
I'm in the tennis club.
Lernen beginnen
Ben tenis kulübündeyim.
I'm kind of sick today.
Lernen beginnen
Bugün hasta gibiyim.
I'm looking for my key.
Lernen beginnen
Anahtarımı arıyorum.
I'm looking for my pen.
Lernen beginnen
Kalemimi arıyorum.
I'm not that drunk.
Lernen beginnen
O kadar sarhoş değilim.
I'm not as tall as you.
Lernen beginnen
Ben senin kadar uzun değilim.
I'm not sure right now.
Lernen beginnen
Şu anda emin değilim.
I'm proud of my father.
Lernen beginnen
Babamla gurur duyuyorum.
I'm proud of my school.
Lernen beginnen
Ben benim okulum ile gurur duyuyorum.
I'm quite sure of that.
Lernen beginnen
Ondan tamamen eminim.
I'm rather proud of it.
Lernen beginnen
Onunla oldukça gurur duyuyorum.
I'm ready to leave now.
Lernen beginnen
Şimdi gitmeye hazırım.
I'm sick of hearing it.
Lernen beginnen
Onu dinlemekten bıktım.
I'm sorry to hear that.
Lernen beginnen
Bunu duyduğuma üzgünüm.
I'm thinking about you.
Lernen beginnen
Senin hakkında düşünüyorum.
I'm too tired to think.
Lernen beginnen
Düşünemeyecek kadar çok yorgunum.
I am doing the dishes.
Lernen beginnen
Bulaşıkları yıkıyorum.
I'm working on his car.
Lernen beginnen
Onun arabasının üzerinde çalışıyorum.
I'm younger than he is.
Lernen beginnen
Ben ondan daha gencim.
I've caught a bad cold.
Lernen beginnen
Ben kötü bir soğuk almışım.
I've got to leave soon.
Lernen beginnen
Ben yakında ayrılmak zorundayım.
I've never been abroad.
Lernen beginnen
Yurt dışında hiç bulunmadım.
I've never played golf.
Lernen beginnen
Asla golf oynamadım.
In a sense, it is true.
Lernen beginnen
Bir bakıma, o doğrudur.
Iron is a useful metal.
Lernen beginnen
Demir yararlı bir metaldir.
Is anyone absent today?
Lernen beginnen
Bugün devamsız biri var mı?
Is eating people wrong?
Lernen beginnen
İnsanları yemek yanlış mıdır?
Is he any better today?
Lernen beginnen
O, bugün daha iyi mi?
Is he going to help us?
Lernen beginnen
O bize yardım edecek mi?
Is his father a doctor?
Lernen beginnen
Onun babası bir doktor mu?
Is it a recent picture?
Lernen beginnen
O, yeni bir resim mi?
Is it hard to fool you?
Lernen beginnen
Seni aptal yerine koymak zor mu?
Is it OK if I sit here?
Lernen beginnen
Burada oturmamın sakıncası var mı?
Is Kumi playing tennis?
Lernen beginnen
Kumi tenis oynuyor mu?
Is that a cat or a dog?
Lernen beginnen
O bir kedi mi yoksa bir köpek midir?
Is that boy Tom or Ben?
Lernen beginnen
O çocuk Tom mu yoksa Ben mi?
Is that seat available?
Lernen beginnen
O koltuk müsait mi.
Is there a parking lot?
Lernen beginnen
Bir park yeri var mıdır?
Is there any salt left?
Lernen beginnen
Hiç tuz kaldı mı?
Is this Canadian money?
Lernen beginnen
Bu Kanadalı parası mı?
Is your mother at home?
Lernen beginnen
Annen evde mi?
It doesn't surprise me.
Lernen beginnen
O beni şaşırtmıyor.
It has stopped raining.
Lernen beginnen
Yağmur yağışı durdu.
It is a kind of orange.
Lernen beginnen
O bir tür portakal.
It is finally all over.
Lernen beginnen
Sonunda hepsi bitti.
It is hot in this room.
Lernen beginnen
Bu odada hava sıcak.
It is me that is wrong.
Lernen beginnen
Hatalı olan benim.
It is not far to Paris.
Lernen beginnen
Paris'e uzak değildir.
It is not his business.
Lernen beginnen
O onun işi değildir.
It looks like an apple.
Lernen beginnen
Bu bir elmaya benziyor.
It may rain any minute.
Lernen beginnen
Her an yağmur yağabilir.
It needs new batteries.
Lernen beginnen
Onun yeni bataryalara ihtiyacı var.
It rained hard all day.
Lernen beginnen
Bütün gün çok yağmur yağdı.
It rains a lot in June.
Lernen beginnen
Haziranda çok yağmur yağar.
It seems to be serious.
Lernen beginnen
O, ciddi gibi görünüyor.
It smelled really good.
Lernen beginnen
Gerçekten güzel koktu.
It smelled really good.
Lernen beginnen
Sahiden güzel koktu.
It sounds like a dream.
Lernen beginnen
Rüya gibi görünüyor.
It was a very big room.
Lernen beginnen
O çok büyük bir odaydı.
It was chilly that day.
Lernen beginnen
O gün serindi.
It was such a nice day.
Lernen beginnen
Çok güzel bir gündü.
It's a present for you.
Lernen beginnen
O sizin için bir hediye.
It's a very quiet room.
Lernen beginnen
O çok sessiz bir oda.
It's across the street.
Lernen beginnen
O, caddenin karşı tarafında.
It's against the rules.
Lernen beginnen
Bu kurallara aykırıdır.
It's ahead of schedule.
Lernen beginnen
Proğramdan ilerdeyiz.
It's almost time to go.
Lernen beginnen
Neredeyse gitme zamanı.
It's fairly warm today.
Lernen beginnen
Hava bugün oldukça sıcak.
It's for you to decide.
Lernen beginnen
Size kalmış.
It's for you to decide.
Lernen beginnen
Karar vermek size kalmış.
It's going to clear up.
Lernen beginnen
Hava açacak.
It's great to meet you.
Lernen beginnen
Seninle tanışmak harika.
It's no trouble at all.
Lernen beginnen
Bu hiç sorun değil.
It's not my cup of tea.
Lernen beginnen
Benim tarzım değil.
It's not us who did it.
Lernen beginnen
Onu yapan biz değiliz.
It's October the third.
Lernen beginnen
Bugün üç Ekim.
It's rather cold today.
Lernen beginnen
Hava bugün oldukça soğuk.
It's really an eyesore.
Lernen beginnen
O gerçekten çirkin bir görüntü.
It's really cold today.
Lernen beginnen
Bugün gerçekten soğuk.
It's ten o'clock sharp.
Lernen beginnen
Saat tam on.
It's time for us to go.
Lernen beginnen
Gitme zamanımız geldi.
It's time to eat lunch.
Lernen beginnen
Öğle yemeği yeme zamanı.
It's time to go to bed.
Lernen beginnen
Yatağa gitme zamanı.
It's time we went home.
Lernen beginnen
Eve gitmemizin zamanı geçiyor.
It's your turn to sing.
Lernen beginnen
Şarkı söyleme sırası senin.
Jane has five handbags.
Lernen beginnen
Jane'in beş el çantası vardır.
Jane is as old as I am.
Lernen beginnen
Jane benim kadar yaşlı.
Jim called me a coward.
Lernen beginnen
Jim bana korkak dedi.
Jim has gone to London.
Lernen beginnen
Jim Londra'ya gitti.
Jim is not what he was.
Lernen beginnen
Jim eskiden olduğu gibi değil.
Jim is short for James.
Lernen beginnen
Jim James'in kısa şeklidir.
Jim stayed at my house.
Lernen beginnen
Jim benim evimde kaldı.
John ignored my advice.
Lernen beginnen
John benim tavsiyemi göz ardı etti.
John is a good student.
Lernen beginnen
John iyi bir öğrenci.
John is my best friend.
Lernen beginnen
John benim en iyi arkadaşımdır.
John ran into the room.
Lernen beginnen
John odaya doğru koştu.
Junko is a pretty girl.
Lernen beginnen
Junko güzel bir kız.
Just don't forget this.
Lernen beginnen
Sadece bunu unutma.
Just follow your heart.
Lernen beginnen
Sadece kalbini izle.
Karen is angry with me.
Lernen beginnen
Karen bana kızgın.
Kate has a good figure.
Lernen beginnen
Kate iyi bir endama sahip.
Kate is very energetic.
Lernen beginnen
Kate çok enerjik.
Kate made an apple pie.
Lernen beginnen
Kate bir elmalı turta yaptı.
Keep away from the dog.
Lernen beginnen
Köpekten uzak durun.
Keep the meter running.
Lernen beginnen
Sayacı çalışırken bırak.
Keep the window closed.
Lernen beginnen
Pencereyi kapalı tut.
Keep this insect alive.
Lernen beginnen
Bu böceği canlı tut.
Keep this money for me.
Lernen beginnen
Bu parayı benim için sakla.
Ken calls me every day.
Lernen beginnen
Ken her gün beni arar.
Ken can swim, can't he?
Lernen beginnen
Ken yüzebilir, değil mi?
Ken collects old coins.
Lernen beginnen
Ken eski paralar toplar.
Ken hit on a good idea.
Lernen beginnen
Ken iyi bir fikir buldu.
Ken is as tall as Bill.
Lernen beginnen
Ken Bill kadar uzun boylu.
Ken mistook you for me.
Lernen beginnen
Ken seni ben zannetti.
Ken put on his clothes.
Lernen beginnen
Ken elbiselerini giydi.
Ken walked on crutches.
Lernen beginnen
Ken koltuk değnekleriyle yürüdü.
Kim is living with Ken.
Lernen beginnen
Kim, Ken ile yaşıyor.
Laughter is infectious.
Lernen beginnen
Kahkaha bulaşıcıdır.
Leave me alone, please.
Lernen beginnen
Beni yalnız bırak, lütfen.
Let him do as he likes.
Lernen beginnen
Onun istediği gibi yapmasına izin ver.
Let me buy you a drink.
Lernen beginnen
Size bir içki ısmarlamama izin verin.
Let me see your tongue.
Lernen beginnen
Dilini görmeme izin ver.
Let's begin on page 30.
Lernen beginnen
Sayfa otuzdan başlayalım.
Let's cross the street.
Lernen beginnen
Caddeyi geçelim.
Let's drop the subject.
Lernen beginnen
Konuyu kapatalım.
Let's get it over with.
Lernen beginnen
Onu bitirip kurtulalım.
Let's go ahead and eat.
Lernen beginnen
Önden buyuralım ve yiyelim.
Let's go to the picnic.
Lernen beginnen
Pikniğe gidelim.
Let's leave it at that.
Lernen beginnen
Artık onu bırakalım.
Let's play this Sunday.
Lernen beginnen
Bu Pazar oynayalım.
Let's plug up the hole.
Lernen beginnen
Deliği tıkayalım.
Let's put that on hold.
Lernen beginnen
Bekleyelim.
Let's quit and go home.
Lernen beginnen
Bırakalım ve eve gidelim.
Let's sit on the grass.
Lernen beginnen
Çimde oturalım.
Let's start right away.
Lernen beginnen
Derhal başlayalım.
Let's start right away.
Lernen beginnen
Hemen başlayalım.
Let's take a break now.
Lernen beginnen
Şimdi bir mola verelim.
Let's walk to the lake.
Lernen beginnen
Göle doğru yürüyelim.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.