Twas the Nightshift before Christmas Chapter 2 PART 2

 0    35 Datenblatt    teresa99a
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
1) grzechotanie, terkot 2) grzechotka
Lernen beginnen
a rattle
włączyć się (zahałasować)
Obudziliśmy się, ponieważ włączył się alarm.
Lernen beginnen
to go off
We woke up because the alarm went off.
wyrażać dezaprobatę lub zaniepokojenie
Lernen beginnen
to tut
znacząco, ostentacyjnie
Lernen beginnen
pointedly
facet, gość, koleś
Lernen beginnen
a bloke
1) drzeć, podrzeć się, rozpruwać 2) grać, rzępolić
On rzępoli na skrzypcach, a i tak ludzie go słuchają.
Lernen beginnen
to rip
He rips on the violin and yet people listen to him.
z rzędu
Lernen beginnen
on the trot
1) ciągnienie, holowanie 2) łup, zdobycz 3) połów (ilość złowionych ryb)
Lernen beginnen
haul
ujawnienie, wyjawienie (np. poufnej informacji)
Musieliśmy zamknąć tę tajną bazę wojskową ze względu na wyjawienie jej umiejscowienia.
Lernen beginnen
disclosure
We had to close this secret military base due to the disclosure of its location.
akuszerka, położna (pielęgniarka pomagająca kobietom podczas porodu)
Thomas, musisz iść i poszukać położnej.
Lernen beginnen
a midwife
Thomas, you must go and fetch a midwife.
przysnąć, przysypiać
Zawsze próbuję nie przysnąć na tym wykładzie.
Lernen beginnen
to nod off
I always try not to nod off in this lecture.
negatywny bohater, czarny charakter
Lernen beginnen
a baddie
rozpoczynać; to start, to begin
Rozpocznijmy nasze spotkanie.
Lernen beginnen
to kick off
Let's kick our meeting off, shall we?
1) tęskny, smutny, melancholijny 2) zadumany
Lernen beginnen
wistful
płatek ucha, małżowina
Lernen beginnen
ear lobe
1) namoczyć 2) przemoczyć, przesiąknąć
Bandaż przesiąkł krwią.
Lernen beginnen
to soak
The bandage soaked with blood.
ścierka do naczyń, ściereczka do naczyń
Pete wytarł ręce w ścierkę./Przy drzwiach wisiała ścierka do naczyń.
Lernen beginnen
tea cloth/tea towel
Pete wiped his hands on a tea towel./There was a dish towel hanging by the door.
strój chirurga, strój operacyjny
Lernen beginnen
scrubs
1) nakaz 2) przykazanie
Będąc chrześcijaninem, przestrzegam Dziesięciu Przykazań...
Lernen beginnen
commandment
As a Christian, I follow the Ten Commandments
rejestrator, archiwista (urzędnik prowadzący rejestr)
Lernen beginnen
a registrar
zakombinować, załatwić sprytnie; to persuade someone in a clever or slightly dishonest way to allow you to do something or to give you something
Lernen beginnen
to blag
Somehow they managed to blag their way in./There are often people heading my way so it's easy to blag a lift.
histeryk, panikarz
Lernen beginnen
a drama queen
You're such a drama queen! It's no big deal.
przeprowadzać próbę krzyżową
Lernen beginnen
to crossmatch
wacik, tampon (medyczny)
Lernen beginnen
a swab
zakrzep, skrzeplina
Zakrzep może być bardzo groźny dla twojego zdrowia./Zakrzep krwi był przyczyną jego śmierci.
Lernen beginnen
clot
A clot can be very dangerous to your health. /The blood clot was the cause of his death.
krzepnięcie krwi
Lernen beginnen
blood clotting
strumień, wytrysk
On zakrył strumień wody swoją ręką.
Lernen beginnen
a jet
He covered the jet of water with his hand.
oddział intensywnego nadzoru
Lernen beginnen
high dependency unit, HDU
neuroradiolog interwencyjny
Lernen beginnen
interventional neuro-radiologist
wyjeżdżać, odchodzić
Chcę wyjechać na jakąś bezludną wyspę i zacząć żyć jako pustelnik./Wyruszyliśmy natychmiast.
Lernen beginnen
to head off
I want to head off to some deserted island and start a life as a hermit. /We headed off immediately.
wydarzenia (zwł. dziwne); to, co się dzieje
Lernen beginnen
goings-on
There've been a lot of strange/odd goings-on in that house recently.
pojawiać się, wypływać, wypływać na wierzch, padać (np. kwestia w dyskusji, pytanie)
Jeśli moje imię pojawi się w rozmowie, proszę, postaraj się zmienić temat.
Lernen beginnen
to come up
If my name comes up in the conversation, please try to change the subject.
wytryskanie (o wodzie), buchanie (o płomieniach)
Lernen beginnen
spurting
ciągnienie, holowanie
Mój samochód się zepsuł, więc potrzebowałem holowania.
Lernen beginnen
to haul
My car broke down, so I needed a haul.
tu: odciagniety od czegos (od Swiat)
Lernen beginnen
to haul away

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.