U 7 vocab retake

 0    10 Datenblatt    magdalenaczuba
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Zanim coś obejrzę, przeglądam recencje online.
Lernen beginnen
Before I watch something, I go through its review online reviews.
Czy sprawdziłeś, co grają w kinie?
Lernen beginnen
Have you checked what's on in the cinema?
Wiele adaptacji filmowych nie jest wiernych książce.
Lernen beginnen
Many film adaptations are not true to the book.
przperaszam, zaćmiło mnie.
Lernen beginnen
I'm sorry. My mind has gone blank.
Cicho! Nie wolno jej przeszkadzać.
Lernen beginnen
be quiet! She can't be bothered.
Jak on mógł nabrac się na jej kłamstwa?
Lernen beginnen
How could he fall for her lies?
W przeciwiństwie do niego, ona jest uczciwa.
Lernen beginnen
Contrary to him, she is honest.
gdybym wyszła z domu wczesniej, przyszłabym na autobus na czas.
Lernen beginnen
If I had left the house earlier, I would have come to the bus on time.
Mój brat i ja często się kłócimy, bo oboje mamy charakterek.
Lernen beginnen
My brother and I often argue because we both have an attitude.
Obrazy fridy Kahlo były wystawiane w całej Ameryce Południowej.
Lernen beginnen
Frida Kahlo's paintings were on display all over South America.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.