u3 podstawa

 0    114 Datenblatt    guest1631124
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wychowanie plastyczne
Lernen beginnen
art
informatyka
Lernen beginnen
computing
zajęcia teatralne
Lernen beginnen
drama
język obcy
Lernen beginnen
foreign language
geografia
Lernen beginnen
geography
informatyka
Lernen beginnen
information technology
matematyka
Lernen beginnen
mathematics
medioznastwo
Lernen beginnen
media studies
wychowanie fizyczne
Lernen beginnen
physical education
religia
Lernen beginnen
religious education
przedmioty ścisłe
Lernen beginnen
science
szkoła z internatem
Lernen beginnen
boarding school
szkoła koedukacyjna
Lernen beginnen
co-educational school
państwowa szkoła średnia (tylko bryt.)
Lernen beginnen
comprehensive school
liceum (tylko bryt. (dla młodzieży 11-18 lat))
Lernen beginnen
grammar school
szkoła niepubliczna
Lernen beginnen
independent school
Szkoła językowa
Lernen beginnen
language school
gimnazjum
Lernen beginnen
middle school
przedszkole
Lernen beginnen
nursery school
szkoła publiczna
Lernen beginnen
public school
szkoła średnia
Lernen beginnen
secondary school
szkoła nie koedukacyjna
Lernen beginnen
single-sex school
dwuletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Lernen beginnen
sixth from college
specjalistyczna szkoła
Lernen beginnen
specialist school
szkoła państwowa (tylko brytyjskie)
Lernen beginnen
state school
szkoła zawodowa
Lernen beginnen
vocational school
osoba znecajaca się nad słabszymi
Lernen beginnen
bully
kolega z klasy
Lernen beginnen
classmate
osoba wydająca posiłki w szkolnej stołówce
Lernen beginnen
dinner lady
dyrektor szkoly
Lernen beginnen
head techaer
bibliotekarz
Lernen beginnen
librarian
uczeń
Lernen beginnen
pupil
grono pedagogiczne, wykładowcy
Lernen beginnen
teaching staff
aula
Lernen beginnen
assembly hall
stołówka
Lernen beginnen
canteen
przebieralnia
Lernen beginnen
changing room
klasa (pomieszczenie)
Lernen beginnen
classroom
świetlica
Lernen beginnen
common room
pracownia komputerowa
Lernen beginnen
computer lab
laboratorium językowe
Lernen beginnen
language lab
biblioteka
Lernen beginnen
library
sala do wychowania muzycznego
Lernen beginnen
music room
boiska sportowe
Lernen beginnen
playing fields
gabinet pielęgniarki
Lernen beginnen
sick room
laboratorium fizyczne/chemiczne
Lernen beginnen
science lab
sala do nauki własnej
Lernen beginnen
study area
pokój nauczycielski
Lernen beginnen
staff room
nieobecność
Lernen beginnen
absence
apel
Lernen beginnen
assembly
obecność
Lernen beginnen
attendance
tablica interaktywna
Lernen beginnen
interacive whiteboard
łącze internetowe
Lernen beginnen
internet connection
lekcja
Lernen beginnen
lesson
przerwa na lunch
Lernen beginnen
lunch break
Tablica Ogłoszeń
Lernen beginnen
notice board
presja grupy rówieśniczej
Lernen beginnen
peer pressure
piórnik
Lernen beginnen
pencil case
przedmiot
Lernen beginnen
subject
przyjechać za późno / za wcześnie / na czas
Lernen beginnen
arrive late/early/on time
być nieobecnym w szkole
Lernen beginnen
be absent from school
spóźnić się / przyjść za wcześnie / na czas
Lernen beginnen
be late/early/on time
być obecnym w szkole / na zajęciach
Lernen beginnen
be present at school/in class
odpisywać od kogoś zadanie domowe
Lernen beginnen
copy somebody’s honework
poprowadzić lekcję / lekcję / projekt / esej / eksperymenty / pracę domową
Lernen beginnen
do a class/ lesson/project/ an essay/ experiments/ homework
dostawać dobre oceny
Lernen beginnen
get good marks
Mieć przerwę / lekcję / dużo do nauki / pracy domowej
Lernen beginnen
have a break/ a lesson/ a lot to learn/ homework
uczyć się
Lernen beginnen
learn
popełnić błąd / postęp / notatki
Lernen beginnen
make a mistake/progress/notes
opuścić lekcje/nie pojść do szkoły
Lernen beginnen
skip a lesson/school
rozwiązać problem
Lernen beginnen
solve a problem
odejmować od
Lernen beginnen
subtract from
zrobić sobie przerwę / notatek
Lernen beginnen
take a break/ notes
napisać esej
Lernen beginnen
write an essay
mylące
Lernen beginnen
confusing
kreatywny
Lernen beginnen
creative
wymagający
Lernen beginnen
demanding
rozczarowujący
Lernen beginnen
disappointing
oficjalny
Lernen beginnen
formal
bezpośredni
Lernen beginnen
straightforward
surowy
Lernen beginnen
strict
świadectwo
Lernen beginnen
certificate
stopień naukowy
Lernen beginnen
university degree
dyplom
Lernen beginnen
diploma
Egzamin końcowy
Lernen beginnen
final examination
kwalifikacje
Lernen beginnen
qualifucations
wyniki
Lernen beginnen
results
powtórka
Lernen beginnen
revision
pamiętać, mieć na uwadze
Lernen beginnen
bear in mind
być zakłopotanym
Lernen beginnen
be confused
oszukiwać na teście / na egzaminie
Lernen beginnen
cheat on a test/in an exam
ostateczny Termin
Lernen beginnen
deadline for
starać się ze wszystkich sił
Lernen beginnen
do one’s best
nie zdać egzaminu
Lernen beginnen
fail an exam
uzyskać dobrą ocenę / złe wyniki / dobre wyniki
Lernen beginnen
get good mark/bad results/good results
zostać za kare po lekcjach
Lernen beginnen
get detention
uczyć się na pamięć
Lernen beginnen
learn by heart
poprawić egzamin / esej
Lernen beginnen
mark an exam/essay
zapamiętać coś
Lernen beginnen
memorise something
zdać egzamin
Lernen beginnen
pass an exam
zwracać uwagę na
Lernen beginnen
pay attention to
przygotować się do
Lernen beginnen
prepare for
zgłosić sie, podnieść rękę
Lernen beginnen
raise your hand
ponownie przystąpić do egzaminu
Lernen beginnen
retake an exam
powtarzać materiał do egzaminu
Lernen beginnen
revise for an exam
uczyć się do egzaminu
Lernen beginnen
study for an exam
nadzorować/pilnować podczas egzaminu
Lernen beginnen
supervise an exam
zdawać egzamin
Lernen beginnen
take an exam
klub książki
Lernen beginnen
book club
ambitne gry
Lernen beginnen
challenging games
impreza dobroczynna
Lernen beginnen
charity event
Klub Szachowy
Lernen beginnen
chess club
kurs tańca
Lernen beginnen
dance class
literatura
Lernen beginnen
literature
szkolny zespól muzyczny
Lernen beginnen
school band

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.