Veľmi zjednodušená gramatika - Extremely simplified grammar

 0    9 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
possessives
Lernen beginnen
Privlastňovací pád vytvoríme tak, že za podstatné meno pridáme apostrof + s
children's room
adverbs
Lernen beginnen
Príslovky v angličtine tvoríme z prídavných mien pridaním koncovky -ly
They behaved badly.
plural nouns
Lernen beginnen
Množné číslo u pravidelných podstatných mien vytvoríme pridaním koncovky -s alebo -es k tvaru jednotného čísla Pri tvorení množného čísla u nepravidelných podstatných mien dochádza k zmene vnútorných samohlások, alebo má podstatné meno úplne odlišný tvar
two cats
future simple
Lernen beginnen
Budúci čas vytvoríme pomocou modálneho slovesa "will" + slovesa v neurčitku
I will call you tomorrow.
+5 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Angličtina: deň 2"
(Insgesamt 265 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.