week 4 /23 / 22

 0    179 Datenblatt    novin
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Odludek
Lernen beginnen
Reclues
jednakowy (np. rozmiar, kolor) / stały (np. temperatura, przyspieszenie)
Lernen beginnen
uniform
Poziom spalin w atmosferze przekracza każdą normę
Lernen beginnen
The level of fumes in the air is exceeding every norm
Wielu dojeżdżających było dzisiaj spóźnionych z powodu wypadku
Lernen beginnen
Many commuters were late today due to an accident
wysiadać (np. z samochodu)/wyjść z domu, wychodzić
Lernen beginnen
get out / go out
Za każdym razem byłem pod wrażeniem utalentowanych młodych ludzi, których tam spotykałem.
Lernen beginnen
Each time, I was impressed by the talented young people I met there.
Nasze rozstanie wzmocniło naszą miłość
Lernen beginnen
The parting reinforced our love
Poprosiłem o wojskowe wsparcie (posiłki) dla naszej operacji
Lernen beginnen
I've called in military reinforcement to back up our operation
uważać na siebie (not be careful
Lernen beginnen
watch your back
staż pracy
Lernen beginnen
job seniority
On miał wrzód żołądka, kiedy miał 23 lata
Lernen beginnen
He had a stomach ulcer when he was 23 years old
niechybny, nieunikniony
Lernen beginnen
unavoidable
upoważniać, upoważnić, wzmocnic, upodmiotowic
Lernen beginnen
empower
Wszystkie te rzeczy wydarzyły się w tak szybkim ciągu
Lernen beginnen
All of those events came in such rapid succession,
Objazd był dłuższy o około półtorej mili x2
Lernen beginnen
the detour/duversion was about a mile and a half longer
Pokonaliśmy wszystkie przeszkody
Lernen beginnen
We've overcome all obstacles.
Napotkaliśmy kolejną przeszkodę
Lernen beginnen
We encountered another obstacle
To są płazy, nie gadys
Lernen beginnen
They're amphibians, not reptiles
to skrzypienie jest nie do zniesienia!
Lernen beginnen
that squeaking's unbearable
Jakiś mądrala zepchnął go z promenady.
Lernen beginnen
Some wiseacre/ hotshot tossed him off the boardwalk.
ściśnięty jak śledzie w beczce
Lernen beginnen
packed like sardines
gruba ryba, szycha
Lernen beginnen
Big shot/ Big chees
uratować kogoś, ocalić komuś skórę x3
Lernen beginnen
save somebody's bacon/skin/neck
kłopotliwy problem wymagający rozwiązania
Lernen beginnen
hot potato
twardy orzech do zgryzienia (trudny problem)
Lernen beginnen
hard/tough nut to crack
zawalony robota (not snow under
Lernen beginnen
I have a lot on my plate
chleb powszedni
Lernen beginnen
bread and butter
zazdrość, zawiść (idiom)
Lernen beginnen
sour grapes
On poszedł do więzienia za pobicie
Lernen beginnen
He went to jail for battery.
Ona jest ofiarą brutalnego napadu
Lernen beginnen
She is the victim of a brutal assault
Dwóch mężczyzn nie mogło wytrzymać natarcia w pełnej sile.
Lernen beginnen
The two men could not hold out against an assault in force
Późnym rankiem rozpoczął się pełen szturm na miasto
Lernen beginnen
Later in the morning, the full assault on the town began
intercyza
Lernen beginnen
prenup /prenuptial agreement / marriage contract
Chcę, żeby okup przyniósł ten facet.
Lernen beginnen
I want this man to bring to me the ransom.
On spojrzał na swoją małżonkę
Lernen beginnen
He looked at his spouse
sytuacja, w której zapomina się, co się miało powiedzieć
Lernen beginnen
brainfart
To prawdopodobne, że oboje rozwinęli tą umiejętność w odpowiedzi na ten sam bodziec.)
Lernen beginnen
It's likely that both developed the ability in response to the same experimental stimulus / stimuli(plural)
płat czołowy
Lernen beginnen
frontal lobe
ważniak, zarozumialec
Lernen beginnen
bighead
ruch wahadłowy
Lernen beginnen
alternating traffic
Takie nastawienie może prowadzić do poczucia paranoi i izolacji (not attitude
Lernen beginnen
This mindset can lead to feelings of paranoia and isolation.
uważność, rozwaga, troska
Lernen beginnen
mindfulness
nie móc się zdecydować na coś
Lernen beginnen
be in two minds about something
Postradałeś rozum?! (not lost
Lernen beginnen
Are you out of your mind
Uważaj na dziurę.
Lernen beginnen
Mind the gap
Co masz na myśli?(have
Lernen beginnen
What do you have in mind?
Loren mówi, iż ceni sobie inteligencję
Lernen beginnen
Loren says she values mind
Odkąd go znam, on zawsze był bardzo inteligentną osobą. (not intelligent
Lernen beginnen
Ever since I met him, he always was a mind
Nie miałbym nic przeciwko pójściu do kina (not against
Lernen beginnen
I wouldn't mind going to the cinema
Słucham się jej porad (not listen
Lernen beginnen
I mind her advice
Wypadek nie był poważny, nie przejmuj się nim (not worry
Lernen beginnen
The accident wasn't serious, don't mind about it
Słuchajcie uważnie wykładu; wszystko, co mówię, będzie na egzaminie
Lernen beginnen
Mind the lecture; all I say will be on the exam
Waż słow
Lernen beginnen
Mind your words
uważaj!
Lernen beginnen
mind!
proszę zwrócić uwagę, proszę zauważyć
Lernen beginnen
mind you
nieważne, postaram się bardziej następnym razem
Lernen beginnen
Never mind, I'll do better next time
zszokować kogoś, wywrzeć na kimś ogromne wrażenie
Lernen beginnen
blow somebody's mind
wyciszyć się, oczyścić umysł
Lernen beginnen
clear one's head clear one's mind
Moja matka pomyśli, że oszalałeś
Lernen beginnen
My mother will think you've lost your mind.
Ona postradała zmysły! (not lost
Lernen beginnen
She's out of her mind
Mój wujek nie umie się powstrzymać, on mówi, co myśl
Lernen beginnen
My uncle can't resist, he speaks his mind
to co się działo, nie miało żadnego sensu
Lernen beginnen
What was happening made no sense
Odzyskalem zdrowy rozsadek
Lernen beginnen
I come to my sense
Odludek
Lernen beginnen
Reclues
jednakowy (np. rozmiar, kolor) / stały (np. temperatura, przyspieszenie)
Lernen beginnen
uniform
Poziom spalin w atmosferze przekracza każdą normę
Lernen beginnen
The level of fumes in the air is exceeding every norm
wysiadać (np. z samochodu)/wyjść z domu, wychodzić
Lernen beginnen
get out / go out
Za każdym razem byłem pod wrażeniem utalentowanych młodych ludzi, których tam spotykałem.
Lernen beginnen
Each time, I was impressed by the talented young people I met there.
Nasze rozstanie wzmocniło naszą miłość
Lernen beginnen
The parting reinforced our love
uważać na siebie
Lernen beginnen
watch your back
To prawdopodobne, że oboje rozwinęli tą umiejętność w odpowiedzi na ten sam bodziec.
Lernen beginnen
It's likely that both developed the ability in response to the same stimulus
staż pracy
Lernen beginnen
job seniority
On miał wrzód żołądka, kiedy miał 23 lata
Lernen beginnen
He had a stomach ulcer when he was 23 years old
niechybny, nieunikniony
Lernen beginnen
unavoidable
upoważniać, upoważnić, wzmocnic, upodmiotowic
Lernen beginnen
empower
Wszystkie te rzeczy wydarzyły się w tak szybkim ciągu
Lernen beginnen
All of those events came in such rapid succession,
Objazd był dłuższy o około półtorej mili (2#)
Lernen beginnen
the detour/duversion was about a mile and a half longer
Napotkaliśmy kolejną przeszkodę
Lernen beginnen
We encountered another obstacle
to skrzypienie jest nie do zniesienia! x5
Lernen beginnen
that squeaking is unbearable. creak łóżko drzwi grate kamienie pod stopami squeak zawiasy podłoga scrunch śnieg scrape metal instrument
ściśnięty jak śledzie w beczce
Lernen beginnen
packed like sardines
zrobić dwie wykluczające się rzeczy
Lernen beginnen
You can't have your cake and eat it (too
gruba ryba, szycha
Lernen beginnen
Big shot/ Big chees
uratować kogoś, ocalić komuś skórę x3
Lernen beginnen
save somebody's bacon/skin/neck
z przymruzeniem oka
Lernen beginnen
to take sth with a pinch of salt
kłopotliwy problem wymagający rozwiązania
Lernen beginnen
hot potato
twardy orzech do zgryzienia (trudny problem)
Lernen beginnen
hard/tough nut to crack
zawalony robota (not busy and snow under
Lernen beginnen
I have a lot on my plate
chleb powszedni
Lernen beginnen
bread and butter
te oskarżenia to poprostu zazdrość, zawiść (idiom)
Lernen beginnen
this accusations are just sour grapes
On poszedł do więzienia za pobicie
Lernen beginnen
He went to jail for battery.
zostałbyś oskarżony o pobicie jeżeli ją uderzysz
Lernen beginnen
You'd be accused of battery if you hit her
Ona jest ofiarą brutalnego napadu
Lernen beginnen
She is the victim of a brutal assault
Dwóch mężczyzn nie mogło wytrzymać natarcia w pełnej sile.
Lernen beginnen
The two men could not hold out against an assault in force
Późnym rankiem rozpoczął się pełen szturm na miasto
Lernen beginnen
Later in the morning, the full assault on the town began
On napadł i prawie zabił moją córkę
Lernen beginnen
He assaulted and almost killed my daughter
Mieszkam na zachodzie Polski
Lernen beginnen
I live in the west of Poland
intercyza
Lernen beginnen
prenup /prenuptial agreement / marriage contract
Nie jestem jeszcze przy ołtarzu, a ty już przewidujesz klęskę
Lernen beginnen
I'm not at the altar yet and you already anticipate disaster
Chcę, żeby okup przyniósł ten facet.
Lernen beginnen
I want this man to bring to me the ransom.
On spojrzał na swoją małżonkę
Lernen beginnen
He looked at his spouse
sytuacja, w której zapomina się, co się miało powiedzieć
Lernen beginnen
brainfart
płat czołowy
Lernen beginnen
frontal lobe
ważniak, zarozumialec
Lernen beginnen
bighead
głąb
Lernen beginnen
fathead
Na stole była miska pełna migdałów
Lernen beginnen
There was a bowl full of almonds on the table.
Takie nastawienie może prowadzić do poczucia paranoi i izolacji (not attitude
Lernen beginnen
This mindset can lead to feelings of paranoia and isolation.
uważność, rozwaga, troska
Lernen beginnen
mindfulness
nie móc się zdecydować na coś (no decide
Lernen beginnen
be in two minds about something
Postradałeś rozum?! not lost
Lernen beginnen
Are you out of your mind
Uważaj na dziurę.
Lernen beginnen
Mind the gap
Loren mówi, iż ceni sobie inteligencję
Lernen beginnen
Loren says she values mind
Odkąd go znam, on zawsze był bardzo inteligentną osobą.
Lernen beginnen
Ever since I met him, he always was a mind
Słucham się jej porad
Lernen beginnen
I mind her advice
Słuchajcie uważnie wykładu; wszystko, co mówię, będzie na egzaminie (not listen
Lernen beginnen
Mind the lecture; all I say will be on the exam
Czy mógłbyś zaopiekować się dzieckiem tego wieczora?
Lernen beginnen
Would you mind the baby for the evening?
Waż słowa
Lernen beginnen
Mind your words
uważaj! not watch out
Lernen beginnen
mind!
proszę zwrócić uwagę, proszę zauważyć
Lernen beginnen
mind you
nieważne, postaram się bardziej następnym razem
Lernen beginnen
Never mind, I'll do better next time
zszokować kogoś, wywrzeć na kimś ogromne wrażenie (not shock
Lernen beginnen
blow somebody's mind
wyciszyć się, oczyścić umysł
Lernen beginnen
clear one's head clear one's mind
Moja matka pomyśli, że oszalałeś
Lernen beginnen
My mother will think you've lost your mind.
Mój wujek nie umie się powstrzymać, on mówi, co myśl (not think
Lernen beginnen
My uncle can't resist, he speaks his mind
Masz jakieś 6 minut żeby się zdecydować / namyslic
Lernen beginnen
You got about six minutes to make up your mind.
to co się działo, nie miało żadnego sensu
Lernen beginnen
What was happening made no sense
Odzyskalem zdrowy rozsadek
Lernen beginnen
I come to my sense
buntownicy mają łódź z bardzo silnym działem
Lernen beginnen
These insurgents have a boat with a powerful cannon
Na początku strajku policja zaatakowała pracowników przy pomocy gazu łzawiącego i armatek wodnych
Lernen beginnen
At the start of the strike, police attacked workers with tear gas and water cannons
Ten pocisk rakietowy ma zasięg większy niż dwie mile
Lernen beginnen
This missile has a range of more than two miles
On użył ciała mężczyzny jako tarczy
Lernen beginnen
He used the man's body as a shield.
Pośród broni Odyna była włócznia, która nigdy nie chybiła w cel
Lernen beginnen
Among Odin's weapons was a spear that never missed its target
On umiał trafić harpunem każdą rybę, bez względu na jej rozmiar
Lernen beginnen
He could hit any fish with a spear, no matter how big or small
On upuścił procę, kiedy zobaczył, że idzie jego mama x2
Lernen beginnen
He dropped the catapult/ slingshot when he saw his mother coming
najemnik (3x
Lernen beginnen
mercenary / soldier of fortune /sellsword
Kiedy więc nadchodzi odpowiednia pora, by rozmawiać o ludobójstwie?
Lernen beginnen
So, when is it a suitable time to talk about genocide?
zbrodnia przeciwko ludzkości
Lernen beginnen
crime against humanity
Oskarżono go o nieumyślne spowodowanie śmierci i skazano na cztery lata
Lernen beginnen
He was convicted of manslaughter and sentenced to four years
Oni dopuścili się rzezi na rdzennej ludności
Lernen beginnen
They committed a slaughter of the indigenous people
Pośpiesz się, tam mordują ludzi!
Lernen beginnen
Hurry up, the people are being slaughtered out there
Wojskowy zamach stanu nie jest drogą wyjścia z kryzysu
Lernen beginnen
A military coup is not a way out of a crisis
Zawieszenie broni z 23 stycznia jest niezwykle delikatne i tak naprawdę istnieje jedynie na papierze
Lernen beginnen
The cease-fire of 23 January is extremely fragile and only really exists on paper
oblezenie zamku trwało trzy miesiące
Lernen beginnen
The castle was under siege for three months
Korporacje nie obalają rządów, które je wzbogacają
Lernen beginnen
Corporations don't overthrow governments that enrich them.
Druga Wojna Światowa wybuchła w 1939 roku
Lernen beginnen
The Second World War broke out in 1939
W naszym mieście wybuchła epidemia
Lernen beginnen
An epidemic broke out in our city
Więzień uciekł wczoraj z więzienia (not escape
Lernen beginnen
The prisoner broke out of prison yesterday
ucieczka z więzienia
Lernen beginnen
prison break
Armia wycofała się z obcych ziem
Lernen beginnen
The army retreated from the foreign lands
Wycofaj się ze swojego głupiego pomysłu, Tom
Lernen beginnen
Retreat from your stupid idea, Tom
Obiecał to zrobić, ale potem się wycofał
Lernen beginnen
He promised to do that but then he retreated
Kiedy miał miejsce odwrót armii?
Lernen beginnen
When did the army retreat happen?
On miał pistolet - musiałem się poddać (not give up
Lernen beginnen
He had a gun - I had to surrender
Jego kapitulacja wszystkich zaskoczyła (2x
Lernen beginnen
His surrender/capitulation surprised everybody
Ten mężczyzna wybucha gniewem bez przyczyny
Lernen beginnen
This man blows up for no reason
Żołnierze musieli wysadzić most w powietrze.
Lernen beginnen
Soldiers had to blow the bridge up
On sam nadmuchał materac (not pump
Lernen beginnen
He blew the mattress up himself
Ona rozdmuchała całą sytuację
Lernen beginnen
She blew up the whole situation
Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom w 39
Lernen beginnen
Great Britain declared war on Germany in 1939
Wykazałem moje dochody, by dostać pożyczkę (not show)
Lernen beginnen
I declared my income to get a loan
Przybyli tu by złupić twoje Imperium... ale my ich powstrzymaliśmy (przechwycilismy.
Lernen beginnen
They came to loot your empire, but we intercepted them.
Kim byli Łupieżcy i skąd pochodzą?
Lernen beginnen
Who were the Looters, and where did they come from?
Więzień został złapany wkrótce po tym, jak uciekł (not catch
Lernen beginnen
The prisoner/fugitive was captured soon after he had escaped
Oni schwytali zakładników i przetrzymywali ich w piwnicy (not catch
Lernen beginnen
They captured the hostages and kept them in a basement
Miasto zostało zdobyte przez rebeliantów
Lernen beginnen
The town was captured by rebels
On został powieszony za zabójstwo kobiety
Lernen beginnen
He was hanged for killing a woman
Ona objęła po Jane stanowisko twojej sekretarki
Lernen beginnen
She succeeded Jane as your secretary
Miałem przytłaczające wrażenie, że stanie się coś złego
Lernen beginnen
I had an overwhelming feeling that something bad is going to happen
niesprzyjające okoliczności
Lernen beginnen
overwhelming odds
On miał specjalny schowek w bucie, w którym trzymał sztylet x2
Lernen beginnen
He had a special compartment in his boot, where he kept a dagger / dirk
Chwyciłem za granat, wyjąłem zawleczkę i rzuciłem nim w Niemców
Lernen beginnen
took the grenade, pulled the pin and threw it at Germans
opancerzony pojazd bojowy
Lernen beginnen
Armoured Fighting Vehicle, AFV
kawaleria poprowadzi natarcie z pomocą wsparcia powietrznego
Lernen beginnen
The cavalry will lead the assault, assisted by air support
Ich armia składała się w większości z piechoty
Lernen beginnen
Their army consisted mostly of infantry
kusza
Lernen beginnen
crossbow
On dostał zemstę, której chciał, ale nie była ona dla niego satysfakcjonująca (2x zemsta
Lernen beginnen
He got the vengeance he wanted, but it didn't satisfy him
Zrobiłem 100 pompek
Lernen beginnen
I've done 100 press-ups/push ups
Dwóch rewolwerowców zaczęło strzelać
Lernen beginnen
Two guns started shooting
On miał kolekcję starych rewolwerów
Lernen beginnen
He had a collection of antique revolvers
Oni wymienili łańcuch w twoim nunczaku i naoliwili łożysko
Lernen beginnen
They replaced the chain on your nunchucks and oiled the bearing

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.