who are the Thompsons?

 0    35 Datenblatt    kownackimateusz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
strategia
Jaka jest nasza strategia na wygranie konkursu filmowego? Potrzebujemy planu.
Lernen beginnen
strategy
What is our strategy for winning the film competition? We need a plan.
trudność
Lernen beginnen
hardship
kontynent
Lernen beginnen
continent
hipoteka
zaciągnąć kredyt hipoteczny
Lernen beginnen
mortgage
to take out a mortgage
przezwyciężać
Lernen beginnen
overcome
małżeństwo
Jej pierwsze małżeństwo z gwiazdą rocka było krótkie i nudne.
Lernen beginnen
marriage
Her first marriage to rock star was short and dull.
pożyczka
Lernen beginnen
loan
brak
Lernen beginnen
failure
trasa
Lernen beginnen
route
mąż
Pozwól, że przedstawię ci mojego męża.
Lernen beginnen
husband
Let me introduce my husband.
kształt
Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
Lernen beginnen
shape
We have to give our plan its final shape.
efekt
Lernen beginnen
effect
powtarzać
Lernen beginnen
repeat
dziewięć
dziewiątka jest moja
Lernen beginnen
nine
nine is mine
zawierać
Lernen beginnen
include
wygodny
Kupiliśmy kilka wygodnych krzeseł do naszego biura.
Lernen beginnen
comfortable
We bought some comfortable chairs to the office.
związek
Związek Johna i Kate nie potrwa długo.
Lernen beginnen
relationship
John and Kate's relationship won't last long.
twardy
Ona jest twardą kobietą.
Lernen beginnen
tough
She's a tough woman.
osobno
Lernen beginnen
apart
miasteczko
Pochodzę z małego miasteczka w stanie Indiana.
Lernen beginnen
town
I come from a little town in Indiana.
pewny
To pewne.
Lernen beginnen
certain
It's certain.
uzgadniać
Lernen beginnen
agree
książka
Czy książki elektroniczne wyprą papierowe?
Lernen beginnen
book
Will e-books replace paper books?
żonaty/zamężna
Lernen beginnen
married
para
Mary i John to taka ładna para.
Lernen beginnen
couple
Mary and John are such a nice couple.
przeszłość
Zapomnij o przeszłości.
Lernen beginnen
past
Forget about the past.
mały
W ogrodzie rośnie małe drzewo.
Lernen beginnen
small
There's a small tree growing in the garden.
akt
Lernen beginnen
act
dom (budynek)
Lernen beginnen
house
uczyć się
Lernen beginnen
learn
czytać
Lernen beginnen
read
płetwa
Ryba używa płetw po obu stronach ciała, by odpychać się i manewrować w wodzie.
Lernen beginnen
fin
A fish uses a fin on either side of its body to propel and steer it through the water.
odgadnąć
Lernen beginnen
guess
ich
To jest ich rodzina.
Lernen beginnen
their
This is their family.
domniemany
Lernen beginnen
supposed

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.