Work: duties, pay, conditions

 0    25 Datenblatt    jjarmowicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
A: Kim jesteś z zawodu? B: Jestem księgową.
Lernen beginnen
A: What do you do? B: I`m an accountant
I`m + 'a(n)' + job
A: W jakim dziale pracujesz? B: Pracuje w dziale księgowości
Lernen beginnen
A: What`s your job? B: I work in accounts
work in + place of type of work
A: W jakiej firmie pracujesz? B: Pracuje na Politechnice Wrocławskiej
Lernen beginnen
A: What do you do for a living? B: I work for Wroclaw University of Science and Technology ­
work for + name of company
Z czym wiąże się twoja praca?
Lernen beginnen
What does your work involve?
porządek dnia
Lernen beginnen
daily routine
Zarządzam ochroną w fabryce
Lernen beginnen
I`m in charge of security in the factory
zajmować się, wykonywać
Ona zajmuje się działem kadr
Lernen beginnen
handle
She's handling the HR department
Prowadzę kawiarnie w muzeum
Lernen beginnen
I run the coffee bar in the museum
stałe godziny pracy np. 9-17
Lernen beginnen
a nine-to-five job
Niektórzy ludzie mają elastyczne godziny pracy.
Lernen beginnen
Some people do flexitime
praca zmianowa
Lernen beginnen
shift work
Niektórzy ludzie mają/robią nadgodziny
Lernen beginnen
Some people do/work overtime
Większość pracujących jest opłacana miesięcznie
Lernen beginnen
Most workers are paid every month
godziny pracy
Lernen beginnen
working hours
Moja roczna pensja 45 000 zł
Lernen beginnen
My salary is 45 000 zł
Zarabiam 45 000 zł na rok
Lernen beginnen
I earn/make 45000 zł a year
płaca minimalna
Lernen beginnen
minimum wage
Najniższa kwota za godzinę nazywa się płacą minimalną.
Lernen beginnen
The lowest amount for one hour`s work is called the minimum wage.
urlop płatny
Lernen beginnen
paid holiday
suma/kwota/ilość pieniędzy
Lernen beginnen
amount of money
otrzymać
Lernen beginnen
receive
dochód
Lernen beginnen
income
podatek dochodowy
Lernen beginnen
income tax
Jestem bezrobotna
Lernen beginnen
I`m unemployed
Jestem zatrudniona
Lernen beginnen
I`m employed

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.