das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

affect auf Polnisch:

1. wpływać naPolnisch Wort "affect"(wpływać na) tritt in Sätzen auf:

unit 2 - science and technology
Środowisko i katastrofy naturalne - Environment an...
Niebezpieczne sytuacje i inne.
Słownictwo z Un 6 - Różne
Angielski logistyczny str 13,14,15

2. wpływać


Nie powinien próbować wpływać na nasze decyzje.
Mleko może wpływać na nasze zdrowie.

Polnisch Wort "affect"(wpływać) tritt in Sätzen auf:

Module 2 - part 2A --> odżywianie
Podróżowanie i turystyka. Real Life, Unit 5
the pharmacist and the pharmacy
angielski psychologiczny SWPS 2019 lekcja 7/8 powt...
j. angielski: zdrowie, cz. dalsza

3. oddziaływać naPolnisch Wort "affect"(oddziaływać na) tritt in Sätzen auf:

Angielski - Świat przyrody - repetytorium
ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE
Ochrona i zagrożenia środowiska naturalnego, klęsk...
Macmillan unit 13 repetytorium Świat przyrody pods...
str 25 lewa strona

4. dotyczyć


To zadanie będzie dotyczyć problemu...
Moje przemówienie będzie dotyczyć zmiany klimatycznej

Polnisch Wort "affect"(dotyczyć) tritt in Sätzen auf:

FISZKI UNIT 5 + TEKST MATURA FOCUS 3
problemy środowiska naturalnego, nowczesna technik...
69 angielski szkoła vol.2
Słówka Moduł 1d i 1e
5. one world matura focus 3

5. mieć wpływ na


mieć wpływ na życie

Polnisch Wort "affect"(mieć wpływ na) tritt in Sätzen auf:

dział 1 i 2 słówka str 15 i 29
Angielski dla Leśnika cz.2
ANGLIK (słówka str. 29 cz.2.3)
Świat przyrody - zagrożenia i ochrona środowiska n...
Science and Technology 2

6. oddziaływaćPolnisch Wort "affect"(oddziaływać) tritt in Sätzen auf:

3 czesc słowka na 27.02.2018
dodatkowy angielski 15.10
teksty, artykuły itp
zagorozenie dla srodowiska
6. Company and community

7. mieć wpływ


mieć wpływ na produktywność
Mleko może mieć wpływ na nasze zdrowie.s

Polnisch Wort "affect"(mieć wpływ) tritt in Sätzen auf:

krajobraz, pogoda, ekologia
smart time 3 unit 5
booklet fce 25,26
module 4 cz2
wsiąść na pokład

8. wpłynąć


1. Mogło w tak dziwny sposób wpłynąć na zachowanie ludzi. / 2. To może mieć na niego wpływ w późniejszym życiu.

Polnisch Wort "affect"(wpłynąć) tritt in Sätzen auf:

week 45 peakers and bloomers
Book 4 communication 1
kartkówka Chcolate tekst
PE: Numbers and calculations
A - Opportunities

9. mieć wpływ na cośPolnisch Wort "affect"(mieć wpływ na coś) tritt in Sätzen auf:

Klęski żywiołowe, zajęcia wakacyjne i ekologia 9.2
S B3 3/3 A celebrity interview
dział 9 z polskiego na angielski
dz9 kleski zywiolowe
szkudix m3 1/2

10. wpływ


wpływać na coś
Wielu muzyków ma wpływ na muzykę, którą słyszeli w dzieciństwie.
Jak pan sądzi, jaka idea wywarła największy wpływ na średniowiecznych Anglików?
Ojciec wywarł nań dobry wpływ.
W jaki sposób miejsce zamieszkania wpływa na to, co kupujesz?
Taniec to dobiór ludzkich ruchów, na które moja wpływ uczucia
Niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawę, że ich styl życia ma ogromny wpływ na ich dobre samopoczucie.
Dużo makroekonomicznych czynników ma olbrzymi wpływ na naszą sytuację finansową.
Wielka Brytania miała największy wpływ kulturowy na Stany Zjednoczone.
(Musiałeś obrazić kogoś z dużymi wpływami.)
Jeśli nie masz argumentów, to masz bardzo mały wpływ na negocjacje.
Lea ma na mnie zły wpływ. Cały czas imprezuje, a ja zaczynam przejmować jej złe nawyki.
Z naszej analizy wynika, że wpływ na produkcję unijną powinien być nieznaczny.
On zawsze chwali się swoimi wysoko postawionymi przyjaciółmi, ale tak naprawdę nie ma żadnych wpływów politycznych.
Najazd Normanów na Anglię miał duży wpływ na język angielski.

Polnisch Wort "affect"(wpływ) tritt in Sätzen auf:

angielski słówka styczeń
edgar zestaw numer 5
mood food, family life
Mood food + Family life

11. dotykać


Tego nie wolno Ci dotykać.
Nie dotykać eksponatów!
Proszę nie dotykać!
Proszę nie dotykać czerwonego przycisku.
Proszę nie dotykać kwiatów.
Nie pozwól mu tego dotykać.
Nie dotykać kwiatów!
Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać tego przełącznika.

Polnisch Wort "affect"(dotykać) tritt in Sätzen auf:

Fizjoterapia -UNIT 1 and 3 -35-37page
Słówka Planet Earth dzial 5
Other words Unit 7
angielski 1,2
planet earth

12. wpłynąć naPolnisch Wort "affect"(wpłynąć na) tritt in Sätzen auf:

Angielski dodatkowy🏳️‍🌈
planet earth

13. atakować


Nie byłbym w stanie atakować chrześcijaństwa, tak jak nie umiałbym krytykować wilkołaków.

Polnisch Wort "affect"(atakować) tritt in Sätzen auf:

Unit 1 - Features of human body
features of human body
Fizia2017 Human Body 1
United 1 i 2
czesci ciała

14. wywierać wpływPolnisch Wort "affect"(wywierać wpływ) tritt in Sätzen auf:

Too much information (11.05.18) + Information over...
Accounting Princliples
4 Managing across cultures

15. afektPolnisch Wort "affect"(afekt) tritt in Sätzen auf:

Psychology 2

16. wpłynąć na coś17. dotyczyć dotykaćPolnisch Wort "affect"(dotyczyć dotykać) tritt in Sätzen auf:

Ochrona Środowiska

18. wywierać wpływ naPolnisch Wort "affect"(wywierać wpływ na) tritt in Sätzen auf:

słówka angielki

19. wpływać na cośPolnisch Wort "affect"(wpływać na coś) tritt in Sätzen auf:

unit 5 slowka

20. oddziaływać na kogośPolnisch Wort "affect"(oddziaływać na kogoś) tritt in Sätzen auf:

4A Personal challenges
Moja pierwsza lekcja

21. mieć na coś wpływPolnisch Wort "affect"(mieć na coś wpływ) tritt in Sätzen auf:

Meet Mr. Frank - #IFYouTube

22. wpływać na mieć wpływ na