das Wörterbuch Englisch Minus türkisch

English - Türkçe

modern kreuzten Beinen:

1. modern modern


İnterlingua, uluslararası iletişim için modern bir araçtır.
Modern Yunanca'da harfleri birleştirerek sesler oluşturabilirsiniz. Örneğin "b" sesi için μπ'yi, "d" sesi için ντ'yi, "g" sesi için γκ'yi ve "c" sesi için ise τζ'yi kullanabilirsiniz.
Modern sanatla ilgilenmiyorum.
Salman Rüşdi'nin “Şeytan Ayetleri” modern edebiyatın gerçek başyapıtıdır.