Wykład 1 i 2

 0    45 Datenblatt    mona09
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
HOMEOSTAZA
Lernen beginnen
względna stabilność najróżniejszych układów biol i zaw skł we krwi, pł mdzykom, wewkom oraz organellach
HOMEOSTAZA – def
Lernen beginnen
zdolność ustroju do utrzymania w dynamicznej równowadze stałości środ wew przy zmiennym środ zew (utrzymanie stałych warunków pracy w zmiennym otoczeniu)
Homeostaza zostaje zachowana dzięki
Lernen beginnen
zdolności adaptacji
ADAPTACJA
Lernen beginnen
zdolność przystosowania się
ADAPTACJA def
Lernen beginnen
ogól odczynów czynnościowych i strukturalnych zmierzających do szeroko pojętej homeostazy
Adaptacja polega na
Lernen beginnen
modyfikacji org, która umożliwia jego wystarczającą sprawność w war zmiennych wymagań, stawianych zarówno przez zew jak i wew śr org
Adaptacja w warunkach fizjologicznych to
Lernen beginnen
ADAPTACJA CZYNNOŚCIOWA
ADAPTACJA CZYNNOŚCIOWA
Lernen beginnen
Adaptacja w warunkach fizjologicznych
ADAPTACJA STRUKTURALNA inaczej
Lernen beginnen
ADAPTACJA ANATOMICZNA
ADAPTACJA ANATOMICZNA inaczej
Lernen beginnen
ADAPTACJA STRUKTURALNA
Adaptacja Anatomiczna poziomy wymień:
Lernen beginnen
-molekularna, -komórkowa, -narządowa, -układowa, -organizmu, -środowiska
Adaptacja Molekularna def
Lernen beginnen
odbywa się dzięki mechanizmom genomicznym i proteonicznym
Adaptacja Molekularna – produktami są:
Lernen beginnen
cząsteczki enzymów konstytutywnych e. adaptacyjnych (regulowanych)
Adaptacja komórkowa def
Lernen beginnen
przejawia się zmianami funkcji komórki, zwiększeniem ich aktywności większym wykorzystaniem rezerwy czynnościowej
Adaptacja komórkowa przykłady
Lernen beginnen
- nasilenie wł żernych, -przerost/rozrost, -hamowaie czynności kom i ich inwolucji
Adaptacja organizmu
Lernen beginnen
angażowanie różnych tk, narz, ukł – przystosowanie ma char zł, reg poszczególnych zjawisk przystosowawczych – dzięki integrującemu działaniu układu nerwowego
Adaptacja na poziomie środowiskowym
Lernen beginnen
przyst do trudnych war Klim i żywieniowych, infekcyjnych i innych. – ZJAWISKO SELEKCJI
Rodzaje adaptacji wymień
Lernen beginnen
-Swoista –Niewoista
Adaptacja Swoista def
Lernen beginnen
przyst się org do ściśle okr, jednego czynnika
Adaptacja Nieswoista def
Lernen beginnen
powstaje pod wpływem różnych czynników w jednej charakterystycznej postaci
Choroby czynnościowe def
Lernen beginnen
obecne tylko zmiany funkcjonalne bez uchwytnych zmian organicznych (nerwice)
możliwość całkowitego ustąpienia bez pozostawienia śladów
Choroby Organiczne def
Lernen beginnen
oprócz zab czynnościowych wyst w nich zmiany anatomiczne, które rzadko wycofują się całkowicie
w niektórych przyp zmian org może być w pełni zach prawidłowa czynność narządu lub układu, dzięki zjawiskom adaptacji
Endemia def
Lernen beginnen
Choroba od dawna obecna na danym terenie
Epidemia def
Lernen beginnen
masowe zachorowania równocześnie lub w krótkich odstępach czasu – na określoną ch zakaźną albo nie (zatrucia)
Pandemia def
Lernen beginnen
epidemia obejmująca cały kraj lub kilka, kontynent/y
Terapia empiryczna def
Lernen beginnen
byli w terenie, robili antybiogram. Jadą dalej – te same Objawy, więc już nie robią antybiogramu
Terapia celowana def
Lernen beginnen
antybiotyki każdorazowo TYLKO po zrobieniu antybiogramu
PATOGENEZA def
Lernen beginnen
nauka o mechanizmie powstania i rozwoju choroby -w jaki sposób czynnik oddziałuje na organizm -jakie war zew prowadzą do występowania choroby
zmiany czynnościowe i anatomiczne (patomorfo) w chorym organizmie
CHOROBA „def”
Lernen beginnen
procesy negatywne + procesy pozytywne(reakcje obronne organizmu)
SANOGENEZA def
Lernen beginnen
wprowadzenie warunków, które prowadzą do zdrowienia organizmu
ZDROWIE - def. WHO z 1974r.
Lernen beginnen
jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego a nie tylko nieobecność choroby lub niedomagania
w zdrowiu ważny jest nie tylko stan fizyczny, ale również psychiczny i komfort życia / dobrostan zwierząt
CHOROBA – def. Billewicza-Stankiewicza
Lernen beginnen
złożony łańcuch wzajemnie ze sobą powz zjawisk czynnościowych i morfol, jako następstwo bezp uszkodzeń organizmu przez czynnik chorotw i zjawisk odczynowych, obronnych i przystosow oraz zaburzeń reg
Czynniki chorobotwórcze (etiologia)
Lernen beginnen
1. zewnątrzpochodne/wewnątrzpochodne 2. biologiczne/fizyczne/chemiczne
PRZEJAWY CHOROBY - choroba wyraża się objawami, wyróżniamy:
Lernen beginnen
• objawy subiektywne / podmiotowe • objawy przedmiotowe – są uchwytne w obiektywnym badaniu lekarskim
CZAS WYLĘGANIA CHOROBY def
Lernen beginnen
między działaniem czynnika patogennego a ujawnieniem się choroby
np. BSE = lata wylęgania
ZWIASTUNY / objawy zwiastunowe
Lernen beginnen
w wyniku zaburzeń przekraczających możliwości kompensacyjne ustroju, są to pierwsze objawy niespecyficzne dla choroby
OBJAWY SWOISTE
Lernen beginnen
w pełni rozwoju choroby, pozwalają rozróżnić daną jednostkę chorobową
Etapy Choroby wymień po kolei
Lernen beginnen
pełny rozwój choroby → okres szczytowy choroby → okres ustąpienia choroby (per lysis / per crysis)
Możliwości badań wymień
Lernen beginnen
1. Doświadczalne (in vitro/in vivo) 2. b/obserwacje kliniczne (chorzy leczeni ambulatoryjnie/chorzy leczeni szpitalnie) 3. epidemiologicze
dot. środowiska, nawyków żywieniowych, trybu życia itp (wywiad)
Zdrowienie wymień rodzaje
Lernen beginnen
1. pełne 2. z pozostawieniem trwałych następstw restitutio cum defektu 3. brak wyzdrwienia - zejście śmiertelne
jeżeli zawiodą mechanizmy kompensacyjne ustroju, dochodzi do śmierci tzw. zejścia śmiertelnego (exitus letalis)
ZDROWIENIE PEŁNE łac
Lernen beginnen
restitutio ad integrum
ZDROWIENIE PEŁNE oznacza, że:
Lernen beginnen
organizm wraca do takiego samego stanu jak przed chorobą
Restitutio ad integruj (pol) –
Lernen beginnen
zdrowienie pełne
Zdrowienie z pozostawienie trwałych następstw łac.
Lernen beginnen
restitutio cum defectu
exitus letalis pol
Lernen beginnen
Zejście śmiertelne

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.