wyrażenia dod.

 0    25 Datenblatt    magdalenaslawecka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
debet i równoważny kredyt
Lernen beginnen
debit and equivalent credit
MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Lernen beginnen
International Financial Reporting Standards
zasada kontynuacji działalności / ciągłości
Lernen beginnen
going-concern assumption / continuity assumption
zasada księgowania w jednakowych jednostkach
Lernen beginnen
the unit-of-measure assumption
zasada periodyzacji
Lernen beginnen
periodicity assumption / time-period assumption
zasada kosztu historycznego
Lernen beginnen
historical cost assumption
zasada współmierności
Lernen beginnen
matching principle
zasada obiektywizmu
Lernen beginnen
objectivity principle
zasada ciągłości
Lernen beginnen
consistency principle
zasada wyższości treści nad formą
Lernen beginnen
the full-disclosure principle
zasada istotności
Lernen beginnen
principle of materiality
zasada ostrożności
Lernen beginnen
the principle of conservatism (of prudence)
wartość aktywa jest redukowana przez kilka lat
Lernen beginnen
the value of the asset is reduced over several years
ogólnie przyjęte zasady rachunkowości
Lernen beginnen
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
negocjacje z dystrybutorami
Lernen beginnen
negotiations with distributors
ściganie dostawców
Lernen beginnen
chasing up suppliers
różnica pomiędzy kosztem standardowym (planowanym) a rzeczywiście poniesionym przy wkładzie lub wykładzie nazywana jest odchyleniem
Lernen beginnen
the difference between the standard cost and the actual cost of an input or output is called the variance
pozycje są usuwane z magazynu
Lernen beginnen
items are removed from the inventory/ from stock
przychody ze sprzedaży
Lernen beginnen
sales revenue
koszty sprzedaży
Lernen beginnen
costs of sales (selling costs)
zysk brutto/ marża brutto (całkowita sprzedaż - koszty sprzedaży, koszty towarów sprzedanych)
Lernen beginnen
gross profit / gross margin (total sales - cost of sales, cost of goods sold)
koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne
Lernen beginnen
selling, general and administrative expenses (SG&A)
zysk operacyjny przed odsetkami, podatkami i amortyzacją
Lernen beginnen
EBITDA- earnings before interest, taxes, depreciation and amortization
zysk operacyjny przed odsetkami i podatkami
Lernen beginnen
EBIT earnings before interest and taxes
zysk netto
Lernen beginnen
net profit/ net income/ bottom line

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.