wzrost gospodarczy, PKB

 0    24 Datenblatt    nataliamiszta1803
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
wzrost gospodarczy
Lernen beginnen
wskaźnik określający kondycję gospodarki i tempo jej rozwoju
ilościowe mierniki wzrostu gospodarczego
Lernen beginnen
PKB lub PNB; inflacja; inwestycje; bezrobocie; wskaźnik dobrobytu ekonomicznego netto
wskaźnik dobrobytu ekonomicznego netto =
Lernen beginnen
PKB + nierynkowa i nierejestrowana działalność + wartość czasu wolnego - wartość efektów ubocznych wzrostu
tempo wzrostu PKB =
Lernen beginnen
procentowy przyrost PKB w ciągu roku
wzrost
Lernen beginnen
ilościowy
rozwój
Lernen beginnen
ilościowy i jakościowy
potrzeba potrzeb Maslowa
Lernen beginnen
fizjologiczne -> bezpieczeństwa -> miłości i przynależności -> szacunku i uznania -> samorealizacji
wybrane wskaźniki jakościowe
Lernen beginnen
Human Development Index (HDI) - wskaźnik rozwoju społecznego; Human Poverty Index (HPI) - wskaźnik ubóstwa dla krajów rozwijających się i rozwiniętych
co uwzględnia Human Development Index (HDI) - wskaźnik rozwoju społecznego
Lernen beginnen
wskaźnik przewidywanej długości życia; wskaźnik edukacji; wskaźnik PKB
co uwzględnia Human Poverty Index (HPI) - wskaźnik ubóstwa dla krajów rozwijających się i rozwiniętych
Lernen beginnen
prawdopodobieństwo niedożycia 40 lat (60 lat); wskaźnik analfabetyzmu (funkcjonalnego analfabetyzmu) dorosłych; procent ludności bez dostępu do bezpiecznego źródła wody; procent dzieci z niedowagą; procent ludności poniżej linii ubóstwa
krzywa Lorenza
Lernen beginnen
obrazuje nierówność w rozkładzie dochodów - nachylona pod kątem 45st. przedstawia równomierny rozkład dochodów w społeczeństwie (np. 50% dochodów otrzymuje 50% społeczeństwa); przykład nierówności: 80% ludności dysponuje 25% dochodów
od czego zależy produkcja potencjalna
Lernen beginnen
kapitał (inwestycje odtworzeniowe, inwestycje zwiększające techniczne uzbrojenie pracy); praca (liczba ludności, czas pracy, udział zatrudnionych w liczbie ludności); ziemi; surowców (odnawialnych, nieodnawialnych); wiedzy technicznej; organizacji pracy
wiedza techniczna
Lernen beginnen
w książkach i dokumentacji technicznej; praktyczne umiejętności i doświadczenie (know-how)
postęp techniczny =
Lernen beginnen
wynalazki + innowacje
skąd biorą się wynalazki i innowacje
Lernen beginnen
ciekawość i twórczy niepokój; świadoma polityka (finansowanie zespołów badaczy przez państwo lub prywatne przedsiębiorstwa)
krańcowa produktywność czynnika produkcji
Lernen beginnen
o ile wzrośnie produkcja, jeśli zwiększymy nakład tego czynnika o jednostkę przy pozostałych czynnikach stałych (najczęściej jest malejąca)
korzyści skali
Lernen beginnen
równomierny wzrost wszystkich nakładów skutkuje większym wzrostem produkcji
niekorzyści skali
Lernen beginnen
równomierny wzrost wszystkich nakładów skutkuje mniejszym wzrostem produkcji
z czego wynika rozwój w teorii egzogenicznego wzrostu gospodarczego
Lernen beginnen
postęp naukowo-technologiczny; wzrost nakładów pracy żywej; wzrost nakładów kapitału
teoria endogenicznego wzrostu gospodarczego
Lernen beginnen
postęp naukowo-techniczny jest efektem polityki państwa; od liczby pracujących ważniejszy jest kapitał ludzki; organizacje pracy i przedsiębiorczość wpływają na efektywność wykorzystania kapitału i pracy
stymulowanie długookresowego wzrostu gospodarczego
Lernen beginnen
promowanie inwestycji w przedsiębiorstwach; wydatki państwa na zakup dóbr i usług; stymulowanie postępu technicznego; inwestycje w kapitał ludzki
tendencja rozwojowa produkcji
Lernen beginnen
wygładzona ścieżka obrazująca rozwój produkcji w długim okresie po wyeliminowaniu krótkookresowych wahań
cykl koniunkturalny
Lernen beginnen
krótkookresowe wahania produkcji wokół jej trendu
przyczyny cykli koniunkturalnych
Lernen beginnen
cykl polityczny; zmiany poziomu inwestycji; wahanie planowanego poziomu zapasów; "przeniesienie" cyklu z krajów powiązanych gospodarczo

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.