Zachowanie w szkole

 0    17 Datenblatt    tomaszszustak2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zmieniać buty
Lernen beginnen
change your shoes
ściągać na sprawdzianach
Lernen beginnen
cheat in tests
śmiecić
Lernen beginnen
drop litter
oddawać książki do biblioteki z opóźnieniem/na czas
Lernen beginnen
return your library books late /on time
uczyć się do egzaminów
Lernen beginnen
study for your exams
używać telefonu komórkowego na lekcji
Lernen beginnen
use your mobile in class
Nie martw się
Lernen beginnen
Don't worry
Powinienem porozmawiać z
Lernen beginnen
I'd better talk to...
Robię wszystko co w mojej mocy
Lernen beginnen
I'm doing my best.
Bardzo mi przykro
Lernen beginnen
I'm ever so sorry
Udzielam Ci ostrzeżenia.
Lernen beginnen
I'm giving you a warning.
Przepraszam pana/panią
Lernen beginnen
I'm Sorry sir / miss
Musisz
Lernen beginnen
You must
Nie wolno Ci
Lernen beginnen
You mustn't
Tak proszę pana/pani
Lernen beginnen
Yes sir/miss
Jak się masz?
Lernen beginnen
How are you?
To ważne by przestrzegać reguł szkolnych
Lernen beginnen
It's important to follow school rules

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.