zadania samorządu terytorialnego

 0    29 Datenblatt    neleqq
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
utrzymanie gminnych dróg, mostów i placów
Lernen beginnen
gmina
budowa i utrzymanie dróg powiatowych
Lernen beginnen
powiat
budowa i utrzymanie dróg wojewódzkich
Lernen beginnen
województwo
zapewnienie bezpieczeństwa w gminie i ochrona przeciwpożarowa
Lernen beginnen
gmina
zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa
Lernen beginnen
powiat
utrzymanie bibliotek gminnych, domów kultury, zabytków
Lernen beginnen
gmina
utrzymanie i budowa bibliotek powiatowych, ośrodków kultury i muzeów
Lernen beginnen
powiat
utrzymanie bibliotek wojewódzkich, teatrów, muzeów o znaczeniu regionalnym
Lernen beginnen
województwo
utrzmanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
Lernen beginnen
gmina
prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych
Lernen beginnen
powiat
prowadzenie wyższych szkół zawodowych i ośrodków doskonalenia nauczycieli
Lernen beginnen
województwo
przychodnie i poradnie
Lernen beginnen
gmina
szpitale rejonowe
Lernen beginnen
powiat
szpitale specjalistyczne, promocja ochrony zdrowia
Lernen beginnen
województwo
organizowanie robót publicznych
Lernen beginnen
gmina
powiatowe urzędy pracy, zasiłki dla bezrobotnych
Lernen beginnen
powiat
wojewódzkie urzędy pracy
Lernen beginnen
województwo
gospodarka przestrzenna i budownictwo komunalne
Lernen beginnen
gmina
nadzór budowlany
Lernen beginnen
powiat
plany gospodarowania przestrzennego
Lernen beginnen
województwo
usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
Lernen beginnen
gmina
utrzymywanie wysypisk śmieci
Lernen beginnen
powiat
usuwanie niebezpiecznych odpadów
Lernen beginnen
województwo
pomoc społeczna osobom potrzebującym
Lernen beginnen
gmina
prowadzenie domów pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie
Lernen beginnen
powiat
pomoc społeczna w skali regionu
Lernen beginnen
województwo
zaopatrywanie mieszkańców w gaz, wodę, prąd
Lernen beginnen
gmina
wydawanie praw jazdy, rejestracja pojazdów, ochrona praw konsumenta
Lernen beginnen
powiat
modernizacja terenów wiejskich
Lernen beginnen
województwo

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.