zdania angirlski do tlumaczenia słowka trendy

 0    24 Datenblatt    kacperwawrzyncow
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
1 Tempo wzrostu w firmie jest bardzo wysokie i osiąga średnio 10% na rok.
Lernen beginnen
Growth rate in company is very high and reach 10 % per year avarage
Sprzedaż stale wzrastała w ostatnich trzech latach, ale w tym roku, jak do tej pory, spadla o 0,3%.
Lernen beginnen
Sale has steadily increased in the last three years, but in this year so far brought down by 0,3 %
4. Jak wynika z wykresu, w zeszłym roku ceny nieruchomości poszły mocno w górę.
Lernen beginnen
As the chart shows in the last year price of estate went up sharply
5. Wydaje się, że w tym roku ceny trochę się ustabilizowały i że teraz mamy tendencję spadkową
Lernen beginnen
Prices seem to have stabilized a bit this year and are now on a downward trend
6. Zanotowano nagły spadek w ilości sprzedanych produktów
Lernen beginnen
We noticed sudden decline in numer of sales produkt
7. Dlaczego popyt na nasze usługi spadł tak drastycznie?
Lernen beginnen
Why demand for our services brought down drastically
Przewidujemy spadek o kolejne 3% w ciągu najbliższych trzech miesięcy
Lernen beginnen
We predict that fall for another 3 % in next three months
Koszty dzielą się na: 30% koszt produkcji, 20% przychód, 20% pozostałe koszty, 20% koszt ogólny
Lernen beginnen
Costs are divided into: 30% production cost, 20 % revenue, 20 % other cost, 20 % general cost
10. Na tym wykresie widzimy, jak kształtuje się wzrost produkcji.
Lernen beginnen
In this chart we can see how cost production spread out
11. Z powodu pandemii ceny akcji wahały się między 30 a 50 euro.
Lernen beginnen
Due to the pandemic share price fluctuate between 30 and 50 euro
12. Nowa konkurencja weszła na rynek, co sprawiło, że ceny poszły mocno w dół.
Lernen beginnen
New competition entered to the market so price went down sharply
13. Jest duży popyt na odnawialne źródła energii.
Lernen beginnen
1There is high demand for renewable energy resources
14. Spadek w zyskach był spowodowany niepewnością na rynkach.
Lernen beginnen
the fall of profits was due to uncertainty on the markets
15. Jeśli chodzi o dystrybucję międzynarodową, minimalny procent naszych produktów jest sprzedawany za granicę
Lernen beginnen
if means about international redistribution, a minimum percent of our product is sold abroad
16. Stopa zwrotu wyniosła 5,257.
Lernen beginnen
16. The rate of return was 5.257.
17. Nasze straty były 2 razy większe, niż w zeszłym roku.
Lernen beginnen
Our losses were two Times biger than last year
Bezrobocie wzrosło o 3%
Lernen beginnen
There was increse in unemployment by 3 %
19. Bezrobocie wzrosło o 3%.
Lernen beginnen
Unemployment increased by 3%
20. Podwyżki płac i większa siła nabywcza idą w parze ze wzrostem inflacji.
Lernen beginnen
Wage increases and biger purchasing power go hand in hand with rising inflation
22. Spodziewaliśmy się ożywienia w sprzedaży, ale nastąpił duży i niespodziewany spadek.
Lernen beginnen
We expected recovery in sales but there was big and suprising decline
23. Cena akcji jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Lernen beginnen
Price of share is round to two decimal places
24. Na tym wykresie liniowym linia kropkowana przedstawia podaż, linia ciągła – popyt, a linia przerywana – produkcję.
Lernen beginnen
in this line chart, the dotted line represents supply and the dashed line represents production
25. Jak widzimy na wykresie, cena gwałtownie spadła z 1,15 euro do rekordowo niskiego poziomu. Teraz wynosi 60 centów
Lernen beginnen
How we can see in the chart, Price rapidly fell suddenly from 1,15 to record low level... Now its 60 cney
3. Cena za akcję osiągnęła swoja najwyższą wartość na poziomie 12,10 dolara, później spadła o 2% i teraz pozostaje stabilna.
Lernen beginnen
Price for share peak at 12 ,10 dolar, then fell by 2 %, and now remain stable

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.