ZWROTY ANG K2

 0    11 Datenblatt    liputmikolaj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Przykro mi, że nie byliśmy w stanie spełnić Twojej płatności z powodu...
Lernen beginnen
I am sorry that we were not able to clear your statement for...
Zamierzaliśmy jak zwykle zapłacić fakturę, ale...
Lernen beginnen
We had intended to pay the invoice as usual, but...
Po otrzymaniu pieniędzy konto zostanie w pełni opłacone.
Lernen beginnen
Once we have received money, the account will be paid in full.
Jesteśmy pewni, że docenisz sytuację i mamy nadzieję, że możesz z nami wytrzymać, dopóki sprawy nie zostaną rozwiązane.
Lernen beginnen
We feel confident that you will appreciate the situation and hope you can bear with us until the matters is settled.
Z naszych danych wynika, że masz zaległe saldo sięgające...
Lernen beginnen
Our records show that you have an outstanding balance dating back to...
Z przykrością informujemy, że nasze... oświadczenie z dnia... jest nadal nieaktualne
Lernen beginnen
We regret to inform you that our... statement of... is still outstanding
Czy zajmiesz się tą sprawą i jak najszybciej zorganizujesz płatność
Lernen beginnen
Will you please look into the matter and arrange payment as soon as possible
Jeśli ta kwota została już zapłacona, zignoruj to powiadomienie.
Lernen beginnen
If this amount has already been paid, please disregard this notice.
Z przykrością informujemy, że nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na nasze pismo z dnia... wzywające do zapłaty...
Lernen beginnen
We regret to inform you that we have not received any reply to our letter of... requesting the payment of...
Z przykrością informujemy, że musimy wstrzymać Twoje zamówienie do czasu otrzymania powiadomienia z banku o dokonaniu płatności
Lernen beginnen
We regret to inform you that we have to hold your order until we receive an advice from the bank that payments has been made
Czy możesz dać mi kolejne 30 dni na wyczyszczenie konta.
Lernen beginnen
Could you allow me a further 30 days to clear my account.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.