Zwroty Funktions bank

 0    162 Datenblatt    nekanda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Could you repeat, please?
Lernen beginnen
Czy mogłaby Pani powtórzyć?
Excuse me, is this your ...?
Lernen beginnen
Przepraszam, czy to jest twoje ...?
I hope to see you again.
Lernen beginnen
Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.
How are you?
Lernen beginnen
Jak się masz?
I am sorry, I didnt catch that.
Lernen beginnen
Przykro mi, nie dosłyszałem.
I m sorry, to bother you.
Lernen beginnen
Przepraszam, że zawracam Ci głowę.
Nice to meet you.
Lernen beginnen
Miło cię poznać
He is
Lernen beginnen
On jest
She can be quite
Lernen beginnen
Ona potrafi być dość...
He doesnt look his age
Lernen beginnen
On nie wygląda na swój wiek
He is like a brother to me.
Lernen beginnen
On jest dla mnie jak brat
She looks like...
Lernen beginnen
Ona wygląda jak...
He is much older than me.
Lernen beginnen
Jest o wiele starszy ode mnie.
I guess he is a bit
Lernen beginnen
Myślę że chyba on jest trochę
We are very similar/different
Lernen beginnen
Jesteśmy bardzo podobni / różni
What does your friend look like?
Lernen beginnen
Jak wygląda twój przyjaciel?
What is your wife like?
Lernen beginnen
Jaka jest twoja żona?
It has got
Lernen beginnen
Ono ma
It is a ... with some... on it
Lernen beginnen
To jest ... z odrobiną ... w tym
It tells the story of...
Lernen beginnen
Ono opowiada historię...
It was written by
Lernen beginnen
To było napisane przez
Its the most... in the world.
Lernen beginnen
Jest najbardziej ... na świecie.
The cover looks
Lernen beginnen
Okładka wygląda
The action is set in
Lernen beginnen
Akcja rozgrywa się
The plot was based on
Lernen beginnen
Fabuła została oparta na
The title is
Lernen beginnen
Tytuł jest
Its located by
Lernen beginnen
mieści się przy
It's really
Lernen beginnen
Jest bardzo
The city is full of
Lernen beginnen
Miasto jest pełne ...(czegoś)
The neighbourhood is
Lernen beginnen
Ta okolica jest
The place is /furniture is
Lernen beginnen
Miejsce jest / meble są
I... every day.
Lernen beginnen
Ja codziennie
I... regularly
Lernen beginnen
Ja ... regularnie
I dont normally
Lernen beginnen
Normalnie nie (robię czegoś)
After that
Lernen beginnen
Po tym / następnie
At midnight
Lernen beginnen
O północy
First, there was
Lernen beginnen
Najpierw był/bylo/była
I could see / I'd never seen before
Lernen beginnen
zobaczyłem /nie widziałem nigdy wcześniej
I visited... last weekend.
Lernen beginnen
Odwiedziłem ... w ostatni weekend.
I went there with
Lernen beginnen
Poszedłem tam z
It was for... birthday.
Lernen beginnen
To było na ... urodziny.
The final steps included...
Lernen beginnen
Końcowe kroki obejmowały...
The next steps was
Lernen beginnen
Następne kroki były/był
Then
Lernen beginnen
Następnie
We were celebrating my
Lernen beginnen
Świętowaliśmy moje
When all the guests came, we
Lernen beginnen
Kiedy przyszli wszyscy goście, my
... has a few good/bad points
Lernen beginnen
... ma kilka dobrych / złych stron
As I see things
Lernen beginnen
Tak jak to widzę
I dont think that
Lernen beginnen
Nie sądzę, że
I think
Lernen beginnen
Myślę, uważam, że
If I could choose again, I'd
Lernen beginnen
Gdybym mógł wybrać ponownie,...
If you ask me
Lernen beginnen
Jak dla mnie
In my opinion
Lernen beginnen
Moim zdaniem
In my view, its better than
Lernen beginnen
Moim zdaniem, to lepsze niż
It would be better if
Lernen beginnen
Byłoby lepiej, gdyby
On one hand
Lernen beginnen
Z jednej strony
On the other hand
Lernen beginnen
z drugiej strony
One argument for/against... is...
Lernen beginnen
Jednym z argumentów za / przeciw ... jest...
One of the avantages of... is that...
Lernen beginnen
Jedną z zalet (tego)... jest że...
Thanks/Due to... you can will be able to...
Lernen beginnen
Dzięki / dzięki ... będziesz mógł...
The biggest disadvantage of ... is...
Lernen beginnen
Największą wadą ... jest...
To my mind
Lernen beginnen
Moim zdaniem
To start with
Lernen beginnen
Po pierwsze
What is your opinion about?
Lernen beginnen
Jaka jest twoja opinia / Co sądzisz o...
Could you tell me how to
Lernen beginnen
Czy możesz mi powiedzieć, jak
He came to our school to...
Lernen beginnen
On przyszedł do naszej szkoły, aby...
He is OK now but he was quite... at first
Lernen beginnen
On teraz jest OK, ale na początku
I couldnt be happier
Lernen beginnen
Nie mogłem być szczęśliwszy
I feel better
Lernen beginnen
Czuję się lepiej
I am so happy
Lernen beginnen
Jestem tak szczęśliwy
I am sorry, I havent got a clue
Lernen beginnen
Przepraszam, nie miałem pojęcia
please let me know if
Lernen beginnen
proszę dać mi znać jeśli
That's why we need to
Lernen beginnen
To dlatego musimy
The main reason for... was to...
Lernen beginnen
Głównym powodem (tego) ... było...
He was choosen to do it because
Lernen beginnen
Został wybrany do zrobienia tego, ponieważ
The reason why... is that...
Lernen beginnen
Powodem, dla którego ... jest taki/to że
What is it like to
Lernen beginnen
Jak to jest?
Could you tell me how to
Lernen beginnen
Czy możesz mi powiedzieć, jak
He came to our school to
Lernen beginnen
Przyszedł do naszej szkoły, aby
I am sorry. I havent got a clue
Lernen beginnen
Przepraszam. Nie mam pojęcia
Its very important, because
Lernen beginnen
Jest to bardzo ważne, ponieważ
Thats why we need to
Lernen beginnen
To dlatego musimy
Another thing we could do is...
Lernen beginnen
Kolejną/inną rzeczą, którą możemy zrobić, to...
How about going
Lernen beginnen
A moze by tak pójść?
I think we should...
Lernen beginnen
Myślę, że powinniśmy...
If you want, we can
Lernen beginnen
Jeśli chcesz, możemy
It would be great if you could...
Lernen beginnen
Byłoby wspaniale, gdybyś mógł...
Lets meet
Lernen beginnen
Spotkajmy się
Shall we...?
Lernen beginnen
Może (czy możemy) ...?
Sounds like a great idea. Lets do it.
Lernen beginnen
Brzmi świetnie. Zróbmy to.
What would you say to going
Lernen beginnen
Co byś powiedział na (zrobienie czegoś)
Why dont we?
Lernen beginnen
Może byśmy...?
Why dont you?
Lernen beginnen
Może byś...?
Why not go and.../
Lernen beginnen
Dlaczego nie pójść i ... /
Wouldnt it be great to
Lernen beginnen
Nie byłoby wspaniale?
You could...
Lernen beginnen
Mógłbyś...
Can I...? May I...?
Lernen beginnen
Czy mogę...? Czy mogę...?
Do you mind if I
Lernen beginnen
Nie masz nic przeciwko, gdybym
If you want, you can
Lernen beginnen
Jeśli chcesz to możesz
Is it OK if...?
Lernen beginnen
Czy to w porządku, jeśli ...?
No, not at all, go ahead
Lernen beginnen
Nie, proszę bardzo
Sure/of course, you can
Lernen beginnen
Oczywiście, że możesz
Hopefully, we will ... soon
Lernen beginnen
Mam nadzieję, że (my będziemy) wkrótce
I hope that I will ... one day
Lernen beginnen
Mam nadzieję, że będę ... pewnego dnia
I think I will
Lernen beginnen
Chyba
I was wondering/thinking about
Lernen beginnen
Zastanawiałem się / zastanawiam się nad
I'd love to... in the future
Lernen beginnen
Bardzo chciałbym ... w przyszłości
I am going to
Lernen beginnen
Mam zamiar
I am planning to
Lernen beginnen
Planuję
I am thinking about...
Lernen beginnen
Myślę o...
What are you going to do if...?
Lernen beginnen
Co zrobisz, jeśli ...?
What are your plans for?
Lernen beginnen
Jakie masz plany na ...?
Everything here is great but its...
Lernen beginnen
Wszystko tutaj jest wspaniałe, ale najbardziej podoba mi się
I belive the least successful event was
Lernen beginnen
Wydaje mi się (wierzę), że najmniej udane wydarzeniem było
I dont like
Lernen beginnen
Nie lubię
I found it very
Lernen beginnen
To było bardzo
I hated... most
Lernen beginnen
najbardziej nie podobało mi się
I liked... best/the least
Lernen beginnen
Najbardziej/ najmniej podobał mi się
I d rather/I d prefer to
Lernen beginnen
Wolałbym
I am more into/interested in... than
Lernen beginnen
Jestem bardziej zainteresowany / zainteresowany ... niż
It was by far the best...
Lernen beginnen
To było zdecydowanie najlepsze...
It was the most... Id never...
Lernen beginnen
To było najbardziej ... jakie kiedykolwiek
The best part was...
Lernen beginnen
Najlepszą częścią była...
The best/worst part of the... was...
Lernen beginnen
Najlepszą / najgorszą częścią ... była...
The thing I liked least was
Lernen beginnen
Rzeczą, która najminej mi się podobało
What kind of... do you like?
Lernen beginnen
Jaki rodzaj ... lubisz?
I couldnt agree with you more
Lernen beginnen
Całkowicie się z tobą nie zgadzam
I think its a great/bad idea.
Lernen beginnen
Myślę, że to świetny / zły pomysł.
That will be great.
Lernen beginnen
To będzie świetne.
That is exactly what I think.
Lernen beginnen
Myślę dokładnie tak samo.
You are absolutely right.
Lernen beginnen
Masz absolutną rację.
Can you suggest something else?
Lernen beginnen
Czy możesz zaproponować coś innego(coś jeszcze)?
Have you got any advice for me?
Lernen beginnen
Czy masz dla mnie jakąś radę?
Have you got any idea where I can find it?
Lernen beginnen
Czy wiesz, gdzie mogę to znaleźć?
I would... if were you
Lernen beginnen
Na twoim miejscu zrobiłbym
So what shall I do now?
Lernen beginnen
Więc co mam teraz zrobić?
What else do you think we should do?
Lernen beginnen
Co jeszcze twoim zda powinniśmy zrobić?
What would you do if you were me?
Lernen beginnen
Co byś zrobił, gdybyś był na moim miejscu?
You should
Lernen beginnen
Powinieneś
You'd better
Lernen beginnen
Lepiej żebyś
Can I have..., please?
Lernen beginnen
Poproszę o...
Could we have..., please?
Lernen beginnen
Poprosimy o
Could you..., please
Lernen beginnen
Czy mógłbyś proszę
Excuse me, could you help me
Lernen beginnen
Przepraszam, czy mógłbyś mi pomóc
I was hoping you might...
Lernen beginnen
Miałem nadzieję, że może (mógłbyś)...
I would be grateful if you could
Lernen beginnen
Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł
Sure, just let me know when you need it.
Lernen beginnen
Pewnie, daj mi znać, kiedy będziesz tego potrzebować.
I didnt mean to hurt you.
Lernen beginnen
Nie chciałem cię skrzywdzić.
I am sorry about that.
Lernen beginnen
Przykro mi z tego powodu.
I am sorry I couldnt
Lernen beginnen
Przepraszam, nie mogłem
I d like to complain about
Lernen beginnen
Chciałbym złozyć zażalenie
I am sorry, but ... is broken
Lernen beginnen
Przykro mi, ale ... jest zepsuty
Not at all
Lernen beginnen
Nic się nie stało.
Sorry, there is nothing I can do about it.
Lernen beginnen
Przepraszam, nic nie mogę z tym zrobić.
Can I get you anything else?
Lernen beginnen
Mogę podać coś jeszcze?
How do you do?
Lernen beginnen
Miło mi Pana poznać.
I d like to invite you to
Lernen beginnen
Chciałbym zaprosić Cię do
I am afraid these arent the ... I asked for.
Lernen beginnen
Obawiam się, że nie są ..., o które prosiłem.
I am sorry to say this, but
Lernen beginnen
Przykro mi to mówić, ale
It would be great if you could
Lernen beginnen
Byłoby wspaniale, gdybyś mogła
Would you like anything to...?
Lernen beginnen
Czy chciałbyś coś ...?
Would you like to join us?
Lernen beginnen
Chciałbyś się do nas przyłączyć?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.