Życie społeczne

 0    89 Datenblatt    guest2917745
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być miłym dla kogoś
Lernen beginnen
be kind to
być dumnym z
Lernen beginnen
be proud of
zachowywać się
Lernen beginnen
behave
granica
Lernen beginnen
border
łamać prawo
Lernen beginnen
break the law
waluta
Lernen beginnen
currency
wybory
Lernen beginnen
election
flaga
Lernen beginnen
flag
mieć obowiązek
Lernen beginnen
have a duty to do
glowa panstwa
Lernen beginnen
head of state
członek społeczności
Lernen beginnen
member of the community
przestrzegać zasady
Lernen beginnen
obey a rule
płacić podatki
Lernen beginnen
pay tax
partia polityczna
Lernen beginnen
political party
populacja, ludność
Lernen beginnen
population, population
religia
Lernen beginnen
religion
respektować prawa innych
Lernen beginnen
respect the rights of others
odpowiedzialny
Lernen beginnen
responsible
prawa
Lernen beginnen
rights
społeczeństwo
Lernen beginnen
society
głosować
Lernen beginnen
vote
pomoc
Lernen beginnen
aid
organizacja charytatywna
Lernen beginnen
charity
zbierać pieniądze
Lernen beginnen
collect money
kryzys
Lernen beginnen
crisis
przestępca
Lernen beginnen
criminal
winny
Lernen beginnen
guilty
więzienie
Lernen beginnen
a prison
sędzia
Lernen beginnen
a judge
prawnik
Lernen beginnen
a lawyer
ofiara
Lernen beginnen
a victim
aresztować
Lernen beginnen
to arrest
włamywacz
Lernen beginnen
a burglar
świadek
Lernen beginnen
a witness
złodziej sklepowy
Lernen beginnen
a shoplifter
wandalizm
Lernen beginnen
vandalism
złodziej
Lernen beginnen
a thief
kradzież
Lernen beginnen
a theft
kradzież sklepowa
Lernen beginnen
shoplifting
wandal
Lernen beginnen
a vandal
włamanie
Lernen beginnen
a burglary
morderstwo
Lernen beginnen
murder
rabunek
Lernen beginnen
robbery
zabójca
Lernen beginnen
murderer
włamać się
Lernen beginnen
to burgle
ofiarować
Lernen beginnen
donate
pomagać osobom starszym
Lernen beginnen
help the elderly
pomagać osobom bezdomnym
Lernen beginnen
help homeless people
telefon zaufania
Lernen beginnen
helpline
sąd
Lernen beginnen
a court
dowód
Lernen beginnen
evidence
kara
Lernen beginnen
punishment
terroryzm
Lernen beginnen
terrorism
terrorysta
Lernen beginnen
a terrorist
kraść
Lernen beginnen
to steal
proces
Lernen beginnen
a trial
bronić
Lernen beginnen
defend
grzywna, mandat
Lernen beginnen
fine
legalny/nielegalny
Lernen beginnen
legal / illegal
policjant
Lernen beginnen
Police officer
przestępstwo
Lernen beginnen
crime
terroryzować
Lernen beginnen
terrorise
więzień
Lernen beginnen
prisoner
dyskryminacja
Lernen beginnen
discrimination
kraść w sklepie
Lernen beginnen
to shoplift
rabować
Lernen beginnen
rob
zlodziej
Lernen beginnen
robber
policjant drogówki
Lernen beginnen
traffic warden
dewastować
Lernen beginnen
vandalise
popełnić przestępstwo
Lernen beginnen
to commit a crime
rasizm
Lernen beginnen
racism
bieda
Lernen beginnen
poverty
bezrobocie
Lernen beginnen
unemployment
bezdomność
Lernen beginnen
homelessness
włamać się
Lernen beginnen
to break into
znęcanie się
Lernen beginnen
Bullying
zazywanie narkotykow
Lernen beginnen
drugs use
sprzątanie parku
Lernen beginnen
park clean up
organizacja humanitarna
Lernen beginnen
relief organization
dający satysfakcję
Lernen beginnen
rewarding
rozwiązywać problem
Lernen beginnen
solve a problem
sadzenie drzew
Lernen beginnen
tree planting
ochotnik
Lernen beginnen
volunteer
zajmować się czymś
Lernen beginnen
work on
treść lub odnośnik w internecie których celem jest skłonienie internauty do wejścia na konkretną stronę
Lernen beginnen
Clickbait
forma finansowania różnego rodzaju projektów przez internautów
Lernen beginnen
crowdfunding
fałszywe wiadomosci
Lernen beginnen
fake news
sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym W celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków
Lernen beginnen
flash mob
trend
Lernen beginnen
trend

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.