0909 Take a break

 0    26 Datenblatt    tomaszmoscicki6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wymagać
Ta praca wymaga dużo cierpliwości.
Lernen beginnen
to demand
This job requires a lot of patience.
uzależniony od
Jestem uzależniona od czekolady.
Lernen beginnen
addicted to
I am addicted to chocolate.
statek kosmiczny
Lernen beginnen
a spaceship
karta pokładowa
Nie wejdziesz na pokład samolotu bez karty pokładowej.
Lernen beginnen
boarding card
You won't board the plane without the boarding card.
bramka (na lotnisku)
Pasażerowie lecący do Londynu proszeni są o przejście do bramki numer 34.
Lernen beginnen
gate
Passengers flying to London are kindly requested to go to Gate 34.
odlot samolotu
Lernen beginnen
departure
przylot samolotu
Lernen beginnen
arrival
opiekować się
Jeśli masz zwierzątko, musisz się nim opiekować.
Lernen beginnen
to look after
If you have a pet you have to look after it.
kancelaria prawna
Lernen beginnen
Law Firm
usługa
Nie oferujemy już tej usługi.
Lernen beginnen
service
We don't offer this service anymore.
spadek
Lernen beginnen
decrease
wzrost / przyrost
Lernen beginnen
increase
obligacje
Lernen beginnen
bonds
akcje
Chciałabym kupić akcje spółki petrochemicznej.
Lernen beginnen
stocks
I would like to buy shares of an oil company.
zarząd
Lernen beginnen
board of directors
faktura
Faktura zostanie wystawiona natychmiast.
Lernen beginnen
an invoice
The invoice will be issued immediately.
naprawic
Czy możesz naprawić silnik do poniedziałku?
Lernen beginnen
fix
Can you fix the engine by Monday?
pozwalac
Lernen beginnen
allow
szukać
Czy może mi pani pomóc? Szukam ładnej białej koszuli.
Lernen beginnen
to look for
Could you help me? I'm looking for a nice white shirt.
zły(na kogoś)
Lernen beginnen
angry
ruszać
Lernen beginnen
move
zazdrosny (o ludzi)
Lernen beginnen
jealous
używać
Czy kiedykolwiek używałeś tego mleczka do ciała?
Lernen beginnen
to use
Have you ever used this body lotion?
personel
Kadra miała dobre relacje z uczniami.
Lernen beginnen
staff
The staff had a good relationship with the pupils.
pracownik fizyczny
Pracownik fizyczny to przedstawiciel klasy robotniczej, który zazwyczaj wykonuje prace fizyczne i pracuje za stawkę godzinową.
Lernen beginnen
a blue collar worker
A blue-collar worker is a member of the working class who typically performs manual labour and earns an hourly wage.
przerwa
Zrób sobie przerwę.
Lernen beginnen
break
Take a break.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.