1000 słówek

 0    155 Datenblatt    duszka12
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
imię, nazwisko
Lernen beginnen
name
bardzo
Lernen beginnen
very
do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby
Lernen beginnen
to
przez coś
Lernen beginnen
through
przez
Lernen beginnen
for
i
Lernen beginnen
and
tylko, właśnie
Lernen beginnen
just
a
Lernen beginnen
and
stawiane przed rzeczownikiem zaczynającym się spółgłoską
Lernen beginnen
a
forma
Lernen beginnen
form
tworzyc
Lernen beginnen
create
w
Lernen beginnen
in
zdanie
Lernen beginnen
sentence
jest
Lernen beginnen
is
ono, to
Lernen beginnen
it
świetnie
Lernen beginnen
excellently
świetnie
Lernen beginnen
great
myśleć
Lernen beginnen
think
ty
Lernen beginnen
you
powiedzieć, mówić
Lernen beginnen
say
że, ten, tamten, to, który
Lernen beginnen
that,
pomoc
Lernen beginnen
help
on
Lernen beginnen
he
niski, cichy, nisko, cicho, przygnębiony 
Lernen beginnen
low
być w czasie przeszłym w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej
Lernen beginnen
was
linia, linie, kolejka, rząd
Lernen beginnen
line
dla, do, po
Lernen beginnen
for
potem / po
Lernen beginnen
after
różnić się
Lernen beginnen
differ
na
Lernen beginnen
on
skręcić, zakręt, obrót
Lernen beginnen
Turn
Lernen beginnen
are
przyczyna, powód
Lernen beginnen
cause
z
Lernen beginnen
with
kiedy, gdy, ponieważ, tak jak
Lernen beginnen
as
znaczyć, skąpy, złośliwy, średni
Lernen beginnen
mean
ja
Lernen beginnen
I
przed / zanim
Lernen beginnen
before
jego
Lernen beginnen
his
ruch
Lernen beginnen
move
oni, one
Lernen beginnen
They
prawy, poprawny, dobry
Lernen beginnen
right
być
Lernen beginnen
be
chłopiec
Lernen beginnen
boy
przy, w, o, na
Lernen beginnen
at
stary
Lernen beginnen
old
jeden
Lernen beginnen
one
zbyt
Lernen beginnen
too
mieć
Lernen beginnen
have
ten sam, taki sam
Lernen beginnen
same
ten, ta, to
Lernen beginnen
This
mówić komuś, powiedzieć
Lernen beginnen
tell
od / z (skądś - miejsce)
Lernen beginnen
from
robić w 3. osobie liczby pojedynczej
Lernen beginnen
does
albo
Lernen beginnen
or
lub
Lernen beginnen
or
komplet, grupa
Lernen beginnen
set,
grupa
Lernen beginnen
a group
miał, mieliśmy
Lernen beginnen
had
trzy
Lernen beginnen
three
przez np. zrobiony przed
Lernen beginnen
by
chcieć
Lernen beginnen
want
gorący
Lernen beginnen
hot
powietrze
Lernen beginnen
air
pikantny
Lernen beginnen
spicy
słowo
Lernen beginnen
word
cóż, dobrze
Lernen beginnen
Well
ale
Lernen beginnen
but
także
Lernen beginnen
also
co
Lernen beginnen
what
gra
Lernen beginnen
a game
grać
Lernen beginnen
play
kilka, niektóre
Lernen beginnen
some
małe
Lernen beginnen
small
my
Lernen beginnen
we
koniec, kończyć
Lernen beginnen
end
umieć, potrafić
Lernen beginnen
can
położyć
Lernen beginnen
put
na zewnątrz
Lernen beginnen
out
dom
Lernen beginnen
home
dom (budynek)
Lernen beginnen
house
inne
Lernen beginnen
other
czytać
Lernen beginnen
read
byli, byłeś
Lernen beginnen
were
dłoń
Lernen beginnen
hand
wszystko
Lernen beginnen
everything
wszyscy, wszystkie
Lernen beginnen
all
port
Lernen beginnen
port
tam
Lernen beginnen
there
wielki
Lernen beginnen
large
olbrzymi
Lernen beginnen
large
kiedy, gdy
Lernen beginnen
when
zaklęcie, literować
Lernen beginnen
spell
na
Lernen beginnen
up
dodać
Lernen beginnen
add
używać
Lernen beginnen
use
nawet, równy
Lernen beginnen
even
twój
Lernen beginnen
your
ląd
Lernen beginnen
land
ziemia
Lernen beginnen
the earth
świat
Lernen beginnen
world
jak
Lernen beginnen
how
tutaj
Lernen beginnen
here
powiedział
Lernen beginnen
said
musieć
Lernen beginnen
must
stawiamy przed samogłoską lub przed niemym h
Lernen beginnen
an
duży
Lernen beginnen
big
każdy
Lernen beginnen
earch
wysoki
Lernen beginnen
high
ona
Lernen beginnen
she
taki
Lernen beginnen
such
który
Lernen beginnen
which
śledzić, isc za, stosować się do
Lernen beginnen
follow
robić lub operator w present simple
Lernen beginnen
do
działać, ustawa
Lernen beginnen
act
ich
Lernen beginnen
their
dlaczego
Lernen beginnen
why
czas
Lernen beginnen
time
zapytać
Lernen beginnen
ask
jeśli
Lernen beginnen
if
mężczyzna, człowiek
Lernen beginnen
men
będzie
Lernen beginnen
will
reszta
Lernen beginnen
change
zmiana, zmieniać
Lernen beginnen
change
sposób, droga
Lernen beginnen
way
poszedł, poszli
Lernen beginnen
went
o, około
Lernen beginnen
about
światło, zapalać, lekki, jasny
Lernen beginnen
light
wiele, dużo
Lernen beginnen
many
rodzaj
Lernen beginnen
kind
wtedy, wowczas, potem
Lernen beginnen
then
od, poza
Lernen beginnen
off
ich
Lernen beginnen
them
potrzeba
Lernen beginnen
need
pisać
Lernen beginnen
write
obrazek
Lernen beginnen
picture
lubić, jak
Lernen beginnen
like
próbować
Lernen beginnen
try
więc, taki
Lernen beginnen
so
nas
Lernen beginnen
us
te
Lernen beginnen
these
znowu
Lernen beginnen
again
jej
Lernen beginnen
her
zwierze
Lernen beginnen
animal
długi
Lernen beginnen
long
punkt, wskazywać
Lernen beginnen
point
robić
Lernen beginnen
make
matka
Lernen beginnen
mother
rzecz
Lernen beginnen
thing
świat
Lernen beginnen
world
widzieć
Lernen beginnen
see
blisko, niedaleko, obok, prawie
Lernen beginnen
near
jego
Lernen beginnen
him
Budować
Lernen beginnen
Build
dwa
Lernen beginnen
two

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.