101 czasowników część piąta

 0    21 Datenblatt    tokatiz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Kosztować
Ile to kosztowało?
Lernen beginnen
Cost
How much did it cost?
Płakać
Nie płacz, pomogę ci!
Lernen beginnen
Cry
Don’t cry, I’ll help you!
Opuścić
Nie opuszczaj nas, Horacy!
Lernen beginnen
Desert
Don’t desert us, Horace!
Ciągnąć
Czemu ciągniesz płaszcz po ziemi?
Lernen beginnen
Drag
Why are you dragging your coat on the ground?
Upuścić
Czy może mnie pan wysadzić przy bankomacie?
Lernen beginnen
Drop
Can you drop me off at the cash point?
Badać
Lekarz pana zbada
Lernen beginnen
Examine
The doctor will examine you
Pasować
Czy te buty pasuja?
Lernen beginnen
Fit
Do these shoes fit?
Zamarzać
Woda zamarza zimą
Lernen beginnen
Freeze
Water freezes in winter
Nienawidzić
Nienawidzę wstawać o 4 rano
Lernen beginnen
Hate
I hate getting up at 4 am
Śpieszyć się
Śpieszcie się, zaraz zamykają sklep!
Lernen beginnen
Hurry
Hurry up, the shop is closing in a minute!
Używać
Kto używał mojego komputera?
Lernen beginnen
Use
Who’s been using my computer?
Zarabiać
Czy ty zarabiasz więcej od Horacego?
Lernen beginnen
Earn
Do you earn more than Horace?
Smażyć
Smażę frytki!
Lernen beginnen
Fry
I’m frying chips!
Żądać
Kolega żądał rekompensaty
Lernen beginnen
Claim
My colleague claimed compensation
Ufać
Zaufaj mi, jestem Horacy
Lernen beginnen
Trust
Trust me, I’m Horace
Zaprzeczyć
Nie da się zaprzeczyć
Lernen beginnen
Deny
You can’t deny
Zachęcić
Nie zachęcaj Horacego do picia piwa!
Lernen beginnen
Encourage
Don’t encourage Horace to drink beer!
Wzkazywać
Te liczby wskazują że jesteśmy bardzo pazerni
Lernen beginnen
Indicate
These figures indicate that we are very greedy
Nadrabiać
Muszę nadrobić stracony czas
Lernen beginnen
Make up
I must make up for the lost time
Uzasadnić
Uzasadnij swoją odpowiedź
Lernen beginnen
Justify
Justify your answer
Spowodować
Horacy spowodował wypadek!
Lernen beginnen
Cause
Horace caused an accident!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.