101 czasowników zestaw 3

 0    20 Datenblatt    tokatiz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Zarabiać
Czy ty zarabiasz więcej od Horacego?
Lernen beginnen
Earn
Do you earn more than Horace?
Smażyć
Smażę frytki!
Lernen beginnen
Fry
I’m frying chips!
Żądać
Kolega żądał rekompensaty
Lernen beginnen
Claim
My colleague claimed compensation
Ufać
Zaufaj mi, jestem Horacy
Lernen beginnen
Trust
Trust me, I’m Horace
Zaprzeczyć
Nie da się zaprzeczyć
Lernen beginnen
Deny
You can’t deny
Zachęcić
Nie zachęcaj Horacego do picia piwa!
Lernen beginnen
Encourage
Don’t encourage Horace to drink beer!
Wzkazywać
Te liczby wskazują że jesteśmy bardzo pazerni
Lernen beginnen
Indicate
These figures indicate that we are very greedy
Nadrabiać
Muszę nadrobić stracony czas
Lernen beginnen
Make up
I must make up for the lost time
Uzasadnić
Uzasadnij swoją odpowiedź
Lernen beginnen
Justify
Justify your answer
Spowodować
Horacy spowodował wypadek!
Lernen beginnen
Cause
Horace caused an accident!
Chwycić, złapać
Złodziej porwał mój worek z pieniędzmi i uciekł!
Lernen beginnen
Grab
A thief grabbed my bag with money and ran away!
Nurkować
Horacy uwielbia nurkować w morzu
Lernen beginnen
Dive
Horace loves diving in the sea
Skradać się
Horacy wymknął się ze spotkania ponieważ bolała go głowa
Lernen beginnen
Sneak
Horace sneaked out from the meeting because he had a hehadache
Kręcić się
Horacy jeździł na łyżwach i zgrywał się, jak potrafi się kręcić
Lernen beginnen
Spin
Horace was skating and showing off how he could spin
Kraść
Kto ukradł ciasteczka?
Lernen beginnen
Steal
Who stole the cookies?
Zamiastać
Babcia zamiatała podłogę bo Horacy miał ją odwiedzić
Lernen beginnen
Sweep
Grandma was sweeping the floor because Horace was going to visit her
Drzeć
Horacy podarł spodnie kiedy biegał po lesie
Lernen beginnen
Tear
Horace tore his pants while he was running in the forest
Uderzyć, trafić
Uderz mnie jeszcze raz, a wezwę policję!
Lernen beginnen
Hit
Hit me one more time, and I’ll call the police!
Oznaczać, znaczyć
Co znaczy ‘brag’?
Lernen beginnen
Mean
What does ‘brag’ mean?
Handlować
Horacy handluje biżuterią
Lernen beginnen
Deal
Horace deals in jewellery

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.