2. Present simple- Czasowniki nieregularne

 0    37 Datenblatt    lufa015
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dawać
Chciałabym ci wręczyć ten prezent jako wyraz mojej miłości.
Lernen beginnen
to give
I'd like to give you this present as a sign of my love.
iść
Rzadko kiedy chodzimy spać przed północą.
Lernen beginnen
to go
We hardly ever go to bed before midnight.
rosnąć
Przestałem rosnac, gdy miałem 18 lat.
Lernen beginnen
to grow
I stopped growing when I was 18.
mieć
Listonosz nie miał dzisiaj dla nas żadnych listów.
Lernen beginnen
to have
The postman didn't have any letters for us today.
wisieć
Lernen beginnen
to hang
słyszeć
Moja babcia słabo słyszy i musimy krzyczeć.
Lernen beginnen
to hear
My grandmother can't hear well and we have to shout.
chować
Przestańcie się przed nami chować!
Lernen beginnen
to hide
Stop hiding from us!
uderzać
Muhammad Ali mocno uderzył swojego przeciwnika.
Lernen beginnen
to hit
Muhammad Ali hit his opponent hard.
trzymać
Trzymaj mnie za rękę!
Lernen beginnen
to hold
Hold my hand!
ranić
Lernen beginnen
to hurt
utrzymać
Lernen beginnen
to keep
wiedzieć
Lernen beginnen
to know
kłamać
Lernen beginnen
to lay
prowadzić
W dzisiejszych czasach nie jest łatwo prowadzić spokojne życie.
Lernen beginnen
to lead
It's not easy to lead an easy life nowadays.
zostawić
Lernen beginnen
to leave
pożyczyć
Czy możesz pożyczyć mi pieniądze na kupno książek?
Lernen beginnen
to lend
Can you lend me some money for books?
pozwalać
Wpuść mnie do środka!
Lernen beginnen
to let
Let me in!
leżeć
Wczoraj leżałam w łóżku przez całe rano.
Lernen beginnen
to lie
Yesterday I lay in bed all morning.
zapalać
Lernen beginnen
to light
gubić
Lernen beginnen
to lose
robić
Zrobiłem ci kanapkę.
Lernen beginnen
to make
I made you a sandwich.
znaczyć
Lernen beginnen
to mean
spotykać
Spotkajmy się wieczorem w klubie.
Lernen beginnen
to meet
Let's meet tonight at the club.
płacić
Czy zapłaci Pan kartą kredytową?
Lernen beginnen
to pay
Are you going to pay with a credit card?
kłaść
Proszę żebyś nie kładł butów na stole.
Lernen beginnen
to put
Don't put the shoes on the table, please.
czytać
Tomek czyta teraz gazetę.
Lernen beginnen
to read
Tom is reading a newspaper now.
jeździć
Nienawidzę jeździć na rowerze.
Lernen beginnen
to ride
I hate riding the bicycle.
dzwonić
Brałem prysznic, kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi.
Lernen beginnen
to ring
I was taking a shower when the doorbell rang.
powstać/wstawać
Lernen beginnen
to rise
biegać
Molly byłą pierwszą kobietą, która przebiegła dystans 100 metrów poniżej 10.0 sekund.
Lernen beginnen
to run
Molly became the first woman to run the 100 meter dash in under 10.0 seconds.
powiedzieć
Co próbujesz powiedzieć?
Lernen beginnen
to say
What are you trying to say?
widzieć
Nic nie widzę!
Lernen beginnen
to see
I can't see anything!
szukać
Lernen beginnen
to seek
sprzedawać
Mężczyzna próbował sprzedać skradziony obraz.
Lernen beginnen
to sell
The man was trying to sell the stolen painting.
wysłać
Wyślesz mi pocztówkę?
Lernen beginnen
to send
Will you send me a postcard?
wstrząsnąć / wstrząsać
Lernen beginnen
to shake
ustawiać
Lernen beginnen
to set

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.